Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài: Các Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo Tại Ngân Hàng Ngoại Thương VN Chi Nhánh Huế dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo trong thời gian tới

3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới

Thừa Thiên Huế Huế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có tọa độ địa lý 16 – 16,80 vĩ bắc và 107,8 – 108,20 kinh đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp CHDCND Lào, phía Đông được giới hạn bởi Biển Đông.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2023 – 2028 của tỉnh nhà, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tổng quát: Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2028, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa- du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo; khoa học, công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Phấn đấu trong giai đoạn 2023 – 2028, thực hiện và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu: Tổng GRDP trong tỉnh tăng bình quân trên 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 3.400 – 3.700 USD; cơ cấu kinh tế dịch vụ – du lịch chiếm tỷ trọng 55%, công nghiệp chiếm 37%; nông – lâm thủy sản 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15 – 20%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng từ 10 – 20%/năm; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 65 – 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%… Song song với đó là thực hiện 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch và dịch vụ; Chương trình phát triển kinh tế – kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 -2028, kế hoạch đã đưa ra định hướng phát triển ngành và lĩnh vực cùng với 5 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện là: Đột phá phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; phát triển khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng chóng tham nhũng, lãng phí.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Ngành Tài Chính Ngân Hàng

3.1.2. Định hướng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Huế

Đối với ngân hàng thương mại, việc phát triển cho vay là một vấn đề quan trọng bởi ngân hàng không chỉ tăng cường vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân mà còn là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của bản thân ngân hàng, do đó bất cứ một ngân hàng nào cũng đều cố gắng tìm ra các giải pháp để phát triển hoạt động cho vay.

Tùy theo đặc điểm riêng của từng ngân hàng, mục tiêu theo đuổi và tình hình phát triển kinh tế của từng thời kỳ mà mỗi ngân hàng có quan điểm riêng về phát triển hoạt động cho vay và cố tìm ra được giải pháp thích hợp cho mình.

Với chỉ đạo của hội đồng quả trị VCB là phải tập trung chuyển dịch mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, theo hướng gia tăng hoạt động ngân hàng bán lẻ cả về quy mô, hiệu quả và chất lượng; xác định đây là một hoạt động kinh doanh cốt lõi, cần tiếp tục đầu tư, tạo ra đột phá trong hoạt động ngân hàng bán lẻ thời gian tới. Mục tiêu phát triển cho vay khách hàng cá nhân của VCB Huế nói chung và cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo nói riêng nằm trong tổng thể mục tiêu chung phát triển ngân hàng bán lẻ của VCB. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

3.1.2.1 Định hướng kinh doanh của VCB chi nhánh Huế từ năm 2023 đến năm 2028

 • Bám sát định hướng của Hội đồng quản trị ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thực hiện một cách nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng, ban thuộc Trung tâm điều hành để giải quyết nhanh nhất những vấn đề nảy sinh trong kinh doanh của chi nhánh.
 • Phấn đấu vương lên vị trí Top 1 về bán lẻ trong khu vực Bắc Trung Bộ gồm các chi nhánh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Bắc Hà Tỉnh, Quảng trị, Thanh Hóa, Trung Đô, Hạ Long, Móng Cái, Bắc Giang, Việt Trì, Thái Nguyên, Lào cai của hệ thống.
 • Phấn đấu tăng quy mô huy động vốn dân cư: năm sau tăng so với năm trước là 15%.
 • Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ cao hơn so với tốc độ tăng trưởng toàn hệ thống nhưng vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.
 • Nâng cao tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ/ tổng thu nhập từ 25% lên khoảng 30%.
 • Tăng cường mở rộng nền khách hàng, phấn đấu số lượng khách hàng cá nhân có tài khoản tại VCB đạt khoảng 35.00 khách hàng vào cuối năm 2023 và duy trì tốc độ tăng trưởng khách hàng quan trọng.
 • Nghiên cứu phát triển kinh doanh bán lẻ theo từng phòng giao dịch nhằm phát huy lợi thế của từng phòng giao dịch.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối, có chiến lược chuyển dịch khách hàng, giao dịch giữa các kênh để gia tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng bán lẻ.

Nằm trong định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023 – 2028, định hướng là chi nhánh bán lẻ. Vì vậy, khách hàng mục tiêu của Vietcombank chi nhánh Huế hiện nay không chỉ là các tổ chức, doanh nghiệp lớn mà còn có khách hàng nhỏ lẻ cá nhân và hộ gia đình. Như vậy, mục tiêu phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo nằm trong tổng thể mục tiêu chung phát triển ngân hàng bán lẻ.

3.1.2.2 Mục tiêu chung Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

 • Áp dụng công nghệ trong xây dựng và phát triển sản phẩm cho vay.
 • Tăng dư nợ cho vay
 • Giảm yếu tố chủ quan của người thẩm định trong công tác thẩm định.
 • Giảm áp lực tác nghiệp, chuyên môn hóa công tác bán hàng.
 • Giảm thủ tục, thời gian tác nghiệp xử lý khoản vay.
 • Chuẩn hóa các mẫu biểu hợp đồng.

