Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU  

1.Lý do chọn đề tài

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, tại chương 3, điều 53 quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Ở Việt Nam, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai nhưng không trực tiếp khai thác và sử dụng, mà trao QSD cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Luật Đất đai năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay!”. Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

Tại điều 4 Luật đất đai 2013 cũng khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật”.Công tác quản lý đất đai cũng theo đó mà có những biến đổi qua các thời kỳ. Qua mỗi thời kỳ dù ở mức độ khác nhau nhưng ta đều nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về địa chính. Quản lý nhà nước về địa chính là tiền đề để quản lý nhà nước về đất đai.

Công tác quản lý địa chính ở nước ta đã được thiết lập từ cách đây hơn năm thế kỷ, được chính quyền ở các chế độ khác nhau kế thừa và tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nhằm phục vụ mục đích quản lý đất đai của mình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh, sự chia cắt đất nước, trải qua nhiều giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đất có  thay đổi gây ra những bất cập, khó khăn  trong  quản lý đất đai như việc theo dõi, truy xuất, lưu trữ, xử lý, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Việc làm tốt công tác quản lý nhà nước về địa chính để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo pháp luật, xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa Nhà nước và người sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc sử dụng đất đai một cách đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả là yêu cầu cấp thiết.

Hai Bà Trưng là một quận nội thành có diện tích…..gồm 20 phường. Công tác quản lý nhà nước về địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cũng còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hồ sơ của mảnh đất bị thiếu,thậm chí  bị thất lạc.Trong quá trình chuyển đổi, chuyển nhượng đất đai, nhiều trường hợp không đăng ký vào sổ địa chính, dẫn đến tranh chấp giữa chủ sử dụng cũ và chủ sử dụng mới…Điều này đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về địa chính tại địa bàn Quận Hai Bà Trưng nói riêng và cả nước nói chung cần khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu vấn đề “Quản lý nhà nước về  địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội” có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu

Đã có một số công trình nghiên cứu về địa chính nhà nước, như: Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

Đề tài “Nghiên cứu hoàn chỉnh lý luận địa chính nhà nước và xây dựng bộ hồ sơ địa chính các cấp giai đoạn 1983 – 1993” của nhóm nghiên cứu thuộc Tổng cục quản lý đất đai, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Nguyễn Trinh Thạch và các cán bộ tham gia nghiên cứu: kỹ sư Đặng Thị Vân, Phạm Tiến Lợi, Bùi Sỹ Dũng, Nguyễn Hữu Thắng.  Các tác giả đã đưa ra được một hệ thống lý luận về  quản lý nhà nước về địa chính,bao gồm nhiều khái niệm, nội dung và nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về địa chính. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích tình hình sử dụng đất đai và cơ cấu kinh tế xã hội của nước ta, đã xác định được nội dung và nhiệm vụ địa chính trong thời gian qua, vạch ra hướng tiến hành công tác địa chính trong thời gian tới. Đề tài đã xác lập được nội dung các bước xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính trước mắt cho các đơn vị sử dụng và đơn vị nhà nước cấp xã, đảm bảo tính khoa học, dễ sử dụng, dễ lưu trữ, phù hợp với trình độ và thực tế khó khăn hiện nay ở địa phương. Đặc biệt, đề tài đã chú ý xem xét đến những điều kiện khó khăn hiện tại và những tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể ứng dụng được như sử dụng máy tính điện tử trong các khâu xây dựng bản đồ, tính toán diện tích, thống kê và lưu trữ số liệu, ứng dụng ảnh máy bay trong công tác bản đồ và thống kê đất đai…

