Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

5/5 - (1 bình chọn)

Để có thể giúp đỡ các bạn học viên không phải gặp khó khăn trong việc lựa chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí, thì Dịch Vụ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn học viên một trong những danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí hay nhất hiện nay, các bạn cùng tham khảo những đề tài Báo Chí sau đây nhé.

Chuyên Mục 65 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học
 1. Xã Hội Hóa Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Hiện Nay
 2.  Vấn Đề Bảo Tồn Và Phát Huy Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Việt Nam Trên Báo Chí
 3. Vai Trò Của Báo Chí Trong Việc Phát Triển Thương Hiệu
 4. Nâng Cao Chất Lượng Tuyên Truyền Chính Trị Trên Các Tạp Chí Của Học Viện Chính Trị – Hành Chính
 5. Báo Chí Với Vấn Đề Kiểm Soát Quyền Lực Và Phản Biện Xã Hội
 6. Báo Chí Với Vấn Đề Văn Hóa Du Lịch Thời Kỳ Hội Nhập
 7. Mối Quan Hệ Giữa PR Và Báo Chí
 8. Báo Chí Cách Mạng Việt Nam Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám Đến Cuối Năm 1946
 9. Kết Cấu Phóng Sự Ngắn Truyền Hình
 10. Vấn Đề Định Hướng Dư Luận Xã Hội Trên Hệ Thống Truyền Thông Thủ Đô Trong Cơ Chế Thị Trường
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học: Báo Chí Với Vấn Đề Bảo Hiểm Xã Hội
 12. Đài Truyền Hình Việt Nam Với Việc Định Hướng Phát Triển Kiến Thức Cho Giới Trẻ Hiện Nay
 13. Kỹ Năng Xử Lý Đề Tài Pháp Luật Trên Báo In Hiện Nay
 14. Thời Báo Kinh Tế Việt Nam Trong Hoạt Động Kinh Doanh Báo Chí Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế
 15. Thông Tin Kinh Tế – Xã Hội Trên Báo Trực Tuyến Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc
 16. Báo Chí Với Vấn Đề Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Ở Cơ Sở
 17. Khối Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Và Phát Triển
 18. Nâng Cao Chất Lượng Thông Tin Trên Báo Điện Tử
 19. Các Ấn Phẩm Báo Chí Của Thông Tấn Xã Việt Nam Phục Vụ Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi
 20. Kinh Nghiệm Lý Luận Và Thực Tiễn Về Ký Chân Dung Qua Chuyên Mục Người Đương Thời Của Đài Truyền Hình
 21. Phân Tích Các Bài Bình Luận Báo Chí Trên Cơ Sở Lý Thuyết Lập Luận
 22. Vấn Đề Người Khuyết Tật Qua Sự Phản Ánh Của Báo Chí Hiện Nay
 23. Truyền Thông Cá Nhân Trong Xu Thế Bùng Nổ Thông Tin Hiện Nay
 24. Văn Hóa Ứng Xử Của Các Nhà Báo Trực Tuyến Đối Với Thông Tin Văn Hóa Nghệ Thuật
 25. Vấn Đề Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Trên Báo In Việt Nam
 26. Những Sự Kiện Chính Trị Quốc Tế Lớn Năm 2008 – 2009 Trên Báo In Việt Nam
 27. Vai Trò Của Báo Chí Trong Việc Xây Dựng Và Quảng Bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp Hiện Nay
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học: Tính Phản Biện Xã Hội Của Tác Phẩm Báo Chí Việt Nam
 29. Ngôn Ngữ Thể Loại Tin Trên Báo Mạng Điện Tử Việt Nam Hiện Nay
 30. Nâng Cao Chất Lượng Báo In Phục Vụ Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số
 31. Báo Hà Nội Mới Và Công Chúng Thủ Đô
 32. Vai Trò Của Báo Chí Đối Với Vấn Đề Cải Cách Giáo Dục Đại Học
 33. Vai Trò Của Báo Chí Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 34. Vai Trò Của Báo Chí Đối Với Công Cuộc Cải Cách Hành Chính
 35. Báo Chí Trực Tuyến Ở Việt Nam Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
 36. Hoạt Động Báo Chí Của Các Chiến Sĩ Cách Mạng Trong Nhà Tù Côn Đảo (1972-1975)
 37. Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Phát Thanh Giáo Dục Và Đào Tạo Trên Sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam
 38. Vấn Đề Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Làm Báo Trong Thời Kỳ Đổi Mới Của Cách Mạng Việt Nam
 39. Báo Đảng Địa Phương Với Việc Giữ Gìn Và Phát Huy Những Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống
 40. Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Phóng Viên Truyền Hình Ở Việt Nam Hiện Nay

