Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Thực trạng khách du lịch tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch Sa Pa – Lào Cai dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Mức độ nhận thức và thái độ của khách du lịch hiện nay về bảo vệ môi trường

Qua tình hình thực tế về mức độ phát triển nhanh chóng về du lịch trong những năm gần đây tại khu du lịch Sa Pa đã cho thấy những sức ép của quá trình phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên tại đây, việc tăng nhanh lượng khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng sẽ tăng mạnh lượng chất thải sinh hoạt ở đây, chính vì vậy khách du lịch chính là yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường tại đây.

2.1.1. Mức độ nhận thức của khách du lịch về ô nhiễm môi trường do du lịch gây ra

Qua nghiên cứu tại khu du lịch Sa Pa về mức độ nắm rõ của khách du lịch về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên, kết quả khảo sát thu được cho thấy sự chênh lệch giữa nhóm người không nắm được và nắm được ít về tác động của du lịch đến môi trường còn chiếm tỉ lệ cao, tỉ lệ này cao hơn rất nhiều so với nhóm người nắm được, điều đó đã phần nào cho thấy lượng khách du lịch quan tâm đến vấn đề môi trường còn chưa cao.

Biểu đồ 2.1: Biểu kết quả khảo sát về mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên

Từ biểu đồ số liệu trên, có thể thấy được tỉ lệ người không nắm được và nắm được ít còn khá cao (58%), tỉ lệ nắm được rõ chỉ chiểm 22%, điều đó chứng tỏ số lượng khách du lịch không quan tâm hoặc ít quan tâm đến việc môi trường bị ảnh hưởng như thế nào khi du lịch phát triển còn khá cao.

Qua khảo sát thực tế thì mức độ nắm bắt tình trạng ô nhiễm môi trường do ở đây trên các đặc trưng về giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp, nơi sinh sống là có sự khác nhau. Trong khảo sát cho thấy rằng nhận thức về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại của Sa Pa giữa nam giới và nữ giới là khác nhau. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Bảng 2.1: Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên theo giới tính

TT Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên Giới tính
Nam Nữ
N % N %
1 Không nắm được 15 10,5 20 18,5
2 Nắm được ít 56 39,4 48 44,4
3 Nắm được bình thường 45 31,7 26 24,1
4 Nắm được rõ 26 18,4 14 13
Tổng 142 100,0 108 100,0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, tháng 6/2024)

Trong khảo sát thu được, tỉ lệ nam giới không nắm được và nắm được ít về tác động của phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên gần 50%, tỉ lệ này ít hơn tỉ lệ nữ giới không nắm được và nắm được ít (62,9%), tương tự như vậy việc tỉ lệ nam giới nắm được bình thường hoặc nắm được rõ về tình hình ô nhiễm môi trường cũng cao hơn so với nữ giới về ô nhiễm môi trường tại Sa Pa. Qua bảng số liệu trên có thể đánh giá được là đối với vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay thì nam giới quan tâm nhiều hơn nữ giới.

Kết quả phỏng vấn sâu với câu hỏi “Anh (chị) có thường xuyên theo dõi các tin tức liên quan đến môi trường hay không?” đã trả lời cho vấn đề trên: Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

“Anh ngày nào cũng đọc báo, xem thời sự nên cũng nắm được tình hình môi trường hiện nay như thế nào, cũng biết được tác động của việc phát triển du lịch đến môi trường là rất lớn” (Nam, 42 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)

“Ngày nào a cũng xem thời sự, đọc báo trên điện thoại mà, vấn đề môi trường các trang báo đều có chuyên mục riêng nên rất dễ để nắm được, chỉ cần bản thân có quan tâm đến môi trường hay không thôi, còn việc nắm được tình hình thì rất dễ, đầy trên các trang báo và thời sự mà” (Nam, 36 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)

“Hằng ngày chị bận đủ thứ, thời gian chăm con, chăm gia đình chiếm hết thời gian của chị rồi, đến thời gian quan tâm bản thân còn không có nói gì đến việc xem thời sự hay đọc tin tức chứ”. (Nữ, 34 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa) “Chị làm gì có thời gian mà đọc báo, xem thời sự, làm gì có thời gian mà quan tâm đến môi trường đang bị làm sao, đang bị như thế nào, chị bận từ lúc sáng sớm đến lúc đi ngủ, bao nhiêu việc gia đình, việc công ty”. (Nữ, 40 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa) Qua kết quả phỏng vấn sâu khách du lịch ở trên có thể thấy việc nữ giới ít quan tâm đến vấn đề môi trường là do họ không có thời gian theo dõi tin tức, thời gian của họ dành hết cho gia đình, con cái, công việc.

Khảo sát thực tế về nhận thức về tình trạng ô nhiễm môi trường địa phương theo đặc điểm về trình độ học vấn cũng có sự khác biệt. Trong tổng số 250 phiếu khảo sát cho thấy trình độ học vấn càng cao thì khách du lịch đến Sa Pa có nhận thức về ô nhiễm môi trường cũng tốt hơn so với những khách du lịch có trình độ học vấn thấp.

