Danh Sách 1000 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

5/5 - (5 bình chọn)

Chia Sẻ Chuyên Mục Danh Sách 1000 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công NEW cho các bạn học viên cùng nhau tham khảo nhé. Để có thể hoàn thiện được một bài luận văn thạc sĩ hoàn hảo thì không thể thiếu một đề tài hay, và phù hợp với công việc hiện tại của bạn. Vậy những đề tài đó là gì? Những đề tài đó có phù hợp với công việc hiện tại của bạn không? Các bạn cùng tham khảo những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công sau đây tại Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn nhé.

Danh Sách 200 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công NEW

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
 1. Đổi mới quản lý tài chính bệnh viện công ở nước ta (qua thực tiễn Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội).
 2. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch và xây dựng đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.
 3. Hoàn thiện tổ chức và quản lý dự trữ quốc gia ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 4. QLNN về phát triển nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
 5. Một số biện pháp Quản lý nhà nước nhằm mở rộng thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội.
 6. Tăng cường Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (từ thực tiễn tỉnh Thái Bình).
 7. Vai trò của Hội LHPN Việt Nam đối với việc tăng cường sự tham gia Quản lý nhà nước của phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH.
 8. Nâng cao vai trò Quản lý nhà nước của phụ nữ trong ngành y tế.
 9. Yếu tố văn hóa trong việc nâng cao hiệu quả quản lý công sở.
 10. Đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (hệ chính quy).
 11. QLNN đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (nhìn từ thực tế tỉnh Quảng Ninh).
 12. Ban hành và quản lý văn bản Quản lý nhà nước của cấp xã (qua thực tế tỉnh Phú Thọ).
 13. Hoàn thiện thủ tục hành chính trong quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn TP Hà Nội.
 14. QLNN đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc phát triển nguồn nhân lực ở địa phương (từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh).
 15. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
 16. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hải quan trong giai đoạn hiện nay.
 17. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ thực tiễn mô hình hợp tác Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.
 18. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 19. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
 20. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã.
 21. Đổi mới hoạt động của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 22. Hoàn thiện mô hình tổ chức cục trong cơ cấu bộ ở nước ta tròn giai đoạn hiện nay.
 23. Hoàn thiện tổ chức bộ máy Văn phòng Quốc hội.
 24. Hoàn thiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố trực thuộc TW (qua thực tiễn ở TP Hà Nội).
 25. Tăng cường Quản lý nhà nước hoạt động di dân – phát triển vùng kinh tế mới ở TPHCM.
 26. QLNN đối với công nghiệp chế biến nông, lâm sản tỉnh Đắc Lắc.
 27. Tăng cường hiệu lực Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng.
 28. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế quốc tế tại TPHCM.
 29. Nâng cao vai trò Quản lý nhà nước về định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Lắc trong giai đoạn hiện nay.
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường Quản lý nhà nước đối với công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM.
 31. Tăng cường Quản lý nhà nước về văn hóa tại tỉnh Đồng Nai.
 32. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về sử dụng các nguồn kinh phí trong ngành y tế TPHCM.
 33. QLNN đối với trường PTTH bán công (qua thực tiễn ở tỉnh Lâm Đồng).
 34. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay giai đoạn 2018 – 2022.
 35. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với các bệnh viện tư nhân tại TPHCM.
 36. Một số ý kiến về chính sách kinh tế vĩ mô để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM đến năm 2030.
 37. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện.
 38. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở tỉnh Phú Yên.
 39. Một số biện pháp tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường phổ thông tại Lâm Đồng.
 40. Một số giải pháp chống ùn tắc giao thông tại một số địa bàn trọng điểm ở TPHCM.
 41. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp.
 42. Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý tài chính nhà nước ở nước ta hiện nay.
 43. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cấp xã ở tỉnh Thái Bình.
 44. Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
 45. Trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.
 46. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Quản lý nhà nước đối với khu chế xuất ở nước ta hiện nay.
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về đất đai ở tỉnh Thái Bình.
 48. Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền nhà nước ở xã hiện nay.
 49. Giải quyết khiếu kiện hành chính tại tòa án.
 50. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.
 51. Đổi mới phương thức quản lý của UBND xã ở tỉnh Nam Định.
 52. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiền công vụ trong giai đoạn hiện nay.
 53. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 54. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Vĩnh Phúc.
 55. Hoàn thiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức trong ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.
 56. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước thời kỳ thực hiện CNH, HĐH đất nước.
 57. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với các Tổng công ty 90 – 91.
 58. QLNN đối với vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
 59. Hoàn thiện chính sách Quản lý nhà nước đối với vận tải hàng không trong điều kiện hội nhập quốc tế.
 60. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với nông nghiệp Việt Nam.
 61. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội.
 62. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng.
 63. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước về vận tải hàng không.
 64. Tăng cường sử dụng công cụ tài chính trong Quản lý nhà nước về kinh tế.
 65. Cải cách hành chính nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phàn hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 66. Một số giải pháp tăng cường Quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Quảng Trị.
 67. Một số biện pháp hoàn thiện công tác cán bộ, công chức ở các cơ sở đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
 68. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực trong ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Quảng Ninh.
 69. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại nhà nước.
 70. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non và phổ thông ở Thái Bình.
 71. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước nhằm phát huy tiềm năng xã hội vào lĩnh vực phát triển giáo dục quận Tây Hồ, Hà Nội.
 72. Tăng cường sự tham gia của tổ chức công đoàn vào Quản lý nhà nước về lao động để ổn định quan hệ lao động.
 73. Tăng cường Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay.
 74. Vấn đề Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay.
 75. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 76. Cải tiến việc ban hành và tổ chức sử dụng văn bản Quản lý nhà nước ở cấp xã (qua thực tế tỉnh Tuyên Quang).
 77. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức về bảo hộ lao động ở Việt Nam.
 78. Tăng cường Quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.
 79. Hoàn thiện phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy đối với UBND tỉnh ở tỉnh Đồng Tháp.
 80. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM.
 81. Tăng cường Quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Đồng Nai.
 82. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về phòng, chống và cai nghiện ma túy tại TPHCM.
 83. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phân cấp Quản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai.
 84. Thực trạng trẻ em lang thang đường phố tại TPHCM nhìn từ góc độ Quản lý nhà nước.
 85. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cho hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của TPHCM.
 86. Đổi mới Quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Phú Yên.
 87. Hoàn thiện tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đội ngũ cán bộ công chức cấp quận, huyện trong giai đoạn CNH, HĐH (qua thực tiễn quận 2, TPHCM).
 88. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
 89. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Quản lý nhà nước tại tỉnh Đồng Nai.
 90. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp và lầm nghiệp ở nước ta hiện nay.
 91. Các giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp.
 92. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ (lấy thực tiễn từ Trường Cán bộ quản lý Bộ GD – ĐT).
 93. Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong các cơ quan Quản lý nhà nước ngành Văn hóa và thông tin.
 94. Cải cách thủ tục hành chính trong cải cách nền hành chính Nhà nước Việt Nam.
 95. Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ta hiện nay.
 96. Những biện pháp nhằm tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã của tỉnh Sơn La.
 97. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Đổi mới hoạt động của văn phòng cấp bộ, phục vụ cải cách hành chính.
 98. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND quận (từ thực tiễn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 99. Hoàn thiện công tác thanh tra của Ban Cơ yếu Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.
 100. Vai trò của Thanh tra Nhà nước trong quản lý việc thực hiện dự án ở nước ta hiện nay.
 101. Hoàn thiện mô hình chuyển giao dịch vụ công trong lĩnh vực vệ sinh môi trường ở tỉnh Lạng Sơn.
 102. Hoàn thiện việc tổ chức các hoạt động của công sở hành chính nhà nước cấp bộ qua thực tiễn Bộ Giáo dục – Đào tạo.
 103. Thiết kế tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
 104. Xây dựng đội ngũ công chức hải quan Việt Nam trong xu thế hội nhập.
 105. Những giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.
 106. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 107. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở nước ta.
 108. Tăng cường Quản lý nhà nước về dân số – kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Sơn La.
 109. Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam.
 110. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với kinh tế tảng trại (qua thực trạng phát triển kinh tế ở Thanh Hóa).
 111. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về y tế ở tỉnh Sơn La.
