Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng Thương mại cổ phần BẮC Á dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thời gian tới

3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển chung

Tính đến 2022, BacABank đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển. BacABank luôn hoạch định cho mình một chiến lược phát triển đúng đắn, với những mục tiêu và kế hoạch phù hợp cho từng bối cảnh của nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng để không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Với định hướng giai đoạn 2023-2028 và giai đoạn tiếp theo là tiếp tục tập trung ưu tiên tư vấn đầu tư và cho vay đối với ngành nghề áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, các ngành sản xuất – chế biến công nghiệp phụ trợ, y tế và giao dục. Mục tiêu đến năm 2028 phát triển theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc có khả năng cạnh tranh lớn dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Để đạt tới định hướng và mục tiêu trên, các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện là:

Đẩy mạnh công tác huy động vốn từ khách hàng là dân cư và tổ chức kinh tế, cơ cấu lại nguồn vốn huy động theo hướng tăng dần tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn dài, chú trọng nguồn vốn giá rẻ và tăng dần tỷ trong tiền gửi của tổ chức kinh tế đảm bảo nguồn vốn an toàn và hiệu quả hơn. Từ đó, nâng cao tính ổn định và bền vững khả năng chi trả.

Cơ cấu lại danh mục và nâng cao chất lượng tài sản, đảm bảo cân đối các kỳ hạn giữa tài sản và nợ thông qua tiến hành đánh giá chất lượng tài sản, khả năng thu hồi và giá trị của nợ xấu, xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo, cơ cấu nợ và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, quy trình tín dụng, thiết lập các hạn mức, tỷ lệ cấp tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro và quy mô tín dụng của đơn vị.

Phát triển dư nợ cho vay theo định hướng tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục và ngành nghề phụ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển tín dụng tại các chi nhánh nhưng vẫn phải đảm bảo cho vay an toàn, hiệu quả. Duy trì giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng so với huy động vốn dưới mức 80%. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Phát triển dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân hàng, hoàn thiện hệ thống sản phẩm, cơ sở hạ tầng, công tác phát triển thị trường, khách hàng để tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập ngân hàng.

Tăng cường công tác truyền thông marketing để quảng bá hình ảnh, thương hiệu BacABank, hỗ trợ cho công tác phát triển, mở rộng thị trường, …

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, triển khai cơ cấu lại hoạt động quản trị để đáp ứng kịp tốc độ phát triển và hiện đại hóa của ngân hàng.

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về phát triển và đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu cho công tác hoạt động kinh doanh như chính sách tiền lương, thưởng gắn với kết quả kinh doanh của cá nhân và tập thể, chính sách tuyển dụng, đào tạo…

Tiếp tục xây dựng, bổ sung sửa đổi, chuẩn hóa các quy trình, quy chế nội bộ, nội quy hoạt động để phù hợp với sự phát triển của BacABank và phù hợp với môi trường hoạt động kinh doanh.

Phát triển mạng lưới kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng về số lượng các chi nhánh, PGD trên toàn quốc, tại các địa bàn trọng yếu phù hợp với mục tiêu kinh doanh của BacABank.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro về tín dụng, rủi ro thị trường, thanh khoản, rủi ro hoạt động, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế và phát hiện kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thông qua việc đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động ngân hàng thông qua việc công khai, minh bạch hóa trong mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng

3.1.2. Định hướng thực hiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thời gian tới

Cùng với định hướng phát triển chung của ngân hàng, mỗi đơn vị đều phải xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển của đơn vị mình. Theo đó, Khối tài chính đã xây dựng định hướng phát triển của Khối nói chung và công tác phân tích Báo cáo tài chính nói riêng giai đoạn 2023-2028 như sau:

Định hướng phát triển Khối tài chính:

Hoàn thiện cơ cấu nhân sự: Trên cơ sở mô hình tổ chức đã được xây dựng, khối Tài chính tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng nhân sự.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho Khối Tài chính Hội sở bằng việc ban hành các văn bản quy định chính thức về mô hình tổ chức.

Tích cực thực hiện vai trò đầu mối và hướng dẫn cho toàn hệ thống trong các hoạt động chính (hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, các báo cáo cần thiết khác, phân tích, hoạch định kế hoạch tài chính…) thông qua hệ thống các văn bản và quy định nội bộ, cập nhật các văn bản quy định của Nhà nước liên quan tới hoạt động tài chính nhanh chóng kịp thời, tổ chức đào tạo hướng dẫn cho các chi nhánh về các hoạt động tài chính. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Tích cực thực hiện dự toán cho các đơn vị trong hệ thống, phân tích và quản lý chi phí, chuẩn bị các báo cáo tài chính chính xác kịp thời, quản lý hẹ thống thông tin quản lý ( MIS) để quản lý các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.

Áp dụng các phương pháp và chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động cho từng bộ phận nghiệp vụ, chi nhánh để phục vụ công tác quản lý.

Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin để khai thác tối đa tiện ích của hệ thống Core Banking và hệ thống dữ liệu nội bộ SBR cho hoạt động tài chính. Tầm nhìn dài hạn là yêu cầu phát triển hệ thống Core Banking đồng bộ hóa với hệ thống SBR để thực hiện các hoạt động tài chính được thuận tiện.

Định hướng thực hiện công tác phân tích Báo cáo tài chính:

Xây dựng được một cơ sở dữ liệu Báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, các thông tin nội bộ đến các thông tin bên ngoài cần thiết được cập nhật nhanh chóng thông tin về chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách điều hành tín dụng, tỷ giá hối đoái, lãi suất…của Nhà nước, thông tin về hành lang pháp lý đối với hoạt động của ngân hàng, thông tin về thị trường, về xu thế của nền kinh tế cũng như các thông tin về đối thủ cạnh tranh, thông tin về các nguồn lực hiện có và tiềm năng của ngân hàng, các thông tin kế hoạch, chiến lược hoạt động của ngân hàng.

Có phương pháp phân tích tài chính khoa học, tiến bộ, hiện đại.

Nội dung phân tích Báo cáo tài chính phải đảm bảo chính xác, tổng hợp, chi tiết: cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin hữu ích cho các nhà quản trị ngân hàng để giúp họ có những quyết định đúng đắn khi ra các quyết định đầu tư, quyết định cho vay. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Phải xây dựng một hệ thống chỉ tiêu phân tích Báo cáo tài chính đảm bảo tính đồng bộ, đầy đủ, phù hợp và linh hoạt. Các chỉ tiêu phải được tính toán, phân tích cụ thể, chính xác, kịp thời, đồng thời phải đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế.

Công tác phân tích Báo cáo tài chính phải thực sự được coi là một hoạt động thường xuyên, là một công tác không thể thiếu trong hoạt động quản lý của ngân hàng. Công tác phân tích Báo cáo tài chính phải được thực hiện phối hợp giữa các phòng ban và bộ phận khác trong ngân hàng.

Đội ngũ chuyên viên phân tích chuyên nghiệp, có trình độ phân tích Báo cáo tài chính, tiến hành đánh giá hiệu quả hoàn thiện công việc thường xuyên, định kỳ 6 tháng một lần.

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Dựa trên những hạn chế trong công tác phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank và nguyên nhân gây ra tình trạng đó, kết hợp với định hướng kế hoạch tăng cường công tác phân tích Báo cáo tài chính của Khối tài chính trong thời gian tới, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank bao gồm:

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính

Hiện tại, công tác phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank thường bị chậm trễ, sai sót, thiếu tính nhất quán trong các báo cáo phân tích đột xuất do sự lộn xộn, chồng chéo, thiếu quy củ trong quá trình phân tích. Nguyên nhân được xác định do Khối Tài chính chưa xây dựng quy trình phân tích Báo cáo tài chính một cách có tổ chức và khoa học nên việc hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính là giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank.

Cụ thể là thiết lập một cách khoa học hợp lý , phù hợp với những đặc điểm riêng của BacABank trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và kiến nghị những biện pháp sửa chữa những thiếu sót trong hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Lập kế hoạch phân tích – xây dựng chương trình phân tích càng tỉ mỉ và chi tiết thì kết quả của phân tích càng cao bấy nhiêu:

  • Xác định mục tiêu phân tích: cung cấp những thông tin gì, cho đối tượng nào.
  • Xác định rõ nội dung phân tích: dựa trên mục tiêu phân tích sẽ xác định nội dung phân tích tổng hợp để nắm thực trạng tài chính ngân hàng hay phân tích bộ phận tùy theo nhu cầu, những chỉ tiêu nào sẽ cần được sử dụng nhằm xây dựng đề cương phân tích sau này. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.
  • Phạm vi phân tích: tùy yêu cầu và thực tiễn của đối tượng sử dụng để xác định phân tích toàn bộ ngân hàng hay chỉ phân tích riêng lẻ bộ phận nào, phân tích 1 năm hay cả giai đoạn, phân tích cả bộ Báo cáo tài chính hay chỉ một loại báo cáo trong đó.
  • Thời gian ấn định cần hoàn thành: thời gian chuẩn bị, thời gian tiến hành phân tích và thời gian kết thúc phân tích.
  • Sưu tầm và kiểm tra tài liệu đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm, chính xác, toàn diện và khách quan. Việc kiểm tra tài liệu thu thập gồm tính hợp pháp của tài liệu, tính chính xác của các giá trị trong tài liệu. Xử lý thông tin từ các tài liệu, sắp xếp các thông tin theo mục đích, tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá….
  • Lựa chọn hệ thống phân tích và cách kết hợp  các loại hình phân tích phù hợp với nội dung và mục tiêu phân tích.
  • Lựa chọn lực lượng cán bộ phân tích và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, từng bộ phận.
  • Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc theo thời gian để đảm bảo kế hoạch đề ra.
  • Cùng thảo luận những vấn đề tài chính của ngân hàng và biên pháp tối ưu để khắc phục nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận.
  • Hoàn thành công việc phân tích với báo cáo kết quả phân tích và hoàn thiện lưu hồ sơ phân tích.