THAM KHẢO THÊM VỀ DỊCH VỤ:

===>>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Danh Sách 40 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học
Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học
 1. Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Tạp Chí Ban Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế
 2. Những Đóng Góp Của Phan Khôi Đối Với Báo Chí Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX
 3. Xu Hướng Phát Triển Thông Tin Chuyên Đề Trên Báo In Việt Nam Hiện Nay
 4. Nâng Cao Chất Lượng Tin Trong Nước Của Thông Tấn Xã Việt Nam
 5. Báo Chí Với Vấn Đề Bảo Tồn Và Phát Huy Di Sản Văn Hóa Hà Nội
 6. Tác Động Của Văn Hóa Bản Địa Nam Bộ Trong Công Tác Tổ Chức Và Tiếp Nhận Chương Trình Thời Sự
 7. Báo Chí Và Vấn Đề Đô Thị Hóa Ở Việt Nam
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học: Truyền Hình Trả Tiền Ở Việt Nam
 9. Tương Đồng Và Dị Biệt Giữa Tin Phát Thanh Truyền Thống Và Tin Phát Thanh Hiện Đại
 10. Nghiên Cứu Về Câu Sai Trên Báo In Tiếng Việt Năm 2005
 11. Giáo Dục Từ Xa Trên Sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam Trước Yêu Cầu Đổi Mới Và Phát Triển
 12. Báo Chí Với Quá Trình Hình Thành Nhân Cách Của Học Sinh – Sinh Viên
 13. Tuyên Truyền Về Giáo Dục Đại Học Trên Báo Chí Thành Phố Hồ Chí Minh
 14. Tác Động Của Quảng Cáo Trên Báo Chí Đối Với Việc Định Hướng Giá Trị Của Công Chúng Trẻ Đô Thị
 15. Vấn Đề Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Đông Nam Bộ Trên Các Chương Trình Truyền Hình
 16. Ngôn Ngữ Của Người Dẫn Chương Trình Truyền Hình
 17. Hoạt Động Xã Hội – Từ Thiện Của Báo Chí Thành Phố Hồ Chí Minh
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học: Phim Tài Liệu Chân Dung Truyền Hình (TFS)
 19. Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Chương Trình Truyền Hình Địa Phương Đồng Bằng Sông Cửu Long
 20. Hiện Tượng Giao Thoa Văn Học Và Báo Chí Thời Kỳ 1930 – 1945
 21. Khảo Sát Bước Đầu Về Báo Chí Cho Đồng Bào Tôn Giáo Và Dân Tộc Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
 22. Vấn Đề Thông Tin Và Định Hướng Trên Trang Văn Hoá Văn Nghệ Của Báo Đoàn Thanh Niên
 23. Văn Hóa Nam Bộ Trên Sóng Phát Thanh Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Khu Vực Nam Bộ (Từ Năm 2001-2005)
 24. Báo Chí Phản Ánh Quá Trình Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO)
 25. Khảo Sát Ngôn Ngữ Phỏng Vấn Trên Truyền Hình Ở Thừa Thiên – Huế
 26. Ứng Xử Văn Hóa Của Phóng Viên Thể Thao Việt Nam Trong Tác Nghiệp Ở Nước Ngoài
 27. Báo Chí Đấu Tranh Chống Tiêu Cực Trong Thể Thao Việt Nam
 28. Sự Vận Động Và Phát Triển Của Tiểu Phẩm Trong Báo Chí Việt Nam Hiện Đại
 29. Hoạt Động PR Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam Hiện Nay – Nhìn Từ Một Số Ngân Hàng Thương Mại
 30. Truyền Thông Đa Phương Tiện Trên Internet Xu Thế Của Truyền Thông Hiện Đại
 31. Hiệu Quả Của Báo Chí Với Công Chúng Sinh Viên Báo Chí. Nghiên Cứu Trường Hợp Trường Cao Đẳng
 32. Cuộc Chiến Của Mỹ tại I-Rắc Qua Phản Ánh Của Báo Chí Việt Nam
 33. Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng Nai Với Đời Sống Văn Hóa Tinh Thần Của Công Nhân Khu Công Nghiệp
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học: Công Chúng Hà Nội Với Việc Đọc Báo In Và Báo Điện Tử
 35.  Báo Chí Với Vấn Đề Quảng Bá Phát Triển Du Lịch Việt Nam Thời Kỳ Hội Nhập
 36. Vai Trò Của Báo Chí Trong Việc Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Việt Nam
 37. Báo Chí Với Vấn Đề Nhân Tài Và Sử Dụng Nhân Tài Hiện Nay
 38. Báo Chí Địa Phương Với Vấn Đề Hội Nhập Kinh Tế Thế Giới
 39. Nguyễn Văn Vĩnh Trong Sự Hình Thành Và Phát Triển Báo Chí Việt Nam
 40. Mối Quan Hệ Giữa Công Chúng Với Truyền Hình Việt Nam Hiện Nay