Bảng 2.2: Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường 

Từ bảng khảo sát trên cho thấy số lượng người nắm được ít và không nắm được về tác động của phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên ở nhóm không đi học là rất cao (92,5%). Ở các nhóm đối tượng có trình độ học vấn cao việc nắm được ít có tỉ lệ thấp và ở nhóm này tỉ lệ nắm rõ tác động của phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên là tương đối tốt, ở nhóm có trình độ học vấn trên đại học tỉ lệ số người nắm được bình thường và nắm được rõ về vấn đề này chiếm tỉ lệ khá cao (85,7%). Điều này cho thấy khách du lịch tại Sa Pa biết những tác động của phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên còn hạn chế ở trình độ học vấn thấp và cần phải được cải thiện.

Khảo sát về vấn đề trên theo đặc điểm tuổi tác của khách du lịch cũng có sự khác biệt khi nhóm khách du lịch có độ tuổi trẻ có xu hướng ít quan tâm đến vấn đề môi trường so với nhóm khách du lịch có độ tuổi trung niên trở lên.

Bảng 2.3: Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên theo độ tuổi

TT

Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên

Độ tuổi

Từ 18 – dưới 30 Từ 30 – dưới 45 Từ 45 – dưới 60 Trên 60
N % N % N % N %
1 Không nắm được 19 31,1 12 16,2 0 0 0 0
2 Nắm được ít 32 52,5 28 37,8 24 48 20 30,7
3 Nắm được bình thường 10 16,4 28 37,8 11 22 24 36,9
4 Nắm được rõ 0 0 6 8,2 15 30 21 32,4
Tổng 61 100 74 100 50 100 65 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, tháng 6/2024) Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Từ bảng số liệu trên có thể thấy được là nhóm khách du lịch đến Sa Pa trong độ tuổi từ 18 đến dưới 30 có tỉ lệ không nắm được và nắm được ít về tác động của phát triển du lịch đến môi trường tự nhiêu là rất cao (83,6%), và nhóm có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên tỉ lệ nắm được ít thấp hơn, chỉ chiếm 30,7%, tỉ lệ nắm được rõ cũng cao hơn các nhóm tuổi còn lại. Qua kết quả phỏng vấn sâu khách du lịch thuộc nhóm đối tượng có độ tuổi từ 20-30 thì họ còn bận tâm nhiều thứ trong cuộc sống như công việc, tiền bạc, tình yêu, quan hệ hơn là quan tâm đến các vấn đề môi trường, còn nhóm đối tượng có độ tuổi 45 trở lên thì đối với nhóm đối tượng này sức khỏe là yếu tố họ quan tâm hàng đầu, khi công việc và quan hệ không còn là nỗi bận tâm. Lúc này họ đặc biệt quan tâm đến môi trường vì khi môi trường bị ô nhiễm thì kéo theo đó là việc suy giảm sức khỏe của bản thân, chính vì vậy mà nhóm độ tuổi này cũng dành thời gian quan tâm đến môi trường nhiều hơn nhóm đối tượng từ 20-30.

  • “Tôi bận công việc, gia đình nên ít khi đọc tin tức vệ môi trường”.
  • (Nam, 27 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)
  • “Nghỉ hưu rồi không làm gì nên đọc tin tức thường xuyên nên biết rõ về tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên hiện nay”.
  • (Nam, 66 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)

Mức độ hiểu biết về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên qua khảo sát theo tiêu chí nghề nghiệp của khách du lịch đến Sa Pa cũng cho thấy mức độ quan tâm của họ đến môi trường cũng khác nhau, còn tùy thuộc vào môi trường, lĩnh vực họ đang công tác.

Bảng 2.4: Mức độ nhận thức về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên theo nghề nghiệp

Qua biểu đồ kết quả thu được từ khảo sát thì nhóm đối tượng là công chức, viên chức và nhóm người đã nghỉ hưu tỉ lệ nắm được và nắm được khá rõ chiếm tỉ lệ khá cao còn nhóm đối tượng là lao động tự do, dịch vụ, buôn bán và đang đi học tỉ lệ không nắm được và nắm được ít là tương đối cao. Từ đây cho thấy yếu tố nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến thái độ và nhận thức của khách du lịch đối với vấn đề môi trường.

Tóm lại, việc nhận thức của khách du lịch tại Sa Pa về tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên là có sự khác nhau về cả độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch

2.1.2. Thái độ và nhận thức về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Qua quá trình khảo sát nghiên cứu về thái độ và nhận thức của khách du lịch về các hành vi gây ô nhiễm môi trường, kết quả khảo sát cho thấy hầu hết khách du lịch đều có nhận thức rất tốt về các hành vi gây ô nhiễm môi trường tự nhiện tại Sa Pa, tuy nhiên thái độ về các hành vi gây ô nhiễm môi trường tự nhiên lại không tốt, tỉ lệ người có thái độ bình thường với các hành vi gây ô nhiễm môi trường còn cao. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Biểu đồ 2.2: Mức độ ảnh hưởng của các hành vi gây ô nhiễm  môi trường (%)

Từ kết quả khảo sát được biểu thị trên biểu đồ bên trên cho thấy nhận thức của khách du lịch về mức độ ảnh hưởng tiêu cực của các hành vi gây ô nhiễm môi trường đến môi trường tự nhiên tại Sa Pa là rất tốt, 100% khách du lịch đề nhận thức tốt về mức độ ảnh hưởng của các hành vi gây ô nhiễm môi trường, không có trường hợp nào cho rằng các hành vi gây ô nhiễm môi trường là hành vi bình thường và không gây ảnh hưởng cho môi trường, qua đó cũng có thể thấy được đây là một tỉ lệ tích cực vì tất cả các đối tượng từ học sinh đến người cao tuổi, từ lao động tự do đến công chức viên chức, cả nam giới và nữ giới đều có nhận thức rất tốt về các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tuy rằng nhận thức về các hành vi gây ô nhiễm môi trường của khách du lịch đến Sa Pa là rất tốt nhưng thái độ của bản thân họ đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường này là không tốt, tỉ lệ những khách du lịch không nhắc nhở các hành vi gây ô nhiễm môi trường còn cao.