Tiến trình thực hiện giải pháp Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Trong ngắn hạn: Việc soạn thảo một quy trình phân tích Báo cáo tài chính đầy đủ và chi tiết cần có thời gian để thực hiện. Nhưng nếu tình trạng tiến hành công tác phân tích vẫn như hiện nay thì chất lượng phân tích sẽ không đảm bảo. Do đó, giải pháp trước mắt, Khối Tài chính có thể xây dựng một quy trình phân tích tóm tắt trong đó xây dựng một khung phân tích tóm lược để các cán bộ phân tích bám sát theo cơ sở đó thực hiện.

Trong dài hạn: Khối Tài chính cần ban hành một bộ quy trình phân tích Báo cáo tài chính chi tiết, quy định rõ các yêu cầu cần thiết phải đảm bảo trong báo cáo phân tích. Sau khi hoàn thiện nội dung quy trình phân tích Báo cáo tài chính, Khối Tài chính cần ban hành văn bản nội bộ về vấn đề này một cách chi tiết và cụ thể, yêu cầu toàn bộ nhân viên thực hiện theo đúng quy định đã đề ra. Các cấp lãnh đạo theo dõi sát sao việc thực hiện của nhân viên để xây dựng thói quen làm việc có khoa học theo quy trình đã được ban hành.

3.2.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác phân tích báo cáo tài chính một cách khoa học, đầy đủ và đảm bảo chất lượng

Như đã trình bày về những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phân tích Báo cáo tài chính, có một phần không nhỏ là do hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích của BacABank dẫn đến chậm trễ, sai sót trong quá trình phân tích. Nhận thấy, cơ sở dữ liệu là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng phân tích sau này nên việc đảm bảo cơ sở dữ liệu chính xác toàn diện và khách quan là hết sức cần thiết. Có thể chia cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích gồm hai nhóm:

Nhóm cơ sở dữ liệu nội bộ ngân hàng: tất cả các số liệu trên hệ thống Báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BC KQKD, BC lưu chuyển tiền tệ) về quy mô, cơ cấu nguồn vốn tài sản, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các số liệu ở kỳ thực tế, kỳ kế hoạch, các kỳ kinh doanh trước, nhiều kỳ kinh doanh trước. Ngoài ra, các dữ liệu cần có gồm các báo cáo chi tiết về tài sản, nguồn hình thành tài sản, doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng loại hoạt động, từng đơn đặt hàng, các văn bản quy định có liên quan trong nội bộ ngân hàng. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Nhóm cơ sở dữ liệu bên ngoài gồm các thông tin chung có ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng như giá cả, tỷ giá, thuế, thông tin kinh tế ngành, số liệu kinh doanh và các chỉ tiêu toàn hệ thống, số liệu của các ngân hàng khác, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động ngân hàng và công tác phân tích Báo cáo tài chính,…

Toàn bộ các dữ liệu này cần được lưu trữ dưới dạng bản cứng và bản mềm kèm theo, phân nhóm theo nội dung dữ liệu nội bộ và dữ liệu bên ngoài, song song với việc phân nhóm theo thời gian, rồi tiếp tục phân nhóm nhỏ hơn trong hai nhóm dữ liệu nói trên trong các folder riêng. Tiếp theo, các dữ liệu đã được phân nhóm cần được sắp xếp lại một cách có hệ thống theo những mục đích nhất định, nhằm thuận tiện cho việc tính toán , so sánh, đánh giá, giải thích, phân tích sau này.

Công tác tiến hành trong ngắn hạn và dài hạn: Lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu cần có thời gian, dữ liệu nội bộ có thể được chiết xuất dễ dàng từ năm 2016 cho đến nay nhưng nhiều dữ liệu trong quá khứ (giai đoạn 2005 trở về trước) có thể khó khăn trong việc thu thập, nhiều dữ liệu đã chuyển lưu trữ trong kho, thiếu bản mềm nên dự kiến thu thập để đảm bảo đầy đủ và trọn vẹn sẽ cần nguồn nhân lực, vật lực và thời gian tương đối, việc này cần có sự hỗ trợ và chỉ đạo từ phía các cấp lãnh đạo.

3.2.3. Bổ sung phương pháp phân tích và chỉ tiêu sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính .

Nội dung phân tích Báo cáo tài chính của BacABank hiện nay đã tương đối đầy đủ tuy nhiên về chi tiết, một số chỉ tiêu phân tích vẫn chưa đầy đủ, một số nội dung phân tích là cần thiết nhưng không được đề cập. Những thiếu sót này trong nhiều trường hợp có thể dẫn tới những sai lầm trong việc ra quyết định của các nhà quản lý. Đây là giải pháp có thể triển khai thực hiện ngay lập tức tại ngân hàng. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Phân tích cấu trúc tài chính: Nội dung phân tích cơ cấu nguồn vốn của BacABank đã khá đầy đủ tuy nhiên còn thiếu một số chỉ tiêu thể hiện tổng quan cơ cấu nguồn. Thông qua nhóm chỉ tiêu này, người sử dụng có thể nắm được tương quan vốn chủ sở hữu, vốn huy động trong tổng nguồn vốn hay khả năng thu hút vốn của ngân hàng, các giới hạn tỷ lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điển hình là một số chỉ tiêu sau: Tỷ trọng vốn huy động/Tổng nguồn vốn, Tỷ trong vốn CSH/Tổng nguồn vốn, Tỷ trong vốn huy động/Vốn CSH, Tỷ trọng nguồn tiền gửi/Vốn CSH,…

