Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc

Đánh giá post

Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc. Bạn đang chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nghề nghiệp, hay bạn đang làm đồ án tốt nghiệp, nhưng các bạn lại chưa biết lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với trường hợp của bạn, giờ đây các bạn không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa, vì dưới đây Dịch Vụ Viết Luận Văn sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên một bài Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc các bạn có thể tham khảo thử nhé.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Tuyến đường thiết kế đi qua 2 điểm M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc. Đây là một vùng Tây Nguyên núi non; những cao nguyên 400- 800m trên mặt biển, 35 % lãnh thổ là núi cao 1000- 1200m và những thung lũng -bình nguyên sập lún. Kẹp giữa những dãy núi là sông suối và các dải đất thương đối bằng phẳng.

Vì vậy, khi thiết kế tuyến đường cần chú ý thể hiện đều đặn, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên làm cho phong cảnh ở đây phong phú hơn, mỹ quan hơn. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở

 • Quy định về lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
 • Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh về việc Quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.
 • Công văn số 2667/UBND-KT ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Đắc Lắc về việc thông qua Danh mục các dự án lập đề cương chi tiết kêu gọi đầu tư.
 • Công văn số 470/KHĐT-ĐKKD ngày 09/10/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục dự án lập đề cương chi tiết kêu gọi đầu tư.

Cơ sở pháp lý về thiết kế cơ sở

 • Căn cứ Luật xây dựng. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)
 • Căn cứ nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về việc quản lí chất lượng công trình.
 • Căn cứ nghị định 49/2008/NĐ-CP của chính phủ năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về quản lí chất lượng công trình.
 • Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • nghĩa của việc lập dự án đầu tư.
 • Giúp cho chủ đầu tư chọn được dự án đầu tư tốt nhất.
 • Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được sự cần thiết và thích hợp của dự án về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, về công nghệ vốn, ô nhiểm môi trường.
 • Đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.
 • nghĩa của việc thiết kế cơ sở trong dự án xây dựng
 • Là nội dung cốt lõi của các dự án đầu tư có xây dựng.
 • Quyết định sự phù hợp với chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt.

Lập dự án đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình xây dựng nhằm mục đính phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian nhất định. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh theo quy định tại Điều 7 và phần thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

( theo Nghị định 12/09 chính phủ)

Phần thuyết minh: (Điều 7 Nghị định 12/09 chính phủ)

Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

Các giải pháp thực hiện bao gồm:

 • Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.
 • Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.
 • Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.
 • Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

Thiết kế cơ sở: (Điều 8 nghị Định chính phủ 12/09) (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

1). Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

Nội dung: thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ

2).Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

 • Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
 • Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
 • Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
 • Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình.
 • Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

3). Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

 • Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.
 • Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
 • Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
 • Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)
 • Mục đích & khi nào không cần lập Dự án đầu tư:

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình để chứng minh cho người quyết định đầu tư thấy được sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án. Làm cơ sở cho người bỏ vốn xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn. Đồng thời để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển nghành và quy hoạch xây dựng. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường, mức độ an toàn với các công trình lân cận, các yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, sự phù hợp với các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.

Khoản 1 điều 12 của NĐ16CP

Khi đầu tư xây dựng các công trình sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự án mà chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt:

 • Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo.
 • Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng.
 • Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm.

Khoản 5 điều 35 Luật Xây Dựng

1.1.1. Tên dự án

 • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối 2 điểm M5 – N5 thuộc địa bàn tỉnh Đắc Lắc.
 • Dự án được ủy ban nhân dân tỉnh Đắc lắc cho phép lập án đầu tư ngày 20-08-2013 theo đó dự án đi qua địa phận tỉnh Đắc Lắc. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

1.1.2. Chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư : UBND tỉnh Đắc Lắc.
 • Đại diện chủ đầu tư : Ban quản lý dự án tỉnh Đắc Lắc.
 • Đơn vị trúng thầu: Công ty công ty cổ phần kiến trúc thuộc tỉnh Đắc Lắc.
 • Đây là dự án xây dựng tuyến đường của tỉnh nên chủ đầu tư quyết định chỉ định thầu.Trên cơ sở hồ sơ năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công.

1.1.3. Nguồn vốn

Nguồn vốn: Huy động vốn ngân sách nhà nước dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước là quá trình nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào phát triển xã hội.