THAM KHẢO THÊM VỀ BÀI MẪU VÀ ĐỀ TÀI TẠI ĐÂY:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Báo điện tử là một loại hình báo chí non trẻ, ra đời sau loại hình báo in, báo phát thanh và báo hình nhưng sự ảnh hưởng cũng như phát triển của báo điện tử trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay thì không một loại hình báo chí nào sánh bằng. Ngoài những đặc trưng riêng, báo điện tử còn mang những vai trò của báo chí nói chung trong xã hội như: Là kênh tạo lập, định hướng và hướng dẫn dư luận; Là kênh chủ yếu cung cấp kiến thức thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho nhân dân; Là một công cụ hữu hiệu để quản lý, điều hành và cải cách xã hội; Là một định chế với những quy tắc và chuẩn mực riêng của mình và có những quan hệ mật thiết với các định chế khác trong xã hội; Là một bộ phận hữu cơ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mọi cá nhân, là phương tiện cung cấp thông tin, kiến thức và giải trí cho người dân.

Chính những vai trò trên đã làm cho báo điện tử có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đối với người dân nói chung, đặc biệt là giới trẻ. Đây là những người thường xuyên tiếp cận với internet nói chung và báo điện tử nói riêng do đặc thù về điều kiện sống, công việc, nhận thức và hành vi.

Theo báo cáo về tình hình internet tại khu vực Đông Nam Á tính đến cuối tháng 7/2013 của hãng nghiên cứu thị trường comScore, với 16,1 triệu người dùng internet hàng tháng, Việt Nam là quốc gia có dân số trực tuyến lớn nhất tại khu vực ASEAN. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Cũng theo thống kê của comScore, Việt Nam còn là quốc gia có lượng người dùng internet ở độ tuổi trẻ nhất khu vực, với 42% người sử dụng ở độ tuổi 15 – 24, độ tuổi người dùng internet từ 25 đến 34 chiếm 32%. Theo Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC), người dùng internet ở nước ta nhìn chung có trình độ học vấn tương đối khá, là học sinh, sinh viên, trí thức, công chức, viên chức. Khi ngồi trước máy tính, người đọc thường có nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin bổ ích qua các báo, tạp chí và trang thông tin điện tử chính thống trong nước và các tờ báo điện tử và các trang mạng xã hội (MXH), các trang web nước ngoài.

Giới trẻ luôn là một trong những nhóm công chúng đích của truyền thông đại chúng. Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của các sản phẩm công nghệ số đã giúp cho báo điện tử dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với giới trẻ. Với sự phong phú, đa dạng về mặt thông tin trong mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giải trí, thể thao, công nghệ… các báo điện tử đã thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày. Với sức lan tỏa nhanh của báo điện tử, mọi thông tin từ các ngõ ngách đời sống, xã hội đều được truyền tải tới bạn đọc từng giây, từng phút. Chính vì thế, báo điện tử có những tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới sự phát triển trí tuệ, hình thành nhân sinh quan, thế giới quan và bồi đắp tình cảm nhân văn cho giới trẻ.

Với thế giới của báo điện tử, giới trẻ được sống trong nhịp đập nóng hổi của thời đại, quốc gia, cộng đồng. Thông qua báo điện tử, giới trẻ có cái nhìn tích cực hơn, quan tâm hơn và những phản ứng kịp thời với những sự kiện chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương nơi mình đang sống. Báo điện tử nói riêng và báo chí nói chung có sức mạnh tập hợp sự quan tâm của cộng đồng vô cùng to lớn. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Đặc trưng nổi bật của báo điện tử chính là ở sự đa dạng, phong phú, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, chân thực nên giới trẻ cũng tìm thấy cho mình được nguồn tri thức hữu ích, rèn luyện kỹ năng sống của mình mà không phải bất cứ cuốn sách nào, người thầy nào có thể đáp ứng được. Một số những trang báo chuyên ngành còn có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động trao đổi, nghiên cứu thông tin khoa học của giới trẻ. Chính báo chí nói chung và đặc biệt là báo điện tử nói riêng đã tạo nên một thế hệ “công dân toàn cầu” (Global citizen) ở Việt Nam.