Phân tích khả năng sinh lời: Hiện tại, BacABank chỉ sử dụng các phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp so sánh và phương pháp đồ thị trong phân tích Báo cáo tài chính. Tuy nhiên, để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính thì phương pháp sử dụng mô hình Dupont là hết sức cần thiết. Đặc biệt, để đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh ngân hàng đồng thời thiết lập kế hoạch lợi nhuận trong tương lai, các nhà phân tích cần đi sâu xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời theo phương pháp Dupont. Phân tích các tỷ lệ tài chính theo mô hình Dupont là công cụ hữu ích nhất và hiệu quả nhất để hiểu rõ bản chất của các chỉ số tài chính cũng như mối liên hệ giữa chúng và sự ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bổ sung thêm phương pháp phân tích khả năng sinh lời bằng mô hình Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hay vốn chủ sở hữu của ngân hàng trong mối quan hệ với các yếu tố khác từ đó có thể tăng cường khả năng sinh lời thông qua việc tác động đến những nhân tố ảnh hưởng. Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE, ta có thể biến đổi ROE theo mô hình Dupont: Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Theo mô hình trên, ROE năm 2021 cao nhất bởi tỷ lệ sinh lời hoạt động ở mức cao nhất (tăng gấp đôi so với năm 2019) cho thấy việc quản lý chi phí ngày càng hiệu quả, chính sách định giá dịch vụ phát triển tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ hiệu quả sử dụng tài sản lại đang giảm dần qua từng năm, BacABank cần xem lại chính sách quản lý danh mục đầu tư để phân bổ vốn của ngân hàng cho hiệu quả với tỷ lệ thu nhập cao nhất tại mức rủi ro hợp lý. Đồng thời, EM giảm cho thấy ngân hàng đang sử dụng ít đòn bẩy tài chính trong điều kiện kinh tế ổn định. Nhìn chung, ROE của BacABank đã cải thiện tốt trong giai đoạn 2019-2021 nhưng từ việc phân tích mô hình Dupont, người phân tích có thể nhận thấy rõ một số vấn đề như sau:

Việc quản lý chi phí đang tốt lên qua từng năm, đóng góp đáng kể vào đà tăng lợi nhuận của ngân hàng.

Hiệu quả sử dụng tài sản giảm cho thấy danh mục đầu tư của ngân hàng không tốt bằng các năm trước.

Cơ cấu vốn ngày càng có xu hướng giảm nợ vay (sử dụng đòn bẩy tài chính thấp). Như vậy, để ROE tiếp tục tăng trong những năm sau, BacABank có thể tăng cường đòn bẩy tài chính.

Thông qua việc bóc tách các thành phần của ROE, người phân tích có thể đưa ra phương hướng, đề xuất cho nhà quản lý những vấn đề cần chú ý, những phương pháp để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng một cách hiệu quả nhất.

Phân tích rủi ro trong hoạt động của ngân hàng: Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Bổ sung báo cáo MCO trong phân tích rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là rủi ro thường trực của ngân hàng do đó việc chỉ dựa vào Báo cáo tài chính để xem xét và tính toán thì chỉ có được cái nhìn tại một thời điểm. Việc bổ sung thêm một báo cáo về rủi ro thanh khoản chi tiết và cập nhật hơn bên cạnh việc phân tích Báo cáo tài chính là việc cần thiết. Đó là báo cáo Maximum cash of flow (MCO), MCO là một báo cáo tính toán dòng tiền tối đa cho phép ra khỏi ngân hàng, bằng cách lấy dòng tiền ra trừ đi dòng tiền vào theo từng kỳ hạn từng loại tiền và tổng hợp các loại tiền, với giả định các loại tiền có thể dễ dàng chuyển đổi cho nhau. Kết quả của MCO sẽ được so sánh với hạn mức cụ thể do BacABank đặt ra. Một cảnh báo sẽ được đưa ra nếu MCO vượt quá hạn mức cho phép, giúp cho ban lãnh đạo kịp thời điều chỉnh thanh khoản của mình. Báo cáo MCO phải được lập hàng ngày. Hạn mức MCO được xác định dựa trên khả năng huy động vốn tối đa bằng các nguồn huy động đã được cam kết chính thức, dựa trên mức độ lỏng của tài sản, tính linh hoạt của thị trường và ý muốn chủ quan của ban điều hành ngân hàng. MCO là một công cụ rất tốt giúp cho những người điều hành nguồn vốn của BacABank có thể thấy được khe hở về kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn trong ngắn hạn để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Báo cáo MCO được lập hàng ngày cho từng nhóm kỳ hạn: tiền gửi qua đêm (overnight), 2-7 ngày, 8-15 ngày, 16- đến hết tháng, 2 tháng, 3 tháng… vì vậy ngay trong ngày, người điều hành sẽ biết cần phải làm gì để đóng khe hở cho những ngày tới trên cơ sở hạn mức cho phép.

