Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong Bộ luật tố tụng dân sự dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Quy định chung về phiên tòa sơ thẩm

2.1.1. Yêu cầu đối với phiên tòa sơ thẩm

Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động xét xử của tòa án, phiên tòa sơ thẩm dân sự còn phải đảm bảo những yêu cầu sau đây:

Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp hoãn phiên tòa. Đây là quy định mới của BLTTDS 2004 (Điều 196) nhằm đảm bảo cho những người tham gia tố tụng có mặt đầy đủ tại phiên tòa, tránh phải đi lại nhiều lần đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo Điều 197 BLTTDS thì phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục. Tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được; nghe kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án trong trường hợp có kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Bản án chỉ được căn cứ vào kết quả tranh tụng, việc hỏi tại phiên tòa và các chứng cứ đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Việc xét xử bằng lời nói phải được tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ. Các thành viên của Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc trừ trường hợp phải thay thế thành viên Hội đồng xét xử trong trường hợp đặc biệt.

Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục đảm bảo cho “Hội đồng xét xử thẩm định và xác minh đầy đủ, chính xác các tài liệu chứng cứ của vụ án và đánh giá chúng một cách toàn diện” [34, tr. 267], những người tham gia tố tụng có thể theo dõi được toàn bộ diễn biến của phiên tòa một cách xuyên suốt, làm cho lời trình bày và tranh luận của các bên được tập trung và lôgic, đảm bảo giải quyết dứt điểm vụ án này rồi mới chuyển sang giải quyết vụ án khác.

Trong trường hợp đặc biệt, việc xét xử có thể tạm ngừng không quá năm ngày làm việc. Hết thời hạn tạm ngừng, việc xét xử vụ án được tiếp tục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2.1.2. Các chủ thể trong phiên tòa sơ thẩm

2.1.2.1. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm

Thành phần Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm dân sự gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Đối với một số trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân (Điều 52 BLTTDS). Đây là điểm mới của BLTTDS 2004 trên cơ sở kế thừa PLTTGQCVADS và các văn bản tố tụng khác như PLTTGQCVAKT, PLTTGQCVALĐ. Việc quy định thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân trong trường hợp đặc biệt theo quy định của BLTTDS 2004 nhằm đáp ứng việc giải quyết những vụ án dân sự có tính chất phức tạp, tài sản tranh chấp có giá trị lớn hay những vụ án còn chưa thống nhất về đường lối xét xử, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó nâng cao chất lượng của bản án được tuyên tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngoài ra, BLTTDS mới còn quy định về thẩm phán và hội thẩm nhân dân dự khuyết. Trong quá trình xét xử, nếu có thành viên nào của Hội đồng xét xử vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa được nữa thì việc thay thế thành viên đó như sau: Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Trong trường hợp có thẩm phán, hội thẩm nhân dân không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có thẩm phán, hội thẩm nhân dân dự khuyết và họ có mặt tại phiên tòa ngay từ đầu thì những người này được tham gia xét xử tiếp vụ án.

Trong trường hợp Hội đồng xét xử có hai thẩm phán, nếu thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được thì thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên Hội đồng xét xử.

Nếu không có thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế thành viên Hội đồng xét xử hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán để thay thế thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu (Điều 198). “Quy định việc thay thế thành viên trong trường hợp đặc biệt này nhằm mục đích giải quyết nhanh chóng vụ án, tránh việc phải hoãn phiên tòa. Việc xác định trong trường hợp nào cần có thẩm phán, hội thẩm nhân dân dự khuyết do Chánh án tòa án quyết định” [13, tr. 50].