Tuy nhiên, tuổi trẻ thì có sự thông minh, nhanh nhạy trọng việc nắm bắt và cập nhật công nghệ thông tin nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, yếu khả năng giữ vững lập trường và chưa đủ tinh tế để nhận biết những thông tin thiếu chính thống. Bởi vậy, sự nhanh nhạy, chân thực một cách không sàng lọc với thông tin của báo điện tử rất dễ khiến giới trẻ như “lạc lối” nếu không được định hướng, giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tiễn, chịu sự tác động không nhỏ của kinh tế thị trường và sức ép từ doanh số, báo điện tử đang dần xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực trong việc đưa tin, làm ảnh hưởng tới lối sống, suy nghĩ và hành vi của giới trẻ.

Tháng 12/2010, một nhóm thiếu niên ở TP Vinh (Nghệ An) bị bắt vì hành vi phá máy ATM để trộm tiền. Nguyên nhân là những em này đã học lỏm phương pháp phá máy ATM để trộm tiền được miêu tả rất tỉ mỉ trên các tờ báo. Sự việc cho thấy mặt trái của thông tin báo chí đối với giới trẻ. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Bên cạnh những tờ báo nghiêm túc, có không ít tờ báo thu hút độc giả bằng những bài báo có nhan đề giật gân, nội dung khai thác những đề tài kịch tính, thị hiếu tầm thường, dục vọng thấp kém của con người. Những bạn trẻ không có bản lĩnh, thiếu nền tảng tri thức và nhân cách sẽ dễ dàng bị lôi cuốn bởi những bài báo có tính giải trí rẻ tiền, vô bổ và thậm chí là độc hại. Nhiều nhà báo đã phải tâm sự, đôi khi những bài báo công phu, tâm đắc nhất của họ về một đề tài thời sự nóng hổi thì lượng người đọc không đáng kể, trong khi đó, một thông tin dạng “chó cắn xe” lại trở thành tin nhiều người đọc nhất.

Việc các ngôi sao, người mẫu, diễn viên thường xuyên xuất hiện với tần suất dày đặc bằng các chiêu trò lố lăng dễ khiến giới trẻ bị ngộ nhận đó là những giá trị thời thượng được xã hội tôn vinh, kích thích giới trẻ học đòi theo những điều phù phiếm, sao nhãng và coi nhẹ giá trị chân chính của cuộc sống. Không ít bạn trẻ bị ảnh hưởng cách sử dụng ngôn ngữ thiếu trong sáng, thiếu chính xác, lạm dụng tiếng nước ngoài trên báo chí.

Sự ảnh hưởng, tác động của báo điện tử đối với thế hệ trẻ là một vấn đề rất lớn nhưng lại chưa được quan tâm đúng mực. Đến nay cũng chưa có bất cứ công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc nào về nhu cầu, thị hiếu cũng như những ảnh hưởng của báo điện tử đối với việc hình thành lối sống của giới trẻ. Lãnh đạo của các tòa soạn cũng chưa nhận thức hết vai trò của báo điện tử trong việc ảnh hưởng tới lối sống của giới trẻ; các phóng viên, BTV cũng chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ và đạo đức trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về sự ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ, trong khả năng hữu hạn của bản thân, tác giả đã lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

2.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới

Sự phát triển của báo điện tử gắn liền với sự bùng nổ mạnh mẽ của mạng internet và các PTTT khác. Tất cả đều có sự ảnh hưởng nhất định đối với người dân nói chung và đặc biệt là người trẻ hoặc trẻ em nói riêng. Trong cuốn sách “Bùng nổ truyền thông – Sự ra đời một ý thức hệ mới” của hai tác giả Philippe Breton và Serge Proulx đã khẳng định, sự ra đời của điện tử học và sự phát triển của khoa học công nghệ đã có tác động mạnh mẽ đối với hệ thống truyền thông (hệ thống các media). Nhờ đó mà các media trở nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận công chúng, đồng thời dễ dàng làm ảnh hưởng tới tư tưởng, nhận thức của công chúng. Bởi vậy, tùy thuộc vào nền văn hóa khác nhau, thể chế chính trị khác nhau mà hệ thống media được sử dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tiêu chí hoạt động của từng tổ chức, cá nhân sử dụng. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Bài viết “Study Shows How internet Use Affects Today’s Youth” của tác giả Michael Harper đăng trên http://www.redorbit.com cho thấy: các thanh thiếu niên ngày nay đang tích cực sử dụng internet thông qua các thiết bị thông tin hiện đại trong cuộc sống của mình. Bên cạnh việc cung cấp một lượng thông tin phong phú, internet cũng mang lại sự lạc hướng về thông tin đối với giới trẻ. Điều này cho thấy, internet nói chung và loại hình báo điện tử nói riêng đã có ảnh hưởng nhất định đối với giới trẻ.

