Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài: Một Số Giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ – Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Phương hướng, nhiệm vụ của công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đến năm 2025

3.1.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám sát hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong giai thời gian tới như sau:

 • Triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính Phủ có hiệu lực từ 15/03/2021, công văn số 73/TCHQ-ĐTCBL ngày 01/4/2021 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.
 • Thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật theo công văn 323/KSHQ-TH ngày 15/05/2021 về việc tăng cường quản lý hoạt động công vụ của CBCC để giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả công tác Kiểm soát, nâng cao năng lực, đạo đức, ý thức của cán bộ công chức thi hành công vụ; nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Tổ, Đội, trình độ năng lực, trình độ của cán bộ công chức theo công văn 6708/HQHP-KSHQ ngày 09/9/2021, chú trọng xây dựng lượng kiểm soát hải quan hướng tới chính quy, hiện đại.
 • Tiếp tục triển khai xử lý hàng tồn, hàng hóa quá thời hạn làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn hoạt động của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng theo thông tư 203/2020/TT-BTC và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
 • Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-HQHP ngày 24/5/2022 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.
 • Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ đội biên phòng, Công an, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới thông qua biện pháp trao đổi thông tin, hoạt động nghiệp vụ và trợ giúp về kỹ thuật, trang thiết bị tác nghiệp.
 • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu vận chuyển độc lập và vận chuyển kết hợp đến địa bàn khác nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát cho công chức trong đơn vị.
 • Lập nhóm công chức tư vấn nghiệp vụ; nghiên cứu, điều tra theo chuyên đề, theo từng hoàn cảnh thực tiễn trên địa bàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đến năm 2025

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn xác định một số phương hướng hoàn thiện công tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại Chi cục như sau:

 • Quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch GSHQ hàng năm để tạo cơ sở thực hiện cho CBCC. Tuy nhiên, kế hoạch không nên áp đặt chỉ tiêu cụ thể về mặt lượng, bởi điều đó rất dễ dẫn đến những tiêu cực cho công tác GSHQ.
 • Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác GSHQ để phù hợp với năng lực sở trường, với trình độ được đào tạo; có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, từng bước xây dựng đội ngũ CBCC này theo hướng chính quy, hiện đại; trở thành lực lượng chuyên nghiệp có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa quản lý hải quan.
 • Đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cộng đồng doanh nghiệp hiểu, nhận thức và chấp hành đúng pháp luật hải quan trong hoạt động XNK của mình.
 • Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các Đội và các Chi cục với các lực lượng chức năng trên địa bàn để nắm tình hình tại địa bàn cửa khẩu, các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan để thu thập, sàng lọc, xử lý thông tin khi có nghi vấn về lô hàng XK, NK có dấu hiệu vi phạm. Chủ động điều tra, xác minh làm rõ nguồn thông tin nghi vấn và báo cáo ngay cho lãnh đạo Chi cục để xử lý. Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.
 • Chuẩn hóa các quy trình quản lý của tất cả các doanh nghiệp KDC, kho bãi và yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện theo quy trình chuẩn này, đồng thời thực hiện việc cập nhật hệ thống tiêu chí theo yêu cầu của cơ quan Hải quan để đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung, tự động đối với hàng hóa XNK cũng như quản lý hoạt động của doanh nghiệp KDC.
 • Trên cơ sở quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, yêu cầu và thực tiễn quản lý xây dựng, sửa đổi quy trình quản lý của cơ quan Hải quan để quản lý việc thực hiện của doanh nghiệp KDC theo quy trình chuẩn và quản lý hàng hóa đang chịu sự GSHQ.
 • Trên cơ sở quy trình quản lý của doanh nghiệp KDC và của cơ quan Hải quan, đơn vị CNTT đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai đồng bộ tại tất các doanh nghiệp KDC.

3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng

3.2.1. Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng.

3.2.1.1. Cơ sở của giải pháp

Áp lực cao từ chính sách luân chuyển cán bộ của Tổng cục Hải quan, đòi hỏi công chức Hải quan phải cập nhật kiến thức ở tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác Hải quan.

Số lượng công chức GSHQ tại Chi cục dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Đây là đội ngũ năng động, có trình độ, được đào tạo bài bản song còn ít kinh nghiệp thực tế, được biệt là giải quyết các tình huống phát sinh khi GSHQ, do đó hiệu quả công việc còn thấp, chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp XNK.

Bên cạnh đó, công chức GSHQ tại Chi cục trên 50 tuổi cũng chiếm tỷ lệ khá cao (22%). Đây là đội ngũ giàu kinh nghiệm, biết cách giải quyết các tình huống thực tế song ngại cập nhật kiến thức mới nên hiệu quả công tác GSHQ chưa cao.

