Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật Việt Nam

5/5 - (6 bình chọn)

Chia sẻ đề tài Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật Việt Nam, đến các bạn sinh viên tham khảo. Và còn rất nhiều đề tài tiểu luận khác được Dịch vụ viết luận văn cập nhập hàng ngày đến các bạn sinh viên ngành luật, nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều bài viết hơn nữa thì tham khảo tại trang website của Dịch vụ viết luận văn nhé.

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học, hay tiểu luận tốt nghiệp thì liên hệ với Dịch vụ viết luận văn để được hỗ trợ làm bài nhé.

===> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận – Bảng giá

Mở Đầu 

Bộ Quốc triều hình luật là sự kết tinh và đỉnh cao của những thành tựu lập pháp thế kỷ XV-XVIII, là bộ luật tiêu biểu nhất trong lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam.

Bộ Hoàng Việt Luật lệ gồm 398 điều, chia thành 22 quyển. Cách thức phân chia các quyển, mục căn cứ vào thẩm quyền chức năng của Lục bộ. Cấu trúc này gần giống bộ Đại Thanh Luật lệ.

So với Quốc triều hình luật triều Lê, Hoàng Việt Luật lệ mang tính khái quát cao hơn, Việc chia quyển đã bước đầu có sự phân ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật. Các chế định về trách nhiệm dân sự pháp luật thời Lê (Quốc triều Hình luật) và pháp luật thời nhà Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ) được quy định sơ sài và tản mạn. Các quy định này không phân biệt rõ trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Chế tài hình sự được quy định trước hết nhằm trừng phạt kẻ nào đã xâm phạm vào tài sản hoặc nhân thân của người khác, ngoài hình phạt kẻ phạm tội còn phải bồi thường cho nạn nhân về thiệt hại xảy ra.

Sở dĩ có sự phân biệt rõ giữa hình luật và dân luật trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ, trước hết nó được ban hành là nhằm phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị, để duy trì và bảo vệ sự tồn tại của nền quân chủ, không chú trọng vào việc quy định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Do ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo Trung Hoa, giai cấp thống trị phong kiến muốn tái thiết trên lãnh thổ Việt Nam một nền pháp luật hướng theo Nho giáo. Theo tư tưởng này, trong xã hội mọi người đều hành động như hiền nhân quân tử, giữa họ không thể có những tranh chấp về quyền lợi. Đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho chế định trách nhiệm dân sự quy định rất tản mạn và không đầy đủ trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ.

Nói đến trách nhiệm dân sự trong Quốc triều hình luật chúng ta cần xem xét hai vấn đề, đó là các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự và trách nhiệm bồi thường dân sự.

Trước hết, về các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự. Yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là hành vi tội phạm luật. Với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào cũng liên quan đến trách nhiệm dân sự kể cả vi phạm về tự do chí của con người. Điều 384 và điều 385 Quốc triều hình luật đã đề cập đến sự tự do ý chí. Tại điều 384 quy định “Những ruộng đất cầm mà chủ ruộng đất xin chuộc, người cầm không cho chuộc, hay là không muốn chuộc mà bắt phải chuộc mà bắt phải chuộc thì đều phải phạt 80 trượng. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Nếu quá hạn mà chủ ruộng đất cố đòi chuộc, thì chủ ruộng cũng phải phạt trượng như thế mà không cho chuộc. (Kỳ hạn ruộng mùa là ngày 15 tháng 3, ruộng chiêm là ngày 15 tháng 9). Nếu trong hạn đã đem tiền đến chuộc và đã được quan xử cho chuộc, mà chủ cầm cố tình lần khân không cho chuộc, để cho quá kỳ hạn,thì phạt 80 trượng, bắt phải cho chuộc, và phải lại trả tiền lãi những ngày để lần khân. Nếu qua niên hạn mà xin chuộc thì không được (niên hạn là 30 năm). Nếu người bán trái lý còn kêu lên quan để đòi chuộc thì xử phạt 50 roi, biếm một tư”.