Đề tài“Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 1983 – 1993” của Tổng cục quản lý đất đai do chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Bạch Gia Tế cùng các cán bộ tham gia nghiên cứu: kỹ sư Trần Hùng Phi, Bùi Ngọc Tuân và Đỗ Đức Đôi. Công trình nghiên cứu này được coi như một đề tài lớn, phạm vi nghiên cứu rộng cả về lĩnh vực chuyên môn và hoạt động quản lý nhà nước, hướng nghiên cứu giải quyết các yêu cầu bức xúc hiện nay trong quản lý đất đai. Đề tài đã được ứng dụng trong công tác đăng ký, lập hồ sơ địa chính và  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Xuân Hòa, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2010 với đề tài” Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác lập hồ sơ địa chính ở nước ta’. Tác giả đã phân tích thực trạng lập hồ sơ địa chính trong phạm vị cả nước tại cấp huyện và cấp xã, tìm nguyên nhân, tồn tại trong việc lập hồ sơ địa chính ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước về đất đai và làm chậm quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

 Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Tiến Lưu với đề tài “Đánh giá thực trạng công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”, năm 2013. Từ vấn đề cơ sở khoa học về lập hồ sơ địa chính, tác giả đã khái quát tình hình lập và quản lý hồ sơ địa chính ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chỉ ra các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đưa ra giải pháp để hoàn thiện, đẩy mạnh công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.

Tác giả Phạm Văn Cường (2012) đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đa chức năng phục vụ quản lý đất đai và bất động sản tại khu vực phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Đại học Nông – Lâm Thái Nguyên. Từ vấn đề cơ sở khoa học về cơ sở dữ liệu địa chính, tác giả đã khái quát tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, chỉ ra các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính… Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về quản lý nhà nước về địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, vì vậy đề tài của học viên không trùng lặp với các đề tài thạc sĩ đã được bảo vệ. Địa chính là lĩnh vực rất rộng, tác giả chỉ nghiên cứu một phần của địa chính, đó là hồ sơ địa chính.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

3.1. Mục đích

Phân tích thực trạng lập và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thấy những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, tìm ra nguyên nhân của các hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

3.2. Nhiệm vụ

 • Hệ thống hóa kiến thức khoa học của quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính.
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, qua đó tìm ra giải pháp để khắc phục các tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý hồ sơ địa chính trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn: tập trung nghiên cứu việc lập và quản lý hồ sơ địa chính tại Quận Hai Bà Trưng.
 • Phạm vi nghiên cứu:lập và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội từ khi có Luật đất đai 1993 đến năm 2015. Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

5.1.Phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, đây là hệ thống lý luận nền tảng đối với toàn bộ khoa học xã hội ở nước ta, tức là đặt việc xây dựng hệ thống hồ sơ  địa chính trong mối quan hệ của đất đai cũng như nội dung khác của quản lý nhà nước.

5.2.Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể như sau:

 • Phương pháp điều tra khảo sát: Đây là phương pháp hỗ trợ, bổ sung nhưng rất quan trong. Thông qua điều tra, khảo sát sẽ thu thập số liệu, tài liệu, thông tin cần thiết cho mục đích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về của việc quản lý bao gồm trách nhiệm lập, cập nhật, và bảo quản các tài liệu, hồ sơ địa chính tại quận Hai Bà Trưng.
 • Phương pháp thống kê: Là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong quá trình nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội. Đây là phương pháp các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp và sử dụng các số liệu trên cơ sở tính toán. Qua số liệu thống kê phân tích được tình hình, nguyên nhân của sự vật, hiện tượng có thể tìm ra được tính quy luật và rút ra những kết luận đúng đắn về sự vật, hiện tượng đó. Cho nên, việc sử dụng phương pháp này nhằm phân tích thống kê các số liệu để nắm được tình hình , phân loại số lượng, chất lượng của đất đai.
 • Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp tức là sử dụng để phân tích làm rõ thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn quận từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá đối với yêu cầu quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính và sử dụng đất của quận Hai Bà Trưng.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

6.1 Về mặt lý luận

Đề tài được thực hiện với mong muốn hệ thống hóa về mặt lý luận cho công tác quản lý nhà nước về  hồ sơ địa chính trong phạm vi toàn quốc. Làm rõ những khái niệm, sự cần thiết và nội dung của quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính, các yếu tố tác động đến công tác quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính.