 112. Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo đối với chính quyền cấp xã.
 113. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Vai trò của phụ nữ trong Quản lý nhà nước
 114. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính của chính quyền cấp xã.
 115. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính quyền xã, phường, thị trấn ở Quảng Ninh
 116. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh.
 117. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của UBND cấp quận ở TP Hồ Chí Minh (qua thực tiễn quận Phú Nhuận, TPHCM).
 118. Giáo dục pháp luật trong hệ thống nhà trường cho học sinh và sinh viên.
 119. Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tại UBND thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 120. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp ở tỉnh An Giang.
 121. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước của UBND phường, xã tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 122. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của HĐND và UBND TPHCM.
 123. Hoàn thiện quy chế quản lý đào tạo vận động viên thể thao ở TPHCM.
 124. Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của UBND quận 5, TPHCM.
 125. Đổi mới chính sách về giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên các dân tộc ít người ở đồng bằng song Cửu Long.
 126. Đổi mới phương thức và cơ chế quản lý cán bộ, công chức ở DDH Quốc gia TPHCM.
 127. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh An Giang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 128. Hoàn thiện phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn quận 3, TPHCM.
 129. Cải tiến công tác quản lý sinh viên trong các trường đại học công lập tại TPHCM.
 130. Nâng cao hiệu lực và năng lực Quản lý nhà nước của UBND xã ở tỉnh Đắc Lắc.
 131. Hoàn thiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND TPHCM.
 132. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện một bước tổ chức và hoạt động của UBND TPHCM.
 133. Hoàn thiện việc ban hành văn bản Quản lý nhà nước của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.
 134. Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý các văn bản hành chính trong trường phổ thông (từ thực tế các trường tại TPHCM).
 135. Tổ chức và quản lý đại học đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống đào tạo đại học và sau đại học ở nước ta.
 136. So sánh mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
 137. Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một dấu cấp quận tại TPHCM.
 138. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Đắc Lắc.
 139. Tăng cường Quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 140. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại tỉnh Tây Ninh
 141. Các giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả Quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp mía đường ở tỉnh Tây Ninh.
 142. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.
 143. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước về du lịch tại TPHCM.
 144. QLNN đối việc ra đời và hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam.
 145. QLNN đối với kinh tế trang trại ở vùng Đông Nam bộ Việt Nam hiện nay.
 146. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 147. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Cần Thơ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 148. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước ngành giao thông vận tải trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 149. Hoàn thiện công tác sử dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (cấp tỉnh) trên cơ sở thực tiễn tỉnh Hưng Yên.
 150. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý ngành giáo dục – đào tạo.
 151. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền xã ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.
 152. Hoàn thiện pháp luật công chức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 153. Cải cách công vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.
 154. Về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) trong giai đoạn hiện nay (lấy ví dụ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế).
 155. Cải cách hành chính – nội dung trọng tâm của xây dựng và hoàn thiện nhà nước Việt Nam.
 156. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện cơ chế Quản lý nhà nước ngành xây dựng tỉnh Sóc Trăng.
 157. Đổi mới quản lý công chức Nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 158. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với các cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 159. Thiết kế tổ chức cơ quan Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân.
 160. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển vùng cao – dân tộc thiểu số Việt Nam.
 161. Công tác quản lý nguồn nhân lực ở Cục Dự trữ quốc gia, thực trạng và giải pháp.
 162. Hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực
 163. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa.
 164. Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Quảng Trị.
 165. Hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn giám đốc doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
 166. Đổi mới vai trò và phương thức Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã thương mại ở nước ta.
 167. Hoàn thiện quá trình bảo đảm thông tin cho việc xây dựng quyết định quản lý hành chính.
 168. Tổ chức hoạt động của công sở hành chính nhà nước cấp tỉnh (qua thực tiễn ở tỉnh Tây Ninh hiện nay).
 169. Hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng UBND cấp tỉnh.
 170. Tăng cường Quản lý nhà nước về quân sự địa phương (tỉnh, huyện) trong giai đoạn hiện nay.
 171. Hoàn thiện tổ chức chính quyền cấp xã trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.
 172. Hoàn thiện thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.
 173. Hoàn thiện tổ chức bộ mày Quản lý nhà nước và hoạt động của Cục Dự trữ quốc gia trong nền kinh tế thị trường.
 174. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với dự trữ lương thực trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.
 175. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 176. Xây dựng khung tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính cấp Huyện trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 177. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính của trường Đại học Hà Nội
 178. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Việt Nam
 179. Chính quyền địa phương cấp xã ở nông thôn trong lịch sử và những vấn đề đặt ra khi xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam
 180. Một số giải pháp nhằm giúp đồng bào dân tộc miền núi hài lòng khi tiếp cận dịch vụ công – từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình
 181. Hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức cấp xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp
 182. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội)
 183. Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay
 184. Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 185. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 186. Chuẩn hoá hoạt động quản lý nhà nước cùng với áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 90001:2008 ở Hà Nam
 187. Nghiên cứu sự quan tâm và hiểu biết của người dân Hà Nội đối với dịch vụ “truyền hình qua giao thức Internet” trong thời đại công nghệ thông tin
 188. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Hải Dương
 189. Chính sách trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở trong giai đoạn hiện nay (dựa trên thực tế triển khai trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội)
 190. Hiệu quả hoạt động của cải cách hành chính theo mô hình một cửa ở cấp xã qua đánh giá của người dân (từ thực tế tại tỉnh Lai châu)
 191. Xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 192. Giải pháp nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội
 193. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 194. Quản lý nhà nước công tác thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế
 195. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường cán bộ nữ cho cán bộ Công đoàn
 196. Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát thanh, truyền hình tại tỉnh Thái Nguyên
 197. Quản lý nhà nước về báo điện tử ở Việt nam – Thực trạng và giải pháp
 198. Quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trong giai đoạn hiện nay từ thực tế tỉnh Phú Thọ
 199. Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong điều kiện cải cách hành chính hiện nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Tổng Hợp 200 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Cập Nhập Mới Nhất

Tổng Hợp 200 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Tổng Hợp 200 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
 1. Công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 2. Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ cấp quận và cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 4. Công tác lãnh đạo, bồi dưỡng cán bộ ở quận Ba Đình
 5. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn tại các phường trong giai đoạn hiện nay
 6. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác dân tộc khu vực Tây Bắc
 7. Nâng cao năng lực quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu hệ cơ yếu Đảng, chính quyền
 8. Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát huy truyền thống dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cấp xã, phường
 10. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2018 – 2021)
 11. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức văn hóa – xã hội cấp xã, phường, thị trấn từ thực tiễn của tỉnh Nam Định
 12. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 13. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã, Thanh Trì,Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
 14. Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới Quản lý nhà nước về cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính Việt Nam qua các quy định pháp luật
 15. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra-phòng chống tham nhũng của Chính phủ
 16. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Công an phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ thực tiễn công an phường Ngô Thì Nhậm, Hà Nội)
 17. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 18. Cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường tại tỉnh Hà Nam
 19. Quản lý nhà nước về xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi phạm luật giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay
 20. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Văn bản hóa các hình thức xử lý văn bản quản lý hành chính nhà nước
 22. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Ân Thi, Hưng yên
 23. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
 24. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong công tác Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 25. Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản nhằm giảm vi phạm hành chính về xuất bản
 26. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Thực trạng và giải pháp
 27. Quản lý nhà nước về luật sư ở tỉnh Vĩnh Phúc – Thực trạng và giải pháp
 28. Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự an toàn xã hội
 29. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 30. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý xây dựng ở Hà Nội
 31. Một số giải pháp cơ bản đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 32. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 33. Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS ở nước ta hiện nay
 34. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển
 35. Một số kỹ năng trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 36. Hoàn thiện hệ thống văn bản trong lĩnh vực quản lý đất đai
 37. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Vai trò của giáo dục pháp luật đối với quản lý nhà nước về y tế
 38. Một số giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (từ thực tiễn tỉnh Bắc Cạn)
 39. Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với công tác thi đua tại Ban thi đua – khen thưởng Trung ương
 40. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với đề tài cấp Bộ
 41. Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế “một cửa” tại huyện Từ Liêm. Thực trạng và giải pháp
 42. Hoàn thiện cơ chế giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Lai Châu
 43. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai
 44. Khai thác, quản lý nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt
 45. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân
 46. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (tại tỉnh Phú Thọ)
 47. Hoàn thiện quản lý ngân sách quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội
 48. Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 49. Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tây Hồ
 50. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục quận Tây Hồ
 51. Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách phường trên địa bàn quận Cầu Giấy
 52. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phương pháp và kỹ thuật thanh tra trong quản lý chi tiêu công
 53. Quản lý nhà nước về chất lượng tín dụng xuất khẩu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 54. Quản lý nhà nước đối với công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 55. Quản lý nhà nước về chi ngân sách trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 56. Cải cách hành chính về tài chính công, 10 năm nhìn lại và thực trạng ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 57. Đổi mới quản lý chi hành chính sự nghiệp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 58. Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 59. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai
 60. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị hiện nay. Thực trạng và giải pháp (Khảo sát trên địa bàn Thành phố Hà Nội)
 61. Quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 62. Quản lý nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp
 63. Quản lý nhà nước đối với chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 64. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Hà Nội, lý luận và thực tiễn
 65. Hoàn thiện công tác quản lý và xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội
 66. Kinh nghiệm quản lý đối tượng hoạt động đường phố nhìn từ thành phố Đà Nẵng
 67. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình – Thực trạng và giải pháp
 68. Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Thực trạng và giải pháp
 69. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn, vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước
 70. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Vĩnh Phúc
 71. Nâng cao hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ngoại thành Hà Nội (Huyện Đông Anh)
 72. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện thuộc Hà Nội qua thực tế huyện Thanh Oai
 73. Quản lý nhà nước về Du lịch tại Thái Nguyên – Thực trạng và giải pháp
 74. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xăng dầu tạm nhập tái xuất
 75. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư (lấy thức tiễn từ huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)