Bổ sung một số chỉ tiêu trong phân tích rủi ro thanh khoản: Bên cạnh các tỷ lệ về khả năng chi trả, mức chênh thanh khoản ròng, một số chỉ tiêu khác về thanh khoản cũng cần phải được bổ sung để nhà quản lý có cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về tình hình thanh khoản của ngân hàng như : Chỉ số về trạng thái tiền mặt, Chỉ số về chứng khoán chính phủ , Chỉ số tiền nóng, Chỉ số cấu trúc tiền gửi,… Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Bổ sung nội dung phân tích rủi ro lãi suất: Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin như hiện nay, BacABank có thể và nên áp dụng phương pháp phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất trong quản lý tài sản – nợ của mình. Để có thể tính được khe hở nhạy cảm lãi suất, ngân hàng cần phân loại các tài sản nhạy cảm lãi suất và nguồn nhạy cảm lãi suất, tính toán được các tài sản và nguồn nhạy cảm lãi suất theo từng nhóm kỳ hạn cụ thể, sau đó tính ra khe hở nhạy cảm lãi suất tích luỹ. Trên cơ sở khe hở nhạy cảm lãi suất đó, kết hợp với các dự đoán về xu hướng lãi suất, ngân hàng có thể tính được mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi lãi suất lên thu nhập lãi như thế nào.

Bổ sung nội dung phân tích rủi ro tiền tệ: Rủi ro tiền tệ cũng là một loại rủi ro thường trực trong hoạt động của ngân hàng và nội dung này cũng được đề cập khá chi tiết trong các Báo cáo tài chính của Tổ chức tín dụng. Do đó, việc phân tích rủi ro tiền tệ là việc cần thiết và có thể thực hiện dựa trên Báo cáo tài chính. Trong khi đó, nội dung phân tích của BacABank vẫn còn bỏ sót loại rủi ro này nên trong quá trình xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính của ngân hàng, việc bổ sung nội dung phân tích rủi ro tiền tệ là hết sức cần thiết.

3.2.4. Bổ sung hoạt động dự báo một số chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Một bộ phận khá quan trọng trong hoạt động phân tích là việc dự báo các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hay dự báo các chỉ tiêu tài chính, là công cụ để kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh. Đây là việc tính toán trước các chỉ tiêu tài chính mà ngân hàng có thể đạt được dựa trên các giả thiết về năng lực và môi trường kinh doanh của ngân hàng trong tương lai. Dựa vào kết quả dự báo, các nhà quản trị thấy được triển vọng tài chính của ngân hàng trong tương lai để đề ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Dự báo các chỉ tiêu tài chính còn cảnh báo trước những khó khăn mà ngân hàng có thể phải đương đầu và giúp cho các nhà quản lý có căn cứ để nhận định chính xác về ngân hàng cùng những thuận lợi, khó khăn và môi trường kinh doanh hiện tại của ngân hàng. Trên cơ sở đó, đánh giá chính xác hoạt động của từng bộ phận cả về hiệu quả hoạt động lẫn sự phối hợp hoạt động.

Rõ ràng nhu cầu của các nhà quản lý không chỉ dừng ở việc phân tích tình hình tài chính hiện tại mà còn rất cần có được cái nhìn trong tương lai để đưa ra định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn. Để đáp ứng nhu cầu đó của nhà quản lý, việc nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính cần thiết phải bổ sung hoạt động dự báo.

Để dự báo các chỉ tiêu tài chính, các nhà phân tích có thể dựa vào kết quả đạt được trong quá khứ kết hợp với điều kiện hiện tại và những giả thiết trong tương lai để dự báo hoặc có thể trên cơ sở điều kiện hiện tại gắn với những giả thiết về năng lực hoạt động của ngân hàng trong tương lai để dự báo. Hai phương pháp dự báo thường xuyên được sử dụng gồm:

Phương pháp dựa vào quá khứ nghiên cứu những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đã diễn ra theo thời gian nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh kết quả. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu được biểu diễn thành phương trình gọi là phương trình hồi quy mà dựa vào đó các nhà quản trị có thể dự báo các trị số của các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Phương pháp dựa vào giả thiết tương lai là phương pháp dự báo các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sẽ đạt được trong tương lai dựa trên những sự kiện được biết trước một cách chắc chắn hoặc các giả thiết đặt ra phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp về năng lực sản xuất hoặc thì trường.

