Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá post

Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ. Bạn đang chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nghề nghiệp, hay bạn đang làm đồ án tốt nghiệp, nhưng các bạn lại chưa biết lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với trường hợp của bạn, giờ đây các bạn không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa, vì dưới đây Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên một bài Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ các bạn có thể tham khảo thử nhé.

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Hiện nay cùng với sự vươn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính là phương tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia đình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu.

Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Tin học được ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu.

Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống trợ giúp “Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ”. Đối công việc quản lý thu chi của một trung tâm, nếu mọi công việc đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn phức tạp, không hiệu quả lại tốn rất nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu, mà kết quả đưa ra lại có độ chính xác không cao trong quá trình thống kê. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhân viên tốn rất nhiều thời gian để cập nhật, thống kê.

Để giải quyết các khó khăn của công việc trên một cách nhanh chóng và thuận lợi thì tin học đã cung cấp cho chúng ta các phương pháp và các công cụ để xây dựng các chương trình ứng dụng đó và việc có được một chương trình gần như tự động hoá được các công việc trên cho nhân viên. Trong đề tài này em đã thể hiện tương đối những chi tiết đề ra.

1.1. Cơ sở lý thuyết “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

1.1.1. Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

-Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin (HTTT) được xây dựng là sản phẩm của một loạt các hoạt động được gọi là phát triển hệ thống. Quá trình phát triển một HTTT kể từ lúc nó sinh ra đến khi nó tàn lụi được gọi là vòng đời phát triển hệ thống. Vòng đời phát triển các hệ thống là một phương pháp luận cho việc phát triển các HTTT. Nó được đặc trưng bằng một số pha chủ yếu phân biệt nhau của quá trình đó là phân tích, thiết kế và triển khai HTTT.

Một trong nhiều mô hình vòng đời đã sắp xếp các bước phát triển hệ thống theo một hình bậc thang, với các mũi tên nối mỗi bước trước với bước sau nó. Cách biểu diễn này được xem như tương ứng với mô hình thác nước (Waterfall Model). Quá trình phát triển một hệ thống với các pha: khởi tạo và lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì.

a) Khởi tạo và lập kế hoạch

Việc hình thành dự án như một yêu cầu bắt buộc để có thể tiến hành những bước tiếp theo của quá trình phát triển.

Trong pha này, cần xác định cái gì là cần thiết cho hệ thống mới hay hệ thống sẽ được tăng cường. Tại đây các nhu cầu HTTT tổng thể của tổ chức được xác định, nó thể hiện ra bằng các chức năng hay dịch vụ mà hệ thống dự kiến phải thực hiện. Chúng được phân tích, thiết lập sự ưu tiên và sắp xếp lại rồi chuyển thành một kế hoạch để phát triển HTTT, trong đó bao gồm cả lịch trình phát triển hệ thống và các chi phí tương ứng. Tất cả các nội dung trên được gọi là nghiên cứu hệ thống. Sau khi nghiên cứu hệ thống phải đưa ra được một kế hoạch dự án cơ sở. Kế hoạch này cần được phân tích đảm bảo tính khả thi trên các mặt:

– Khả thi kỹ thuật: “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

Xem xét khả năng kỹ thuật hiện có đủ đảm bảo thực hiện giải pháp công nghệ thông tin được áp dụng để phát triển hệ thống hay không.

– Khả thi tài chính:

  • Khả năng tài chính của tổ chức cho phép thực hiện dự án bao gồm nguồn vốn, số vốn có thể huy động trong thời hạn cho phép.
  • Lợi ích mà thệ thống được xây dựng mang lại, ít nhất là đủ bù đắp chi phí phải bỏ ra xây dựng nó.
  • Những chi phí thường xuyên cho hệ thống (chi phí vận hành) là chấp nhận được đối với tổ chức. – Khả thi về thời gian: dự án được phát triển trong thời gian cho phép và tiến trình thực hiện dự án đã được chỉ ra trong giới hạn đã cho.

– Khả thi pháp lý và hoạt động:

Hệ thống có thể vận hành trôi chảy trong khuôn của tổ chức và điều kiện quản lý mà tổ chức có được và trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.

b) Phân tích hệ thống

Phân tích hệ thống nhằm xác định nhu cầu thông tin của tổ chức. Nó sẽ cung cấp những dữ liệu cơ sở cho việc thiết kế HTTT sau này. Phân tích bao gồm một vài pha nhỏ:

  • Trước hết, để xác định yêu cầu, các nhà phân tích làm việc cùng với người sử dụng để xác định cái gì người dùng chờ đợi từ hệ thống dự kiến.
  • Tiếp theo là nghiên cứu yêu cầu và cấu trúc phù hợp với mối quan hệ bên trong, bên ngoài và những giới hạn đặt lên các dịch vụ cần thực hiện.
  • Sau đó là tìm giải pháp cho các thiết kế ban đầu để đạt được yêu cầu đặt ra, so sánh để lựa chọn giải pháp tổng thể tốt nhất đáp ứng được các yêu cầu với chi phí, nguồn lực, thời gian và kỹ thuật cho phép để tổ chức thông qua.

c) Thiết kế hệ thống “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

Thiết kế là tìm các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ở trên trong điều kiện môi trường hoạt động đã xác định. Pha thiết kế này gồm:

  • Thiết kế logic: tập chung vào các khía cạnh hoàn thiện nghiệp vụ của hệ thống thực
  • Thiết kế vật lý: là quá trình chuyển mô hình logic trừu tượng thành bản thiết kế vật lý, hay các đặc tả kỹ thuật. Những phần khác nhau của hệ thống được gắn vào những thao tác và thiết bị vật lý cần thiết để tiện lợi cho thu thập dữ liệu, xử lý và đưa ra thông tin cần thiết cho tổ chức. Trong pha thiết kế vật lý cần phải quyết định lựa chọn ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, cấu trúc tệp tổ chức dữ liệu, phần cứng, hệ điều hành và môi trường mạng cần được xây dựng.

d) Triển khai hệ thống

Trong pha này, đặc tả hệ thống được chuyển thành hệ thống vận hành được, sau đó được thẩm định và đưa vào sử dụng. Bước triển khai bào gồm việc: lập ra các chương trình, tiến hành kiểm thử, lắp đặt thiết bị, cài đặt chương trình và chuyển đổi hệ thống.

  • Tạo sinh chương trình và kiểm thử:

Là việc lựa chọn phần mềm hạ tầng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, phần mềm mạng). Quá trình kiểm nghiệm bao gồm kiểm thử các môđun chức năng, chương trình con, sự hoạch động của cả hệ thống và kiểm nghiệm cuối cùng

– Cài đặt và chuyển đổi hệ thống:

Cài đặt các chương trình trên hệ thống phần cứng đang tồn tại hay phần cứng mới lắp đặt, chuyển đổi hoạt động của hệ thống cũ sang hoạt động hệ thống mới bao gồm việc chuyển đổi dữ liệu, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên hệ thống mới và đào tạo sử dụng, khai thác hệ thống. Chuẩn bị tài liệu chi tiết thiết minh về việc khai thác và sử dụng hệ thống.

e) Vận hành và bảo trì

Khi hệ thống được lắp đặt và chuyển đổi toàn bộ, giai đoạn vẫn hành bắt đầu. trong thời gian này, người sử dụng và các chuyên viên kỹ thuật vận hành cần đánh giá xem hệ thống có đáp ứng được các mục tiêu đặt ra ban đầu hay không, đề xuất sửa đổi, cải tiến, bổ xung.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Đồ Án Tốt Nghiệp

1.1.2. Tổng quan về PHP “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ được thiết kế bởi Rasmus Lerdorf – một công cụ mạnh mẽ để tạo nên các trang thiết kế web động và tương tác. Đây là ngôn ngữ kịch bản đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt và được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất cho tất cả mọi thứ, từ blog đến trang web động. Không giống như javascript chạy ở client, PHP được sử dụng để chạy phía server. Để có thể hình dung nó là cái gì một cách dễ nhất, chúng ta có thể so sánh với PHP với một bộ phận trong một nhà máy sản xuất và html chính là sản phẩm. Để làm ra một chiếc giày, chúng ta có thể tự tay mình làm nên, nhưng để làm hàng loạt những chiếc giày chúng ta cần một cái máy, cũng giống như vậy, để làm nên “một” trang web chúng ta có thể viết một trang mã html, nhưng để có thể sinh ra nhiều trang html chúng ta cần PHP (tất nhiên còn nhiều thứ khác nữa). PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với mã viết sáng sủa, tốc độ nhanh, dễ học nên nó đã trở thành một ngôn ngữ viết web rất phổ biến và được ưa chuộng.

Cung cấp số lượng lớn các extension và mã nguồn có sẵn. – Cho phép thực thi mã trong môi trường hạn chế. – Cung cấp hỗ trợ cơ sở dữ liệu mở rộng.

Hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành và nền tảng. – Cung cấp quản lý phiên bản native và API mở rộng. – Có thể được triển khai trên hầu hết các máy chủ web. Ai sử dụng PHP? Google W3C: là một Consortium lập ra các chuẩn cho Intenet, nhất là cho World Wide Web. Chủ tịch của W3C là Ngài Tim Berners-

Lee, người sáng tạo ra HTTP (HyperText Transfer Protocol) và HTML (HyperText Markup Language). Internet dựa trên các kỹ thuật đó. Mỗi tiêu chuẩn đi qua bốn giai đoạn: Phác thảo (Working Draft), Chỉnh sửa Cuối cùng (Last Call), Trình chuẩn (Proposed Recommendation) và Chuẩn đủ Tư cách Ứng cử (Candidate Recommendation), trước khi được gọi là Chuẩn Chính thức (Recommendation). Các nhà công nghiệp phần mềm được tự quyết định có theo tiêu chuẩn hay không. Thông thường, nhiều trong số họ theo các tiêu chuẩn này. “Đồ án: Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm ngoại ngữ”

Mức độ phổ biến Theo Wikipedia , vào tháng Giêng năm 2013, PHP đã được xây dựng trên hơn 240 triệu trang web và 2,1 triệu máy chủ web. Cú pháp Một kịch bản PHP bắt đầu với < ?php và kết thúc bằng ?> Các phần mở rộng mặc định cho các file PHP là “.php”. Một file PHP thông thường có chứa các thẻ HTML, và một số mã kịch bản PHP. 1

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537