Biểu đồ 2.3: Biểu kết quả khảo sát về thái độ của khách du lịch trước những hành vi gây ô nhiễm môi trường

Từ biểu kết quả nghiên cứu về thái độ của khách du lịch đối với 4 hành vi gây ô nhiễm môi trường là vứt rác không đúng nơi quy định, cắm trại không thu dọn rác thải, vứt tàn thuốc gần nơi dễ cháy và cố tình vứt rác xuống ao hồ, sông suối thì thu được tỉ lệ bằng nhau về thái độ của khách du lịch, qua bảng số liệu có thể thấy tỉ lệ khách du lịch có thái độ tức giận hoặc khó chịu với khách du lịch có hành vi gây ô nhiễm môi trường là thấp, chỉ chiếm 30%. Qua tỉ lệ trên có thể thấy được chỉ có khoảng 1/3 khách du lịch tỏ thái độ bất bình với các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó lại có sự khác biệt rất lớn về thái độ đối với hành vi sử dụng các sản phẩm không thân thiện môi trường (túi nilon, cốc nhưa, …) trong quá trình tham quan du lịch.

Biểu đồ 2.4: Biểu kết quả khảo sát về thái độ của khách du lịch trước những hành vi sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường

Qua biểu số liệu trên có thể thấy tỉ lệ khách du lịch tỏ thái độ bất bình với  hành vi sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường là rất thấp, chỉ chiếm 5%, tỉ lệ khách du lịch có thái độ bình thường là rất cao, chiếm 95%. Khi được hỏi tại sao lại cảm thấy bình thường với hành vi này thì họ đều cho rằng bản thân họ cũng vẫn đang sử dụng những sản phẩm không thân thiện với môi trường như túi nilon, cốc nhựa, đi xe máy trong quá trình tham quan du lịch, nên việc người khác sử dụng họ cũng thấy bình thường. Bên cạnh đó họ cũng cho rằng việc không sử dụng túi nilon hay cốc nhựa là khó có khả năng vì nó đã trở thành một thói quen của người Việt Nam, mà muốn thay đổi cần một khoảng thời gian đủ lâu và mọi người cùng thực hiện mới có thể thay đổi được.

Tóm lại, qua kết quả nghiên cứu thực tiễn thu được rằng nhận thức của khách du lịch về các hành vi gây ô nhiễm môi trường là rất tốt, việc nhận thức được tác hại của các hoạt động gây ô nhiễm môi trường không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như trình độ học vấn, nghề nghiệp, giới tính…, tuy nhiên thái độ của bản thân khách du lịch đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường của khách du lịch đến đây còn có phần thờ ơ, không quan tâm mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do bản thân khách du lịch ngại lên tiếng nhắc nhở những hành vi gây ô nhiễm môi trường, chính vì vậy những hành vi gây ô nhiễm môi trường xuất phát từ khách du lịch vẫn xảy ra hàng ngày tại khu du lịch Sa Pa nói riêng và các khu du lịch khác nói chung.

2.1.3. Mức độ hiểu biết về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tự nhiên Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Qua quá trình khảo sát khách du lịch đến Sa Pa về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tự nhiên tại đây, kết quả khảo sát thu được cho thấy khách du lịch đến đây có nhận thức khá giống nhau về tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường ở Sa Pa.

Biểu đồ 2.5: Biểu kết quả khảo sát về nhận thức của khách du lịch đối với các hoạt động bảo vệ môi trường

Qua biểu đồ số liệu trên có thể thấy được tuy tỉ lệ khách du lịch đánh giá tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên là khác nhau, nhưng nhìn chung là nhận thức của khách du lịch về tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên ở trên là rất tốt, 100% khách du lịch đều đánh giá các hoạt động bảo vệ môi trường ở trên đều quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, điều này cho thấy nhận thức của khách du lịch về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, công việc. Tuy nhiên, đối với hoạt động chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường khu du lịch trên facebook, zalo, instgram thì có một tỉ lệ nhỏ khách du lịch cho rằng hoạt động bảo vệ môi trường đó là không quan trọng hoặc ít quan trọng.

Biểu đồ 2.6: Biểu kết quả khảo sát về nhận thức của khách du lịch về tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường lên mạng xã hội

Từ biểu kết quả khảo sát trên có thể thấy được tỉ lệ khách du lịch cho rằng hoạt động trên quan trọng và rất quan trọng chiếm tỉ lệ khá cao (86%), điều đó chứng tỏ khách du lịch đã có cái nhìn tốt hơn về lợi ích to lớn của các trang mạng xã hội nói riêng và của internet nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó tỉ lệ khách du lịch đánh giá không quan trọng chiếm 4,4%, quan trọng ít chiếm 12%. Điều này cho thấy một bộ phận nhỏ khách du lịch không coi trọng hình thức bảo vệ môi trường bằng cách chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi khảo sát hoạt động này trên yếu tố độ tuổi của khách du lịch lại thu được kết quả là tất cả những khách du lịch cho rằng hoạt động chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường lên các trạng mạng xã hội là không quan trọng và ít quan trọng lại thuộc nhóm người có độ tuổi từ 45 tuổi trở lên.