Các nhà phân tích có thể sử dụng các phương pháp trên để dự báo số doanh thu thuần tiêu thụ đạt được (ở các ngân hàng có thể sử dụng thu nhập lãi thuần) trong tương lai. Sau đó, các nhà phân tích sẽ dựa vào mối quan hệ giữa doanh thu thuần (thu nhập lãi thuần) với các chỉ tiêu tài chính có khả năng biến đổi theo sự thay đổi của thu nhập lãi thuần để xác định trị số của những chỉ tiêu này. Đây là phương pháp khá đơn giản nhưng đảm bảo độ chính xác, cho phép dự báo được những chỉ tiêu tài chính cần thiết. Điều này rõ ràng giúp nâng cao chất lượng phân tích Báo cáo tài chính.

3.2.5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực

Bất kì một hệ thống nào nếu có nhân tố con người tham gia thì khi vấn đề nâng cao chất lượng được đặt ra, con người luôn là một trong những nhân tố  then chốt. Đặc biệt, khi nhân tố này lại đang góp phần gây nên những yếu kém trong hoạt động của hệ thống thì việc khắc phục nó là việc hết sức cần thiết. Dựa trên những tồn tại về nhân lực phục vụ công tác phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank, một tổ hợp giải pháp được đưa ra như sau:

Tăng cường số lượng nhân sự phòng Thông tin quản lý Khối tài chính đặc biệt ưu tiên nam giới nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân lực hiện tại, cơ cấu nhân viên nữ chiếm chủ yếu và quá tải công việc.

Ưu tiên tuyển dụng các cán bộ nhân viên có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng khác đặc biệt là các ngân hàng nhóm trên, các công ty kiểm toán. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Đề xuất chế độ lương thưởng tốt với các nhân viên thực hiện công tác phân tích Báo cáo tài chính, đảm bảo khuyến khích họ cống hiến nhiều hơn cho Khối tài chính nói riêng và BacABank nói chung.

Tăng cường bồi dưỡng các cán bộ nhân viên không chỉ thông qua việc đào tạo nội bộ mà còn tham gia các khóa học bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp do các tổ chức chuyên môn như Công ty Đào tạo và tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng BTC tổ chức, sau đó là các khóa học định kỳ để cập nhật các thông tin quy định mới.

Xây dựng bản mô tả chi tiết công việc cho từng vị trí chức danh, quy định trách nhiệm đến từng nhân viên để mỗi nhân viên nắm rõ nội dung công việc mình cần hoàn thành, tránh chồng chéo các công việc gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính.

Có thể tách riêng bộ phận phân tích Báo cáo tài chính là một bộ phận riêng thuộc Phòng Quản lý Thông tin để tổ chức một cách có quy củ và đầu tư các công cụ hỗ trợ (như phần mềm, các mô hình tính toán, thuê tư vấn …) giúp cho hoạt động phân tích Báo cáo tài chính trở nên có hệ thống và mang tính chuyên nghiệp hơn.

Tăng cường giám sát chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính bằng việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng làm việc của đội ngũ nhân viên. Việc đánh giá tiến hành định kỳ 6 tháng một lần để mỗi nhân viên nắm được khả năng làm việc của bản thân, những thiếu sót cần khắc phục và cán bộ quản lý cũng có những phương án phù hợp để tăng cường khả năng làm việc của cấp dưới. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Việc đảm bảo số lượng nhân sự đầy đủ để thực hiện công tác phân tích Báo cáo tài chính có thể lên kế hoạch để thực hiện trong thời gian ngắn và có thể tiến hành nay. Tiếp theo, trong dài hạn, cơ cấu nhân sự phù hợp và chất lượng nhân sự được nâng cao sẽ là mục tiêu của giải pháp này trong dài hạn. Trong đó, chi tiết thực hiện giải pháp đã được liệt kê và phân tích rõ ở trên.

3.2.6. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công tác phân tích báo cáo tài chính

Trong những năm gần đây, hầu hết các ngân hàng đều ứng dụng Core Banking (hệ thống quản trị ngân hàng tập trung) giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của hoạt động nội bộ ngân hàng như kế toán thanh toán, quản trị rủi ro, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng…; các dữ liệu trong hoạt động được nối mạng trực tuyến giữa các Phòng, Ban tại trụ sở chính, Chi nhánh đảm bảo kiểm soát, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động. Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời còn giúp các Tổ chức tín dụng hiện đại hóa hệ thống thanh toán, đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cho vay, với những sản phẩm tiện ích ngân hàng hiện đại, cung ứng cho doanh nghiệp và dân cư, mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng. Điều này cũng tương tự đối với hệ thống Core Symbos của BacABank. Tuy nhiên, hệ thống này hiện tại vẫn còn những hạn chế nhất định đã được nêu ở những phần trên.