6.2 Về mặt thực tiễn

Luận văn phân tích thực trạng lập và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng , tìm nguyên nhân tồn tại, bất cập, từ đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính tại quận Hai Bà Trưng.Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên, cán bộ làm công tác liên quan đến quản lý nhà nước về địa chính nói chung và quản lý nhà nước về hồ sơ địa chính nói chung.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước về địa chính.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước về địa chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 • Chương 3: Giải pháp và đảm bảo quản lý Nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH

1.1. Quản lý nhà nước về địa chính

1.1.1.Khái niệm về Quản lý nhà nước

Quản lý là một hoạt động tất yếu khách quan, diễn ra ở mọi tổ chức có quy mô từ nhỏ đến lớn, từ cấu trúc đơn giản  đến phức tạp. Xã hội ngày càng phát triển, trình độ hợp tác và phân công lao động ngày càng cao thì yêu cầu về công tác quản lý ngày càng hoàn thiện.Trong hệ thống các chủ thể quản lý xã hội, Nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý mọi mặt của xã hội bằng nhiều biện pháp, công cụ khác nhau, trong đó có công cụ chủ yếu quản lý bằng pháp luật như Nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là công dân, quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội theo nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Nhà nước quản lý bằng pháp luật là nhà nước lấy pháp luật làm công cụ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo luật định một cách nghiêm minh.

Vậy: Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội,trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

1.1.2. Khái niệm về địa chính

Ngày nay, danh từ “địa chính” không còn xa lạ với đối với người dân ở Việt Nam cũng như trên thế giới vì nó là một lĩnh vực gắn bó với đời sống của con người, nó liên quan đến quyền sở hữu bất động sản gắn với đất và quyền sử dụng đất, một giá trị  kinh tế lớn đối với mỗi con người. Địa chính là tổng hợp các loại bản đồ đo đạc về đất và các tư liệu xác định rõ vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng của đất đai, tài sản trên đất, quyền sử dụng đất làm cơ sở cho việc phân bổ, thu thuế đất, và của việc quản lý đất đai thông qua việc lập, cập nhật, và bảo quản các tài liệu địa chính. Có thể hiểu ngắn gọn, địa chính là khoa học về đo đạc bản đồ và quản lý đất đai trên cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo ra, bởi vậy,địa chính là công việc của nhà nước mà trọng tâm của công việc là lập hồ sơ địa chính và quản lý hồ sơ địa chính.

“Địa” là đất, mảnh đất, thửa đất, lãnh thổ, còn “Chính” là công việc của nhà nước đề ra các phép tắc, luật lệ để quản lý đất đó.(Theo Từ điển  Hán –Việt năm 1998). Chi tiết về “ địa chính” được hiểu các công việc sau:

 Thứ nhất, địa chính là bản kê về tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất, trong đó chứa đựng những thông tin  đầy đủ  về chủ sử dụng đất, loại đất, vị trí  tọa lạc của thửa đất.

Thứ hai, địa chính là việc quản lý đất đai do cơ quan Nhà nước  có thẩm quyền tiến hành gồm ba khâu cơ bản:lập bản đồ địa chính, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng làm căn cứ tính thuế, xác định khía cạnh pháp lý của đất đai nhằm quy định nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu, chủ sử dụng đất, sản phẩm của ba khâu này phải được thể hiện cơ bản trong hồ sơ địa chính. Hồ sơ địa chính còn được gọi là hồ sơ pháp lý về thửa đất.

Vậy, Quản lý nhà nước về địa chính là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện bảo vệ quyền sở hữu nhà nước về đất đai, điều chỉnh các lợi ích của nhà nước. Quản lý địa chính dựa trên cơ sở Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật khác. Việc quản lý được thực hiện thông qua hệ thống nhà nước. mà trọng tâm của công việc là lập HSĐC và quản lý HSĐC.