Bảng 2.5: Đánh giá tầm quan trọng của hoạt động chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường lên các trang mạng xã hội theo độ tuổi

Từ bảng số liệu trên có thể thấy được tỉ lệ những khách du lịch cho rằng hoạt động chia sẻ thông tin về bảo vệ môi trường lên các trang mạng xã hội không quan trọng và ít quan trọng ở nhóm độ tuổi từ 45 đến dưới 60 chiếm tỉ lệ 45,4%, còn tỉ lệ này ở nhóm tuổi trên 60 là 26,6%. Đối với người cao tuổi thì việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như máy tính, điện thoại thông minh là một trở ngại mà họ khó có thể cải thiện được, chính vì vậy họ cho rằng hoạt động trên không quan trọng thì họ cho rằng đối với độ tuổi của họ không phải ai cũng có thể sử dụng internet để vào các trạng mạng xã hội, chính vì vậy việc chia sẽ thông tin về bảo vệ môi trường trên các trang mạng xã hội thì họ không thể tiếp nhận thông tin được, nên họ đánh giá là không quan trọng hoặc ít quan trọng. Tuy nhiên họ khẳng định rằng việc chia sẻ thông tin lên các trang mạng xã hội là rất quan trọng chỉ là đối với độ tuổi của họ thì việc tiếp cận thông tin này là khó chứ không phải hoạt động này không quan trọng.

“Tôi năm nay đã ngoài 60, việc sử dụng điện thoại như thế nào còn phải nhờ con cháu giúp đỡ, nói gì đến việc chia sẻ thông tin về môi trường lên mạng xã hội, tôi còn không biết mấy cái facebook, zalo là cái gì, việc đấy là quá khó với tôi rồi, nhưng nếu làm được việc này tôi nghĩ vẫn sẽ góp phần vào công tác bảo vệ môi trường”

(Nam, 62 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)  “Cô không biết dùng mấy cái trang mạng xã hội đó đâu con, nhìn màn hình điện thoại một lúc là cô đã hoa hết cả mắt rồi con ạ, nhưng nếu nó đã được mọi người vận động thực hiện thì chắc là có tác dụng rồi, chỉ là không có tác dụng với người như cô thôi, cô đâu có tiếp cận được nguồn thông tin ở trên các trang mạng xã hội”

(Nữ, 60 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)  Tóm lại, qua kết quả nghiên cứu khảo sát thu được thì khách du lịch đến Sa Pa đều nắm được rất tốt về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên đến tổng thể môi trường tại Sa Pa, đây là một điều đáng mừng vì mọi khách du lịch không phân biệt về giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi đều nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

2.1.4. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên

Qua khảo sát thực tế khách du lịch về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên, thu được kết quả rất khả quan về nhận thức của khách du lịch về vai trò và ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên. Kết quả khả quan khi khảo sát nhận thức của khách du lịch về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên thu được được thể hiện ở các bảng số liệu dưới đây.

Biểu đồ 2.7: Biểu kết quả khảo sát về nhận thức của khách du lịch về vai trò và ý nghĩa của bảo vệ môi trường tự nhiên với phát triển du lịch

Từ biểu đồ số liệu khảo sát trên về nhận thức của khách du lịch về vai trò của việc khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên đối với các hoạt động như cải thiện chất lượng môi trường, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế – xã hội, giảm thiểu quá tải về môi trường cho địa phương, bảo vệ sức khỏe con người, phát triển du lịch đều thu được kết quả là việc bảo vệ môi trường tự nhiên có vai trò hết sức quan trọng.

Trong quá trình phỏng vấn sâu khách du lịch cũng thu được kết quả tương tự, khách du lịch khi được hỏi về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên đều cho rằng việc bảo vệ môi trường tự nhiên là một việc làm bắt buộc vì môi trường tự nhiên chính là ngôi nhà của chúng ta.

“Bảo vệ môi trường tự nhiên chính là bảo vệ sự sống của chúng ta, môi trường tự nhiên cũng như chính ngôi nhà của chúng ta vậy, nếu môi trường tự nhiên bị ô nhiễm hay phá hủy thì cũng giống như ngôi nhà của chúng ta bị phá đi, chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại, chính vì vậy việc bảo vệ môi trường tự nhiên là điều bắt buộc phải làm”

(Nam, 34 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa) “Môi trường có trong sạch thì sức khỏe, cuộc sống của chúng ta mới lâu dài và bền vững, không bảo vệ môi trường thì cũng không khác gì rút ống thở của một người đang phải thở máy cả, vì vậy mỗi người trong chúng ta, đã là một thành viên trong gia đình mang tên “Trái đất” thì nên có trách nhiệm để con cái sau này cũng được sống trong một môi trường trong lành”.