Ngoài ra còn có thể kể tới một số công trình nghiên cứu, bài viết khác về sự ảnh hưởng của internet, của các phương tiện truyền thông đại chúng đối với lối sống, hành vi của giới trẻ. Đơn cử như: “The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families” (Tạm dịch: Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình) của hai tác giả Gwenn Schurgin O’Keeffe, Kathleen Clarke-Pearson (đăng trên http://pediatrics.aappublications.org/) đã phân tích về thực trạng sử dụng MXH của thanh thiếu niên Mỹ; “Impact of media use on children and youth” (Tạm dịch: “Tác động của việc sử dụng phương tiện truyền thông đối với trẻ em và thanh thiếu niên) được đăng trên https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ đã có những phân tích sâu sắc về sự ảnh hưởng của các PTTT đại chúng như: tivi, trò chơi điện tử, video âm nhạc, Internet… đối với trẻ em và thanh thiếu niên; “Effects of Media on Teens: A Look at the Research” (Tạm dịch: Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đối với giới trẻ: Một góc nhìn nghiên cứu) của hai tác giả Alison Burkhardt và Daniel White Hodge đăng trên website của trường Đại học North Park ngày 01/05/2012, trong đó đã chỉ ra rằng, PTTT đại chúng đã đưa ra những “chỉ số” để những người trẻ định hình cái gì là “bình thường” và “không bình thường”, củng cố kiến thức, giúp họ nhận thức rõ về bản thân và những người xung quanh mình. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

2.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài tại Việt Nam

Tuy ra đời muộn hơn so với các loại hình báo chí khác nhưng báo điện tử lại nhanh chóng có được chỗ đứng nhất định, vững vàng trong lòng bạn đọc. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, báo điện tử đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Bởi vậy, báo điện tử đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất nhiều người từ học sinh – sinh viên cho đến các cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh hay các nhà nghiên cứu, các phóng viên, BTV…

Trước hết, về mặt lý luận và những vấn đề cơ bản của báo điện tử như: sự ra đời và phát triển của báo điện tử, khái niệm và đặc trưng của báo điện tử, phương thức sáng tạo tác phẩm báo điện tử… phải kể đến các cuốn sách tiêu biểu như:“Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản” – TS. Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên (Nxb Chính trị – Hành chính, Hà Nội – 2011); “Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo” – TS. Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên (Nxb Chính trị – Hành chính, Hà Nội – 2011); “Báo mạng điện tử – Đặc trưng và phương pháp sáng tạo” – TS. Nguyễn Trí Nhiệm, TS. Nguyễn Thị Trường Giang đồng chủ biên (Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội – 2014); “Các thủ thuật làm báo điện tử” do Vũ Kim Hải, Đinh Thuận biên soạn.

Trong cuốn sách “Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại” – TS Nguyễn Thành Lợi, Nxb Thông tin và Truyền thông, tháng 06/2014 đã giới thiệu những nét khái quát nhất về các vấn đề khá mới mẻ đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới nhiều năm – nhiều thập kỷ qua như: truyền thông xã hội, các lý thuyết về truyền thông, hội tụ truyền thông, xu hướng tòa soạn báo hội tụ và những kỹ năng cần thiết trong viết báo đa phương tiện. Cuốn sách đã khẳng định tầm quan trọng của internet và các thiết bị truyền thông hiện đại đối với báo chí. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Trong cuốn “Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam” – Bùi Hoài Sơn, Nxb Khoa học Xã hội năm 2008 đã khẳng định: “Dù biết rằng, công nghệ luôn luôn là công nghệ, nó không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu, mà chỉ giúp con người trở nên thuận tiện hơn trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên, các phương tiện truyền thông mới đã khiến nhân loại lo lắng về một khả năng con người trở thành nạn nhân của máy móc”. Hay trong cuốn “Ảnh hưởng của internet đối với hành vi của thanh niên Hà Nội”, Nxb Khoa học Xã hội (2006), tác giả trên có viết: “Trên thực tế, đối với bất kỳ một công nghệ mới nào, bản chất của công nghệ đều mang tính trung tính. Việc con người sử dụng nó trong những hoàn cảnh cụ thể và vì những mục đích cụ thể sẽ quyết định nó có lợi hay có hại đối với bản thân người sử dụng hay lợi ích của toàn bộ xã hội”. Tuy nhiên, cả hai tài liệu nghiên cứu này mới chỉ đề cập tới sự ảnh hưởng của mạng internet mà vẫn chưa nói tới báo điện tử hay báo chí đối với lối sống của giới trẻ.