1.1.4. Tổng mức đầu tư

 • Tổng mức Đầu tư của dự án là toàn bộ chi phí để thực hiện dự án được xác định trong hồ sơ dự án và được người có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận. Dựa trên các cơ sở để xác định tổng mức đầu tư.
 • * Cơ sở lập khái toán vốn đầu tư.
 • Căn cứ vào cấp hạng đường,cấp hạng kĩ thuật của tuyến đường.
 • Căn cứ vào việc thiết kế cơ sở của tuyến đường.
 • Căn cứ mẫu lập tổng dự toán theo thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng ra ngày 17/7/2000 về việc hướng dẫn lập dự toán xây lắp các hạng mục công trình.
 • Căn cứ quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.
 • Căn cứ quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)
 • Căn cứ thông tư 04/2002/QĐ-UB ra ngày 27/6/2002 về việc điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công.

1.1.5.Kế hoạch đầu tư :Dự án đầu tư tập trung kéo dài.(từ T1/2013- T6/2014)

 • Các bước lập dự án.
 • Công trình thiết kế 3 bước Lập dự án đầu tư

Thiết kế kỹ thuật

Thiết kế bản vẽ thi công.

1.2. Các căn cứ pháp lý để thiết kế tuyến đường M5-N5

Theo quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông của vùng đã được Nhà Nước phê duyệt. Cần phải xây dựng tuyến đường đi qua hai điểm M5-N5 để phục vụ các nhu cầu của xã hội và chủ trương của Nhà Nước nhằm phát triển kinh tế của vùng.

Luật Xây Dựng

Luật Đầu tư

 • Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 – 98.
 • Theo Quy Trình Thiết Kế áo Đường Mềm 22 TCN 211 – 93.
 • Theo Quy Trình Khảo Sát 22 TCN 263 – 2000.
 • Theo Quy Trình tính toán thủy văn dòng chảy lũ 22 TCN 220 – 95.
 • Theo thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô.
 • Quy trình khoan thăm dò địa chất 22 TCN 259 – 2000.
 • Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 – 01 của bộ GTVT.

Xuất phát từ các yêu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

===>>> Dịch vụ viết thuê đồ án tốt nghiệp

2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC TUYẾN ĐI QUA (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

2.1.1. Dân cư

Theo số liệu tổng điều tra dân số ngày 01/4/2009, dân số tỉnh Đắc Lắc là 1.728.380 người. Trong đó, dân số đô thị chiếm 22,5%, còn lại chủ yếu là dân số nông thôn chiếm 77,5%. Cộng đồng dân cư Đắc Lắc gồm 44 dân tộc. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M’nông, Thái, Tày, Nùng,… chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.

2.1.2.Văn hóa xã hội (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Dân sinh : Tuyến M5-N5 đi qua vùng có mật độ dân cư đông đúc,dân cư phân bố đồng đều,đại đa số cư dân các dân tộc tập trung thành các xóm làng.Đời sống nhân dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Do có nhiều dân tộc cùng chung sống nên đây cũng là vùng có sắc thái văn hóa đa dạng,đậm đà bản sắc dân tộc,mang nhiều nét đặc trưng riêng về văn hóa.

Chính trị : Nhân dân trong vùng với bản tính cần cù chất phát nhưng có tinh thần các mạng cao,anh dũng kiên cường. Ngày nay dưới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, trong xu thế CNH-HĐH đất nước, tỉnh Đắc Lắc đang từng tiếp cận và đi lên.

Trình độ dân trí : Ngành giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư thích đáng và đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao trình độ dân trí. Năm 2000 Đắc Lắc đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận tỉnh đã hoàn thành chương trình quốc gia xoá mù chữ và phổ cập tiểu học.

Năm học 2008 – 2009, toàn tỉnh có 656 trường phổ thông với 12.856 lớp học, 20.261 giáo viên và 420.751 học sinh.

Y tế: Tại Đắc Lắc, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, cán bộ y tế cơ sở được tăng cường.

Toàn tỉnh có 203 cơ sở y tế với 3.911 giường bệnh, 4.230 cán bộ y tế, đạt tỷ lệ 22 giường bệnh và 23,8 cán bộ y tế trên 1 vạn dân; từng bước đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tuyến tỉnh có 1 bệnh viện đa khoa, 1 bệnh viện chuyên khoa, 1 khu điều trị phong cùng 7 cơ sở y tế khác (da liễu, sốt rét, tâm thần…). (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Tuyến huyện có 14 bệnh viện đa khoa, 14 đội vệ sinh phòng dịch sốt rét và 14 ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình.