Trong trường hợp tại phiên tòa sơ thẩm phải thay đổi thành phần Hội đồng xét xử do có căn cứ tại các điều 46 – 47, theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLTTDS thì Hội đồng xét xử thảo luận và quyết định việc thay đổi đồng thời ra quyết định hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa, Thư ký phiên tòa giúp việc cho Hội đồng xét xử chuẩn bị công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên tòa và tiến hành các hoạt động tố tụng trong quá trình xét xử theo quy định của BLTTDS

2.1.2.2. Những người tham gia phiên tòa sơ thẩm

Để phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự được tiến hành, Tòa án phải triệu tập các đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Theo quy định tại các điều, từ Điều 199 đến Điều 207 BLTTDS, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa gồm có: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch và kiểm sát viên (nếu có).

Đương sự là thành phần quan trọng của vụ án, họ phải có mặt tại phiên tòa khi Tòa án xét xử. Theo Điều 202 BLTTDS, Tòa án chỉ xét xử vắng mặt đương sự trong các trường hợp sau: Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

 • Nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt;
 • Nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có người đại diện hợp pháp tham gia phiên tòa;
 • Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

Trong trường hợp nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện, Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án mà không cần có sự đồng ý của những người tham gia tố tụng khác. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn (khoản 2 Điều 199 BLTTDS).

Tòa án cũng ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập khi họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt nếu nguyên đơn và bị đơn đồng ý. Trường hợp này họ có thể khởi kiện lại đối với phần yêu cầu độc lập của mình nếu thời hiệu vẫn còn (Điều 201 BLTTDS).

Để tiến hành phiên tòa sơ thẩm dân sự, sự có mặt của những người tham gia phiên tòa là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế không phải vụ án nào cũng có mặt đầy đủ thành phần tham dự phiên tòa. Vì có nhiều nguyên nhân khách quan mà họ có thể không có mặt tại phiên tòa. Tùy từng trường hợp Tòa án vẫn tiến hành việc xét xử, hoặc phải hoãn phiên tòa khi vắng mặt người tham gia phiên tòa sơ thẩm.

2.1.3. Các trường hợp hoãn phiên tòa sơ thẩm Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và việc xét xử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. BLTTDS quy định các trường hợp hoãn phiên tòa sơ thẩm như sau:

 • Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (Điều 199, 200, 201, 203 BLTTDS).
 • Trường hợp phải thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư kí tòa án theo khoản 2 Điều 51 BLTTDS.
 • Trường hợp phải thay đổi người giám định mà không có người thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 72 hoặc khi Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung hoặc giám định lại theo quy định tại khoản 4 Điều 230 BLTTDS.
 • Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế, trừ trường hợp đương sự vẫn yêu cầu tiến hành xét xử (khoản 2 Điều 206).
 • Nếu người làm chứng, người giám định vắng mặt mà không có người khác thay thế thì tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành việc xét xử (Điều 204, 205 BLTTDS).
 • Vắng mặt kiểm sát viên trong trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa hoặc trong trường hợp kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có kiểm sát viên dự khuyết để thay thế (Điều 207 BLTTDS).
 • Ngoài ra, Điều 215 BLTTDS quy định nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa, nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử có thể chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn phiên tòa.

Trong trường hợp Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa thì thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu sau khi hoãn phiên tòa mà tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì tòa án phải thông báo lại cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa (Điều 208 BLTTDS). Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

2.1.4. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa

Trước khi khai mạc phiên tòa xét xử sơ thấm, Thư ký phiên tòa tiến hành các công việc chuẩn bị khai mạc phiên tòa theo quy định tại Điều 212 BLTTDS như sau:

 • Phổ biến nội quy phiên tòa;
 • Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án; nếu có người vắng mặt thì cần phải làm rõ lý do;
 • ổn định trật tự trong phòng xử án;
 • Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án.

Việc thực hiện các công việc trong bước chuẩn bị khai mạc phiên tòa là nhiệm vụ của thư ký tòa án. “Đây là thủ tục bắt buộc đảm bảo cho phiên tòa diễn ra có sự tham dự đầy đủ của những người tham gia tố tụng, kiểm tra lại xem có trường hợp nào phải hoãn phiên tòa không đồng thời còn nhằm xác lập lại trật tự tại phiên tòa trước khi khai mạc” [34, tr. 274].