 76. Hoàn thiện quản lý nhà nước theo hướng không phân biệt các thành phần kinh tế trong ngành du lịch nước ta hiện nay.
 77. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 78. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông – Từ thực tiễn Đài Tiếng nói Việt Nam
 79. Một số giải pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong ngành du lịch Hà Nội trước yêu cầu đổi mới của quá trình hội nhập
 80. Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 81. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
 82. Quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hoá
 83. Nâng cao năng lực trong quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Y tế quản lý
 84. Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước vĩ mô nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Asean
 85. Một số biện pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước (lấy cơ sở từ các trường thuộc tập đoàn Sông Đà)
 86. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương
 87. Quản lý nhà nước đối với công tác Bảo hiểm xã hội – thực tiễn tại Thành phố Hải Phòng
 88. Quản lý nhà nước về du lịch văn hóa làng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
 89. Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại Quan họ Bắc Ninh – Thực trạng và những giải pháp quản lý nhà nước
 90. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm dịch y tế biên giới của ngành Y tế
 91. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử – phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giai đoạn 2018-2022
 92. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường từ thực tiễn tại tỉnh Bắc Giang
 93. Chính sách phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu ngành khoa học xã hội Việt Nam – từ thực tiễn Viện khoa học xã hội Việt Nam
 94. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Truyền hình nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (từ thực tiễn Đài truyền hình Việt Nam)
 95. Quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
 96. Quản lý nhà nước về Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Thực trạng và giải pháp
 97. Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông ở Quảng Ninh
 98. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của giáo hội phật giáo Việt Nam nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng
 99. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa giáo dục đại học (qua thực tiễn tìm hiểu tại trường Đại học Thành Đô)
 100. Quản lý nhà nước về giáo dục cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Từ Liêm – Hà Nội
 101. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020
 102. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đạo Tin lành khu vực Tây Bắc – Thực trạng và giải pháp
 103. Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 104. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực y tế công lập tại tỉnh Phú Thọ
 105. Quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập – Thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi)
 106. Quản lý nhà nước nguồn nhân lực về văn hoá trong địa bàn thành phố Hà Nội
 107. Quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (điều trị nội trú) của ngành y tế tại trường Đại học Y Hà Nội – Thực trạng và mội số kiến nghị
 108. Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xã hội hoá các dịch vụ y tế, hoạt động y tế ở Việt Nam (qua nghiên cứu thực tiễn quận Long Biên)
 109. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 110. Đổi mới hệ thống chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 111. Vấn đề quản lý nguồn lực con người ở các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội (ngành nhân văn) hiện nay
 112. Tăng cường quản lý nhà nước về dân số kế hoạch hoá gia đình ở địa phương
 113. Tìm hiểu chính sách văn hoá đối với các dân tộc thiểu số từ năm 1945 đến nay và những kiến nghị giải pháp
 114. Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế
 115. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong các trường Cao đẳng Ytế công lập Việt Nam (từ thực tế tại Trường Cao đẳng Ytế Hà Nội)
 116. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Hải quan qua thực tiễn Cục Hải quan Hà Nội
 117. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 118. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội
 119. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ
 120. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
 121. Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang
 122. Quản lý nhà nước về biên chế – tiền lương các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Phú Thọ: thực trạng và giải pháp
 123. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức, lãnh đạo quản lý của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 124. Một số giải pháp đổi mới công tác đánh giá chương trình, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức
 125. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay
 126. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – Từ thực tiễn Trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghiệp Quảng Ngãi
 127. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy
 128. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Đào tạo trình độ tiến sĩ trong ngành Y tế
 129. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 130. Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ
 131. Cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện việc đánh giá cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay
 132. Một số giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ lãnh đạo quản lý quận Hà Đông, TP. Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 133. Thực trạng và giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền cấp xã tỉnh Thanh Hóa hiện nay
 134. Thực trạng và giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại các phòng ban và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 135. Hoàn thiện quá trình tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại TP. Hà Nội
 136. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, giai đoạn 2018 -2022 (từ thực tế huyện Thanh Trì)
 137. Đổi mới phương pháp đào tạo công chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới
 138. Quản lý nhà nước về thông tin và tuyền thông trong xu hướng hội nhập quốc tế
 139. Phát triển văn hóa công sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập qua thực tế tại trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ và Môi trường – Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 140. Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
 141. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý hoạt động công nghệ thông tin tại Ngân hàng Chính sách xã hội
 142. Kỹ năng giao tiếp hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, Thanh Hóa – Thực trạng và giải pháp
 143. Nâng cao trình độ về nghiệp vụ hành chính cho cán bộ làm công tác văn phòng trong cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ (Thực tiễn từ cơ quan Bộ Tài chính)
 144. Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Hải Dương
 145. Đổi mới công tác ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại Văn phòng Trung ương Đảng
 146. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của trung tâm tin học, ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay
 147. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực tiễn thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại thành phố Hà Nội
 148. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang qua thực tiễn huyện Việt Yên
 149. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã
 150. Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học – Từ thực tiễn Trường Đại học Thủy Lợi
 151. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành vận tải ở Việt Nam hiện nay
 152. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay
 153. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
 154. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác văn phòng hành chính nhà nước cấp Bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện – Thực tế tại văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 155. Tăng cường công tác văn phòng phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý ở Báo Giáo dục Việt Nam
 156. Nâng cao công tác điều hành công sở trong các trường thuộc Bộ Công thương
 157. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
 158. Quy trình và phương pháp đánh giá hệ thống văn bản quản lý nhà nước hiện hành
 159. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo viết
 160. Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng phục vụ cải cách hành chính
 161. Cải cách thủ tục hành chính trong việc ban hành văn bản tại cơ quan Viện kiểm sát
 162. Quản lý nhà nước về công tác bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia
 163. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản ở cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội
 164. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản hành chính ở các trường Đại học sư phạm.
 165. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với Đại học Mở và các cơ sở giáo dục từ xa ở Việt Nam
 166. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 167. Quản lý nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ tại Bộ Tài chính Việt Nam
 168. Phát triển kỹ năng giao tiếp quản lý cho cán bộ Quận đoàn (qua thực tiễn của Thành phố Hà Nội)
 169. QLNN đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 170. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum
 171. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập trong các nhà xuất bản Việt Nam hiện nay.
 172. Quản lý nhà nước về báo chí trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển.
 173. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập – Trực thuộc sở giảo dục và đào tạo Hà Nội
 174. Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại ở vựng Đồng bằng sông Hồng đến 2030.