2.2 Giới thiệu mạng lưới giao thông khu vực

 • Đường bộ toàn tỉnh hiện có 397,5km đường quốc lộ, trong đó:
 • Quốc lộ 14: 126 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông
 • Quốc lộ 26: 119 km, từ ranh giới tỉnh Khánh Hòa đến TP Buôn Ma Thuột
 • Quốc lộ 27: 84 km, từ TP Buôn Ma Thuột đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng
 • Quốc lộ 14C: 68,5 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông.

2.3.GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

2.3.1. Vị trí địa lý, địa hình

2.3.1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Đắc Lắc nằm trên địa bàn Tây Nguyên, trong khoảng tọa độ địa lý từ 107o28’57”- 108o59’37” độ kinh Đông và từ 12o9’45” – 13o25’06” độ vĩ Bắc.

 • Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai
 • Phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng
 • Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
 • Phia Tây giáp Vương quốc Cam Pu Chia và tỉnh Đăk Nông.

2.3.1.2. Địa hình

Tỉnh Đắc Lắc là một vùng Tây Nguyên núi non; những cao nguyên  400- 800m trên mặt biển, 35 % lảnh thổ là núi cao 1000- 1200m và những thung lũng -bình nguyên sập lún . Riêng cao nguyên Đắc Lắc Buôn Ma Thuột chiếm 53.5 %. Núi cao nhất là Chư Yang Sin 2405m, phía Khánh Hòa – Lâm Đồng, còn cao hơn cả núi Chư Hmu (Hòn Vọng Phu – Mẹ Bồng Con ) cao 2051m phía ranh giới Phú Yên – Khánh Hòa- Đắc Lắc, Cà Đung 1978m, Chư Ba Nac 1853m… Quanh thị xã Buôn Ma Thuột, đất đai khá bằng phẳng. Cao Nguyên M’Drak ( Khánh Dương) cao độ chừng 500m, nằm giữa Buôn Ma Thuột và Ninh Hòa, có dạng luợn sóng nghiêng về phía Tây, thấp dần về phía Đông Nam đến hồ Lắk – Lạc Thiện Thung lũng Lăk, nằm về phía Đông Nam Buôn Ma Thuột, trên đường đi về Đức Trọng phía Nam Đà Lạt, có nhiều hồ và nhiều đất phù sa úng thủy, trũng đọng nước của hai sông Krông Anna và Krông Knô. Phía Tây Buôn Ma Thuột là bình nguyên Ea (Ia) Sup cao độ 200- 300m. Giới hạn bình nguyên này về phía Bắc là cao nguyên Pleiku. Các núi non ở bình nguyên này ít khi cao đến 500m: Chư Can 483m, Yok Đôn 472m, Yok Đa 472m, phía Bắc có phần cao hơn, như dãi núi thạch cương – granit Chư Pha cao 922m.

2.3.2. Khí hậu (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Khí hậu Đắc Lắc ôn hòa. Trung bình nhiệt độ hàng năm là 24oC. Khác biệt khoảng 5oC, giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm tới. Khí trời khá lạnh, nhiều gió thổi và rất khô khan. Mùa mưa xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10, trong mùa này độ ẩm giảm, gió Đông Bắc thổi mạnh.

 • Lượng mưa trung bình hàng năm đạt khoảng 1.600 – 1.800 mm.
 • Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 82%.
 • Tổng số giờ nắng bình quân hàng năm khá cao, khoảng 2.139 giờ.

2.3.3. Địa chất, thủy văn

Vùng tuyến đi qua thuộc vùng đất cứng, trong đó chủ yếu là nhóm đất á sét, đất đỏ bazan và 1 số nhóm đất khác như: đất phù sa, đất gley, đất đen. Địa hình cho phép xây dựng nền đường ổn định, trong vùng không có casto, sụt lở. Mực nước ngầm không đáng kể so với mặt đất. Mực nước dâng của sông không lớn lắm, không gây ngập úng cho các vùng xung quanh.