(Nữ, 29 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa)

Theo lý thuyết hành động xã hội, 1 trong 4 kiểu hành động xã hội là “kiểu hành động duy lý với giá trị hướng tới các giá trị tối hậu”, ở đây tất cả khách du lịch được phỏng vấn về ý nghĩa về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường đều cho rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của họ, điều đó chứng tỏ các khách du lịch có hành động bảo vệ môi trường đều vì cùng hướng tới một giá trị tối hậu mà giá trị tối hậu của việc bảo vệ môi trường đối với họ là hướng tới bảo vệ giá trị quan trọng nhất là bảo vệ cuộc sống của họ và con cái của họ. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Kết quả của khảo sát trên đã cho chúng ta thấy rằng nhận thức của khách du lịch về vai trò và ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên là rất tốt, tất cả khách du lịch được khảo sát đều cho rằng việc bảo vệ tự nhiên có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh – tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, không có sự khác biệt giữa các yếu tố như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống trong việc hiểu biết về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

2.1.5. Nhận thức về chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước

Chính sách bảo vệ môi trường tự nhiên của nhà nước ta là chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong công tác bảo vệ môi trường, đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường để vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Qua nghiên cứu khảo sát thực tế về nhận thức của khách du lịch về các chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước thu được kết quả tương đối khả quan khi tỉ lệ khách du lịch nắm được về các chính sách chiếm tỉ lệ cao.

Biểu đồ 2.8. Mức độ nắm được của khách du lịch về các chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước

Từ biểu đồ trên có thể thấy được nhận thức của khách du lịch về các chính sách bảo vệ môi trường tự nhiên của nhà nước ta là tương đối tốt, tỉ lệ du khách nắm được từ mức bình thường trở lên của các chính sách ở trên đều chiếm trên 75% số lượng khách du lịch, tuy nhiên tỉ lệ khách du lịch nắm được ít và không nắm được cũng vẫn còn chiếm tỉ lệ cao (trên 20%), điều này cho thấy một bộ phận khách du lịch chưa quan tâm đến các chính sách bảo vệ môi trường tự nhiên của nhà nước, điều này sẽ ảnh hưởng đến định hướng toàn dân bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước ta.

Khảo sát trên các yếu tố ảnh hưởng là trình độ học vấn thu được kết quả có sự chênh lệch lớn về mức độ nhận thức của khách du lịch đối với các chính sách trên, học vấn càng cao thì tỉ lệ nắm được từ bình thường trở lên cao và ngược lại những người có học vấn không cao thì tỉ lệ không nắm được và nắm được ít rất cao.

Bảng 2.6: Mức độ nắm được của khách du lịch về chính sách phát triển du lịch gắn với phát triển du lịch sinh thái của nhà nước trên yếu tố trình độ học vấn Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Từ biểu đồ số liệu trên có thể thấy rõ được tỉ lệ không nắm được và nắm được ít chủ yếu nằm ở nhóm có trình độ học vấn từ 12/12 trở xuống, tỉ lệ này đặc biệt cao ở nhóm không đi học chiếm đến 88,9% số lượng khách du lịch có trình độ học vấn là không đi học. Ở nhóm có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên thì mức độ không nắm được là không có, 100% đều nắm được.

Điều này đã cho thấy nhóm khách du lịch có học vấn thấp đang gặp khó khăn trong việc nắm được tốt các chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước và cần có biện pháp để cải thiện. Khảo sát trên yếu tố nghề nghiệp thì thu được kết quả tương tự, đối với nhóm người làm công chức, viên chức thì nắm được tốt còn những người nắm được ít chủ yếu ở nhóm lao động tự do, điều này là do nhóm người làm công chức, viên chức chủ yếu là nhóm người có trình độ học vấn cao, còn nhóm người lao động tự do chủ yếu là những người có trình độ học vấn thấp. Khảo sát trên yếu tố giới tính và độ tuổi thì ít có sự khác biệt.

Tóm lại, việc nhận thức được các chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường tự nhiên của khách du lịch là tương đối tốt, tỉ lệ khách du lịch không nắm được hoặc nắm được ít chủ yếu nằm ở nhóm người có trình độ học vấn thấp, cần có các biện pháp cải thiện vấn đề này để tăng nhận thức của nhóm đối tượng này để góp phần nâng cao nhận thức về chính sách bảo vệ môi trường của toàn bộ khách du lịch nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

2.2. Tình hình tham gia bảo vệ môi trường của khách du lịch tại SaPa – Lào Cai

2.2.1. Các hoạt động trực tiếp

Hoạt động trực tiếp bảo vệ môi trường là các hoạt động của con người tác động trực tiếp đến môi trường không qua các yếu tố trung gian, nhằm làm cho môi trường được xanh – sạch – đẹp. Qua nghiên cứu khảo sát về tình hình tham gia bảo vệ môi trường tại Sa Pa, thu được các kết quả khác nhau về mức độ tham gia các hoạt động trực tiếp nhằm bảo vệ môi trường tại đây.

2.2.1.1. Hoạt động thu gom rác thải

Đối với hoạt động thu gom rác thải, qua kết quả khảo sát thực tế từ khách du lịch đến Sa Pa thu được kết quả cho thấy tỉ lệ khách du lịch thường xuyên thu gom rác thải chỉ ở mức trung bình.

Biểu đồ 2.9: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia hoạt động thu gom rác thải tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch

Từ biểu đồ kết quả khảo sát trên có thể thấy được tỉ lệ khách du lịch thường xuyên thu gom rác thải ở đây chiếm 51,6%, tỉ lệ khách du lịch không thường xuyên làm và ít làm còn chiếm tỉ lệ cao (49%), tỉ lệ khách du lịch không bao giờ làm chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ (0,4%). Từ dữ liệu trên có thể thấy được tình hình tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên bằng việc tham gia hoạt động thu gom rác thải của khách du lịch vẫn chỉ ở mức trung bình và cần có biện pháp cải thiện tỉ lệ tham gia hoạt động này.

