Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt

Đánh giá post

Khóa Luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, bạn sắp sửa phải làm một bài khóa luận tốt nghiệp nhưng bạn lại gặp khóa khăn trong việc lựa chọn đề tài. Đừng quá lo lắng về vấn đề lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nữa, vì tại đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với bạn đó là: Khóa Luận: Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty Nước Ngọt các bạn cùng tham khảo nhé.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

 • Tên công ty Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn.
 • Tên giao dịch quốc tế: Hoa Son Trading and Services Joint Stock Company.
 • Trụ sở chính Phòng, tập thể A, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: 043 869 6427
 • Fax: 043 628 3861
 • Mã số thuế: 0101787947
 • Email: HOASON@fpt.vn
 • Loại hình công ty Công ty cổ phần.
 • Vốn điều lệ.
 • Ngành nghề kinh doanh chính  Sản xuất và cung cấp nước giải khát.

Lịch sử hình thành và phát triển: “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

 • Tháng 0 năm 00 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn chính thức được thành lập với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là cầu nối tin cậy giữa những nhà sản xuất nước giải khát, thực phẩm và khách hàng tiêu dùng sản phẩm, mang lại những sản phẩm mới nhất với chất lượng cao nhất tới khách hàng.
 • Hiện nay, công ty đang là đối tác phân phối sản phẩm chính thức của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại địa bàn Hà Nội.
 • Trong tương lai, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị các sản phẩm nước giải khát tại Hà Nội nói riêng, trên lãnh thổ Việt Nam và trong khu vực nói chung, giúp các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát khai thác tối đa tiềm lực của mình và phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất.
 • Phương châm hoạt động Đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn, sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Do đó, công ty đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong việc phục vụ khách hàng như sau
 • Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.
 • Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
 • Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Công ty Hoa Sơn hoạt động theo cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng, từng bộ phận sẽ đảm nhận những công việc khác nhau. Cơ cấu tổ chức của công ty được mô tả theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn
Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3.1  Ban giám đốc “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Giám đốc là người đứng đầu bộ máy quản lý của công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo giấy phép kinh doanh ngành nghề đã đăng ký trước pháp luật. Giám đốc có quyền và nhiệm vụ như sau

 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty.
 • Đưa ra các phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty.
 • Tuyển dụng lao động.

Phó giám đốc được giám đốc công ty phân công công việc cụ thể và được ủy quyền giải quyết một số công việc, có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong quyền hạn Giám đốc cho phép.

1.3.2  Phòng kinh doanh

Chịu trách nhiệm các công việc kinh doanh, tác động trực tiếp lên kết quả kinh doanh của công ty và mức độ hiệu quả của việc phân phối các sản phẩm của công ty. Đối với ngành nghề kinh doanh chính của công ty thuộc về lĩnh vực nước giải khát, Phòng Kinh doanh của công ty Hoa Sơn luôn phải tìm các khách hàng mới, giữ chân các khách hàng lâu năm, duy trì mối quan hệ với các đối tác của công ty, lập kế hoạch kinh doanh và hệ thống phân phối các sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, Phòng Kinh doanh cũng thực hiện một vài nhiệm vụ được đề cập dưới đây.

 • Đề xuất với an Giám đốc về kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ cho các bộ phận khác về kinh doanh, tiếp cận thị trường.
 • Làm việc với an Giám đốc để thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá, quản lý nhân sự trong công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các công việc có liên quan tới nghiệp vụ của phòng.

1.3.3  Phòng tài chính kế toán “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Thực hiện quản lý kế toán tài chính của đơn vị theo đúng quy định của nhà nước, mở và ghi chép các loại sổ sách kế toán của đơn vị, cùng bộ phận kinh doanh lên kế hoạch tài chính cho các hoạt động của đơn vị, hàng tháng phải báo cáo kết quả thu chi tài chính cho an Giám đốc, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty, không để thất thoát thua lỗ, thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán thống kê. Tổ chức chỉ đạo và thực hành công việc kế toán tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ, lập và ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo quyết toán tháng, quý, năm theo yêu cầu của an Giám đốc và đúng chế độ. Các nhiệm vụ mà Phòng Tài chính – Kế toán phải thực hiện như sau

 • Quản lý các loại hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, phát hành hoá đơn, theo dõi thanh quyết toán tài chính các hợp đồng, thường xuyên thông báo kịp thời chính xác tình hình tài chính của từng hợp đồng, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của từng phòng cho các Trưởng, Phó phòng và nhân viên thực thi hợp đồng.
 • Lập các kế hoạch vay vốn, thanh toán, kế hoạch tiền mặt, lập các báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan chức năng và cấp trên…
 • Kiểm tra, đôn đốc thu chi công nợ, thực hiện nộp Ngân sách và các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

1.3.4  Phòng hành chính – nhân sự

 • Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận để an Giám đốc phê duyệt.
 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn công ty, ngân sách liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, chi phí đóng HXH, BHYT,…).

Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm (định biên, cơ cấu chức danh, vị trí công việc, kế hoạch quy hoạch & bổ nhiệm hàng năm, kế hoạch luân chuyển, điều chuyển). “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

 • Tham mưu cho an Giám đốc về việc sắp xếp, bố trí nhân sự, quy hoạch & phát triển cán bộ thông qua phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện công việc, đánh giá năng lực nhân sự.
 • Xây dựng quy chế tiền lương để an Giám đốc phê duyệt.
 • Xây dựng nội quy lao động; các quy chế làm việc.
 • Xây dựng các quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với người lao động công ty.
 • Tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân sự theo quy định: xếp lương, nâng bậc lương, tuyển dụng, đánh giá nhân sự, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo, thanh toán lương, chế độ phúc lợi…
 • Quản lý hồ sơ, thông tin người lao động theo quy định hiện hành
 • Xây dựng quy chế và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ pháp lý của công ty.
 • Tổ chức thực hiện hậu cần tổ chức các sự kiện của công ty các cuộc họp, các sự kiện của công ty hàng năm (kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ sau hội nghị chiến lược, hội nghị khách hàng, du xuân, tổng kết, sơ kết,…)

1.3.5  Bộ phận kho bãi, logistics “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, bộ phận kho bãi và logistics là bộ phận rất quan trọng đối với mỗi công ty vì đây là bộ phận sẽ có nhiệm vụ chính là vận chuyển sản phẩm. Tại công ty Hoa Sơn, bộ phận kho bãi có những nhiệm vụ chính là

 • Tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc về bảo quản; xuất, nhập hàng hóa.
 • Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch.
 • Kiểm soát tiến độ giao hàng cho khách.
 • Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng.

NHẬN XÉT: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn là cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến – chức năng. Trong dạng cơ cấu này, an Giám đốc được sự giúp đỡ từ các phòng ban chức năng để chuẩn bị và ra quyết định, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và được toàn quyền quyết định trong đơn vị mình phụ trách. Những người lãnh đạo cấp chức năng không có quyền ra quyết định trực tiếp cho những người lãnh đạo ở cùng cấp với mình. Hiện nay, cơ cấu tổ chức dạng trực tuyến chức năng đang được áp dụng khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp vì mỗi bộ phận sẽ được chuyên môn hóa, giúp cho hoạt động công việc được hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn là doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều loại hình đa dạng:

 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
 • Mua bán thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá.
 • Đại lý mua, bán, kí gửi hàng hóa.
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ.
 • Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ.
 • Đại lý kinh doanh xuất bản phẩm được phép lưu hành.
 • Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
 • Mua bán lương thực, thực phẩm, nước giải khát.

Công ty tham gia hoạt động vào nhiều lĩnh vực nhưng hiện nay hoạt động chính thức của công ty là kinh doanh nước giải khát, thực phẩm. Đây là lĩnh vực đem lại nguồn thu chính cho công ty. Do đó, trong đề tài khóa luận này sẽ tập trung phân tích vào kênh phân phối sản phẩm nước giải khát của công ty.

1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn

Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty:

Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất kinh doanh chung

Sơ đồ 2.2 Quy trình sản xuất kinh doanh chung
Sơ đồ 2.2 Quy trình sản xuất kinh doanh chung
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng
 • Liên hệ với nhà sản xuất
 • Nhập hàng về kho hay xuất hàng giao trực tiếp cho khách
 • Ghi nhận doanh thu, giá vốn, công nợ

Bước 1: Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để từ đó tìm ra khách hàng mục tiêu, tiếp xúc với họ nhằm giới thiệu sản phẩm. Đồng thời nhân viên kinh doanh cung cấp đầy đủ cho khách hàng những thông tin về sản phẩm, chất lượng, nhu cầu trong tương lai, cũng như những thông tin khác về nhà sản xuất và sản phẩm họ cần. Từ đó thuyết phục họ ký hợp đồng mua sản phẩm.

Bước 2: Liên hệ với nhà sản xuất

Bộ phận kinh doanh tiến hành liên hệ, trao đổi thông tin về chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm, đàm phán về giá cả, chiết khấu, thời gian giao hàng với các nhà sản xuất. Tính toán mọi chi phí cho quá trình nhập hàng, tính toán giá thành thực tế khi hàng được chuyển tới tay người mua và tính toán giá cả thị trường của mặt hàng đó khi hàng về đến nơi để thấy được việc kinh doanh là lỗ hay lãi. Sau đó phòng kinh doanh thiết lập kế phương án kinh doanh lên an Giám đốc. Nếu có sự nhất trí của ban giám đốc thì dự án sẽ được thông qua.

Bước 3: Nhập hàng về kho hay xuất hàng giao trực tiếp cho khách hàng

Việc đặt hàng với nhà sản xuất được tiến hành trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng và dựa trên các báo cáo về số lượng hàng còn trong kho. Sau khi thống nhất các điều khoản về việc mua bán hàng hóa, nếu kho hàng còn đủ số lượng thì sẽ tiến hành xuất kho giao cho khách hàng, nếu không sẽ tiến hành liên hệ đặt hàng với nhà sản xuất. Hàng hóa sẽ được nhập về kho của công ty hoặc sẽ được giao trực tiếp cho khách.

Cuối cùng, Phòng Kinh doanh sẽ phải thông báo cho bộ phận kế toán và các phòng ban có liên quan. ộ phận kế toán có trách nhiệm lập các chứng từ có liên quan đến quá trình giao nhận và tiêu thụ hàng hóa như Hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa… “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

Bước 4: Ghi nhận doanh thu, giá vốn, công nợ

Phòng Tài chính – Kế toán sẽ thực hiện việc ghi nhận giá vốn hàng bán, doanh thu hàng hóa tiêu thụ trong kỳ, xác định công nợ của khách hàng sau khi giao hàng và các chứng từ cần thiết khác cho khách.

NHẬN XÉT: Quy trình mua bán hàng hóa của công ty là một quy trình bao gồm các bước nhỏ có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Điều đó cho thấy rằng, để thực hiện một dự án thành công, công ty phải thực hiện qua tất cả các bước nói trên theo đúng quy trình. Công ty luôn kiểm soát được việc thực hiện dự án của mình, đảm bảo chặt chẽ về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm, giúp cho sản phẩm đến với khách hàng nhanh nhất. Điều này đã giúp cho công ty tạo được uy tín với nhà sản xuất cũng như khách hàng của mình. “Khóa luận: Giới thiệu tổng quan về Công ty Nước Ngọt”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537