Đắc Lắc có hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh khá phong phú, phân bố tương đối đồng đều, nhưng do địa hình dốc nên khả năng giữ nước kém, những khe suối nhỏ hầu như không có nước trong mùa khô nên mực nước các sông suối lớn thường xuống rất thấp. Ngoài vài đầu nguồn các sông như Ia Krong Naka, Ia Krông Hnang, sông Hinh đổ về Sông Ba, ra biển Đông, ba chi nhánh lớn của sông Srepok chảy về hệ thống sông Mê Kông. Sông Ea H’ Leo và hai chi lưu Ia Drang và Ia Sup phía tây Pleiku, rồi theo hướng Đông Tây, đổ về sông Srepok; sau đó chảy vào sông Mê Kông ở StungTreng ( Cam Bốt ). Sông Srêpok, dài 332 km, có 2 nhánh chính tại Đắc Lắc là Krông Ana và Krông Knô. Krông Ana chảy ở phía Đông Nam tỉnh nhà, theo hướng Đông Tây, có nhiều phụ lưu là Krông Bông, Krông Buk, Krông Pak. Krông Nô ( Knô ) bắt nguồn từ phía Tây Bắc cao nguyên Lâm Viên ( Lang Biang ) rồi chảy theo hướng Đông Nam -Tây Bắc. Hai sông này họp lại thành sông Ea Krông, tạo nên nhiều đất phù sa phía Đông Nam Buôn Ma Thuật.

2.3.4 Điều kiện cung ứng vật liệu ( địa phương) (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Đắc lắc là tỉnh có vật liệu địa phương phong phú,gần tuyến đi qua các mỏ vật liệu tự nhiên, có thể khai thác đưa vào thi công, tận dụng vật liệu tại chỗ.

Qua thăm dò khảo sát sơ bộ tại khu vực, có các mỏ đá- sỏi có trữ lượng tương đối lớn, chất lượng đảm bảo dẽ khai thác cho nên vấn đề vật liệu xây dựng tuyến rất thuận lợi.

Đoạn tuyến đi qua khu vực vật liệu xây dựng khá là phong phú về trữ lượng, đảm bảo về chất lượng và thuận tiện cho việc khai thác vận chuyển và thi công.

2.3.5.Điều kiện môi trường

Khi đặt tuyến đi qua tránh phá nát cảnh quan thiên nhiên. Bố trí các cây xanh dọc tuyến, giảm tối đa lượng bụi và tiếng ồn đối với môi trường xung quanh.

2.4. ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG ĐI QUA HAI ĐIỂM M5-N5 (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Tuyến đường M5-N5 đi qua hai trung tâm M5-N5 của vùng.

M5 là trung tâm kinh tế chính trị của vùng. Đây là một trong những vùng có tiềm năng phát triển về du lịch đã và đang được nhà nước quan tâm và đầu tư phát triển.

N5 là khu công nghiệp khai khoáng quan trọng đang được xây dựng. Cung cấp các sản phẩm công nghiệp cho các ngành có nhu cầu về sản phẩm công nghiệp trong cả nước. Theo số liệu về dự báo và điều tra kinh tế, giao thông, lưu lượng xe trên tuyến M5- N5 xét vào năm tương lai là 1388xe/ngđ, với thành phần dòng xe như sau:

Lưu lượng xe vận chuyển như vậy là khá lớn. Với hiện trạng giao thông hiện nay như trong vùng không thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng này. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra cho vùng là phải xây dựng tuyến đường M5-N5 phục vụ cho nhu cầu phát triển giao thông, từ đó tạo thêm động lực mới để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội một vùng.

2.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lưới giao thông nhằm đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lưu thông hàng hoá, giao lưu kinh tế, chính trị, văn hoá… giữa các địa phương đã trở nên hết sức cần thiết và cấp bách, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế vùng biên kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng. Theo đó, vấn đề phát triển giao thông vận tải ở các địa phương, giữa các vùng và cụ thể là xây dựng tuyến đường từ M5-N5 đã trở thành một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, nó có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân.

Dự án xây dựng tuyến đường nối liền công nghiệp của vùng, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh thông suốt từ tỉnh Đắc Lắc tới các huyện trong tỉnh. (Đồ Án: Thiết kế tuyến đường M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc)

Từ những phân tích trên, cho thấy việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ M5-N5 là hết sức cần thiết, cần tiến hành đầu tư để xây dựng và sớm đưa vào khai thác nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội trong vùng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537