3.1.2.3 Các mục tiêu cụ thể

a/ Khách hàng mục tiêu

Đối với khách hàng là cá nhân: tập trung phát triển khách hàng có thu nhập cao và thu nhập trung bình khá trở lên, bao gồm:

Nhóm khách hàng thu nhập cao như lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản lý…

Nhóm khách hàng thu nhập trung bình khá trở lên và có nghề nghiệp ổn định: công chức, cán bộ công nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Đối với khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh: tập trung phát triển khách hàng trong lãnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, gia công chế biến, nuôi trồng, xuất nhập khẩu…

b/ Sản phẩm tín dụng

Cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm tín dụng hấp dẫn, đa dạng và đa tiện ích và phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Đối với sản phẩm dịch vụ truyền thống: nâng cao chất lượng và tiện ích thông qua cải tiến quy trình, đơn giản hóa các thủ tục giao dịch và thân thiện với khách hàng.

Cung cấp các sản phẩm hiện đại: bắt kịp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, phát triển nhanh trên cơ sở sử dụng đòn bẩy công nghệ hiện đại để cung cấp cho khách hàng trọn gói sản phẩm dịch vụ tài chính.

Phát triển đa dạng đầy đủ tất cả các sản phẩm để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Nhưng có lựa chọn tập trung phát triển một số sản phẩm chiến lược như: cho vay bất động sản, cho vay kinh doanh tài lộc, cho vay mua ô tô.

c  / Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đến năm 2023

Chỉ tiêu quy mô: Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tăng trưởng bình quân 50%/năm, trong đó phấn đấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo cuối kỳ đạt 1.500 tỷ đồng.

Chỉ tiêu cơ cấu: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo trong tổng dư nợ cho vay đạt 40%.

Chỉ tiêu hiệu quả: Lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tăng trưởng bình quân 25 %/năm.

Chỉ tiêu chất lượng: Tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo dưới 1%.

3.2. Một số giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các ngân hàng thương mại cổ phần đều xác định cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là một hướng đi đúng, vì thị trường cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là mảng thị trường lớn. Đây là thị trường mục tiêu mà rất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần xác định là thị trường tiềm năng và đầu tư tiền bạc, nhân lực hòng thâm nhập và chiếm lĩnh. Nếu chi nhánh Huế không có những chiến lược cụ thể và lâu dài sẽ rất khó cạnh tranh, và rất dễ mất thị phần cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo vào tay các ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vậy, trên cơ sở chiến lược chung của VCB, chi nhánh Huế cần đề ra một chiến lược mở rộng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo đồng thời đảm bảo sự phát triển hài hoà với các hoạt động khác của ngân hàng, sử dụng hiệu quả và khai thác tối đa các điểm mạnh, các nguồn lực của ngân hàng, đồng thời tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa các bộ phận của chi nhánh.

Để đạt được chỉ tiêu cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo chi nhánh Huế đề ra một số nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra như sau:

3.2.1. Cải tiến quy trình, chính sách cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Cải tiến mô hình tổ chức hoạt động cho vay khách hàng cá nhân theo hướng ngày càng chuyên môn hóa quy trình xử lý công việc.

Cải cách mô hình tổ chức hoạt động cho vay khách hàng cá nhân theo hướng ngày càng chuyên môn hóa quy trình xử lý công việc, cụ thể là có thể thuê ngoài một số công đoạn và thành lập các bộ phận hỗ trợ công tác cho vay.

Thuê ngoài một số công đoạn như hợp tác, liên kết với các công ty thẩm định giá để định giá tài sản bảo đảm, thuê công ty nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng.

Thành lập tổ, phòng hoặc công ty thẩm định giá độc lập trực thuộc VCB giúp việc định giá tài sản bảo đảm được khách quan, chính xác và nhanh chóng tránh việc định giá quá cao gây rủi ro cho ngân hàng (nếu giá trị thực của tài sản không đủ đảm bảo cho khoản vay) hoặc định giá quá thấp dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; đồng thời cũng giảm bớt trách nhiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của cán bộ QHKH trong khâu thẩm định và rút ngắn thời gian khi thuê các công ty thẩm định giá thực hiện.

Công ty nghiên cứu thị trường giúp cho việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng được thực tế, sát sao và kịp thời hơn thông qua các chương trình nghiên cứu, phân tích một cách chuyên nghiệp bằng các câu hỏi phỏng vấn; đồng thời cũng có chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo như định kỳ tặng hoa, tặng quà, thiệp chúc mừng vào các dịp đặc biệt như lễ, tết, sinh nhật.