 175. QLNN trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 176. QLNN đối với các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
 177. Vai trò của Nhà nước trong kiểm định chất lượng giảo dục đại học.
 178. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước về dân số ở Việt Nam hiện nay”.
 179. Hoàn thiện quy định về lễ tân văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước.
 180. Vai trò của Nhà Nước trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhận từ các cuộc đánh
 181. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển chức nghiệp của nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 182. Nâng cao chất lượng ban hành Quyết định quản lý Hành chính Nhà nước của UBND Phường trên địa bàn Hà Nội.
 183. Hoàn thiện hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài cụng lập của thành phố Hà Nội hiện nay.
 184. QLNN đối với đội ngũ viên chức ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới.
 185. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chức nghiệp của công chức hành chính nhà nước.
 186. Một số giải pháp nhằm tăng cường Quản lý nhà nước về Đạo Tin lành ở Việt Nam.
 187. Một số biện pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình đô thị hoá nông thôn ( từ thực tiễn Quận Cầu Giấy).
 188. Một số biện pháp Quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Phú Thọ).
 189. Quản lý Nhà nước đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh đụ thị hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.
 190. Gia tăng giá trị của thông tin qua các mô hình quản trị điện tử để phục vụ quản lý cụng.
 191. Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần- Qua thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần
 192. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đối với các tỉnh miền núi (từ thực tiễn tại tỉnh Kontum).
 193. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện quản lý nguồn nhõn lực ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình..
 194. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy nhà nước cấp cơ sở phù hợp với điều kiện hiện nay ở Việt Nam.
 195. Kỹ thuật rà soát và đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về môI trường
 196. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các Trường công lập thuộc Bộ Công thương”.
 197. Hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi tại Hà Nội”.
 198. Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng ngân hàng qua thực tiễn Ngân hàng công thương Việt Nam
 199. Quản lý nhà nước về An ninh đối với công tác phòng, chống khủng bố.
 200. Một số giảI pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục- y tế của đồng bào dân tộc ít người ở nước ta hiện nay.
 201. Phát huy dân chủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động hành chính cấp xã ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Gợi Ý 250 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Lý Công Mới Nhất 2022

Gợi Ý 250 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Mới Nhất 2022
Gợi Ý 250 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Mới Nhất 2022
 1. Xây dựng mô hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.
 2. Một số giảI pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hoá trong ngành giao thông vận tải.
 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã giai đoạn 2018 – 2022″.
 4. Quản lý Nhà nước về báo mạng điện tử ở Việt Nam
 5. Hoàn thiện các chính sách trợ giúp người nghèo tại Thành phố Hà Nội.
 6. Phân cấp quản lý tổ chức – nhân sự trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo ở Việt Nam hiện nay.
 7. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập.
 8. Cơ sở Khoa học để xỏc định về chức năng , nhiệm vụ của chủ tịch UBND phường trờn địa bàn thành phố Hà Nội (Qua thực tiến ở quận Hoàn Kiếm)
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Chính sách đãi ngộ đối với công chức cấp cơ sở ở Việt Nam.
 10. Tổ chức và điều hành công sở giai đoạn mới hiện nay – Thông qua thực tiễn văn phòng UBND thành phố Hà Nội.
 11. Hoàn thiện co chế quản lý tài chính đối với Ban cơ yếu chính phủ.
 12. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. .
 13. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý hành chính cấp quận qua thực tế tại UBND quận Ba Đình.
 14. Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam.
 15. Một số giảI pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công của người nghèo ở Thành phố Hà Nội.
 16. Mụ hỡnh tổ chức cơ quan quản lý nha nước về chứng khoán (qua khảo sỏt thực tiễn tại UBCK Nhà nước)
 17. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào công tác quản lý hành chính nhà nước tại CHDCND Lào”. Văn hoá giao tiếp của người đại biểu Hội đồng nhân dân
 18. Hoàn thiện quy trình nhân dân tham gia phản biện chính sách ở tỉnh Kon Tum.
 19. Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước của Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 20. Phân cấp quản lý nhà nước về cán bộ – công chức giữa các cấp chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình).
 21. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Liên hệ thực tiễn tại quận Ba Đình.
 22. Hoàn thiện quản lý nhà nước của Quận Ba Đình đối với hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.
 23. Đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế “một của” cấp Phường, qua thực tiễn ở Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội.
 24. Tăng cường Quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh viễn thông ở Việt Nam hiện nay.
 25. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hành không dân dụng Việt Nam.
 26. GiảI pháp thúc đẩy triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập ( qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo đại học công lập).
 27. Hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ trong bối cảnh cải cách Hành chính tại Đại học Văn hoỏ Hà Nội.
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện phõn cấp quản lý nhà nước tại huyện Konplong, tỉnh Kontum.
 29. GiảI pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 30. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các trường Trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay.
 31. Hoàn thiện thủ tục hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tế ở thành phố Hà Nội.
 32. Phát triển nguồn nhân lực hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.
 33. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên các trường đại học ở Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.
 34. Quản lý nhà nước về công tác đối ngoại cấp tỉnh – qua khảo sát tại tỉnh Tiền Giang.
 35. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương tỉnh Tây Ninh.
 36. Quản lý nhà nước về sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức hội quần chúng trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 37. Hoàn thiện chính sách huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn tỉnh (qua khảo sát tại tỉnh Tiền Giang)
 38. Kiện toàn mô hình một cửa theo hướng liên thông tại UBND phường – xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 39. Phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 40. Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội cấp tỉnh – Khảo sát thực tiễn tại tỉnh Tiền Giang
 41. Thiết kế mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp cơ sở trong điều kiện của cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam
 42. Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam – từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
 43. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra chuyên ngành
 44. Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn ở tỉnh Sóc Trăng.
 45. Phân cấp quản lý Nhà nước đối với giáo dục phổ thông từ thực tiễn Tỉnh Bến Tre.
 46. Nâng cao đạo đức công chức trong thực thi công vụ hướng đến nền hành chính phục vụ ở Việt Nam
 47. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Tp. Hồ Chí Minh
 48. Quản lý Nhà nước về thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 49. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
 50. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Đống Đa (Thành phố Hà Nội) trong giai đoạn hiện nay
 51. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng hiện nay
 52. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên hiện nay
 53. Giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính nhà nước (từ thực tiễn ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn)
 54. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở thành phố Hà Nội
 55. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 56. Quản lý nhà nước về hộ tịch ở tỉnh Nghệ An
 57. Hoàn thiện công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
 58. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Hà Nam
 59. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về gia đình trong giai đoạn hiện nay
 60. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam
 61. Thực hiện dân chủ cơ sở ở tỉnh Bắc Giang – thực trạng và giải pháp
 62. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
 63. Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành đóng tàu Việt Nam (từ thực tiễn tại Hải Phòng)
 64. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường
 65. Các giải pháp tăng cường bác sỹ về làm việc tại tuyến xã
 66. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng chống ma túy tại tỉnh Thái Nguyên
 67. Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác di dân, tái định cư dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La
 68. Quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
 69. Quản lý hành chính nhà nước về đào tạo sau đại học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
 70. Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
 71. Đổi mới quản lý nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Nội trong tiến trình xã hội hóa
 72. Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai dưới góc độ bình đẳng giới
 73. Tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn hiện nay
 74. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh hàng không Việt Nam.
 75. Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở Quảng Ninh
 76. Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất
 77. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 78. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
 79. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
 80. Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở tỉnh Điện Biên
 81. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục ở tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào.