1.1.3.Khái niệm về hồ sơ địa chính Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

Khái niệm về hồ sơ địa chính (HSĐC) được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Điều 2, Thông tư 24/2014 qui định: Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan…. chứa đựng những thông tin cần thiết về các mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp lý của đất đai và những thông tin này chúng ta có được trong quá trình đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký ban đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tất cả các thông tin đất đai ở trong HSĐC như trên là cơ sở để thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, để bảo hộ quyền hợp pháp của người sử dụng đất.

1.1.4. Các loại hồ sơ địa chính

Hệ thống địa bạ: là một hệ thống hồ sơ ghi chép, cập nhật những dữ liệu cơ bản về tình hình đất đai, chứa đựng những thông tin về đất đai do chính quyền quản lý. Hệ thống địa bạ chứa đựng các thông tin về vị trí, hình thể, kích thước, ranh giới, loại đất, tên chủ sử dụng đất (SDĐ).

Hệ thống bằng khoán (bằng khoán điền thổ): là hệ thống hồ sơ quản lý đất đai một cách thống nhất, trên cơ sở đó hệ thống BĐĐC cùng với các hệ thống quản lý hoàn chỉnh và đồng bộ. Hệ thống này được áp dụng thời Pháp thuộc ở nước ta.

Hồ sơ địa chính là hệ thống tài liệu, số liệu, bản đồ, sổ sách… chứa đựng đầy đủ các thông tin về đất đai. Các tài liệu cấu thành hồ sơ địa chính bao gồm:Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê, Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Sổ theo dõi biến động đất đai, Biểu số liệu thống kê diện tích.Tất cả các tài liệu trên phục vụ cho công tác trực tiếp quản lý đất đai, đây là hồ sơ thường trực, hồ sơ này được sử dụng thường xuyên. Các tài liệu này dùng xác nhận thông tin đảm bảo hệ thống hồ sơ trên mang tính pháp lý và dùng để thẩm tra, kiểm tra.

1.1.5. Đặc điểm của hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính bao gồm nhiều tài liệu chứa đựng  thông tin về đất đai.

Không một tài liệu riêng lẻ nào chứa đựng được toàn bộ thông tin về đất đai, chỉ có HSĐC mới có được toàn bộ thông tin về đất đai bởi nó là tập hợp của tất cả các tài liệu chứa đựng các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp lý của đất đai. Nhìn vào HSĐC ta có thể biết được toàn bộ thông tin về đất đai. Các loại tài liệu trong HSĐC chứa đựng các thông tin về đất đai một cách chính xác và thống nhất. Với đặc điểm này yêu cầu đặt ra cần biết phân loại và quản lý các tài liệu sao cho tiện lợi nhất. Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

Việc quản lý địa chính là một nội dung mang tính đặc thù của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và nó có quan hệ mật thiết với các nội dung khác của quản lý Nhà nước về đất đai mang tính  chuyên trách thực hiện như phải thực hiện một số nghĩa vụ đặc thù của ngành địa chính như đo đạc bản đồ, lưu trữ thông tin…

Các tài liệu, số liệu trong hồ sơ mang tính pháp lý cao. Các tài liệu này có ý nghĩa pháp lý chặt chẽ ở chỗ nó là căn cứ để hoạch định các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, làm cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý của đối tượng sử dụng. Việc thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những tư liệu pháp lý để Nhà nước quản lý tốt về địa chính.

1.1.7. Những yêu cầu đối với việc quản lý lập và quản lý địa chính

Việc lập HSĐC phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Phải đầy đủ các loại tư liệu. Bởi nếu không đầy đủ thì những thông tin về đất đai sẽ không đầy đủ, tính chất pháp lý không đầy đủ dẫn đến khai thác và sử dụng các tài liệu khác bị hạn chế.