Thành lập bộ phận hỗ trợ để thực hiện các khâu công chứng hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, làm việc với các cơ quan chức năng như Ủy ban nhân dân, Phòng tài nguyên môi trường, Phòng quản lý đô thị, Phòng cảnh sát giao thông… nhằm tạo một hình ảnh VCB chuyên nghiệp, đồng thời giảm áp lực công việc cho cán bộ QHKH như hiện nay, tạo điều kiện cho cán bộ QHKH tập trung vào công tác chuyên môn. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Để thực hiện cần phải:

Tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Điều chỉnh quy trình phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận, phòng ban với nhau theo hướng đơn giản hóa bằng cách giảm bớt các bước trình hồ sơ, báo cáo không cần thiết.

Tự động theo dõi hồ sơ tín dụng

Trên nền tảng công nghệ đã có như SMSbanking, e-banking cùng với sự phát triển hệ thống ATM và máy POS, Vietcombank cần tận dụng các lợi thế này nhằm hỗ trợ công tác tín dụng trong việc tự động hóa khâu theo dõi hồ sơ tín dụng nhằm nhắc nợ tự động thông qua tin nhắn, email và thu nợ tự động thông qua giao dịch chuyển khoản trên máy ATM hoặc thanh toán nợ vay bằng máy POS. Nhằm một phần nào giảm nợ quá hạn trong khi như nợ ngày một tăng.

Tự động hóa các công việc như trên giúp giảm thiểu thao tác tác nghiệp cho Cán bộ công nhân viên đồng thời đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tạo dựng hình ảnh một Vietcombank năng động, có khả năng cạnh tranh cao so với đối thủ.

3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm cho vay khách hàng cá nhan có tài sản đảm bảo Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Phân tích nhu cầu đa dạng của khách hàng

Việc có thể cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp sẽ tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh tranh của đối thủ bằng cách

Hoàn thiện các sản phẩm đã được triển khai

Dựa vào kết quả phân tích nhu cầu của khách hàng để biết được những vướng mắc mà sản phẩm hiện tại chưa thể đáp ứng được cho khách hàng, từ đó hoàn thiện các điểm yếu này:

Cải tiến sản phẩm cho vay mua nhà/ đất (không thuộc dự án bất động sản) theo hướng thế chấp bằng chính nhà/ đất mua khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Bằng cách liên kết với Phòng công chứng và Phòng tài nguyên môi trường để thực hiện trọn gói dịch vụ sang tên đăng bộ và thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, đồng thời cũng giúp giảm bớt rủi ro cho ngân hàng trong việc nhận tài sản thế chấp khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Gia tăng thêm độ tuổi cho vay cho vay của khách hàng lên 65 tuổi đối với sản phẩm chuẩn cho vay bất động sản do những khách hàng này có thể có nhiều nguồn thu nhập khác nhau để trả nợ như cho thuê nhà, lương hưu, kinh doanh tại nhà…

Gia tăng thời hạn cho vay thay vì 10 năm đối với vay mua nhà đất thông thường và 15 năm đối với vay mua nhà dự án như hiện nay. Thời han cho vay có thể gia tăng lên đến 20 thậm chí 25 năm vì mua nhà là một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời mỗi người. Do đó, khách hàng cần một thời gian đủ dài để có thể giảm bớt gánh nặng trả nợ mỗi kỳ cho người đi vay nhằm đảm bảo khả năng chi tiêu tối thiểu cho cuộc sống thường nhật. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Sản phẩm cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh đặc biệt là sản phẩm cho vay kinh doanh tài lộc cần giảm bớt các điều kiện theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với đặc tính của các cá nhân và hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ như: không yêu cầu hóa đơn tài chính đầu ra – đầu vào, không yêu cầu có lịch sử giao dịch ngân hàng tối thiểu trong khoảng thời gian 6 tháng, hỗ trợ thu tiền giao dịch tại quầy, có chính sách trả góp linh hoạt theo chu kỳ kinh doanh của từng khách hàng…

Sản phẩm cho vay mua ô tô cần mở rộng đối tượng và mục đích mua: cụ thể là xe du lịch, xe kinh doanh vận tải…; Đối với sản phẩm mua xe ô tô tiêu dùng thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, thời hạn vay 5 năm là phù hợp. Đối với sản phẩm mua xe ô tô tiêu dùng thế chấp bằng bất động sản thì thời gian vay nên dài hơn 5 năm.

Đối với các hình thức cho vay truyền thống của ngân hàng (bao gồm cho vay để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, cho vay phục vụ nhu cầu xây nhà, sửa nhà, mua nhà và cho vay phục vụ nhu cầu mua đồ dùng sinh hoạt của khách hàng cá nhân), ngân hàng cũng cần linh hoạt hơn trong qui trình cho vay để thuyết phục khách hàng vay vốn ngân hàng, và từ đó họ sẽ thu hút thêm các khách hàng mới đến với ngân hàng. Như vậy, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược mở rộng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo của chi nhánh.