Hiệu quả của công tác GSHQ không chỉ phụ thuộc vào đội CBCC hải quan mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của các DN kinh doanh cảng. Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp

Về phía cơ quan Hải quan

1) Đào tạo cán bộ, công chức

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thường xuyên thực hiện trong những năm vừa qua. Để công tác giáo dục, đào tạo về kiến thức GSHQ đối với hàng hóa XK, NK có hiệu quả cần phải có định hướng rõ ràng về mục tiêu, nội dung và đối tượng được đào tạo. Điều quan trọng đối với ngành Hải quan hiện nay là cần có những chương trình “đào tạo theo chuyên đề” có hiệu quả, do chúng ta đang thiếu kiến thức thực tế và kỹ năng thực hiện, cụ thể:

 • Tổ chức các buổi đào tạo theo chuyên đề dưới hình thức cầm tay chỉ việc, đặc biệt là cách giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế.
 • Tổ chức đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ hải quan theo Luật Hải quan mới, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật…; tổ chức các lớp chuyên đề ngắn hạn về quy định kiểm tra, kiểm soát, GSHQ đối với hàng hóa XK, NK, chính sách hàng hóa, mã số hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy,… cho cán bộ công chức.
 • Đào tạo, hướng dẫn cán bộ công chức ứng dụng, sử dụng các chương trình, hệ thống CNTT hải quan mới, nhất là hệ thống kết nối với doanh nghiệp KDC để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan.
 • Khuyến khích cán bộ công chức học tập ngoại ngữ, tin học ngoài giờ.
 • Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về văn hóa ứng xử, về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, tránh hiện tượng quan liêu, tham nhũng hay các biểu hiện tiêu cực khác…

2) Sử dụng cán bộ công chức Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

Xu thế hiện đại hóa hải quan đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Hải quan nói chung, cán bộ GSHQ ngày càng cao. Tuy nhiên một số công chức cao tuổi ngại học tập để nâng cao trình độ dẫn đến nguồn lực bị lãng phí. Để giải quyết tình trạng này, cần phải:

 • Sử dụng cán bộ công chức đúng, phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn được đào tạo.
 • Việc luân chuyển cán bộ công chức theo định kỳ kết hợp với việc sử dụng chuyên sâu.
 • Kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp cán bộ công chức sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.
 • Xây dựng bản mô tả chức danh công việc cho từng cá nhân, từng vị trí công việc làm cơ sở cho công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức GSHQ tại Chi cục.

Về phía doanh nghiệp Cảng

Các doanh nghiệp cần tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ giải quyết thủ tục hải quan có nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn XNK, nghiệp vụ hải quan, có kỹ năng giải quyết tình huống thực tế,…

Đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để nhân viên của doanh nghiệp KDC có thể hiểu rõ bộ chứng từ XNK, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các chương trình, hệ thống CNTT kết nối với cơ quan hải quan và có khả năng cập nhật, sử lý dữ liệu trên Hệ thống

3.2.1.3. Kết quả của giải pháp 

Tạo môi trường học tập, nâng cao trình độ cho đội ngũ GSHQ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thủ tục hải quan trong tiến trình hội nhập.

Phát huy được lợi thế của đội ngũ công chức trẻ kết hợp với kinh nghiệm của CBCC có thâm niên trong công tác GSHQ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác GSHQ tại Chi cục.

3.2.2. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

3.2.2.1. Cơ sở của giải pháp

Các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hải quan liên thay đổi nên rất khó để các DN XNK nhật kiến thức về thủ tục hải quan chưa một cách kịp thời. Vì vậy, mặc dù số lượng các DN tuân thủ pháp luật hải quan ngày càng tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, do đó tỷ lệ tờ khai thuộc luồng vàng, luồng đỏ khá cao.

Mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp còn lỏng lẻo dẫn đến y thức tuân thủ pháp luật hải quan của một số DN XNK còn hạn chế đồng thời vẫn còn hiện tượng gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp.

3.2.2.2. Nội dung của giải pháp

Về phía cơ quan Hải quan

 • Lập Website, đăng tải văn bản chế độ chính sách để doanh nghiệp cập nhật.
 • Thành lập tổ giải quyết vướng mắc, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách về GSHQ tại Chi cục. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời kiểm tra và xử lý mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thông tin công khai cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp khi có nhu cầu đề nghị.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách bất hợp lý với cấp có thẩm quyền
 • Định kỳ tổ chức Hội nghị thảo luận về các giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.
 • Ký thỏa thuận với toàn bộ doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan qua địa bàn quản lý nhằm truyền tải thông điệp, chủ trương của Cục và Chi cục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn quản lý cũng như đề nghị doanh nghiệp trở thành kênh thông tin hỗ trợ giám sát, phản ánh hành vi công vụ của CBCC đảm bảo kịp thời, khách quan và chính xác nhất.