Điều 385 quy định về việc nếu giả người để tranh giành ruộng đất thì cũng phải chịu hình phạt biếmtrượng “Tranh giành ruộng đất mà đưa người giả làm người thân thuộc trong họ ra làm chứng, thì xử phạt 50 roi, biếm một tư; cố ý không theo lệnh đã xử mà cứ tranh, thì xử phạt 60 trượng, biếm hai tư và phải phạt tiền tạ 30 quan”. Như vậy, Quốc triều hình luật đã bảo vệ lợi ích của người dân, bảo đảm sự tự do về ý chí cũng như quy định chặt chẽ trách nhiệm của những người vi phạm.

Yếu tố thứ hai là vấn đề lỗi. Mặc dù không sử dụng đến những thuật ngữ pháp lý hiện đại như lỗi cố ý và lỗi vô ý, nhưng các nhà làm luật đã đề cập đến vấn đề này trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Nghiên cứu các điều luật quy định về trách nhiệm dân sự trong hai bộ luật, chúng ta nhận thấy lỗi có thể của chính bản thân của người gây thiệt hại hoặc do người thứ ba.

1. Lỗi do chính bản thân của người gây thiệt hại: Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật Việt Nam

Khi một người có hành vi xâm phạm tài sản hoặc nhân thân của người khác gây ra thiệt hại, thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường tuỳ theo lỗi của người gây thiệt hại. Lỗi cố ý thường coi như có tính nghiêm trọng, nên tiền bồi thường thường tăng gấp đôi, thậm chí đôi khi còn tăng gấp ba… Ví dụ: trong Quốc triều Hình luật, Điều 435 “…lột lấy những quần áo và đồ vật của trẻ con, người điên, người say, thì phải tội đồ và phải bồi thường gấp đôi”. Điều 437 “quan giám lâm, người coi kho mà tự lấy trộm thì xử như tội ăn trộm thường và phải bồi thường tang vật gấp hai lần”. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Điều 445 “bắt trộm cá ở đầm ao, thì… phải bồi thường gấp đôi…”. Điều 448 “những người cầm cố cho người ta mà lấy trộm văn tự cầm, thì… phải bồi thường gấp đôi cho gia chủ”. Điều 581 “người thả trâu, ngựa cho dày xéo, ăn lúa, dâu của người ta, thì xử biếm một tư và đền gấp đôi sự thiệt hại. Nếu vì trâu ngựa chạy lồng lên, không kìm hãm được thì được miễn tội trượng”.

Trong trường hợp, thiệt hại xảy ra do lỗi vô ý, thì mức bồi thường được giảm trong một số trường hợp. Ví du: trong Quốc triều Hình luật, Điều 473 “… nhân lúc xảy ra mà lăng mạ người ta, thì… phải nộp một nửa tiền tạ”, Điều 494 “người trông nom công dịch mà đánh người phục dịch đến chết… nếu ngộ sát, thì phải đền tiền mai táng 20 quan…”, Điều 498 “vì chơi đùa mà làm người khác bị thương hay chết… bắt trả tiền mai táng 20 quan…”.

Điều 111 Hoàng Việt luật lệ quy định: người giữ kho thu thuế lương mà không đúng bằng dấu của quan thì bị phạt. Số lượng dư ấy được trả về cho chủ. Quan lại biết mà không tố cáo thì đồng tội với người giữ kho, không biết thì không tội. Điều 261 Hoàng Việt luật lệ dự liệu rằng trong trường hợp vô ý giết người (thất sát) phạm nhân bị phạt tội giảo nhưng được chuộc bằng tiền và phải chịu tiền mai táng.