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm mới

Ở khía cạnh đầu tư, nhu cầu về các sản phẩm tài chính tinh vi và phức tạp đang gia tăng sẽ làm tăng sức ép lên các tổ chức cung cấp sản phẩm dịch vụ trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Các ngân hàng ở các nước phát triển đã cung cấp hàng ngàn sản phẩm từ đơn giản đến hỗn hợp và trọn gói, đây là một trong những thế mạnh của các ngân hàng khi gia nhập vào thị trường Việt Nam. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Với xu hướng khách hàng ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, Vietcombank Huế nên triển khai phát triển các sản phẩm mới theo hướng cung cấp một nhóm sản phẩm tài chính cá nhân trọn gói từ tiền gửi, vay vốn, chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng điện tử…; cho đối tượng khách hàng được xếp hạng tín dụng là AAA, AA, A, BBB, BB theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cá nhân và hộ kinh doanh của VCB Huế. Khi đó ứng với mỗi kết quả xếp hạng, khách hàng sẽ được cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo định mức cụ thể.

Cho vay thế chấp với mọi nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, mua sắm thiết bị nội thất cho bản thân, hoặc cho bố mẹ ruột hoặc con ruột. Số tiền vay có thể lên tới 80% tổng nhu cầu vốn. Thời hạn và lãi suất cho vay linh hoạt với từng hình thức vay.

Xây dựng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh theo gói sản phẩm cho vay kinh doanh trung và dài hạn; cho vay hộ kinh doanh theo chuổi liên kết kết hợp bán chéo với khối bán buôn. Chi nhánh cần thỏa thuận liên kết với các hãng xe như Masan Nutri Science cho vay đại lý và người mua xe cuối cùng.

Phối kết hợp giữa hình thức cho vay có tài sản đảm bảo với hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo. Cho vay có tài sản đảm bảo là một hình thức cấp tín dụng khá an toàn đối với ngân hàng vì ngân hàng có hai nguồn thu nợ trong hình thức cấp tín dụng này. Song nếu tiếp tục duy trì và triển khai một cách đơn thuần thì không phát huy được lợi thế của sản phẩm. Cần sớm triển khai sản phẩm cho vay có tài sản đảm bảo kết hợp với hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo. Như vậy, một phần khoản vay này vẫn được đảm bảo như thông thường, song phần còn lại vô hình chung không được đảm bảo. Có thể nói, đó là điều kiện nới lỏng tín dụng trong điều kiện tín dụng đối với khách hàng cá nhân có mức độ tín nhiệm không quá cao nhưng cũng không thấp. Với những khách hàng có thu nhập thường xuyên ổn định, có lịch sử tín dụng tốt nhưng chưa đủ điều kiện để ngân hàng có thể hoàn toàn tin tưởng cho vay không đảm bảo, nhưng cũng không công bằng nếu chỉ có những khách hàng này vay với mức nhỏ hơn giá trị tài sản thế chấp trong khi mong muốn của họ là được vay với quy mô khoản vay lớn hơn giá trị tài sản thế chấp thì áp dụng hình thức vay có tài sản đảm bảo phối hợp với cho vay không có tài sản đảm bảo là thích hợp để khuyến khích khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài và sử dụng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế.

3.2.3 Nhóm giải pháp về kỹ thuật nghiệp vụ Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

3..2.3.1 Nâng cao chất lượng định giá tài sản nhận làm đảm bảo và thường xuyên tái định giá tài sản nhận làm đảm bảo

Tài sản mà Vietcombank chi nhánh Huế nhận làm đảm bảo có rất nhiều loại khác nhau. Do đó, để định giá đúng giá trị tài sản nhận làm đảm bảo không hề dễ dàng. Vậy cần xây dựng hệ thống thu thập cơ sở dự liệu giá tài sản thế chấp sẽ giúp ích rất nhiều cho việc định giá tài sản nhanh chóng, chính xác, phản ánh đúng giá thị trường. Chẳng hạn, Hải quan cũng có một hệ thống cơ sở dự liệu giá để tính thuế và hệ thống đó đã phát huy tác dụng lớn trong kiểm tra tính giá hàng hóa. Cơ sở dữ liệu giá sẽ được cập nhật thường xuyên và liên kết giữa các tổ chức tín dụng. Cơ sở dự liệu giá sẽ chính xác hơn nếu nó được thực hiện trên quy mô lớn, liên kết các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng chia sẻ thông tin về định giá trên hệ thống này.

Gía cả thay đổi từng ngày, từng giờ thậm chí từng phút, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường và các ngoại ứng. Chính vì thế tái định giá là công việc cần thiết, đòi hỏi phải thực hiện định kỳ, thường xuyên để kịp thời bổ sung tài sản thế chấp nếu giá trị tài sản thế chấp giảm. Mặt khác, do tài sản ngân hàng nhận làm đảm bảo cho khoản vay không chuyển giao cho ngân hàng, người đi vay giữ tài sản thế chấp, mà trong quá trình sử dụng, khai thác, tài sản thế chấp sẽ không trách khỏi hao mòn, hư hỏng nên theo dõi, tái định giá tài sản mà ngân hàng nhận làm đảm bảo cho khoản để hạn chế rủi ro về phía ngân hàng.