 82. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 83. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất tại Việt Nam
 84. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tại thành phố Hà Nội
 85. Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hàng không Việt Nam sau cổ phần hóa
 86. Quản lý nhà nước trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn Hà Nôi.
 87. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong việc xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam
 88. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài có phần vốn góp của nhà nước tại Việt Nam
 89. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam
 90. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của các tập đoàn kinh tế (từ thực tiễn tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam)
 91. Một số giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (qua thực tế thành phố Hà Nội)
 92. Một số vấn đề quản lý nhà nước về nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng qua thực tiễn tại công ty xây dựng Lũng Lô
 93. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 94. Giải pháp quản lý nhà nước trong việc chuyển các Tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con (qua thực tiễn tổng công ty cà phê Việt Nam)
 95. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản tại thành phố Hà Nội
 96. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội
 97. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 98. Quản lý nhà nước về sử dụng nguồn tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Bộ Y tế quản lý
 99. Hoàn thiện chính sách tài chính doanh nghiệp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
 100. Đổi mới công tác quản lý nợ chính phủ ở nước ta hiện nay
 101. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng chính phủ ở Việt Nam
 102. Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
 103. Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 104. Quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 105. Hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 106. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện chính sách tiền lương trong lực lượng công an nhân dân
 107. Hoàn thiện chính sách nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
 108. Xây dựng các giải pháp quản lý nhà nước nhằm ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục Môi trường
 109. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
 110. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong khủng hoảng tài chính
 111. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam
 112. Hoàn thiện mô hình kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ (lấy ví dụ thực tiễn từ hệ thống tổ chức khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản)
 113. Nâng cao năng lực cán bộ chính quyền cấp cơ sở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
 114. Nâng cao năng lực của ủy ban nhân dân phường. Qua ví dụ minh họa của thành phố Hà Nội
 115. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc
 116. Hoàn thiện công tác xây dựng đội ngũ công chức trong các cơ quan Quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực
 117. Tạo động lực làm việc cho công chức hành chính nhà nước
 118. Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp Huyện thuộc thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (qua nghiên cứu thực tiễn huyện Đông Anh)
 119. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân huyện – thành phố Hà Nội
 120. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Bộ Công an
 121. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức phường trên địa bàn thành phố Hà Nôi
 122. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức phường tại Hà Nội (từ thực tiễn quận Đống Đa)
 123. Nâng cao năng lực giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường
 124. Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay
 125. Hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào.
 126. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải biển khu vực phía Bắc Quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở Việt Nam hiện nay
 127. Vai trò của cơ quan thanh tra giáo dục trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 128. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia củ a bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc sau phân giới cắm mốc
 129. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 130. Các giải pháp tăng cường cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai
 131. Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức chính trị – XH ở cơ sở trong thực thi chính sách công
 132. Hoàn thiện chính sách khuyến nông Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 133. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ
 134. Quản lý nhà nước đội ngũ công chức cấp huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện nay
 135. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước Lào đáp ứng hội nhập quốc tế.
 136. Chính sách thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ – công chức tại Bộ Giao thông vận tải của nước CHDCND Lào.
 137. Nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát bộ máy nhà nước
 138. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Các giải pháp phát triển mô hình quản lý công tại Việt Nam
 139. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã ( từ thực tiễn tỉnh An Giang)
 140. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của sở Ngoại vụ tỉnh SaVaNaKhet nước CHDCND Lào
 141. Tuyển dụng công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam
 142. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hành chính tỉnh Xê Kong, nước Cộng hoà DCND Lào
 143. Đổi mới tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển
 144. Đánh giá chất lượng v ăn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện (qua thực tiễn huyện Đông Anh)
 145. Quản lý nhà nước theo hướng xây dựng Chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
 146. Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Cần Thơ.
 147. Quản lý nhà nước đối với đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh.
 148. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức quản lý thị trường từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.
 149. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Bình Định – thực trạng và giải pháp
 150. Tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính tại TP. Hồ Chí Minh
 151. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã ở Tỉnh Hậu Giang
 152. Đổi mới quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy xã hội hóa đối với cơ sở cai nghiện ma túy
 153. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ng ũ cán bộ, công chức xã (Qua nghiên cứu thực thiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ)
 154. Hoàn thiện các chính sách đặc biệt ưu đãi đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc
 155. Quản lý nhà nước nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ở tỉnh U Đôm Xay (CHDCND Lào).
 156. Quản lý nhà nước về đô thị ở các phường tại thành phố Hồ Chí Minh.
 157. Quản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn thành phố Biên Hòa
 158. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính tỉnh Bến Tre – thực trạng và giải pháp
 159. Quản lý nhà nước nhằm can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh
 160. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
 161. Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở huyện Uthumphon, tỉnh Sa Văn Na Khệt
 162. Quản lý nhà nước đối với đạo Phật từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
 163. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ củ a đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (từ thực tiễn tỉnh An Giang)
 164. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của công ch ức cấp huyện nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh từ nay đến hết năm 2020
 165. Hoàn thiện mô hình một cửa tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 166. Chính sách lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
 167. Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam
 168. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2015
 169. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngành Dược trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 170. Tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 171. Quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng của cơ quan thanh tra nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 172. Quản lý hành chính nhà nước về công tác phòng chống ma tuý ở Việt Nam hiện nay
 173. Quản lý nhà nước đối với các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 174. Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập tại Hà Nội
 175. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông ở tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào
 176. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị của ủy ban nhân dân cấp xã (từ thực tiễn thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương)
 177. Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại ở tỉnh SaLaVăn nước CHDCND Lào.
 178. Hoàn thiện quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở Việt Nam
 179. Quản lý nhà nước thị trường bảo hiểm Việt Nam (từ thực tiễn tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)
 180. Tổ chức ủy ban nhân dân quận, phường củ a thành phố trực thuộc Trung ương khi không tổ chức Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn thực tiễn TP.HCM)
 181. Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ viên chức trong các đơn vị công lập
 182. Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam.
 183. Nâng cao hiệu quả hoạt đông của văn phòng Uỷ ban nhân dân quận tại Thành phố Hồ Chí Minh
 184. Quản lý nhà nước về nhà đất tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
 185. Tổ chức và hoạt động củ a cấp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn – huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (thực trạng và giải pháp)
 186. Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Chăm Pa Sắc nước CHDCND Lào.
 187. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 188. Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh.
 189. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 190. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (qua khảo sát một số quận, huyện)
 191. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 192. Quản lý nhà nước trong công tác giảm nghèo vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Từ thực tiễn huyện Hồng Ngự
 193. Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa
 194. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
 195. Các giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam
 196. Các giải pháp xây dựng và lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010.
 197. Quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Bình Phước.
 198. Tăng cường sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước đối với dịch vụ công
 199. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Tuyên Quang
 200. Hoàn thiện nội dung qu ản lý nhà nước về đ ào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ngành thanh – khoáng sản thời kỳ hội nhập
 201. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo ở trường Đại học Y Hà Nội
 202. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thủ đô Viêng Chăn giai đoạn năm 2012 đến năm 2022.
 203. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp- hộ kinh doanh- từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh
 204. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 205. Quản lý nhà nước về nhóm đất chưa sử dụng thực tế ở Hà Nội
 206. Quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, qua thực tiễn ở tỉnh Sóc Trăng
 207. Những gi ải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới (từ thực tiễn huyện Đông Anh – TP Hà Nội)
 208. Tổ chức thực hiện đề án 30 ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2022
 209. Nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Gia Lai)
 210. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền tỉnh SaVaNaKhet nước CHDCND Lào.
 211. Đánh giá viên chức trong các bệnh viện công tại TP.Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
 212. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo ở Việt Nam.
 213. QLNN về công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Luông Nặm Tha, nước CHDCND Lào.
 214. Tăng cường Quản lý nhà nước về thông tin của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
 215. Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 – 2022
 216. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Giải pháp Quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh xã hộ i hóa đầu tư tài chính cho sự nghiệp giáo dục (qua khảo sát địa bàn thành phố Hà Nội)
 217. QLNN đối với các chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình
 218. Môt số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 219. Một số giải pháp quản lý nhà nước chủ yếu đối với di sản thế giới vịnh Hạ Long nhằm cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch
 220. Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thanh tra chính phủ đối với Bộ, ngành ở Việt Nam hiện nay
 221. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu điểm du lịch.
 222. Tăng cường quản lý nhà nước các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
 223. Hoàn thiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
 224. Quản lý nhà nước về tài chính ở bệnh viện công lập qua hoạt động tự chủ về tài chính ( qua thực tế tại viện Lão khoa trung ương)
 225. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua thực tế huyện Thường Tín – Hà Nội
 226. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tài chính
 227. Quản lý nhà nước nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn hiện nay
 228. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính cấp quận ở thành phố Viên Chăn đáp ứng hội nhập quốc tế.