Qua các ví dụ trên đây, chúng ta nhận thấy các nhà làm luật thời kỳ phong kiến chưa phân định rõ trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự nên tiền bồi thường thiệt cũng được coi như một hình phạt có tính thị uy, răn đe, ngăn ngừa người khác. Do đó, trong trường hợp thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người gây thiệt hại, việc bồi thường tăng gấp đôi, gấp ba thực chất là biện pháp hình phạt. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Quan điểm trên đây của pháp luật phong kiến khác biệt với các nguyên tắc của dân luật hiện đại. Trong pháp luật dân sự hiện đại có sự phân định rõ ràng giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự, cho nên việc bồi thường thiệt hại là nhằm bù đắp thiệt hại thực tế, để lập lại trạng thái ban đầu như trước khi xảy ra thiệt hại. Việc bồi thường được dựa trên nguyên tắc “thiệt hại bao nhiêu phải bồi thường bấy nhiêu”, nói cách khác “thiệt hại xảy ra phải được bồi thường toàn bộ”. Người gây thiệt hại phải bồi thường cho người bị thiệt hại toàn bộ thiệt hại, bất luận người đó có lỗi cố ý hay vô ý.

2. Lỗi của người thứ ba.

Trong dân luật hiện đại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của người thứ ba được quy định trong các trường hợp: trách nhiệm của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra; trách nhiệm của trường học, bệnh viện và các tổ chức khác đối với thiệt hại do người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi gây ra trong thời gian trực tiếp quản lý những người đó; trách nhiệm của chủ nhà đối với thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra.

Trong pháp luật phong kiến (cụ thể là Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ) trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của người thứ ba cũng đã được đề cập trong một số điều luật: Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

3. Trách nhiệm bồi thường do lỗi của con cái. Ví dụ trong Quốc triều: Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật Việt Nam

Hình luật , Điều 457 “các con còn ở nhà với cha mẹ mà đi ăn trộm, thì cha… phải bồi thường thay con những tang vật bị ăn trộm… ”. Lỗi của cha mẹ trong trường hợp này là không biết giáo dục dạy bảo con đang sống dưới quyền mình đến nơi đến chốn. Điều kiện dẫn đến trách nhiệm là người con đó đã thành niên hay chưa thành niên phải sống chung với cha mẹ.

Theo Điều 238 lệnh 4 Hoàng Việt luật lệ thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự mà không phải chịu trách nhiệm dân sự về trường hợp con ở nhà với cha mẹ mà đi ăn trộm. Như vậy vấn đề bồi thường của cha mẹ không được nhà làm luật triều Nguyễn đề cập tới. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Nếu so sánh trách nhiệm bồi thường do lỗi của cha mẹ trong dân luật hiện đại, chúng ta thấy giữa chúng có những điểm giống nhau và khác nhau sau đây:

  • Pháp luật phong kiến và dân luật hiện đại quy định trách nhiệm trong trường hợp này đều dựa trên cơ sở lỗi của cha mẹ trong việc chăm nom, giáo dục con cái; cha mẹ chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu con cái sống chung với cha mẹ.
  • Sự phát triển của trách nhiệm dân sự là cả một quá trình, cho nên những thời điểm khác nhau của lịch sử, trách nhiệm của cha mẹ cũng có

những điểm khác nhau. Trong dân luật hiện đại, cha mẹ chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với hành vi gây thiệt hại của con chưa thành niên; còn trong pháp luật phong kiến, cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với hành vi của các con sống chung với mình, bất luận chúng đã thành niên hay chưa thành niên. Mặt khác, trách nhiệm của cha mẹ trong pháp luật phong kiến quy định trong phạm vi rất hẹp (trường hợp con cái ăn trộm, cứơp) còn dân luật hiện đại quy định trên phạm vi rộng hơn nhiều: cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tất cả các hành vi mà con chưa thành niên đã gây ra cho người khác trong đời sống hàng ngày. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

4. Trách nhiệm bồi thường do lỗi của chủ nhà.

Theo quy định tại Điều 456 của Quốc triều Hình luật “đầy tớ đi ăn trộm mà chủ nhà không trình báo quan, thì… phải bồi thường thay những tang vật ăn trộm hay ăn cướp…”. Lỗi của chủ nhà trong trường hợp này là chủ nhà không trông coi, dạy bảo tôi tớ trong nhà. Chính vì vậy phải bồi thường thay những tang vật trộm, cướp mà đầy tớ của mình đã gây ra. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Trách nhiệm bồi thường do lỗi của chủ nhà không được Hoàng Việt luật lệ quy định.