3.2.3.2 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định và quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Hiện nay, công tác đánh giá mục đích khoản vay, định giá tài sản đảm bảo tại Vietcombank chi nhánh Huế vẫn chưa được hỗ trợ bởi một phần mền nào. Còn công tác đánh giá khách hàng phần lớn được đánh giá dựa trên phần mềm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Phần mềm đã giúp cán bộ tín dụng đánh giá một cách khách quan hơn về khách hàng. Trong thời gian tới chi nhánh cần xây dựng một phần mềm ứng dụng công tác đánh giá mục đích khoản vay và định giá tài sản đảm bảo nhằm khách quan hóa, công bằng hơn trong công tác thẩm định. Mặc dù việc ứng dụng phần mềm trong đánh giá mục đích khoản vay, định giá tài sản đảm bảo không hề đơn giản bởi mục đích khoản vay của mỗi khách hàng rất khác nhau do hoàn cảnh khác nhau, mỗi tài sản nhận làm đảm bảo cũng có những đặc điểm rất khác nhau, song cũng có thể đưa ra các chỉ tiêu đánh giá nhất định, để chấm điểm sơ bộ về mục đích khoản vay và giá trị tài sản nhận làm đảm bảo. Các ngân hàng đi vay thế chấp tại các ngân hàng cũng rất khác nhau nhưng vẫn có những chỉ tiêu đánh giá nhất định để xếp nhóm khách hàng, do đó việc đưa ra một phần mềm đánh giá mục đích khoản vay và định giá tài sản đảm bảo không phải là không khả thi.

Công tác quản lý rủi ro cũng rất cần sự tham gia của công nghệ thông tin, đưa ra những cảnh bảo kịp thời, toàn diện về tất cả các khoản vay. Có thể đưa ra các nhân tố nhất định ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng làm biến số để hàm hóa, mô hình hóa xác suất rủi ro có thể xảy ra đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.

3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing của chi nhánh

Bên cạnh việc nâng cao chất và lượng của sản phẩm dịch vụ, Vietcombank Huế cần coi trọng hoạt động marketing thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, quảng cáo trên phương tiện truyền thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường hoạt động khuyến khích tài trợ.. nhằm quảng bá thương hiệu, khai thác lượng khách hàng hiện hữu và tiềm năng. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Đẩy mạnh kênh quảng cáo qua email vì việc sử dụng email để marketing sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho ngân hàng.

Hiện nay, hình thức trang Web của Vietcombank Huế nói riêng và của các ngân hàng trong nước nói chung còn khá đơn điệu, không bắt mắt, kém thu hút khách hàng so với các ngân hàng nước ngoài…Vì thế, cần chú trọng đến việc thiết kế trang web để trang web trở thành “những nhân viên bán hàng” với hình thức bề ngoài lôi cuốn nhằm thu hút khách hàng. Đội ngũ làm công tác marketing phải được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp có đủ kỹ năng trong lĩnh vực marketing.

In các tờ rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ cũng như tính năng của từng sản phẩm một cách ngắn gọn, dễ hiểu và đặt ở những vị trí dễ thu hút khách hàng để khách hàng có thể nắm bắt về những sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Huế và chủ động tìm đến ngân hàng khi có nhu cầu. Ví dụ như đặt các bảng giới thiệu sản phẩm cho vay đất, mua nhà ở các sàn giao dịch bất động sản, văn phòng chủ đầu tư dự án bất động sản, giới thiệu các sản phẩm cho vay mua ô tô tại các showroom ô tô.

Quảng cáo trên màn hình LCD ở nơi công cộng giúp hướng đến phần đông đại chúng tại các sảnh chờ thang máy, sân bay, siêu thị…Kiểu quảng cáo này có điểm mạnh tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân theo định vị từng sản phẩm. Người xem tiếp nhận một cách thụ động trong khoảng “thời gian chết” khi chờ đợi. Tận dụng được kênh quảng cáo này có thể quảng cáo một cách sâu rộng hình ảnh một Vietcombank Huế năng động sẵn sàng phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân nhỏ lẻ như cá nhân, hộ gia đình. Từ đó xóa bỏ tâm lý e ngại của khách hàng khi giao dịch với Vietcombank Huế giúp cho việc phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo được thuận lợi hơn.

3.2.4. Nâng cao kỹ năng giao tiếp và trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Yếu tố con người – nhân tố quan trọng nhất cho quá trình cải cách và phát triển. Nhân lực tốt không những làm chủ mạng lưới, công nghệ mà còn là nhân tố quyết định việc cải tiến mạng lưới, công nghệ, quy trình … và điều quan trọng hơn là tạo ra và duy trì các mối quan hệ bền vững với khách hàng. Một ngân hàng có thể phát triển bền vững nếu có một nền tảng khách hàng bền vững. Máy móc, thiết bị, công nghệ không thể làm thay con người trong lĩnh vực này. Chính vì thế, nhận thức đúng tầm quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là điều tối cần thiết.