Ngoài những quy định chung về phiên tòa sơ thẩm nêu trên, BLTTDS còn có các quy định về nội quy phiên tòa sơ thẩm (Điều 209), yêu cầu đối với biên bản phiên tòa (Điều 211), thủ tục ra bản án và quyết định của Tòa án tại phiên tòa (Điều 210). Các quy định chung về phiên tòa sơ thẩm dân sự là tiền đề quan trọng để Hội đồng xét xử giải quyết tốt phần nội dung của vụ án được tiến hành ở các giai đoạn tiếp theo của phiên tòa sơ thẩm, giúp cho việc ra bản án được thấu tình đạt lý, công bằng, khách quan và đúng luật.

2.2. Thủ tục tiến hành phiên tòa sơ thẩm Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

2.2.1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa

2.2.1.1. Khai mạc phiên tòa

Sau khi các bước chuẩn bị khai mạc phiên tòa được tiến hành. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa. “Đây là thủ tục mang tính chất hành chính nhưng bắt buộc phải thực hiện trước khi Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án” [42, tr. 97]. Việc khai mạc phiên tòa được thực hiện như sau (Điều 213 BLTTDS):

 • Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Thư ký phiên tòa báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt.
 • Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra và kiểm tra căn cước của đương sự.
 • Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của các đương sự và của những người tham gia tố tụng khác.
 • Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch.
 • Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có yêu cầu thay đổi ai không.

2.2.1.2 Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch

Trong trường hợp có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch thì Hội đồng xét xử phải xem xét, quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số. Trong trường hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai cho những người tham gia tố tụng biết. Trường hợp không chấp nhận thì phải nêu lý do (Điều 214 BLTTDS).

2.2.1.3. Xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt

Theo quy định tại Điều 215 BLTTDS, khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà thuộc trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét và quyết định hoãn phiên tòa.

Nếu những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp Tòa án buộc phải hoãn phiên tòa (như vắng mặt người làm chứng, người phiên dịch, người giám định) thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét quyết định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận, trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. Quyết định hoãn phiên tòa phải được Hội đồng xét xử thảo luận, thông qua theo đa số tại phòng nghị án và phải được lập thành văn bản. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Ngoài ra, trước khi bắt đầu thủ tục hỏi tại phiên tòa. Trong trường hợp cần thiết, chủ tọa phiên tòa có thể cách ly những người làm chứng với nhau hoặc người làm chứng với các bên đương sự để đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét xử (Điều 216 BLTTDS).

2.2.2. Thủ tục hỏi tại phiên tòa

Thủ tục hỏi tại phiên tòa là thủ tục chính thức đi vào giải quyết phần nội dung của vụ án. Thủ tục hỏi được quy định tại các điều, từ Điều 217 đến Điều 231 BLTTD.

Việc hỏi tại phiên tòa là để xem xét các chứng cứ trong vụ án thông qua việc hỏi những người tham gia tố tụng. Vì vậy, Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết của vụ án bằng cách nghe lời trình bày của các đương sự.

 • Thủ tục hỏi được bắt đầu bằng việc chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự các vấn đề sau đây:
 • Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không;
 • Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố hay không;
 • Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không (Điều 217 BLTTDS). Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Việc chủ tọa phiên tòa hỏi đương sụ các vấn đề như trên trước khi hỏi về nội dung vụ án nhằm khẳng định quyền tự định đoạt của đương sự trong việc giải quyết vụ án. Tòa án chỉ tiếp tục giải quyết vụ án khi đương sự vẫn tiếp tục yêu cầu. Trong quá trình tố tụng các đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi, bổ sung các yêu cầu của mình; có quyền thỏa thuận với nhau về các vấn đề tranh chấp mà không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Nếu các bên đương sự đề nghị được thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu thì Hội đồng xét xử sẽ xem xét vấn đề này như sau (Điều 218 BLTTDS):

 • Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu.
 • Trong trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút.