Thứ nhất, BacABank cần có kế hoạch để phát triển hệ thống Core Banking đối với công tác phân tích Báo cáo tài chính là ở sự thuận tiện cho người sử dụng bằng việc bổ sung thêm hỗ trợ xuất dữ liệu để tiến hành phân tích thay vì phải sử dụng thêm một hệ thống dữ liệu nội bộ SBR để lấy thông tin. Bởi thực chất dữ liệu từ SBR cũng được xuất từ hệ thống Core Banking, được thực hiện bởi Phòng Công nghệ thông tin BacABank. Rõ ràng, thêm một bước thực hiện sẽ làm chậm trễ công tác phân tích cũng như thiếu tính chủ động cho việc phân tích Báo cáo tài chính trong trường hợp Phòng Công nghệ thông tin thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện việc xuất dữ liệu hằng ngày. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Thứ hai, Phòng thông tin quản lý cần nghiên cứu việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ phân tích Báo cáo tài chính để giảm thiểu khối lượng công việc phải thực hiện thủ công như hiện nay. Điều này sẽ giúp giảm thiểu sai sót trong việc phân tích và cũng đẩy nhanh thời gian phân tích, đảm bảo tiến độ phân tích và cung cấp báo cáo phân tích một cách kịp thời đến người sử dụng.

Thứ ba, đề xuất với Tổng giám đốc BacABank để xin hỗ trợ từ phía Phòng Công nghệ thông tin để tiến hành trao đổi, đề xuất nâng cấp hệ thống Core Banking để thực hiện tốt hơn không chỉ công tác phân tích Báo cáo tài chính.

Việc tiến hành hiện đại hóa Core Banking cần có một lộ trình cụ thể. Giải pháp trước mắt đối với hệ thống công nghệ thông tin của BacABank là đồng bộ hóa dữ liệu giữa hệ thống SBR và Core Symbols để Phòng Thông tin quản lý có thể trực tiếp xuất dữ liệu mà không cần thông quan Phòng Công nghệ thông tin để giảm thiểu tối đa thời gian lấy dữ liệu. Giải pháp trong dài hạn sẽ là sự phối hợp từ ba bên Khối Tài chính – Phòng Công nghệ thông tin – Nhà sản xuất Core Banking để xây dựng hệ thống Core phù hợp và thuận tiện cho người sử dụng.

3.2.7. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía ban lãnh đạo. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Để nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính, bên cạnh những giải pháp toàn diện được đưa ra thì sự hỗ trợ và tạo điều kiện của BacABank trong việc triển khai các giải pháp trên là vô cùng quan trọng, giúp cho quá trình nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính có thể diễn ra nhanh chóng và triệt để hơn:

Hỗ trợ Khối tài chính trong hoạt động tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phân tích Báo cáo tài chính: Tuyển dụng và đào tạo là hai hoạt động chuyên môn của Khối Nhân sự do đó để hỗ trợ Khối tài chính trong vấn đề này, BacABank có thể chỉ đạo Khối Nhân sự hợp tác với Khối tài chính để tiến hành công tác tuyển dụng đúng yêu cầu của Khối Tài chính, liên hệ xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức phân tích Báo cáo tài chính theo nhu cầu của Khối tài chính. Bên cạnh đó, với các chương trình đào tạo có quy mô lớn hay các khóa học chuyên sâu đòi hỏi kinh phí cao, vượt quá thẩm quyền duyệt chi trong nội bộ Khối tài chính, BacABank có thể tạo điều kiện bổ sung kinh phí giúp cho Khối tài chính.

Đảm bảo chế độ lương thưởng hợp lý cho cán bộ nhân viên thực hiện phân tích Báo cáo tài chính: Khối tài chính không thể đơn phương tự quyết định mức lương hay mức thưởng cho các cán bộ nhân viên mà phải thông qua Tổng giám đốc. Do đó, vấn đề lương thưởng phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc. Điều này sẽ tạo điều kiên giúp các cán bộ nhân viên tập trung làm việc, cống hiến nhiều hơn, tránh tình trạng nhảy việc gây mất ổn định cơ cấu nhân sự.

Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy Phòng Thông tin quản lý trong Khối tài chính: việc chia tách hay hợp nhất các phòng ban trong Hội sở đều phải được Tổng giám đốc phê duyệt. Đề nghị tách riêng bộ phận phân tích Báo cáo tài chính là một bộ phận riêng thuộc Phòng Quản lý Thông tin để tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ này, tránh chồng chéo với các công việc khác nếu được Tổng giám đốc đồng ý sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính.

Chỉ đạo các Khối phòng ban khác có liên quan hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho Khối tài chính khi Khối có nhu cầu lấy dữ liệu phục vụ phân tích Báo cáo tài chính. Điều này sẽ giúp công tác thu thập dữ liệu của quá trình phân tích được diễn ra nhanh chóng hơn.

3.3. Một số kiến nghị Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

NHNN là cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống ngân hàng nhưng cao hơn nữa là Chính phủ. Trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay, Chính phủ cần thực hiện:

Khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài để các ngân hàng có thêm các cổ đông là đối tác nước ngoài. Điều này sẽ giúp các ngân hàng trong nước học hỏi được nhiều hơn từ hệ thống quản lý của nước ngoài, bao gồm cả công tác phân tích Báo cáo tài chính.