Đối với cán bộ tín dụng nó riêng và cán bộ làm công tác giao dịch trực tiếp với khách hàng nói chung cần nâng cao kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp của cán bộ QHKH là một trong những yêu tố quan trọng tạo ấn tượng tốt đẹp, sự tin tưởng nhất định của khách hàng với ngân hàng, quyết định đến việc họ có trở thành khách hàng của ngân hàng. Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo để tư vấn cho khách hàng thì các bộ QHKH cần thực hiện tốt các nguyên tắc giao tiếp cơ bản sau:

Một là, nguyên tắc tôn trọng khách hàng: tôn trọng khách hàng chính là biết cách cư xử công bằng, bình đẳng giữa các khách hàng, biểu hiện ở việc biết lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, biết khắc phục, khéo léo ứng xử, linh hoạt trong mọi tình huống và làm hài lòng khách hàng. Cán bộ QHKH là hình ảnh đại diện của ngân hàng vì vậy trang phục phải gọn gàng, đúng quy định, đón tiếp khách hàng với thái độ lịch sự, nhã nhặn và thân thiện.

Hai là, tạo nên sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng: sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo của các ngân hàng đều có những nét tương đồng nhau, quan trọng là ở yếu tố con người mang sản phẩm đến cho khách hàng; sự khác biệt không chỉ thể hiện ở chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện ở nét văn hóa trong phục vụ khách hàng, kiên quyết chấn chỉnh thái độ làm việc trịch thượng (vốn gắn liền với hình ảnh một ngân hàng nhà nước cũ kỹ) sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng và nhận thấy sự khác biệt của hình ảnh VCB nói chung và VCB Huế nói riêng. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Ba là, biết lắng nghe hiệu quả và biết cách nói: cán bộ QHKH khi tiếp khách hàng phải biết hướng về phía khách hàng, luôn nhìn vào mắt họ và mỉm cười đúng lúc. Khi khách hàng đang nói, cán bộ QHKH cần bày tỏ sự chú ý và không nên ngắt lời trừ khi làm rõ một vấn đề nào đó. Cán bộ QHKH cần khuyến khích khách hàng chia sẻ những mong muốn của họ về nhu cầu vay vốn, biết lắng nghe và nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng để có thể tư vấn sản phẩm cho vay cho phù hợp.

Bốn là, trung thực trong giao tiếp với khách hàng: mỗi cán bộ QHKH cần hướng dẫn cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và trung thực cho khách hàng. Trung thực thể hiện ở chỗ cán bộ QHKH phải thẩm định đúng thực trạng của hồ sơ tín dụng của khách hàng, không có bất kỳ những đòi hỏi hay yêu cầu nào khác gây sách nhiễu với khách hàng để vụ lợi cho bản thân.

Năm là, gây dựng niềm tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, từ đó có thể khai thác các mối quan hệ vệ tinh xung quanh khách hàng: muốn gây dựng được niềm tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng thì cán bộ QHKH cần hiểu rằng việc khách hàng bắt đầu chấp nhận sử dụng dịch vụ mới chỉ là bước đầu cho chiến lược tiếp cận làm hài lòng khách hàng, mà quan trọng ở khâu chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch được thực hiện như đáp ứng các nhu cầu phát sinh thêm về sử dụng dịch vụ ngân hàng như phát hành thẻ, trả lương qua tài khoản, cần tư vấn tài chính cá nhân…

Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển của ngân hàng. Các cán bộ tín dụng không chỉ giỏi về kỹ năng thẩm định mà còn phải giỏi về kỹ năng bán hàng, tư vấn, mà muốn giỏi về các kỹ năng này thì bắt buộc cán bộ tín dụng phải học. Vì vậy, chi nhánh cần xây dựng thư viện văn bản, quy trình theo từng mảng nghiệp vụ và chi nhánh cũng cần thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo tập trung, xây dựng chương trình đào tạo online để nhân viên tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo. Từ đó nâng cao kỹ năng thẩm định, tạo phong cách chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo, bởi vì cán bộ tín dụng chính là hình ảnh của ngân hàng trong con mắt khách hàng. Nếu cán bộ tín dụng có khả năng thuyết phục, có năng lực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, và có thái độ phục vụ tốt thì sẽ luôn giữ được khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới đến với chi nhánh. Khi mà sản phẩm của các ngân hàng ngày càng tương đồng với nhau thì phong cách phục vụ và thái độ của nhân viên chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các ngân hàng. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Việc nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng sẽ giúp rút ngắn thời gian thẩm định một món vay, từ đó nâng cao năng suất lao động và giúp cho chi nhánh có thể phục vụ được đông đảo khách hàng hơn. Việc thời gian thẩm định một món vay giảm có tác dụng rất lớn, vì nó sẽ làm thoả mãn nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, nhất là với những khách hàng cần được giải ngân nhanh chóng để phục vụ nhu cầu của họ. Hiện nay, thời gian để xét duyệt một khoản vay của chi nhánh là khá dài: đối với khoản vay ngắn hạn là 5 ngày, khoản vay trung và dài hạn là 7 ngày kể từ khi cán bộ tín dụng nhận đủ hồ sơ, sau thời gian này cán bộ tín dụng phải trả lời xem có cho khách hàng vay vốn hay không, nếu từ chối thì phải nêu lý do vì sao từ chối. Nhưng khoảng thời gian xét duyệt một khoản cho vay như vậy là quá dài, không tạo nên sự cạnh tranh vì có những ngân hàng thương mại cổ phần chỉ cần 24h có thể trả lời được khách hàng ngay. Vì vậy, để có thể tạo ra sự cạnh tranh nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động cho vay nói chung và mở rộng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo nói riêng, chi nhánh cần giảm thời gian xét duyệt một món vay xuống.