Khi Hội đồng xét xử đã xem xét chấp nhận cho các bên đương sự được quyền thay đổi, bổ sung một phần hay toàn bộ yêu cầu thì sẽ dẫn đến việc thay đổi địa vị tố tụng của các đương sự. Điều 219 BLTTDS đã quy định việc thay đổi đó như sau:

 • Trong trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố của mình thì bị đơn trở thành nguyên đơn và nguyên đơn trở thành bị đơn.
 • Trong trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập trở thành bị đơn.

Sau khi xác nhận lại yêu cầu và tư cách tố tụng của những người tham gia tố tụng. Chủ tọa phiên tòa phải hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không. Trong trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận của họ là tự nguyện và không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự về việc giải quyết vụ án. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự về việc giải quyết vụ án phải được lập thành văn bản và có hiệu lực pháp luật (Điều 220 BLTTDS).

 • Nghe lời trình bày của đương sự: Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Trong trường hợp các đương sự vẫn có yêu cầu của mình và không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử bắt đầu việc xét xử vụ án bằng việc nghe lời trình bày của các đương sự về các yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Các bên đương sự trình bày tại phiên tòa như sau:

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày yêu cầu của nguyên đơn và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày về yêu cầu khởi kiện và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ để chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ sung ý kiến.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với yêu cầu đề nghị của nguyên đơn, bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chứng cứ để chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Người có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến.

Trong trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.

Quy định về thủ tục hỏi tại phiên tòa dân sự đã thể hiện chủ trương đổi mới trong hoạt động tư pháp của Đảng và Nhà nước ta. Đó là việc mở rộng hơn nữa quyền dân chủ và vai trò của đương sự, những người tham gia tố tụng khác trong việc cung cấp chứng cứ, thực hiện nghĩa vụ chứng minh tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Xu hướng tiến tới nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, đặc biệt là trong thủ tục hỏi được thể hiện cụ thể trong một số quy định mới so với PLTTGQCVADS. BLTTDS quy định trong trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Tại phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền bổ sung chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của mình. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

 • Trình tự hỏi tại phiên tòa sơ thẩm (Điều 222, 223, 224, 225, 226, 230 BLTTDS):

Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, việc hỏi được tiến hành theo thứ tự Chủ tọa phiên tòa hỏi trước rồi đến hội thẩm nhân dân, sau đó đến người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự và những người tham gia tố tụng khác; trường hợp có kiểm sát viên tham gia phiên tòa thì kiểm sát viên hỏi sau đương sự. Việc hỏi được thực hiện đối với từng người và từng vấn đề một, các đương sự có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trả lời thay cho đương sự và sau đó đương sự có thể trả lời bổ sung.

Đối với các đương sự, việc hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề mà đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày chưa rõ hay mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn giữa các phần trình bày của các đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. “Mục đích của tố tụng hỏi tại phiên tòa là để xem xét, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ của vụ án, thông qua đó làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án mà các bên đương sự còn có các ý kiến khác nhau” [34, tr. 282].

Đối với người làm chứng, trước khi hỏi, chủ tọa phiên tòa phải hỏi rõ về quan hệ giữa họ với các đương sự trong vụ án; nếu người làm chứng là người chưa thành niên thì chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu cha, mẹ, người giám hộ hoặc thầy giáo, cô giáo giúp đỡ để hỏi. Nếu có nhiều người làm chứng thì phải hỏi riêng từng người một. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ những tình tiết của vụ án mà họ biết. Sau khi người làm chứng trình bày xong thì chỉ hỏi thêm người làm chứng những điểm mà họ trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với những lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong trường hợp cần thiết phải đảm bảo an toàn cho người làm chứng và những người thân thích của họ, Hội đồng xét xử không tiết lộ những thông tin về nhân thân của người làm chứng và không để những người trong phiên tòa nhìn thấy họ.