Xây dựng một môi trường pháp lý thống nhất, chặt chẽ: Điều luật ở Việt Nam còn chưa chặt chẽ, nhiều văn bản còn chồng chéo. Quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên, gây tình trạng kéo dài thời gian, nhiều trường hợp không giải quyết được rõ ràng. Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) là cơ quan  điều hành chính sách của toàn bộ hệ thống Ngân hàng do đó trên cơ sở vĩ mô, công tác phân tích Báo cáo tài chính của BacABank cũng chịu sự chi phối từ các chính sách và quy định chung của Ngân hàng Nhà nước. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính thì các chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước là hết sức cần thiết:

Đẩy mạnh hoàn thiện các chuẩn mực liên quan đến  chế độ Báo cáo tài chính của  Tổ chức tín dụng: hiện nay các quy định của Ngân hàng Nhà nước về  chế độ Báo cáo tài chính của các Tổ chức tín dụng và các vấn đề liên quan vẫn đang tiếp tục được sửa đổi và bổ sung. Tuy nhiên, việc tiến hành sửa đổi này nên tuân theo một lộ trình nhất định để hệ thống ngân hàng có thể thay đổi kịp thời và có sự chuẩn bị trước, tránh tình trạng thay đổi đột ngột khiến các ngân hàng khó có thể thực hiện kịp thời.

Xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu tài chính cần thiết cho hoạt động của ngân hàng. Các chỉ tiêu này phải đảm bảo vừa khoa học và có ý nghĩa kinh tế giúp các Ngân hàng thương mại định hướng được hoạt động kinh doanh cũng như lấy đó làm thang điểm chuẩn đánh giá tình hình hoạt động tài chính của mình và các đối thủ cùng ngành.

Đưa ra mức giới hạn quản lý cho hệ thống chỉ tiêu trên. Mức giới hạn của các chỉ tiêu phải phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam và cho từng nhóm ngân hàng khác nhau. Tùy tính chất từng loại chỉ tiêu, có thể quy định tuân thủ giới hạn bắt buộc hay các văn bản hướng dẫn về các giới hạn có tính tham chiếu. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

Xác định cơ chế hoạt động Ngân hàng, củng cố và phát triển hiệp hội Ngân hàng để có thể giúp đỡ cho các Ngân hàng tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Tạo  điều kiện cho các Ngân hàng học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ khắc phục hỗ trợ lẫn nhau hoà nhập vào với môi trường kinh doanh thế giới và cụ thể là công tác phân tích báo cáo tài chính

Xây dựng kênh thông tin nội bộ trong hệ thống ngân hàng cập nhật đầy đủ dữ liệu về Báo cáo tài chính, các chỉ tiêu tài chính quan trọng của các ngân hàng, của toàn hệ thống, phân theo quy mô, tính chất sở hữu, được cập nhật định kỳ tương tự như hệ thống CIC. Đây là cơ sở tham chiếu quan trọng giúp các ngân hàng tự đánh giá về cơ bản sức khỏe tài chính của mình và đưa ra những phương án cần thiết để cải thiện. Xu hướng các ngân hàng đều sẽ hướng tới việc niêm yết trên sàn chứng khoán, khi đó việc công bố thông tin rộng rãi là việc phải thực hiện nên việc công bố thông tin tài chính trong nội bộ hệ thống ngân hàng cũng là điều hết sức bình thường.

KẾT LUẬN

Ngân hàng được xem là một ngành huyết mạch trong nền kinh tế của một quốc gia. Do đó, hiển nhiên bất cứ sai lầm nào trong hệ thống ngân hàng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự suy thoái kinh tế. Những năm gần đây ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước thì các ngân hàng này còn có thể rơi vào tình trạng nợ xấu hơn, cùng với đó là sức khỏe tài chính yếu kém. Trong giai đoạn này, như đã trình bày BacABank đã có những bước phát triển ổn định ,các chỉ tiêu tài chính hầu như đều đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, công tác phân tích Báo cáo tài chính cũng ngay càng được quan tâm khi cho thấy tầm quan trọng của nó trong việc cảnh báo và hỗ trợ ngân hàng trong vấn đề phòng trừ rủi ro, gia tăng lợi nhuận. Hoạt động này đã là một công cụ khá đắc lực giúp ban lãnh đạo ngân hàng nắm bắt được hiện trạng tài chính của ngân hàng mình trên nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích, công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Ngân hàng Bắc Á vẫn còn rất nhiều những hạn chế như đã trình bày. Dựa vào nền tảng lý luận về công tác phân tích Báo cáo tài chính, thực tiễn công tác này tại BacABank, đối chiếu với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, thông tin từ hệ thống ngân hàng, những hạn chế và nguyên nhân gây ra tình trạng này tại BacABank, luận văn đã gợi mở một nhóm các giải pháp kết hợp để khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng công tác phân tích Báo cáo tài chính. Để áp dụng có hiệu quả các giải pháp này trước hết đòi hỏi sự đầu tư và nỗ lực của bản thân BacABank, bên cạnh đó cũng cần đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cao hơn nữa là Chính phủ. Luận văn: Giải pháp phân tích báo cáo tài chính tại BacABank.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Công tác Phân tích Báo cáo tài chính tại BacABank

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537