Để thúc đẩy cán bộ tín dụng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì chi nhánh cần thường xuyên phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu, phát huy sáng kiến,… Đồng thời có các chế độ khen thưởng xứng đáng, kịp thời với các cán bộ có thành tích, hăng say, nhiệt tình trong công việc, và các biện pháp khiển trách đối với các cán bộ có sai phạm nhằm tạo ra môi trường làm việc công bằng, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Những kiến nghị Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Kiến nghị đối với chính phủ

Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định: Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định với tỷ lệ lạm phát phù hợp, đảm bảo kích thích đầu tư, mức thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng đều đặn, giá trị đồng nội tệ ổn định tạo điều kiện cho các tầng lớp dân cư tham gia thị trường tài chính nói chung và hoạt động cho vay nói riêng.

Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh tài chính tiền tệ, đặc biệt là trong hoạt động cho vay.

Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trong suốt quá trình hoạt động, chi nhánh Huế đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, các Ban, Trung tâm tại HSC, điều này đã góp phần rất lớn vào các kết quả đạt được của Chi nhánh. Trong thời gian tới, để phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo định hướng đề ra, chi nhánh Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Ban ngành, của các cấp lãnh đạo trên các mặt hoạt động.

Công tác tín dụng:

Trên cơ sở định hướng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn hiện nay, kính đề nghị HSC tạo điều kiện cho chi nhánh trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tín dụng với mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn hệ thống và cơ cấu trung dài hạn phù hợp với sự phát triển tín dụng và khách hàng trong từng thời kỳ. Chỉ tiêu chất lượng tín dụng phù hợp với mức chung của toàn hệ thống. Hiện tại, một số ngân hàng nước ngoài và ngân hàng cổ phần lớn đang áp dụng chính sách tín dụng rất linh hoạt (cho vay có tài sản đảm bảo, lãi suất thấp từ 6.5%-9.5%) đối với các nhóm khách hàng có thu nhập tốt, dòng tiền ổn định. Một số khách hàng tốt của chi nhánh đang bị lôi kéo sang các ngân hàng khác có điều kiện tín dụng ưu đãi hơn. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến nền khách hàng của hệ thống, đề nghị HSC có những chính sách tạo điều kiện chi nhánh chủ động áp dụng đối với đối tượng này. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản về mặt hồ sơ giấy tờ yêu cầu khách hàng cung cấp, đơn giản hóa cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, các phòng ban. Tránh tình trạng chỉ đạo chồng chéo giữa các phòng về một vấn đề, gây khó khăn cho cán bộ QHKH trong công tác nghiên cứu văn bản và triển khai thực hiện.

Công tác mạng lưới và mô hình tổ chức:

Trong thời gian vừa qua, nhân sự chi nhánh có nhiều biến động do có sự điều chuyển cán bộ từ bộ phận hỗ trợ sang bộ phận bán hàng trực tiếp nên cũng gây ảnh hướng đến hoạt động của chi nhánh.

Trong thời gian tiếp theo, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kế hoạch, chi nhánh kính đề nghị Hội sở chính mở các lớp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho để nâng cao trình độ của đội ngũ bán hàng trực tiếp từ bộ phận hỗ trợ mới được điều chuyển đến. Hội sở chính cần hỗ trợ chi nhánh trong công tác mở rộng mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới cụ thể là mở rộng thêm phòng giao dịch ở các huyện lân cận của thành phố Huế trong thời gian tới.

Xây dựng các khóa đào tạo kỹ năng mềm một cách chuyên nghiệp, thường xuyên tổ chức các lớp bổ sung kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán bộ QHKH ngày càng hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp với khách hàng cũng như nắm vững các sản phẩm, các quy trình nghiệp vụ có liên quan.

Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng: Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Hiện nay, với việc thẩm định khách hàng cá nhân, một cổng thông tin dữ liệu quan trọng giúp cán bộ tín dụng có thể đánh giá năng lực tài chính của khách hàng là qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC). Để tạo thành một kênh thông tin tin cậy giúp các ngân hàng thương mại trong quản lý rủi ro và cho vay, năm 1999 NHNN đã chính thức thành lập CIC trên cơ sở tách Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Vụ Tín dụng – NHNN. CIC trở thành đơn vị sự nghiệp có chức năng thu nhận, phân tích, cung cấp thông tin, làm đầu mối của toàn hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Việt Nam.