Đối với người giám định, họ phải trình bày nội dung kết luận giám định của mình về vấn đề được giao giám định. Người giám định có quyền giải thích, bổ sung về kết luận giám định, phân tích các căn cứ để đưa ra kết luận giám định trong khi trình bày. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa có quyền nhận xét về kết luận giám định. Người giám định phải trả lời các câu hỏi của người tham gia tố tụng (hay kiểm sát viên) về những vấn đề còn chưa rõ, hoặc có mâu thuẫn trong kết luận giám định hoặc có mâu thuẫn với những tình tiết khác trong vụ án. Khi có người tham gia tố tụng không đồng ý với kết luận giám định được công bố tại phiên tòa và có yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại, nếu xét thấy việc giám định bổ sung, giám định lại là cần thiết cho việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại và quyết định hoãn phiên tòa. Trong trường hợp người giám định không tham gia phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Trong khi tiến hành việc hỏi tại phiên tòa, vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét. Điều này giúp Hội đồng xét xử xem xét các chứng cứ được đầy đủ, khách quan, đồng thời giúp cho các đương sự thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh cũng như quyền bảo vệ trên cơ sở các chứng cứ được đưa ra để qua đó làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án được bộc lộ qua việc hỏi và trình bày của các đương sự. Để bảo đảm các chứng cứ được xem xét một cách đầy đủ, toàn diện trong vụ án, BLTTDS đã có quy định mới đó là khi cần thiết, Hội đồng xét xử có thể cùng với các đương sự đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được. Theo yêu cầu của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng hoặc khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử cho nghe băng, đĩa ghi âm ghi hình tại phiên tòa, trừ trường hợp cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân theo yêu cầu của đương sự.

Ngoài các hoạt động nêu trên, để giúp cho việc xem xét vụ án một cách toàn diện, đầy đủ, Hội đồng xét xử khi thấy cần thiết có thể công bố các tài liệu của vụ án. Hội đồng xét xử công bố các tài liệu của vụ án trong các trường hợp sau:

 • Người tham gia tố tụng không có mặt tại phiên tòa mà trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã có lời khai;
 • Những lời khai của người tham gia tố tụng tại phiên tòa mâu thuẫn với những lời khai trước đó;
 • Trong các trường hợp khác mà Tòa án thấy cần thiết hoặc có yêu cầu của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng.
 • Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ gìn bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân theo yêu cầu của đương sự thì Hội đồng xét xử không công bố các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác xem họ có yêu cầu vấn đề gì nữa không; trường hợp có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là có căn cứ thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục việc hỏi. Nếu không có ai nêu ra vấn đề gì nữa thì chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc việc hỏi và chuyển sang phần tranh luận.

2.2.3. Tranh luận tại phiên tòa Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Tranh luận là hoạt động trung tâm của phiên tòa sơ thẩm dân sự. BLTTDS đã quy định thủ tục tranh luận thành một mục riêng trong Chương XIV về phiên tòa sơ thẩm (từ Điều 232 đến Điều 235). Đây là các quy định tương đối đầy đủ và cụ thể, mặt khác thể hiện sự thay đổi về nhận thức đồng thời đánh giá cao bản chất, vai trò của tranh tụng trong việc mở rộng dân chủ trong hoạt động tư pháp, tăng cường hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số 08 đã khẳng định: “Muốn nâng cao chất lượng xét xử thì phải nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”. Quan điểm chỉ đạo này là sự kết hợp hài hòa và vận dụng tối đa các ưu điểm của hai loại hình tố tụng thẩm vấn và tranh tụng trong điều kiện hội nhập của nền kinh tế – xã hội nước ta hiện nay. Hoạt động tranh luận tại phiên tòa chính là quá trình các bên đương sự thực hành các quyền tự do, dân chủ nói chung và các quyền và nghĩa vụ của họ trong pháp luật TTDS nói riêng, đề cao vai trò chủ động của đương sự trong việc tranh luận tại phiên tòa, bảo đảm cho họ bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tranh luận tại phiên tòa là quá trình đấu trí giữa các “tụng phương”. Thông qua việc trình bày, phát biểu, xem xét, kiểm tra, đánh giá chứng cứ tại phiên tòa các đương sự đưa ra lý lẽ, lập luận và viện dẫn pháp luật chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ hoặc phản bác yêu cầu (phản yêu cầu) của phía bên kia nhằm thuyết phục Hội đồng xét xử giải quyết vụ án theo quan điểm đề xuất của họ.