Trong các đề tài nghiên cứu khóa luận, luận văn và luận án tiến sĩ tại Khoa Báo chí và Truyền thông – Đại học KHXH&NV cũng đã đề cập tới sự ảnh hưởng của báo chí đối với giới trẻ ở Việt Nam. Cụ thể: “Báo chí với quá trình hình thành nhân cách của học sinh – sinh viên” (Luận văn thạc sĩ Truyền thông đại chúng của Lại Thị Hải Bình, năm 2006) có chỉ ra rằng, báo chí với chức năng và vai trò định hướng dư luận xã hội đã có sự tác động tới quá trình hình thành nhân cách của học sinh – sinh viên, nhất là đối với các loại hình báo chí hiện đại.

“Báo chí với việc rèn luyện đạo đức của sinh viên” (Luận văn thạc sĩ Truyền thông đại chúng của Trương Thị Tuyên, năm 2008) đã trình bày cơ sở lý luận của báo chí với việc rèn luyện đạo đức của sinh viên, mối quan hệ giữa báo chí và sinh viên. Tìm hiểu thực trạng báo chí với việc rèn luyện đạo đức của sinh viên qua hệ thống báo chí cho sinh viên; nội dung chuyển tải và hình thức thể hiện của của hệ thống báo chí cho sinh viên. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

“Công chúng thế hệ Net với các phương tiện truyền thông đại chúng” (Luận văn thạc sĩ Truyền thông đại chúng của Hoàng Thị Thu Hà, năm 2011) đã chỉ ra được sự ảnh hưởng của các PTTT hiện đại đối với thế hệ trẻ, những người có khả năng tiếp thu công nghệ nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong các đề tài trên, báo điện tử đóng vai trò như một trong những PTTT nên luận văn không chỉ ra chi tiết, cũng không có những thông tin mang tính chất nghiên cứu chuyên về loại hình này đối với giới trẻ hiện nay.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng, trong đó cũng có nói tới sự ảnh hưởng của chúng đối với người trẻ. Đơn cử: “Thực trạng tiếp nhận báo mạng điện tử của học sinh phổ thông trung học ở nội thành Hà Nội hiện nay” – Luận văn Thạc sĩ của Phạm Duy Đức, năm 2013; “Báo mạng điện tử đối với việc phát triển hỗ trợ kỹ năng mềm cho sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” – Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Minh Châu, năm 2014; “Tương tác giữa tòa soạn và công chúng báo mạng điện tử (Khảo sát báo Vietnamnet.vn, VnExpress.net và Tuoitre.com.vn từ 01/2006 đến 01/2011) – Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương… Tuy có đề cập tới các vấn đề cơ bản nhất của báo điện tử và giới trẻ nhưng những luận văn này chưa tập trung đề cập tới sự ảnh hưởng của loại hình này tới lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Trong khả năng giới hạn của mình, tác giả luận văn đã cố gắng đọc và tìm hiểu về các tài liệu nghiên cứu trên, coi đó là những kiến thức bổ sung để làm sáng tỏ những ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ hiện nay.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 3.1 Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu của luận văn hướng tới làm sáng tỏ các lý thuyết về báo điện tử, nêu bật lên mối quan hệ của loại hình báo chí này đối với lối sống của giới trẻ đặt dưới góc độ báo chí. Trên cơ sở khảo sát các tờ báo điện tử: http://vnexpress.net/, http://dantri.com.vn/, http://vietnamnet.vn/, http://tuoitre.vn/, http://thanhnien.vn/ (để ngắn gọn, tác giả sẽ gọi tên các báo điện tử trên lần lượt là: VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet, Tuổi Trẻ Online, Thanh niên Online) trong thời gian 6 tháng, luận văn sẽ chỉ ra thực trạng ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay; đánh giá về vai trò và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ảnh hưởng của báo điện tử đối với giới trẻ.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận văn đã thực hiện những nhiệm vụ như sau:

 • Làm rõ một số vấn đề mang tính lý luận liên quan đến đề tài như: khái niệm về báo điện tử, khái niệm về ảnh hưởng, khái niệm về giới trẻ, khái niệm về lối sống; nội dung về sự ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ; đồng thời phân tích những ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ hiện nay.
 • Khảo sát thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của thông tin trên các tờ báo điện tử:
 • VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet, Tuổi Trẻ Online, Thanh niên Online. Từ đó đưa ra những nhận xét, phân tích, đánh giá về ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí
 • Thông qua kết quả khảo sát thực tế và những nghiên cứu chuyên sâu, luận văn sẽ đề xuất những giải pháp cho tòa soạn báo điện tử nhằm nâng cao chất lượng thông tin, nâng cao mức ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ hiện nay, góp phần vào việc định hướng lối sống tích cực cho giới trẻ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn xác định đối tượng nghiên cứu chính là những tác động tích cực và tiêu cực của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt không gian: Tác giả tiến hành khảo sát nội dung tin, bài và phản hồi trên các tờ báo điện tử: VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet, Tuổi Trẻ Online, Thanh niên Online. Lý do tác giả luận văn lựa chọn các báo này là bởi: Đối với ba trang báo VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet đều là những báo điện tử lớn, chính thống, có lượng độc giả đông đảo bao gồm cả độc giả trẻ ở cả trong nước và nước ngoài. Đây cũng là những báo có hàm lượng thông tin cao, thông tin có tính xác thực, uy tín và đáng tin cậy.

Đối với các báo Tuổi Trẻ Online, Thanh niên Online, luận văn tiến hành khảo sát là bởi đây là hai phiên bản điện tử hoàn hảo, tin cậy của báo in Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Cả hai báo đều có cơ quan chủ quản lần lượt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cơ quan có liên quan trực tiếp đến người trẻ.

Như vậy, với sự lựa chọn gồm cả báo điện tử chính thống, phiên bản điện tử hoàn hảo của báo in, luận văn đã có sự đa dạng trong việc lựa chọn đối tượng khảo sát. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Về mặt thời gian: Luận văn tiến hành khảo sát trên các báo điện tử VnExpress, Vietnamnet, Dân Trí, Tuổi Trẻ Online, Thanh Niên Online từ 01/01/2016 – 30/06/2016.

Dù thời gian khảo sát không dài nhưng với số lượng tin bài thường xuyên cập nhật lớn cũng giúp cho người thực hiện luận văn có cái nhìn toàn diện về sự tác động của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Tác giả cũng tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với những bạn trẻ có độ tuổi từ 15 – 28 tuổi, làm việc ở các lĩnh vực khác nhau như: học sinh – sinh viên, kinh doanh – buôn bán, nhân viên văn phòng,… để làm rõ sự khác biệt trong sở thích tiếp cận thông tin, nhận thức, hành vi của họ sau khi tiếp nhận thông tin. Từ đó đi sâu vào nghiên cứu sự tác động của báo điện tử đối với giới trẻ.

Trong khả năng giới hạn của mình, cũng như điều kiện thời gian và kinh phí không cho phép, tác giả tập trung khảo sát giới trẻ sinh sống chủ yếu ở thành phố lớn là Hà Nội. Sở dĩ như vậy là bởi, đây là thành phố hiện đại và phát triển bậc nhất cả nước, tập trung đông đảo lực lượng lao động đến từ nhiều tỉnh thành. Đây cũng được coi là cái nôi của văn hóa, có nhịp sống sôi động, trẻ trung và thường xuyên đổi mới. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Mặc dù công nghệ và internet giờ đã trở nên phổ biến, cập nhật đến từng ngõ nhỏ nhưng để tiếp cận được với báo điện tử thường xuyên, liên tục thì đòi hỏi độc giả phải có trình độ nhất định và biết về công nghệ thông tin. Do đó, những người trẻ tuổi sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn sẽ đáp ứng được tiêu chí này nhiều hơn so với những người trẻ ở khu vực khác.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1 Cơ sở lý luận

Luận văn đã dựa trên cơ sở lý luận:

 • Nền tảng lý luận: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về báo chí, truyền thông.
 • Lý luận báo chí, lý luận truyền thông.