 229. Xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn quận tại TP. Hồ Chí Minh.
 230. Đạo đức công vụ trong hoạt động quản lý nhà nước- từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh Hoàn thiện văn hóa công sở trong hoạt động công vụ từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh. Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
 231. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức trong các Trường Đại học Công lập tại TP.Hồ Chí Minh
 232. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, từ thực tiễn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
 233. Quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện trong quá trình đô thị hóa – từ thực tiễn quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
 234. Tạo nguồn cán bộ, công chức cấp cơ sở tại thành phố Cần Thơ.
 235. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 236. Hoàn thiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 237. Nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt cấp huyện của tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.
 238. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
 239. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước trên lĩnh vực phát thanh – truyền hình
 240. Giải pháp nâng cao chất lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 241. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc- Từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh
 242. Phát triển nguồn nhân lực giám định y khoa ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 243. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm qua thực tế tập đoàn Bảo Việt
 244. Quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức đối với sinh viên trường Đại học Chăm Pa Sắc (tỉnh Chăm Pa Sắc).
 245. Các chính sách nâng cao sự cạnh tranh và chống độc quyền trong kinh tế thị trường ở Việt Nam
 246. Hoàn thiện quản lý vốn của các doanh nghiệp dệt may quân đội nước CHDCND Lào
 247. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ( từ thực tiễn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
 248. Thực trạng về nguồn nhân lực nữ nhìn từ tỉnh Bình Dương.
 249. Phòng chống tham nhũng trong lịch sử hành chính Việt nam.
 250. Xây dựng mô hình Uỷ ban nhân dân huyện trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc)

Chuyên Mục 300 Đề Tài Luận Văn Cao Học Quản Lý Công HOT

Chuyên Mục 300 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công HOT
Chuyên Mục 300 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công HOT
 1. Giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân dân thị xã Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp
 2. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 3. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 4. Quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (qua thực tiễn Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam)
 5. Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn – vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 6. Hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp qua thực tế ở Hải Phòng
 7. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của qua thực tiễn của tỉnh Savanakhet nước CHDCND Lào.
 8. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 9. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thủ đô Viêng Chăn.
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu củ a các Ban quản lý dự án (thông qua thực tiễn ở Ban QL dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 11. Một số giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa đầu tư tài chính trong lĩnh vực y tế của thành phố
 12. Cải cách thủ tục hành chính tạ i bệnh viện công (qua thực tiễn Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh)
 13. Hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
 14. Hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương – từ thực tiễn từ tỉnh Bình Dương.
 15. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục các huyện miền biển tỉnh Thanh Hóa
 16. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với hệ thống kho bạc Nhà nước
 17. Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động Kho bạc Nhà nước Hà Nội
 18. Hoàn thiện quản lý ngân quỹ chính phủ theo xu hướng hiện đại hóa
 19. Quản lý hành chính Nhà nước về văn hóa ở đô thị từ thực tiễn TP.HCM
 20. Quản lý nguồn nhân lực ngành Y tế thông qua đề án 1816
 21. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ngành y tế ở chính quyền địa phương Việt Nam (qua thực tiễn địa bàn Hà Nội mới)
 22. Nâng cao năng lực thực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 23. Đánh giá công chức: thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam)
 24. Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập ở Việt Nam hiện nay
 25. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 26. Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Thực trạng và giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh tại các vùng đã và đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.
 28. Quản lý các nguồn nhân lực phi chính phủ đối với việc xây dựng các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay
 29. Hoàn thiện quản lý nhà nước về thuế nhà đất tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
 30. Quản lý NN về công tác văn thư-lưu trữ ở UBND phường trên địa bàn quận Gò Vấp -Tp.HCM)
 31. QLNN đối với hoạt động báo chí ở tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào.
 32. Nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình một cửa xã – phường, thành phố Tuy Hòa, tỉnh PhúYên.
 33. Chính sách sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở tại tỉnh Nghệ An
 34. Quản lý Nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành y tế công tuyến quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh.
 35. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UB ban nhân dân huyện tại tỉnh Bình Dương
 36. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý ngành thủy lợi ở Việt Nam
 37. Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào nước CHDCND Lào.
 38. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Quản lý nhà nước về hội trong nước Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ hiện hành tại cơ quan bộ
 39. Hoàn thiện Quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực Bưu chính – Viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.
 41. Hoàn thiện công tác ban hành văn bản Quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính cấp huyện thuộc tỉnh An Giang
 42. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng.
 43. Đổi mới tổ chức và hoạt động của văn phòng chính quyền tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào.
 44. Hoàn thiện công tác soạn thảo, ban hành văn bản hành chính của UBND quận, huyện tại TP.Hồ Chí Minh
 45. Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 46. Đánh giá chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân phường ở thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
 47. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Y tế
 48. Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước
 49. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ
 50. Quản lý công chức cấp huyện theo mô hình công vụ việc làm từ thực tiễn tỉnh Nghệ An
 51. Hoàn thiện chính sách đào, phát triển nguồn nhân lực ngành dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 52. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 53. Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam
 54. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp nước CHDCND Lào.
 55. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Kỹ năng giao tiếp của Chủ tịch UBND Quận trên địa bàn TP Hà Nội
 56. Đánh giá nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước – Lấy thực tế từ thành phố Hà Nội
 57. Quản lý đội ngũ công chức cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
 58. Phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua nghiên cứu thực tế tại tỉnh Daklak
 59. Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong giai đoạn hiện nay
 60. QLNN đối với nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – từ thực tiễn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 61. Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Sóc Sơn Quản lý nhà nước về cạnh tranh không lành mạnh
 62. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
 63. Quản lý Nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân tại TP Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
 64. QLNN về thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang.
 65. Cải cách thủ tụ c hành chính nhà nước trong quản lý dự án đầu tư xây dựng ở các trường đại học công lập
 66. Đánh giá hệ thống văn bản hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp bộ Quan hệ công chúng trong quản lý hành chính Nhà nước.
 67. “Tăng cường Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tỉnh SaLaVăn nước CHDCND Lào”.
 68. Nâng cao năng lực quản lý hành chính NN cho cơ quan QLHCNN cấp huyện tại tỉnh Chăm Pa Sắc nước CHDCND Lào
 69. Mô hình thi tuyển cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
 70. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về di sản văn hóa từ thực tiễn huyện Hóc Môn
 71. Hoàn thiện quản lý vốn ODA tại Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội
 72. Ứng dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO) vào quản lý hành chính nhà nước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông
 73. Đánh giá chất lượng ban hành văn bản Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các huyện miền núi (qua thực tế tỉnh Lào Cai)
 74. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử – văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
 75. QLNN đối với hoạt động thông tin ngành thống kê trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại cục thống kê TP.Đà Nẵng
 76. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ trong hệ thống các cơ quan sở/ngành trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh
 77. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối về công tác lưu trữ ngành thuế TP.Hồ Chí Minh Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức hành chính
 78. Hoàn thiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh
 79. Đổi mới tổ chức hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân quận Hà Đông trong bối cảnh cải cách hành chính
 80. Chính sách đất đai trong nông nghiệp Việt Nam – thực trạng và giải pháp
 81. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong cơ quan Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giai đoạn hiện nay
 82. QLNN đối với các trường đại học khi chuyển đổi sang mô hình đào tạo học theo tín chỉ
 83. Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ, công chức ở Tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
 84. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý hiệu quả vốn đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư ở Việt Nam
 85. Chính sách quản lý và sử dụng công chức được đào tạo sau đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 86. Tăng cường Quản lý nhà nước trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở nước CHDCND Lào.