Đối với các khách hàng cá nhân, bản tin của CIC thông báo khá chi tiết và cụ thể về tình hình quan hệ tín dụng hiện tại, biểu đồ diễn biến phát sinh dư nợ 3 năm gần nhất, diễn biến nợ xấu trong 3 năm gần nhất, các thông tin khác như: số lượt hỏi tin về khách hàng, các hình thức vay vốn của khách hàng trong 3 năm gần nhất, tình hình tài sản đảm bảo của khách hàng. Tuy nhiên, với số lượng khách hàng cá nhân trên cả nước là khá lớn, vượt quá khả năng phục vụ của CIC thì chất lượng thông tin khách hàng do CIC cung cấp nhiều khi còn chưa đầy đủ. Mặt khác, sự phối hợp giữa CIC và các tổ chức tín dụng còn hạn chế, do đây là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, liên quan đến cả quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng và của cả khách hàng. Hiện nay, NHNN đã cho phép triển khai thành lập trung tâm thông tin tín dụng tư nhân, nhưng vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động này. Vì vậy, NHNN cần tích cực hoàn thiện, nâng cao chất lượng các thông tin tài chính của CIC. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng bộ không chỉ cho CIC nói riêng mà còn cho cả hệ thống thông tin tín dụng phát triển.

Với việc cho phép thành lập trung tâm thông tin tín dụng cá nhân, có thể coi đây là quyết định đúng đắn của NHNN. Tuy nhiên, NHNN cần hoàn thiện văn bản hướng dẫn để hoạt động của các trung tâm này thực sự đem lại hiệu quả cho các ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho toàn hệ thống. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

 • Tăng cường tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng

Ngân hàng nhà nước cũng nên thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ về sử dụng các chương trình mới theo hướng hiện đại hoá hệ thống ngân hàng do Worldbank tài trợ, các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo giữa các tổ chức tín dụng và các ngân hàng với nhau.

Kiến nghị với các cơ quan nhà nước và Chính phủ

Chính phủ cần tăng cường công tác ban hành pháp luật nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ của môi trường pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với một môi trường kinh doanh được đảm bảo tốt, các cá nhân sẽ yên tâm bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo của chi nhánh Huế.

Chính phủ cũng cần chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sở tài nguyên môi trường) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và các cá nhân, tạo thuận lợi cho họ trong việc lấy các tài sản này làm tài sản đảm bảo khi vay vốn tại ngân hàng. Nếu hoạt động này được triển khai tốt thì sẽ có nhiều khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo vay được vốn từ ngân hàng hơn do họ đã có tài sản đảm bảo.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

Nhìn chung, tuy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là một hoạt động nhỏ trong hoạt động cấp tín dụng của ngân, nhưng nó đã mang lại những hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực không nhỏ đối với các ngân hàng thương mại mà còn đối với nền kinh tế nói chung. Cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là xu thế chung của toàn cầu tại các ngân hàng thương mại. Nhận thấy được vai trò quan trọng của cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo, chi nhánh Huế trong những năm qua cũng đã triển khai loại hình cho vay này và cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Song song với những những kết quả đạt được thì chi nhánh Huế còn có những hạn chế trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo. Những hạn chế này do cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển hoạt động này tại đơn vị. Do đó, nếu có những biện pháp khắc phục được những vướng mắc đang tồn tại thì chắc chắn chi nhánh Huế sẽ thành công hơn nữa trong lĩnh vực này.

Qua nghiên cứu lý luận và thực trạng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại VCB Huế, bài viết này đã nêu rất nhiều phân tích, đánh giá về kết quả đạt được và những hạn chế; Đồng thời, em cũng đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng. Em hy vọng rằng, những biện pháp này sẽ được VCB Huế tham khảo và vận dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.

Đây là một đề tài, một nghiệp vụ không mới đối với hoạt động của ngân hàng nhưng là nội dung quan tâm của Vietcombank chi nhánh Huế nói riêng và của những ngân hàng trước đây chỉ tập trung kinh doanh bán buôn, cho vay doanh nghiệp nói chung. Vì vậy, trong tình hình hội nhập có sự cạnh tranh gay gắt không chỉ ở các ngân hàng trong nước mà còn ở các ngân hàng nước ngoài khiến cho mảng hoạt động kinh doanh bán buôn trước đây không còn là lợi thế so sánh nữa. Để tồn tại và phát triển các ngân hàng này buộc phải chuyển hướng tích cực sang lĩnh vực bán lẻ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các nhà quản lý, các đồng nghiệp và các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này để luận văn được tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa. Luận văn: Giải pháp cho vay KH cá nhân có tài sản đảm bảo.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537