Theo quy định tại Điều 232 BLTTDS, trình tự phát biểu khi tranh luận bắt đầu từ nguyên đơn, tiếp theo là bị đơn sau đó đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nếu các bên đương sự có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì những người này phát biểu trước, người có quyền và lợi ích được bảo vệ có quyền bổ sung ý kiến. Trong trường hợp các bên đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì họ tự mình phát biểu khi tranh luận.

Việc quy định thành phần tham gia tranh luận tại phiên tòa nêu trên xuất phát từ những đặc thù riêng của TTDS.

Trong tố tụng dân sự, quyền và lợi ích của đương sự do đương sự định đoạt và quyết định. Tòa án có trách nhiệm tôn trọng và hướng dẫn họ định đoạt, quyết định không trái với quy định của pháp luật. Vì vậy các quy định của BLTTDS đều coi đương sự, người đại diện hay người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ là những người có vai trò tích cực, chủ động và quyết định trong việc giải quyết vụ án [34, tr. 286-287]. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Các vấn đề trong quá trình tranh luận, theo Điều 233 BLTTDS phải tập trung vào việc đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án. Người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa cũng như kết quả việc hỏi tại phiên tòa. Mọi diễn biến của quá trình tranh luận xoay quanh việc đánh giá, phân tích chứng cứ, tranh luận bảo vệ lý lẽ của mỗi bên, đưa ra các chứng cứ, lập luận để bác bỏ lý lẽ của phía bên kia và chỉ rõ việc áp dụng quy phạm pháp luật nội dung nào để giải quyết vụ án. Lý lẽ và quan điểm đề xuất của mỗi bên không được dựa vào những suy đoán cảm tính hoặc đi quá xa so với những nội dung cần giải quyết tại phiên tòa.

Cũng theo Điều 233 BLTTDS, những người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của nhau. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận trình bày hết ý kiến, nhưng có quyền ngắt những ý kiến không có liên quan đến vụ án. Cùng với chứng cứ, kết quả tranh luận tại phiên tòa đóng vai trò rất quan trọng đối với việc được kiện hay thua kiện, chính vì vậy các bên đương sự phải “tự thể hiện mình” trước Hội đồng xét xử thông qua lập luận chứng minh cho yêu cầu của mình hoặc phản bác lại yêu cầu của phía bên kia. Quá trình đối đáp và tranh luận, Hội đồng xét xử chỉ là người đứng giữa, người thứ ba làm nhiệm vụ điều khiển và định hướng cuộc tranh luận.

Chức năng chủ yếu của thẩm phán là người trọng tài “cầm cân công lý” để phân xử giữa hai bên tham gia tranh tụng, duy trì trật tự phiên tòa và quá trình tranh tụng giữa hai bên, hướng quá trình tranh tụng vào việc giải quyết các yêu cầu của các đương sự, các căn cứ thực tiễn và pháp lý của các yêu cầu đó cũng như các tình tiết khác nhau về quan hệ pháp luật dân sự mà các bên tham gia hoặc quan hệ phát sinh theo quy định của pháp luật [10, tr. 21].

Trong trường hợp kiểm sát viên tham gia phiên tòa thì sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, chủ tọa phiên tòa đề nghị kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án (Điều 234 BLTTDS). Sự tham

gia của kiểm sát viên trong bước này không như vai trò của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự với tư cách là người thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử của Toà án. Bản chất của vụ án dân sự là “việc của hai bên”, vì thế vai trò của kiểm sát viên chỉ là kiểm sát hoạt động xét xử khi Tòa án có tham gia thu thập chứng cứ và bị khiếu nại.