Trong hai trường hợp trách nhiệm của cha mẹ hoặc của chủ nhà do Quốc triều Hình luật quy định, cơ sở của trách nhiệm là lỗi của cha mẹ, của chủ nhà đã không quan tâm giáo dục dạy bảo con cái mình và tôi tớ trong nhà chu đáo. Tuy nhiên, nếu họ đi báo quan thì không phải tội và không phải chịu cả trách nhiệm bồi thường. Việc báo quan chứng tỏ cha mẹ, chủ nhà đã làm tròn trách nhiệm đối với những người sống dưới quyền mình.

Nói tóm lại, trong pháp luật phong kiến việc quy định về trách nhiệm do lỗi của người thứ ba (cha mẹ, chủ nhà) có một số khác biệt với dân luật hiện đại, nhưng điều đáng quan tâm lưu ý tới là ngay từ khi trách nhiệm dân sự chưa tách biệt với trách nhiệm hình sự mà các nhà làm luật thời đó đã ý thức được về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của người thứ ba.

Khi trách nhiệm dân sự phát sinh thì đi kèm với nó sẽ là trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do lỗi gây ra. Quốc triều hình luật quy định các trách nhiệm bồi thường của cha mẹ do lỗi của con cái; trách nhiệm bồi thường của chủ do lỗi của đầy tớ và trách nhiệm bồi thường của chủ nuôi gia khi gia súc gây thiệt hại. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Điều 457 quy định trách nhiệm bồi thường của cha mẹ do lỗi của con cái “các con còn ở nhà với cha mẹ, mà đi ăn trộm, thì cha bị xử tội biếm; ăn cướp thì cha bị xử tội đồ; nặng thì xử tăng thêm tội; và đều phải bồi thường thay con những tang vật ăn trộm ăn cướp. Nếu con ở riêng, thì cha bị xử tội phạt hay biếm; cha đã báo quan thì không phải tội; nhưng báo quan rồi mà còn để con ở nhà thì cũng xử như là chưa báo”.

Chúng ta thấy luật phong kiến quy định bồi thường khi con cái ở chung với cha, mẹ (dù là đã thành niên hay chưa thành niên). Sở dĩ như vậy là do ở thời kỳ phong kiến, trong gia đình khi con cái ở chung với bố mẹ không được quyền có tài sản riêng nếu cha mẹ chưa đồng ý.

Chủ không dạy dỗ nghiêm khắc đầy tớ của mình dẫn đến thiệt hại xảy ra cũng phải chịu trách nhiệm dân sự (Điều 356) “những tá điền cấy nhờ ruộng ở nhà của người khác, mà dở mặt tranh làm của mình thì phải phạt 60 trượng, biếm hai tư; nếu người chủ ruộng đất có văn tự xuất trình thì người tá điền phải bồi thường gấp đôi số tiền ruộng đất, không có văn tự thì trả nguyên tiền thôi”. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Nói đến các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự không thể không kể đến yếu tố “có thiệt hại xảy ra”. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định hình phạt và trách nhiệm bồi thường dân sự. Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất (tài sản, Điều 437, 438) và thiệt hại về tinh thần (Điều 315). Ở trên trong yếu tố lỗi đã phân tích đến quy định tại Điều 437, đây là những thiệt hại về vật chất và là của công. Điều 438 có ghi “Lấy trộm đồ vật của sứ thần ngoại quốc,thì xử nặng hơn tội ăn trộm thường một bậc; lấy trộm đồ vật đem cống, thì lại xử nặng hơn một bậc nữa; và đều phải bồi thường gấp ba lần”.