2.2.1.2. Hoạt động vứt rác thải đúng nơi quy định

Đối với hoạt động vứt rác thải đúng nơi quy định, tỉ lệ ít làm đã giảm rất nhiều so với hoạt động thu gom rác thải, tuy nhiên tỉ lệ khách du lịch thường xuyên vứt rác đúng nới quy định cũng giảm, tỉ lệ khách du lịch lúc làm lúc không tăng cao.

Biểu đồ 2.10: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia hoạt động vứt rác thải đúng nơi quy định tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Kết quả khảo sát qua biểu đồ số liệu trên có thể thấy rõ được tỉ lệ khách du lịch ít vứt rác đúng nơi quy định chiếm tỉ lệ nhỏ (2%) bên cạnh tỉ lệ người thường xuyên làm cũng không cao, chỉ chiếm 28,8%, tỉ lệ khách du lịch lúc thì vứt rác đúng nơi quy định lúc thì vứt rác không đúng nơi quy định lại chiếm tỉ lệ cao (69,2%). Qua biểu số liệu này cũng thấy được tình hình khách du lịch tham gia bảo vệ môi trường khu du lịch Sa Pa bằng cách vứt rác đúng nơi quy định là chưa tốt, vẫn có nhiều khách du lịch vứt rác không đúng nơi quy định, điều này sẽ làm cho cảnh quan môi trường mất đi nét đẹp tự nhiên, gây sức ép cho địa phương trong vấn đề thu gom rác thải và giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

2.2.1.3. Hoạt động sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường

Qua kết quả nghiên cứu khảo sát thì tỉ lệ khách du lịch thường xuyên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường (túi vải, túi giấy, ống hút bằng tre, cốc giấy,…) trong quá trình du lịch tại Sa Pa là rất thấp, bên cạnh đó việc sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường chiếm tỉ lệ rất cao.

Biểu đồ 2.11: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch

Từ biểu đồ kết quả khảo sát trên có thể thấy được việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong quá trình tham quan, du lịch tại Sa Pa của khách du lịch là rất ít, tỉ lệ khách du lịch không làm chiếm tỉ lệ rất nhỏ (0,8%), tỉ lệ khách du lịch ít làm chiếm tỉ lệ rất cao (67,6%), tỉ lệ này ở mức lúc làm lúc không chiếm 28,8%, tỉ lệ khách du lịch thường xuyên làm chỉ chiếm 2,8%. Điều này cho thấy tình trạng khách du lịch ít sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong quá trình tham quan, du lịch còn rất cao, điều này sẽ gây áp lực rất lớn đến môi trường tự nhiên tại Sa Pa vì lượng khách du lịch đến Sa Pa là rất lớn. Qua quá trình phỏng vấn sâu khách du lịch trong câu hỏi “Ông/bà (anh/chị) có thường xuyên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường tự nhiên trong quá trình đi tham quan không? Nếu không thì tại sao?” Những người trả lời không đều cho rằng “Dùng túi nilon lâu nên quen rồi”, “Dùng chai nhựa cho tiện”. Điều này cho thấy việc sử dụng túi nilon, chai nhựa đã trở thành thói quen của đại đa số người Việt Nam, và điều này khó có thể từ bỏ trong khoảng thời gian ngắn.

2.2.1.4. Hoạt động sử dụng phương tiện di chuyển thân thiện môi trường

Qua kết quả nghiên cứu khảo sát về mức độ sử dụng các phương tiện di chuyển thân thiên với môi trường tự nhiên (đi xe đạp, đi bộ, đi xe điện) trong quá trình tham quan du lịch tại Sa Pa của khách du lịch, kết quả thu được cho thấy tỉ lệ khách du lịch thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện thân thiện với môi trường rất thấp, tỉ lệ không sử dụng và không thường xuyên sử dụng các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường rất cao.

Biểu đồ 2.12: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia sử dụng các phương tiện di chuyển thân thiên với môi trường (xe đạp, xe điện, đi bộ) tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch

Từ biểu kết quả khảo sát trên có thể thấy được tỉ lệ khách du lịch không sử dụng phương tiện di chuyển thân thiên với môi trường chiếm tỉ lệ khá cao (32,8%), tỉ lệ này ở nhóm ít khi sử dụng chiếm 57,6%, tỉ lệ khách du lịch thường xuyên sử dụng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ (5,6%). Qua đó có thể thấy được khách du lịch chưa quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường này, việc sử dụng các phương tiện gây ô nhiễm môi trường (xe máy, ô tô) trong quá trình du lịch tại Sa Pa là rất phổ biến, hầu hết khách du lịch không chọn phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường vì thời gian họ lưu trú ở đây không lâu, nên cần các phương tiện di chuyển nhanh để tham quan được nhiều nơi, bên cạnh đó qua quan sát thực tế của tác giả, đa số những cửa hàng cho khách du lịch thuê xe chủ yếu là cho thuê xe máy, mà có rất ít các cửa hàng cho thuê xe điện hay xe đạp, khách du lịch muốn thuê xe đạp hay xe điện làm phương tiện di chuyển cũng trở nên khó khăn, điều này đã được trả lời trong kết quả phỏng vấn sâu khách du lịch khi đến đây. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

“Gia đình tôi đến đây du lịch có 2 ngày cuối tuần, nếu không đi nhanh thì làm sao có thể đi hết mấy chỗ muốn đi, cho nên đi xe máy cho tiện, mà tôi thấy ở đây cũng rất sẵn tiện các cửa hàng cho thuê xe máy, xe điện lại không có, cũng không thể chọn lựa được”

(Nam, 35 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa – Lào Cai)

“Muốn thuê máy điện để đi lắm bạn ạ, nhưng làm gì có cửa hàng nào cho thuê xe máy điện, đâu đâu cũng toàn xe máy, mà thời gian ở đây ngắn, cũng gấp gáp mà không đi xe thì đi sao hết được mấy chỗ đẹp”.