Trong quá trình tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi; sau khi hỏi xong phải tiếp tục tranh luận (Điều 235 BLTTDS). Việc quy định trên đảm bảo cho mọi tình tiết của vụ án phải được sáng tỏ trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án và tuyên án. Từ đó nâng cao chất lượng của bản án được tuyên. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

2.2.4. Nghị án và tuyên án

Nghị án là việc Hội đồng xét xử xem xét, quyết định việc giải quyết vụ án. Đây là bước quyết định kết quả của việc xét xử. Trên cơ sở kết quả của việc hỏi và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để thảo luận quyết định giải quyết nội dung quan hệ pháp luật đang tranh chấp giữa các đương sự, xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Tùy từng trường hợp, Hội đồng xét xử có thể chấp nhận một phần hay toàn bộ yêu cầu của đương sự hoặc bác bỏ yêu cầu đó.

Theo Điều 236 BLTTDS, việc nghị án được tiến hành như sau: Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, chỉ có các thành viên Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên của Hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, thẩm phán biểu quyết sau cùng. Khi thảo luận, nếu có những vấn đề không thống nhất thì người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được lưu vào hồ sơ vụ án.

Để thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách trong hoạt động tư pháp nói chung cũng như để đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan trong việc giải quyết vụ án dân sự. Việc nghị án chỉ được căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc hỏi tại phiên tòa và phải xem xét đầy đủ ý kiến của những người tham gia tố tụng, kiểm sát viên để quyết định giải quyết vụ án. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Quá trình nghị án phải có biên bản ghi ý kiến đã thảo luận và quyết định của Hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được các thành viên Hội đồng xét xử ký tên tại phòng nghị án trước khi tuyên án.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có nhiều thời gian thì Hội đồng xét xử có thể quyết định kéo dài thời gian nghị án nhưng không quá năm ngày làm việc kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa. Trong trường hợp kéo dài thời gian nghị án, Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa biết giờ, ngày và địa điểm tuyên án. Nếu Hội đồng xét xử đã thực hiện việc thông báo mà đến ngày tuyên án vẫn có người tham gia tố tụng vắng mặt thì việc tuyên án vẫn tiến hành theo luật định.

Quyết định của Hội đồng xét xử được thể hiện bằng một bản án theo Điều 238 BLTTDS với toàn bộ nội dung vụ án, những tình tiết được chứng minh, những chứng cứ, căn cứ pháp luật mà Hội đồng xét xử dựa vào để giải quyết các vấn đề trong vụ án…

Trong quá trình nghị án, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận. Đây cũng là một trong những điểm mới của BLTTDS so với PLTTGQCVADS, thể hiện sự tiến bộ trong việc mở rộng tranh tụng nhằm giúp Tòa án đưa ra phán quyết một cách thận trọng hơn, khách quan, đầy đủ và toàn diện hơn.

Sau khi bản án đã được thông qua, Hội đồng xét xử trở lại phòng xét xử để tuyên án.

Theo Điều 239 BLTTDS thì thủ tục tuyên án được tiến hành như sau:

Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử đứng đọc nguyên văn bản án và sau khi đọc xong có thể giải thích thêm về việc thi hành bản án và quyền kháng cáo.

Trong trường hợp có đương sự không biết tiếng Việt thì sau khi tuyên án, người phiên dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án sang ngôn ngữ mà họ biết.

Khi Hội đồng xét xử tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được phép của chủ tọa phiên tòa.

2.3. Những việc tiến hành sau phiên tòa sơ thẩm Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm bằng việc ra bản án và được tuyên tại phiên tòa. Tòa án còn tiến hành một số công việc mang tính nghiệp vụ, kỹ thuật cần thiết nhằm khắc phục những sai sót về mặt hình thức của bản án, biên bản phiên tòa cũng như việc cấp trích lục bản án, bản án theo luật định.