Bên cạnh việc lập đầy đủ các loại tư liệu thì mỗi loại tư liệu phải đảm bảo tính pháp lý.  Song song với hai yêu cầu trên thì công tác lập HSĐC đòi hỏi các nội dungthông tin phải thể hiện chính xác, thống nhất trên tất cả các tài liệu của HSĐC.  Yêu cầu về hình thức trình bày các tài liệu hồ sơ HSĐC phải rõ ràng, không được tẩy, xóa hoặc dùng bút phủ nội dung đã viết, việc chỉnh lý biến động trên tài liệu hồ sơ phải theo đúng quy định đối với mỗi tài liệu. Để đảm bảo các yêu cầu trên được thực hiện thì cần thực hiện phân cấp trong việc lập và quản lý HSĐC.

 • Về lập HSĐC: công tác ĐKĐĐ, lập HSĐC được tiến hành ngay từ cấp cơ sở đồng thời có sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cũng như hướng dẫn của cấp trên do đó muốn công tác lập HSĐC được tiến hành nhanh cần có sự phối hợp chỉ đạo giữa các ngành và các cấp chính quyền.
 • Về phân cấp lưu trữ HSĐC:Cấp nào hình thành và phê duyệt loại tài liệu nào thì có quyền lưu trữ tài liệu đó.

1.2. Các yếu tố tác động đến công tác quản lý nhà nước về hồ sơ địa chính Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

 • Yếu tố thể chế

Trong lĩnh vực quản lý địa chính, thể chế hành chính là hệ thống các văn bản quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý địa chính. Do đó, nếu có  thể chế khoa học, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về địa chính thì kết quả quản lý Nhà nước về đất đai sẽ đạt hiệu quả tốt . Ngược lại, nếu hệ thống thể chế không tốt, nhiều bất cập, hạn chế, chậm được sửa đổi, bổ sung, không phù hợp với thực trạng và yêu cầu của quản lý thì sẽ kìm hãm công tác quản lý Nhà nước về hồ sơ địa chính. Như vậy, thể chế hành chính là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công của quản lý hồ sơ địa chính.

 • Yếu tố con người

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả của công tác quản lý địa chính đó là yếu tố con người. Con người là trung tâm của mọi hoạt động quản lý nhà nước từ lập kế hoạch, thực thi kế hoạch, lãnh đạo điều hành và kiểm soát công tác địa chính, tất cả đều do con người thực hiện. Do đó, yếu tố con người tác động đến công tác quản lý nhà nước về địa chính bao gồm: cán bộ, công chức địa chính và các cấp lãnh đạo và cá nhân, tổ chức sử dụng đất. Cả hai  chủ thể này đều ảnh hưởng đến thành công của công tác quản lý địa chính.

 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về hồ sơ địa chính

Công tác chỉ đạo được quan tâm, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm thì việc tổ chức thực hiện sẽ đồng bộ, hiệu quả, không để tình trạng làm cho có hay làm theo phong trào. Hơn nữa, công tác lãnh đạo còn được thể hiện qua việc kiểm soát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, cơ quan hành chính.

 • Tổ chức bộ máy chuyên trách 

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về địa chính được thành lập thống nhất từ cấp Trung ương đến cơ sở. Việc thực hiện quản lý hồ sơ địa chính do các cấp (Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã) thực hiện nên việc quản lý địa chính có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc vào tổ chức cơ cấu bộ máy hành chính nhà nước. Do đó, công tác quản lý về địa chính có hiệu quả thì yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

 • Công nghệ thông tin và các yếu tố kỹ thuật khác

Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản lý hành chính cho việc lưu trữ, trao đổi thông tin, truyền văn bản, giao ban trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu đặc biệt trong lĩnh vực quản lý địa chính thì công nghệ thông tin rất cần thiết cho việc thành lập, số hóa bản đồ, hồ sơ, từ đó tạo hệ thống dữ liệu thống nhất và là cơ sở để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý địa chính đã tạo ra bước đột phá góp phần giải quyết nhanh gọn, giảm phiền hà trong cung cấp thông tin đất đai cho công dân và tổ chức. Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về địa chính tại quận Hai Bà Trưng […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537