 87. Tổ chức và hoạt động Thanh tra chuyên ngành Giáo dục từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận
 88. Mô hình một cửa liên thông xã – huyện trong thực trạng cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Cần Thơ
 89. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
 90. Tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân
 91. QLNN đối với nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngành xây dựng Vi ệt Nam (thực tiễn tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex)
 92. Hoàn thiện tổ chức bộ máy UBND quận theo hướng phân cấp ( từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh)
 93. So sánh nền hành chính Việt Nam – Hàn Quốc; những bài học kinh nghiêm. Vận dụng vào công cuộc hiện đại hóa nền hành chính hiện nay ở Việt Nam
 94. Đánh giá cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975
 95. Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam từ 1975 đến nay
 96. QLNN về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các đô thị vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 97. QLNN về nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay
 98. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch Tỉnh Phú Thọ
 99. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngành Dược ở Việt Nam
 100. Các giải pháp Quản lý nhà nước để thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp Việt Nam
 101. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức quận ở thành phố Hà Nội
 102. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 103. Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 104. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2022
 105. Hoàn thiện chính sách cho vay giải quyết việc làm qua thực tế Ngân hàng chính sách xã hội
 106. Một số giải pháp Quản lý nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư ở huyện Hoài Đức – Hà Nội
 107. QLNN đối với hệ thống ngân hàng chính sách – xã hội từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh.
 108. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 109. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay
 110. Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ giữ a văn phòng UBND cấp huyện với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
 111. Tổ chức và hoạt động của văn phòng hành chính tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào.
 112. Nâng cao hiệu quả kỹ thuật điều hành công sở trong các trường sư phạm qua thực tiễn trường Đại học Sư phạm Vinh
 113. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước các khu công nghiệp Hà Nội
 114. QLNN đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
 115. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về kinh tế vận tải ở tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.
 116. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động văn phòng Tổng cục thuộc Bộ (từ thực tế của Văn phòng Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 117. Phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
 118. Chính sách của nhà nước nhằm tạo môi trường cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam
 119. Mô hình tổ chức UBND quận theo hướng xây dựng chính quyền đô thị ở Hà Nội
 120. QLNN về thu phí đường bộ ở Việt Nam
 121. Hoàn thiện Quản lý nhà nước quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam
 122. Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại biên giới của Việt Nam trong điều kiện tự do hóa thương mại
 123. QLNN đối với hoạt động đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp nhà nước hiện nay
 124. Tăng cường quản lý đào tạo sau đại học ở nước ta
 125. Nâng cao chất lượng công chức hành chính cấp huyện ở Thành phố Hà Nội
 126. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nghiên cứu cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (từ thực tiễn huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ)
 127. QLNN về hoạt động thương mại, dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 128. Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái
 129. QLNN về đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Hủa Phẳn nước CHDCND Lào.
 130. Mô hình quản trị hành chính văn phòng trong các đơn vị sự nghiệp truyền thông đa loại hình (từ thực tiễn Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh – truyền hình Hà Nội)
 131. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ)
 132. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội Việt Nam
 133. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo trong các trường trung cấp nghề trung cấp nghề thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hiện nay
 134. Tăng cường Quản lý nhà nước về chiến lược giới ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quản lý Nhà nước đối với vốn đầu tư chương trình 135 giai đoạn II
 135. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 136. Quản lý nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 137. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
 138. Đánh giá hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 139. Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức quận quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 140. Kiện toàn tổ chức thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 141. Quản lý nhà nước về quốc tịch ở Việt Nam hiện nay
 142. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 143. QLNN về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức tại các bệnh viện công (Từ thực tiến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội)
 144. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn TP. Hà Nội Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành thuế giai đoạn hiện nay
 145. Hoàn thiện chính sách phát triển dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nước ta giai đoạn 2010 – 2015
 146. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở tỉnh Quảng Ninh
 147. Hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay
 148. Tăng cường Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành lao động thương binh xã hội trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay
 149. Quản lý nhà nước về ưu đãi người có công ở Việt Nam hiện nay.
 150. QLNN với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 151. Vai trò của nhà nước với phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 152. Trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức tỉnh Bắc Giang
 153. Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
 154. Cải cách thủ tục hành chính nội bộ văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 155. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo các tỉnh Tây Bắc
 156. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở nước ta giai đoạn hiện nay
 157. Thi tuyển cạnh tranh một số chức danh lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước theo mô hình công vụ việc làm
 158. Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Thực trạng và giải pháp.
 159. Hoàn thiện thể chế công chức ngành Thể dục thể thao trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế
 160. Năng lực lãnh đạo của cán bộ chính quyền cơ sở (qua thực tiễn tại thành phố Hà Nội) Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay
 161. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 162. Hoàn thiện chính sách ngoại hối ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
 163. Hoàn thiện phân cấp quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội
 164. Quản lý nhà nước về môi trường trong việc phát triển làng nghề truyền thống
 165. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên trẻ cho các cơ sở giáo dục đại học ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
 166. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực công chức hành chính tỉnh Bình Thuận
 167. Thiết kế và tổ chức thực thi công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Hà Nội
 168. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về văn hoá đô thị từ thực tiễn TP Hạ Long
 169. Tăng cường Quản lý nhà nước dịch vụ văn hoá thông tin trên địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội
 170. Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư của Việt Kiều vào phát triển kinh tế Việt Nam
 171. Quản lý nhà nước đối với hoạt động marketing trong lĩnh vực du lịch
 172. Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho trưởng công an huyện ở Việt Nam
 173. Cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Việt nam đến năm 2020
 174. Quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch bằng công nghệ thông tin ở Thành phố Hà Nội
 175. Quản lý nhà nước đối với năng lượng điện hạt nhân tại Việt Nam (từ thực tiễn triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên)
 176. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tỉnh Điện Biên hiện nay
 177. Tuyển dụng viên chức ngành Y tế tuyến tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc
 178. Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công việc
 179. Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
 180. Quản lý nhà nước đối với các cơ sở dạy trẻ tự kỷ
 181. Sử dụng hiệu quả công chức trong hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 182. Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục II, Thanh tra Chính phủ
 183. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 184. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế văn hóa công sở của Ủy ban nhân dân huyện (từ thực tế Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh – Hà Nội)
 185. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 186. Quản lý nhà nước đối với công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị ở Việt Nam hiện nay
 187. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tham gia tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 188. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay
 189. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong quản lý thuế qua thực tiễn cục thuế Hà Nội
 190. Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 191. Quản lý nhà nước đối với các dự án thực hiện cơ chế phát triển sạch trong sản xuất năng lượng tại Việt Nam.
 192. QLNN đối với nguồn nhân lực ngành khí tượng thuỷe văn trong giai đoạn hiện nay Thanh tra giao thông trong quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ ở thủ đô Hà Nội
 193. Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay
 194. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay
 195. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về quảng cáo ở Việt Nam
 196. Hoàn thiện công tác soạn thảo, thẩm định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 197. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên (từ thực tiễn của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
 198. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở ngoại thành Hà Nội
 199. Quản lý nhà nước đối với sinh kế của nông dân nông thôn Hà Nội trong quá trình đô thị hóa
 200. Đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước của quận Tây Hồ thành phố Hà Nội
 201. Xây dựng quy chế, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 202. Quản lý và sử dụng cán bộ, công chức trẻ cấp xã của Thành phố Hà Nội (từ thực tiễn huyện Đông Anh)
 203. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay Sử dụng hiệu quả công chức trong Bộ kế hoạch và Đầu tư
 204. Tuyển dụng công chức phường tại thành phố Hà nội
 205. Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ
 206. Giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm y tế Việt Nam
 207. QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh tra ngành Tài chính
 208. Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phản biện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn
 209. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về lâm sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 210. Quản lý nhà nước về nhóm đất nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội – từ thực tiễn huyện Từ Liêm
 211. QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
 212. QLNN về Giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
 213. Tăng cường Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ
 214. QLNN về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
 215. Tổ chức thực thi chính sách đối ngoại của lực lượng công an nhân dân
 216. Quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội
 217. Tăng cường Quản lý nhà nước về di sản văn hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội
 218. Những giải pháp nâng cao chất lượng cung câp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục ở Việt nam hiện nay
 219. Quản lý nhà nước về liên kết đào tạo trình độ đại học tại Việt Nam
 220. Phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty hàng không Việt Nam
 221. Đổi mới quản lý nhà nươc trong triển khai các đề tài khoa học cấp nhà nước hiện nay
 222. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 223. Chính sách tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế
 224. Quản lý Nhà nước về sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA) trong thời kỳ hội nhập
 225. Quản lý nhà nước đối với các chương trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho vùng dân tộc và miền núi
 226. Phân cấp quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng cho chính quyền địa phương ở Việt Nam
 227. Vai trò của cán bộ nữ trong việc lồng ghép với quản lý tài chính công qua thực tiễn Văn phòng Trung ương Đảng
 228. Chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
 229. Quản lý nhà nước về cấp phép lái xe cơ giới đường Bộ của ngành Giao thông vận tải
 230. Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong xuất bản ở Việt Nam hiện nay
 231. Quản lý nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay
 232. Quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức của Bộ
 233. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số ngành truyền hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 234. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các dự án ngành y tế từ nguồn ngân sách nhà nước
 235. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp huyện ở Quảng Ninh
 236. Đánh giá chất lượng lao động của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
 237. QLNN về nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 238. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành Kiểm toán Nhà nước.