2.3.1. Sửa chữa, bổ sung bản án

Theo quy định tại Điều 240 BLTTDS, bản án sau khi được tuyên thì không được sửa chữa, bổ sung. Việc sửa chữa, bổ sung chỉ được thực hiện trong trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. Thẩm phán phối hợp với các hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử vụ án đó thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án. Trong trường hợp thẩm phán đó không còn đảm nhiệm chức vụ thẩm phán thì Chánh án tòa án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung đó.

Bản án được tuyên tại phiên tòa ngoài việc đảm bảo chính xác về nội dung phán quyết còn phải đảm bảo cả về hình thức cũng như về số liệu. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các bên đương sự trong việc thực hiện nội dung các quyền và nghĩa vụ của mình theo bản án đã tuyên trong quá trình thi hành bản án. Việc sửa chữa, bổ sung bản án phải được thông báo ngay cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc sửa chữa, bổ sung, đồng thời thông báo cho cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

2.3.2. Cấp trích lục bản án, bản án

Sau khi ra bản án, tòa án có trách nhiệm cấp trích lục bản án, bản án cho các đương sự nhằm đảm bảo cho họ biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình đã được Tòa án quyết định trong bản án, làm cơ sở cho việc thi hành án sau này. Việc cấp trích lục bản án, bản án đồng thời bảo đảm cho các bên đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện thực hiện quyền kháng cáo, Viện kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị. Điều 241 BLTTDS quy định về cấp trích lục bản án, bản án như sau:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện được tòa án cấp trích lục bản án;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

2.3.3. Sửa chữa, bổ sung biên bản phiên tòa

Biên bản phiên tòa là tài liệu thể hiện toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên tòa và được lưu trong hồ sơ vụ án. Để đảm bảo tính đầy đủ và chân thực của biên bản phiên tòa, BLTTDS quy định như sau:

Sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản phiên tòa và cùng thư ký tòa án ký vào biên bản đó.

Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa ngay sau khi kết thúc phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác nhận (Điều 211).

Tóm lại, các quy định về phiên tòa sơ thẩm theo BLTTDS thể hiện sự tiến bộ đáng kể của pháp luật TTDS Việt Nam. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, các quy định này một mặt đã kế thừa được những ưu điểm, giá trị đã được thừa nhận và tồn tại tương đối ổn định trong một thời gian khá dài trong các văn bản pháp luật TTDS trước kia về phiên tòa sơ thẩm dân sự. Mặt khác, tiếp thu những giá trị tiến bộ của pháp luật TTDS một số quốc gia có hệ thống pháp luật tiên tiến trên cơ sở tiếp thu, lựa chọn, kết hợp hài hòa phù hợp với điều kiện, tình hình nền kinh tế – xã hội nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Về mặt nội dung, trình tự, thủ tục xét xử vụ án dân sự tại phiên tòa sơ thẩm về cơ bản đã được quy định tương đối đầy đủ, và chi tiết, đáp ứng nhu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự đang ngày càng gia tăng trong đời sống xã hội, giúp cho Tòa án xét xử các vụ án dân sự một cách công bằng, chính xác và đúng thời hạn, nâng cao chất lượng bản án cũng như giảm thiểu số lượng án tồn đọng. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường của đất nước ta đang trong quá trình phát triển và đổi mới, hệ thống pháp luật vẫn không ngừng hoàn thiện, nhiều loại quan hệ pháp luật dân sự mới tiếp tục xuất hiện và định hình, ý thức pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Vì vậy, các quy định về phiên tòa sơ thẩm phải tiếp tục được hoàn thiện. Việc sửa đổi, bổ sung BLTTDS nói chung và chương XIV nói riêng trong thời gian tới là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Luận văn: Các quy định về Phiên tòa sơ thẩm trong luật tố tụng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Phương hướng pháp luật tố tụng về phiên tòa sơ thẩm

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537