5.2. Phương pháp cụ thể

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Phân tích thông tin từ nguồn tài liệu sẵn có (bao gồm các cuốn sách, tài liệu tham khảo; sử dụng các nguồn tài liệu do tòa soạn báo cung cấp. Vận dụng để khái quát hóa và lý thuyết hóa các vấn đề đơn lẻ khảo sát được. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí
 • Phương pháp phân tích nội dung văn bản trong nghiên cứu báo chí – truyền thông: Luận văn xem xét có hệ thống các tài liệu dưới dạng văn bản viết như: các quy định, Nghị định, Thông tư, kế hoạch, báo cáo… để lấy thông tin và số liệu cho quá trình viết luận văn. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích nội dung tin, bài trên các báo điện tử khảo sát: VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet, Tuổi Trẻ Online, Thanh niên Online. Dựa vào kết quả thu được, tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá, tổng kết những kết quả nghiên cứu, từ đó đưa ra những luận cứ, luận điểm giúp hoàn thiện vấn đề nghiên cứu.
 • Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo tòa soạn, phóng viên chuyên phụ trách chuyên mục dành cho giới trẻ của một số báo điện tử, chuyên gia văn hóa, học sinh THPT về thực trạng ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
 • Phương pháp định lượng: Thông qua việc lập bảng hỏi và khảo sát đối tượng là giới trẻ về việc đọc báo điện tử hàng ngày, về cách thức tiếp cận và xử lý thông tin của giới trẻ trên báo điện tử. Từ đó, đề tài xác định được phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

5.3. Khung phân tích luận văn

Từ những phương pháp nghiên cứu như trên, tác giả luận văn đã tự xây dựng cho mình một khung phân tích luận văn theo mô hình như sau:

Theo khung phân tích này, báo điện tử đóng vai trò là nơi tạo ra thông tin (nguồn) về các lĩnh vực trong cuộc sống. Những thông tin này tiếp cận với giới trẻ thông qua các PTTT đại chúng, giới trẻ cũng tiếp cận thông tin trên báo điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau và cũng xử lý thông tin theo cách riêng của mình. Những thông tin trên báo điện tử, gián tiếp hoặc trực tiếp tác động đến nhận thức của giới trẻ. Chính những nhận thức này là yếu tố tạo nên lối sống cho giới trẻ, được thể hiện qua: Cách thức tiếp nhận thông tin, cách thức thể hiện bản thân, cách thức học tập và làm việc, cách thức giải trí và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Khung phân tích luận văn là cái nhìn tổng quan nhất về sự ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ. Khung phân tích này sẽ được diễn giải chi tiết trong các chương của luận văn.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

6.1. Ý nghĩa lý luận của đề tài

Đề tài làm rõ những khái niệm và vấn đề lý luận liên quan đến việc sự ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đề tài cũng góp phần đưa ra những giải pháp, cách thức cụ thể nhằm nâng cao sự ảnh hưởng tích cực của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về măṭ thưc̣ tiêñ , luận văn đem đến cái nhiǹ sơ lươc̣ về thực trạng ảnh hưởng của báo điện tử bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Từ đó, những người làm báo điện tử, đặc biệt là những phóng viên, BTV chuyên về những chuyên mục dành cho giới trẻ sẽ thấy được ưu và nhược điểm của những thông tin khi đưa lên báo. Luận văn cũng đưa ra những giải pháp cụ thể trong việc truyền tải, tiếp nhận và quản lý thông tin trên báo điện tử nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Ngoài ra, luận văn là tài liệu tham khảo phục vụ cho sinh viên báo chí, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành báo điện tử; phóng viên, BTV báo điện tử và những người quan tâm tới lĩnh vực này. Đồng thời, nghiên cứu cũng sẽ hữu ích đối với những cơ quan báo điện tử muốn tham khảo về sự ảnh hưởng của thông tin trên báo điện tử tới công chúng của mình.

7. Kết cấu của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục thì luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về báo điện tử ở Việt Nam
 • Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của báo điện tử đối với lối sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay
 • Chương 3: Xu hướng phát triển và giải pháp phát huy vai trò tích cực của báo điện tử trong việc xây dựng lối sống của giới trẻ hiện nay

Trên đây là Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên ngành Báo Chí nhé. Ngoài ra, các bạn học viên có nhu cầu tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thì có thể liên hệ trực tiếp đến ZALO: 0972.114.537 để được giúp đỡ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537