Về phía doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

 • Cập nhật và nghiên cứu các quy định quản lý nội bộ về GSHQ để kết hợp với Chi cục trong công tác giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ công chức trong quá trình làm thủ tục, đồng thời được thuận lợi trong quá trình xử lý vướng mắc phát sinh.
 • Không thông đồng tiếp tay cho CBCC Hải quan nếu có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.
 • Kịp thời thông tin, phản ánh những hành vi gây khó khăn, tiêu cực của CBCC Hải quan với địa chỉ trách nhiệm cụ thể: Tên đơn vị, tên CBCC, hành vi gây phiền hà, tiêu cực.
 • Bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên có kiến thức pháp luật Hải quan đi làm thủ tục.
 • Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan phản ánh trực tiếp cho Chi cục trưởng (Chi cục sẽ cung cấp và niêm yết công khai số điện thoại của Chi cục trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp).
 • Trước khi tiến hành thủ tục, nếu còn vấn đề chưa rõ cần tư vấn giúp đỡ, nên đến gặp tổ Giải quyết vướng mắc tại Chi cục.

3.2.2.3. Kết quả của giải pháp

Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật hải quan của các doanh nghiêp, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác GSHQ tại Chi cục.

3.2.3. Các giải pháp khác Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

3.2.3.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin và thống kê hải quan

 • Tích hợp hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý Hải quan đối với cả thủ tục hải quan truyền thống và hải quan điện tử theo mô hình xử lý thông tin tập trung triển khai tại cấp Cục và Chi cục.
 • Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản hỗ trợ cho hệ thống Công nghệ thông tin hải quan.
 • Trang thiết bị, hạ tầng mạng đầu tư theo mô hình xử lý tập trung. Áp dụng công nghệ để tối ưu khả năng sử dụng các máy chủ đã triển khai tại các chi cục.
 • Nâng cấp mạng diện rộng WAN, mạng LAN nhằm đáp ứng đủ băng thông, đảm bảo tính ổn định, khả năng dự phòng để phục vụ các ứng dụng phần mềm đã được tái thiết kế và triển khai theo mô hình tập trung hóa.
 • Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Tập trung đào tạo chuyên gia CNTT có trình độ chuyên môn cao trên các lĩnh vực phân tích thiết kế, phát triển và duy trì đảm bảo hệ thống. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ doanh nghiệp về ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin Hải quan.

3.2.3.2. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng

 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác hiện đại hóa Hải quan, tập trung nâng cao hiệu quả công tác GSHQ.
 • Tăng cường máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: camera, vệ tinh định vị, seal điện tử và phương tiện kỹ thuật khác.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

Giám sát hải quan là một trong những nội dung trọng tâm của công tác hải quan. GSHQ là công cụ quan trọng số một trong việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong giai đoạn 2019-2023, công tác GSHQ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đã đạt được một số thành tựu đáng kể như: (1)Thủ tục giám sát hải quan được chuẩn hóa; (2)Rút ngắn thời gian giám sát hải quan; (3)Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, công tác GSHQ tại Chi cục cũng gặp một số hạn chế như: (1) Các quy trình nghiệp vụ, phần mềm do các đơn vị xây dựng còn thiếu tính liên thông, liên kết còn hạn chế; (2)Thiếu sự đồng bộ giữa quy trình GSHQ; hệ thống CNTT trong quản lý Hải quan và hệ thống quản lý hàng hóa XNK của các đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng; (3)Công tác GSHQ thiếu tính chủ động.

Nguyên nhân chính của thực trạng này là do: (1)cán bộ GSHQ chưa đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu của công tác GSHQ; (2)mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp còn lỏng lẻo; (3)hệ thống thông tin và thống kê hải quan chưa được hoàn thiện; (4)trang thiết bị, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và chưa được đầu tư thỏa đáng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác GSHQ, trong thời gian tới Chi cục cần tập trung vào một số giải pháp như: (1)Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ CBCC hải quan và doanh nghiệp KDC; (2)Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp; (3)Hoàn thiện hệ thống thông tin và thống kê hải quan; (4)Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Do thời gian và kiến thức có hạn nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót nhưng tác giả hy vọng rằng những đề xuất trên đây sẽ góp phần cải thiện công tác GSHQ tại Chi cục. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô cùng bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn, có ý nghĩa thiết thực hơn khi vận dụng vào thực tế. Luận văn: Giải pháp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hải quan

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537