Điều này quy định nếu gây ra những thiệt hại về vật chất nhất là có yếu tố liên quan đến quốc gia, mối quan hệ quốc gia (vật cống nạp, sứ thần nước ngoài) thì sẽ là một yếu tố quyết định trách nhiệm dân sự của người đó đến đâu và thiệt hại vật chất phải được tính bằng tổn thất vật chất thực tế. Bên cạnh yếu tố thiệt hại về vật chất là yếu tố thiệt hại về tinh thần. Điều 315 quy định “Gả con gái đã nhận đồ sính lễ (như tiền, lụa,vàng bạc, lợn, rượu) mà lại thôi không gả nữa thì phải phạt 80 trượng. Nếu đem gả cho người khác mà đã thành hôn rồi thì xử tội đồ làm khao đinh. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Người lấy sau biết thế mà cứ lấy thì xử tội đồ, không biết thì không phải tội. Còn người con gái thì phải gả cho người đã hỏi trước; nếu người hỏi trước không lấy nữa thì phải bồi thường đồ sính lễ gấp hai; người con gái được gả cho người hỏi sau. Nhà trai đã có sính lễ rồi, mà không lấy nữa, thì phải phạt 80 trượng và mất đồ sính lễ” trên chúng ta đã đề cập đến yếu tố “có thiệt hại xảy ra”, bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét tới một yếu tố nữa là mối quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra.

Nhà làm luật phong kiến suy đoán mối quan hệ nhân quả căn cứ vào hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra. Điều 499 nêu “Những việc làm lầm lỡ làm người bị thương hay chết, đều xét theo tình trạng sự việc mà giảm tội (nghĩa là sự việc xảy ra ngoài sức người, tai mắt không kịp nhận thấy, không kịp nghĩ tới, hay vì vật nặng, sức người không chống nổi, hoặc trèo lên trên cao, tới chỗ nguy hiểm, săn bắt cầm thú, để đến nỗi thành ra sát thương người, đều là việc lầm lỡ). Ngoài ra, nhà làm luật phong kiến còn xét đến mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại xảy ra nhưng do lỗi của người bị thiệt hại. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Điều này được thể hiện trong Điều 582 “Súc vật và chó có tính hay húc, đá và cắn người mà làm hiệu buộc tròng không đúng phép (đúng phép là con vật nào hay húc người, thì phải cắt hai sừng, đá người thì phải buộc hai chân, cắn người thì buộc hai tai), hay có chó hoá dại mà không giết, thì đều xử phạt 60 trượng. Nếu vì thế mà làm cho người chết hay bị thương, thì xử theo tội lầm lỡ. Nếu cố ý thả rong làm người chết hay bị thương, thì xử nhẹ hơn tội đánh bị thương, hay chết người một bậc. Người thuê đến để chữa bệnh cho súc vật, hay là vô cớ trêu ghẹo những vật kia, mà bị thương hay chết thì người chủ không bị xử tội.

Song song với các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự, chúng ta cần xem xét đến trách nhiệm bồi thường dân sự. Ở trên khi phân tích đến yếu tố lỗi cũng đã ít nhiều đề cập đến việc bồi thường. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nhiều hình thức khác nhau như bồi thường bằng hiện vật, bồi thường bằng tiền, bồi thường bằng tài sản khác và nhiều các thức bồi thường khác nữa. Việc bồi thường bằng tiền được các nhà làm luật chia ra làm nhiều hình thức khác nhau.

Thứ nhất, bồi thường tương đương bằng hiện vật (Điều 553 – phóng ngựa nghênh ngang trong kinh thành) “Người vô cớ mà phóng ngựa chạy trong phố phường đường ngõ trong kinh thành, hay là trong đám đông người, thì xử phạt 60 trượng. Nếu vì thế mà làm bị thương hay chết người, thì xử nhẹ hơn tội làm bị thương hay chết một bậc; làm bị thương hay chết các súc vật, thì phải đền số tiền theo sự mất giá (ví như con vật đáng 10 phần, nay làm chết giá chỉ còn 2 phần, thì phải đền giá 8 phần; làm bị thương mất giá 1 phần, thì phải đền giá 1 phần). Nếu vì việc công hay tư phải đi gấp mà phóng ngựa chạy, thì không phải tội; vì thế mà làm bị thương hay chết người thì xử theo tội vì lầm lỡ để xảy ra. Nếu vì ngựa sợ hãi lồng lên, không thể ghìm được để xảy ra việc làm bị thương, chết người, thì được xử giảm nhẹ hơn tội lầm lỡ hai bậc”. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Thứ hai, bồi thường tiền theo quy định của pháp luật. Điều 29 quy định về tiền đền nhân mạng “Tiền đền mạng – Nhất phẩm, tòng nhất phẩm được đền 15.000 quan, nhị phẩm, tòng nhị phẩm 9.000 quan, tam phẩm, tòng tam phẩm 7.000 quan, tứ phẩm tòng tứ phẩm 5.000 quan, ngũ phẩm tòng ngũ phẩm 2.000 quan, lục phẩm tòng lục phẩm 1.000 quan, thất phẩm tòng thất phẩm 500 quan, bát phẩm đến cửu phẩm 300 quan, thứ nhân trở xuống 150 quan”. Tại Điều 466 về các hạng thương tích do đánh người gây ra cũng quy định về việc bồi thường tiền do pháp luật quy định “…