(Nam, 25 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa – Lào Cai)

“Gia đình chị còn có con nhỏ đi cùng, đi xe đạp hay đi bộ sao được, mệt lắm, với cả thời gian cũng không cho phép em ạ, chiều mai là chị phải về để kịp đi làm đầu tuần rồi, nên thôi chọn đi xe máy cho nhanh em ạ”.

(Nữ, 39 tuổi, khách du lịch tại Sa Pa – Lào Cai)

Theo lý thuyết hành động xã hội thì kết quả của các khảo sát ở trên đã thể hiện khách du lịch ở đây đang thực hiện các hành động xã hội theo kiểu “Kiểu hành động duy lý có mục đích”, khách du lịch đến đây thường lựa chọn phương tiện di chuyển là xe máy đều vì mục đích là nhanh chóng và muốn đi được nhiều nơi trong thời gian ngắn, tuy các hành động này đều không mang tính bảo vệ môi trường tự nhiên nhưng lại phục vụ mục đích của họ.

Chính vì các yếu tố trên sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn phương tiện di chuyển khi đến đây, điều đó cũng sẽ làm môi trường không khí tại đây bị ảnh hưởng vì lượng khách du lịch đến đây rất lớn, lượng phương tiện thải ra khí thải độc hại lớn, về lâu dài sẽ chất lượng môi trường không khí ở đây chắc chắn sẽ xuống cấp nhanh chóng.

2.2.1.5. Hoạt động tham gia dọn dẹp vệ sinh tại khu du lịch

Hoạt động khuyến khích khách du lịch tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại các khu du lịch đang được nhiều địa phương triển khai, ở Sa Pa cũng có những hoạt động như vậy nhằm tăng tỉ lệ khách du lịch bảo vệ môi trường, các chương trình chung tay bảo vệ môi trường do chính quyền Sa Pa tổ chức cũng đều nhận được sự hưởng ứng của khách du lịch, tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy hoạt động hưởng ứng tham gia dọn dẹp vệ sinh khu du lịch tại khu du lịch Sa Pa của du khách là rất thấp, chưa thường xuyên.

Biểu đồ 2.13: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu du lịch tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Từ biểu kết quả khảo sát có thể thấy toàn bộ khách du lịch được nghiên cứu đều không làm hoặc ít tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại khu du lịch. Qua kết quả phỏng vấn sâu đối với khách du lịch với câu hỏi “Ông,bà (anh,chị) có tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại khu du lịch SaPa không? Nếu không thì tại sao?”, đa số khách du lịch đều cho rằng đi du lịch để nghỉ ngơi, không phải đi dọn rác như “mình đi du lịch với mục đích nghỉ ngơi, tham quan nên mình rất ít khi tham gia các hoạt động dọn vệ sinh tại khu du lịch”, “tôi ít khi tham gia vì tôi đến đây để nghỉ ngơi không phải đi dọn rác”, “mình đến đây để chơi thôi, thời gian vui chơi còn không đủ, tham gia dọn rác thải làm gì”. Phỏng vấn cán bộ phòng tài nguyên – môi trường thị xã Sa Pa về tình hình này thì nhận được câu trả lời “Khách du lịch đến đây ít tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại khu du lịch, lí do có thể là do khách du lịch không thích các hoạt động này vì dọn dẹp rác thải thường sẽ bị bẩn, ít người muốn làm việc này, và hầu hết việc này đều do cán bộ vệ sinh môi trường ở đây làm, một phần nữa theo tôi để ý và tìm hiểu thì các tổ chức du lịch có các tour du lịch đến đây đều chưa có các chương trình kêu gọi khách du lịch tham gia dọn vệ sinh, nếu các tổ chức du lịch đứng ra phát động khách du lịch tham gia thì theo tôi sẽ có khách du lịch hưởng ứng nhiệt tình”. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy khách du lịch không thích làm các công việc dọn dẹp khi đi du lịch nghỉ ngơi, bên cạnh đó có rất tí các tổ chức du lịch tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu du lịch cho khách du lịch, chính vì vậy mà tình hình tham gia hoạt động này của khách du lịch là không tốt.

Ở đây theo lý thuyết hành động xã hội, các cá nhân khách du lịch không tham gia hoặc ít tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên đều hành động vì mục đích đã được định sẵn từ trước là đến đây nghỉ dưỡng, không phải đi dọn rác, chính vì vậy đây là kiểu hành động xã hội duy lý hướng tới một mục đích, mà mục đích cơ bản nhất của việc không tham gia dọn dẹp vệ sinh ở đây là do không muốn bị bẩn.