 239. QLNN về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động xã hội
 240. Đánh giá công tác ban hành và quản lý văn bản của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
 241. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà Nội
 242. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai của Tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay
 243. Quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực sau đại học ngành y từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội.
 244. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước vào ngành hàng không Việt Nam giai đoạn hiện nay
 245. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp với tư cách chủ sở hữu
 246. Quản lý nhà nước đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh
 247. QLNN đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 248. Hoàn thiện chính sách đấu thầu đối với các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 249. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống in sách lậu ở Việt Nam hiện nay
 250. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đoàn viên thanh niên ở huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên
 251. Tuyển dụng viên chức ngành Y tế thành phố Hà Nội
 252. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã các tỉnh miền Tây Nam bộ
 253. Phân cấp quản lý nhân sự ở Bộ Khoa học và Công nghệ
 254. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Viễn thông Việt Nam trong xu hướng hội nhập
 255. Quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã, huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
 256. Hiệu quả hoạt động của văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 257. Đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 258. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý chất lượng cải cách hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân các quận thành phố Hải Phòng
 259. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh.
 260. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ tại Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
 261. Hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính tại các quận thuộc nội thành Thành phố Hà Nội
 262. Đánh giá chất lượng công tác văn thư ở Tòa án nhân dân tối cao
 263. Khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay
 264. QLNN trong kiểm định chất lượng giáo dục cao đẳng ở Phú Thọ
 265. Vai trò của lễ tân nhà nước trong giáo dục đạo đức công vụ
 266. Văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 267. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác văn thư lưu trữ của Bộ tài Nguyên và Môi trường
 268. Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các quận, huyện địa bàn thành phố Hà nội
 269. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục đại học công lập ngành y tế Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 270. Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách ở Việt Nam hiện nay
 271. Quản lý nhà nước về mặt pháp luật nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 272. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực truyền thông đại chúng ở Việt Nam
 273. Nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán Tóa án nhân dân Việt Nam đến năm 2010 Sử dụng hiệu quả công chức trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hà nam
 274. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công chức, viên chức hệ thống Học viện chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 275. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai theo nguyên tắc thị trường định hướng XHCN từ thực tiễn của thủ đô Hà Nội
 276. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện quản lý Nhà nước trong việc thu hút và sử dụng nguồn ODA trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2022
 277. Quản lý Nhà nước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố Hà Nội
 278. Hoàn thiện thuế xuất nhập khẩu của nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện (từ thực tiễn huyện Đông Anh
 279. Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công An
 280. Quản lý nhà nước đối với các công trình cầu đường bộ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 281. Quản lý nhà nước đối với những rủi ro tại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 282. Phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 283. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay
 284. Tổ chức hệ thống văn phòng khu vực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam thời kỳ hội nhập.
 285. Tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã – Từ thực tiễn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh Hệ thống hóa văn bản hành chính tại trụ sở chính Đại học Quốc gia Hà Nội
 286. Nâng cao năng lực điều hành văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong điều kiện cải cách hành chính
 287. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Điều hành công sở các công ty nhà nước tại Hà Nội ( từ thực tiễn tại Cty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển nôg nghiệp Hà Nội – HADICO)
 288. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho công chức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 289. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trong hệ thống kiểm soát không lưu tại Việt Nam
 290. Vai trò của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về phát triển kinh tế ở địa phương trong nền kinh tế thị trường
 291. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Hải phòng
 292. QLNN về khoa học và công nghệ của Bộ công an trong tình hình mới
 293. Tăng cường cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
 294. Sự phối hợp của Nhà nước và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong việc vận động nhân dân xây dựng chính quyền
 295. QLNN đối với đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề thuộc tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 296. QLNN về chất lượng đào tạo đại học hệ chính quy (qua thực tiễn các trường đại học trên địa bàn Hà Nội)
 297. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đào tạo đại học tại các trường kỹ thuật trong quân đội (Từ tự tiễn Học viện Kỹ thuật quân sự)
 298. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về hoạt động thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 299. Bảo đảm hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
 300. Quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Giang

TOP 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công

TOP 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công
TOP 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công
 1. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016
 2. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Từ Liêm – Hà Nội
 3. Quản lý nhà nước đối với môi trường kinh doanh nhằm thu hút FDI vào thành phố Hà Nội trong quy hoạch năm 2020
 4. Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới
 5. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. QLNN với hoạt động dinh dưỡng của ngành Y tế
 7. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên ở nước ta trong thời kỳ hiện nay
 8. Tăng cường Quản lý nhà nước với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường trên địa bàn TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 9. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi trong mạng an toàn tài chính quốc gia
 10. Quản lý Nhà nước đối với công tác đấu thầu các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Hà Đông
 11. Hoàn thiện hoạt động giám sát của Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
 12. Đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện
 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo tiêu chuẩn chức danh
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện hệ thống ấn chỉ tài chính
 15. Đánh giá hiệu quả quản lý văn bản đến – đi của các Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 16. Tăng cường Quản lý nhà nước với hoạt động thi đua khen thưởng ở nước ta hiện nay
 17. Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ hàng không ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 18. Phân cấp Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 19. Quản lý nhà nước đối với công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. Tăng cường năng lực trưởng công an xã ở Việt Nam
 21. Năng lực thực thi công vụ của công chức hành chính quận thành phố Hà Nội
 22. Quản lý Nhà nước về hàng hóa dự trữ quốc gia
 23. Quản lý nhà nước đối với các dự án ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 24. Thu hút rộng rãi người dân tham gia hoạch định chính sách ở Việt Nam
 25. Tổ chức thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện công lập (từ thực tế Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa)
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Sử dụng hiệu quả công chức khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính Đánh giá công chức hành chính phường ở thành phố Hà Nội
 27. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cho công chức ngành công thương đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
 28. Xã hội hóa việc thực hiện và kiểm tra thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 29. Giải pháp thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tại định cư khi nhà nước thu hồi đất tại TP. Hồ Chí Minh
 30. Xây dựng quan hệ công chúng của UBND cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh
 31. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Lao động – Thương binh và xã hội cấp xã trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
 32. QLNN về trật tự đô thị đối với hoạt động kinh doanh nơi công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 33. Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức quận tại TP. Hồ Chí Minh
 34. Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức cấp xã nhằm thu hút và duy trì nguồn lực cao cho chính quyền cơ sở
 35. QLNN để Xoá đói giảm nghèo bền vững tại TP. Hồ Chí Minh
 36. QLNN về chứng thực ở xã, phường, thị trấn tại TP. Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
 37. Hoàn thiện vai trò tham mưu của văn phòng UBND cấp huyện, từ thực tiễn UBND quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý Nguồn nhân lực giáo viên bậc trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh
 39. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức phường theo hướng chuyên nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh
 40. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp quận (từ thực tiễn quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
 41. QLNN về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo – Từ thực tiễn quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 42. Xây dựng văn hoá hành chính trong cơ quan hành chính cấp huyện (Qua thực tiễn quận 8, TP. Hồ Chí Minh)
 43. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 44. Xây dựng văn hoá tổ chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
 45. Phân cấp Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh
 46. Kỹ năng quản lý của cán bộ chủ chốt cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Kỹ năng giao tiếp của công chức hành chính trong lĩnh vực thanh tra xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh

Trên đây là tổng hợp Danh Sách 1000 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công mới nhất mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên cùng nhau tham khảo. Ngoài ra, có bạn học viên nào chưa  tìm được đề tài phù hợp hay chưa có thời gian làm đề cương hoặc không có thời gian hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ quản lý công của mình thì có thể liên hệ trực tiếp với Dịch Vụ Viết Luận Văn để được hỗ trợ về bài làm nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537