Nếu đánh bị thương 2 người trở lên và nhân bị thương mà thành cố tật, hay đánh đứt lưỡi, huỷ hoại âm, dương vật, đều xử tội giảo, và phải đến tiền thương tổn theo như lệ định (luật định : sưng, phù thì phải đền tiền thương tổn 3 tiền, chảy máu thì một quan; gãy một ngón tay, một răng thì đền 10 quan; đâm chém bị thương thì 15 quan; đoạ thai chưa thành hình thì 30 quan; đã thành hình thì 50 quan; gãy một chân, một tay, mù một mắt thì 50 quan; đứt lưỡi và hỏng âm, dương vật, thì đền 100 quan; về người quyền quý thì xử khác). Phải nộp tiền tạ như luật định. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Thứ ba, bồi thường bằng tiền cao hơn giá trị được quy định tại Điều 28 – tiền bồi thường tang vật. Bên cạnh trách nhiệm bồi thường dân sự bằng hiện vật và bằng tiền, một trách nhiệm khác được đề cập đến trong Quốc triều hình luật là bồi thường bằng tài sản khác. Điều 360 ghi nhận trách nhiệm bồi thường dân sự này “đánh tranh kiện nhau về ruộng đất mà lại đánh người để gặt cướp lúa, thì phải phạt 60 trượng, biếm hai tư, bắt trả gấp đôi phần lúa cho người kia. Đánh người đến bị thương hay đánh chết thì phải tội theo luật đánh chết người”.

Ngoài ra, còn có một số hình thức khác như bồi thường bằng cách nuôi dưỡng thuốc thang cho người bị hại (Điều 468 – thời gian nuôi dưỡng kẻ bị thương do đánh nhau) “Thời hạn nuôi người bị thương: đánh bị thương bằng chân tay, thì phải nuôi 10 ngày; bằng vật gì khác, thì phải nuôi 20 ngày; bằng thứ có mũi nhọn và nước sôi, lửa thì phải nuôi 40 ngày; đánh gãy xương thì phải nuôi 80 ngày. Còn trong thời hạn nuôi mà người bị thương chết, xử nhẹ hơn tội đánh chết người một bậc. Nếu đã hết hạn nuôi hay là còn trong thời hạn nuôi, nhưng vì cớ khác mà chết, thì xử như tội đánh người bị thương”. Tiểu luận luật dân sự: chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật

Qua các ví dụ trên ta nhận thấy các điều luật đều dựa trên những sự viêc đã xảy ra trong đời sống xã hội để quy định việc miên trách nhiệm bồi thường cho người gây thiệt hại khi người bị thiệt hại có lỗi. Quan điểm khái quát sự việc thực tế thành những điều luật cụ thể trong pháp luật phong kiến đã được dân luật hiện đại kế thừa và phát huy trong việc xây dựng pháp luật về dân sự.

TẢI FILE MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ( Copy FILE ĐỂ TẢI)

https://docs.google.com/document/d/14c0-cx_cGsHrFRkUL-7NUnGU0pLbN7a8/edit?usp=sharing&ouid=108886880319045830957&rtpof=true&sd=true

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537