2.2.2. Các hoạt động gián tiếp

Hoạt động gián tiếp bảo vệ môi trường là các hoạt động của con người thông qua các yếu tố trung gian, nhằm hướng đến mục đích là làm cho môi trường được xanh – sạch – đẹp. Qua nghiên cứu khảo sát về tình hình tham gia bảo vệ môi trường tại Sa Pa, thu được các kết quả khác nhau về mức độ tham gia các hoạt động gián tiếp nhằm bảo vệ môi trường tại đây.

2.2.2.1. Tuyên truyền cho khách du lịch khác

Qua kết quả nghiên cứu khảo sát về hoạt động tuyên truyền cho khách du lịch khác về bảo vệ môi trường, thu được kết quả là khách du lịch đến Sa Pa không thường xuyên tuyên truyền cho người khác về bảo vệ môi trường.

Biểu đồ 2.14: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho khách du lịch khác tại Khu du lịch Sa Pa của khách du lịch

Qua biểu số liệu trên cho thấy tỉ lệ khách du lịch thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho khách du lịch khác chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ (3,6%), tỉ lệ khách du lịch không làm và ít làm hoạt động này lên đến 70,8%, qua số liệu thu được trên có thể thấy được việc khách du lịch được khảo sát vẫn chưa đánh giá cao tầm quan trọng công tác tuyên truyền cho khách du lịch khác, điều này không ảnh hưởng trực tiếp ngay đến môi trường tự nhiên tại đây nhưng về lâu dài sẽ gián tiếp tác động xấu tới môi trường tự nhiên tại Sa Pa.

Theo lý thuyết tương tác biểu trưng “một xã hội được hình thành từ sự tương tác của vô số các cá nhân”, ở trong nghiên cứu này chất lượng của môi trường sẽ được thể hiện qua sự tương tác của các cá nhân tại đây, trong đó có khách du lịch, việc khách du lịch ở đây ít tương tác với nhau trong việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường cũng sẽ làm tăng tỉ lệ khách du lịch không tham gia bảo vệ môi trường tại khu du lịch, việc các cá nhân không có sự tương tác với nhau trong quá trình bảo vệ môi trường sẽ làm cho mối liên hệ giữa các cá nhân với nhau và giữa các cá nhân với môi trường trở nên lỏng lẻo và không bền vững.

2.2.2.2. Chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường khu du lịch trên trang cá nhân facebook, zalo, intagram, …

Qua kết quả khảo sát tại khu du lịch Sa Pa thu được kết quả là tỉ lệ khách du lịch thường xuyên chia sẻ thông tin về bảo vệ môi trường lên các trang mạng xã hội là rất thấp, hầu hết khách du lịch đến đây đều không tham gia hoạt động bảo vệ môi trường này. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

Biểu đồ 2.15: Biểu kết quả khảo sát về tình hình tham gia chia sẻ  thông tin về bảo vệ môi trường lên các trang mạng xã hội của khách du lịch tại Sa Pa

Từ biểu đồ số liệu trên có thể thấy rõ được tỉ lệ khách du lịch không bao giờ chia sẻ thông tin về bảo vệ môi trường lên các trang mạng xã hội là rất cao, chiếm đến 90,8%, tỉ lệ khách du lịch hay làm chỉ chiếm 3,6%, đây một tỉ lệ rất nhỏ. Qua biểu kết quả nghiên cứu trên có thể thấy được hoạt động này không được khách du lịch quan tâm, đánh giá cao. Tiến hành khảo sát trên các yếu tố như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn thu được kết quả là có sự khác nhau về mức độ tham gia hoạt động này đối với các yếu tố trên.

2.2.2.3. Chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường

Việc chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường của khách du lịch tại Sa Pa là chưa tốt, qua các nghiên cứu ở trên có thể thấy rõ được tình trạng này, tỉ lệ khách du lịch ít làm các hoạt động bảo vệ môi trường ở trên đều cao, chính từ các khảo sát ở trên có thể cho thấy rõ tỉ lệ khách du lịch chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường là chưa cao và cần có các biện pháp cải thiện mức độ tham gia các hoạt động đã khảo sát ở trên để cải thiện tỉ lệ khách du lịch chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên tại Sa Pa ngày cành xanh – sạch – đẹp.

Tiểu kết chương 2

 Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đầu tiên của luận văn và chứng minh giả thuyết đầu tiên của luận văn. Theo giả thiết đầu tiên đã đưa ra thì Khách du lịch đến Sa Pa du lịch có tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên, tuy nhiên tình hình khách du lịch tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch Sa Pa – Lào Cai hiện nay còn chưa tốt. Khách du lịch còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Nhưng qua kết quả điều tra cho thấy khách du lịch có tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên nhưng chưa thường xuyên, tỉ lệ thường xuyên tham gia bảo vệ môi trường còn ở mức thấp, mặc dù khách du lịch đến Sa Pa đều có nhận thức rất tốt về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường vì vậy nên ta loại bỏ giả thuyết này vì mặc dù tình hình khách du lịch tham gia bảo vệ môi trường tại khu du lịch Sa Pa là chưa tốt, tuy nhiên khách du lịch tại đây đều có nhận thức tốt về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, bên cạnh đó khách du lịch đến Sa Pa cũng nhận thức rất tốt về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên, cũng như các chính sách của nhà nước để bảo vệ môi trường tự nhiên tại Sa Pa nói riêng và cả nước nói chung. Luận văn: Thực trạng khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường tự nhiên

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537