Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp

Đánh giá post

Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp cho các bạn sinh viên Bạn đang là sinh viên sắp ra trường và chỉ còn tín chỉ đồ án. Bạn chưa biết cách làm đồ án chuyên nghiệp hiệu quả cao, lấy điểm trong mắt các giảng viên như nào. Dưới đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn sẽ chia sẻ cho bạn tạo một đồ án tốt nghiệp chỉn chu, tạo tiếng vang lớn trong lòng các giảng viên như thế nào nhé.

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1.1. Mục đích (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

 • Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết với thực tiễn. Trọng tâm là kiến thức các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công…
 • Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả của đề tài khoa học bằng đồ án  tốt nghiệp.

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Đối với sinh viên

 • Hiểu và nắm vững về ngành Kế toán và chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công và những kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt về thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong đồ án tốt nghiệp. (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

1.2.2. Giảng viên hướng dẫn

 • Hướng dẫn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Đánh giá quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết đồ án  tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho SV về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

1.3. Phạm vi đồ án tốt nghiệp (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

1.3.1. Chủ đề 

– Ngành Kế toán: sinh viên được thực hiện các chủ đề về Kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kế toán ngân hàng.

1.3.2. Địa điểm:

Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
 • Các công ty chứng khoán
 • Các công ty tài chính
 • Các ngân hàng
 • Các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn vv…

1.4 Quy trình thực hiện đồ án tốt nghiệp được thực hiện qua các bước như sau:

 • Khi chọn chủ đề nghiên cứu của đồ án tốt nghiệp, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm chủ đề phù hợp với khả năng của mình cũng như tình hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập.
 • Sau khi xác định được chủ đề nghiên cứu, sinh viên sẽ lập đề cương chi tiết và tiến hành thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến chủ đề lựa chọn ;
 • Tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận chủ đề lựa chọn đã được các nhà khoa học bàn luận như thế nào ; (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)
 • Vận dụng lý thuyết, mô tả và phân tích hiện trạng tại doanh nghiệp.
 • Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện những hạn chế của hiện trạng.

Chú ý: Các phần lý thuyết, phân tích hiện trạng và giải pháp cần có sự liên hệ và phù hợp với nhau.

Trong quá trình làm đồ án, sinh viên thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nắm bắt đúng vấn đề cần nghiên cứu cũng như đảm bảo việc tự nghiên cứu là không bị lệch hướng so với chủ đề đã lựa chọn; mặt khác giảng viên hướng dẫn cũng giúp sinh viên nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn.

Các phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích định tính, phân tích định lượng, thống kê, xác suất, suy luận logic… được dùng để nghiên cứu thực hiện đồ án tốt nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

===>>> Dịch vụ viết thuê đồ án tốt nghiệp

1.5. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

1.5.1. Giai đoạn chuẩn bị: (4 tuần)

Lịch trình Công việc của SV Công việc của GV
Trước buổi gặp GVHD (2 tuần) Nghiên cứu tài liệu và định hướng đề tài nghiên cứu  
Trong buổi gặp GVHD (5 tiết) –   Nêu những câu hỏi và trao đổi với GV về phương pháp nghiên cứu, đề tài dự định nghiên cứu.

–   Đăng ký đề tài nghiên cứu.

–   Hướng dẫn cho SV những yêu cầu và cách thực hiện khoá luận.

–   Gợi ý cho SV đăng ký đề tài nghiên cứu.

–   Nhận bảng đăng ký của SV

Ghi chú:

 1. Sinh viên xem kế hoạch, danh sách GVHD, lịch bảo vệ, hội đồng,… tại website khoa Quản trị kinh doanh.
 2. Hình thức liên lạc với giảng viên: Sinh viên chủ động liên hệ với GV hướng dẫn và thống nhất với GV hướng dẫn về thời gian, địa điểm làm việc với GVHD.

1.5.2. Giai đoạn thực hiện đồ án (12 tuần) (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

Lịch trình Công việc của SV Công việc của GV
Tuần thứ 1 Liên lạc với GV để xác định đề tài khoá luận và đề cương sơ bộ Hướng dẫn SV chọn đề tài phù hợp với năng lực và nơi thực tập.
Tuần thứ 2 Tập hợp tư liệu để viết khoá luận Sửa đề cương sơ bộ, hướng dẫn viết đề cương chi tiết.
Tuần thứ 3 Viết và nộp đề cương chi tiết
Tuần thứ 4 Tập hợp tư liệu để viết khoá luận Sửa đề cương chi tiết
Tuần thứ 5–9 Viết bản thảo, trao đổi với GV để được hướng dẫn. Hướng dẫn SV viết bản thảo
Tuần thứ 10 Nộp bản thảo Góp ý chỉnh sửa bản thảo
Tuần thứ 11 Chỉnh sửa bản thảo và hoàn thành bản chính
Tuần thứ 12 Nộp khoá luận tại VP khoa QTKD

1.5.3. Giai đoạn đánh giá đồ án (3 tuần)

Lịch trình Công việc
Tuần 1 Thư ký Khoa nhận đồ án và phối hợp với các Trưởng ngành – BCN khoa phụ trách chuyên môn phân công GV chấm phản biện.
Tuần thứ 2 Thư ký khoa phối hợp với Trưởng ngành – BCN khoa phụ trách chuyên môn thành lập HĐ bảo vệ đồ án    .
Tuần thứ 3 Thư ký khoa Công bố điểm cho sinh viên.

Ghi chú: GV tham gia hội đồng bảo vệ khoá luận không phải là GV hướng dẫn khoá luận.

1.5.4. Thang điểm đánh giá đồ án (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

  Tiêu chí Điểm
Điểm chuyên cần Liên hệ với giảng viên hướng dẫn đúng theo kế hoạch làm việc, được giảng viên hướng dẫn đánh giá là có cố gắng trong việc thu thập tài liệu, số liệu, phân tích số liệu và viết đồ án     đáp ứng các yêu cầu của GV hướng dẫn. 1
Điểm chất lượng đồ án    Hình thức trình bày đúng theo hướng dẫn quy định, không có lỗi chính tả trong văn bản, hình ảnh, bảng biểu rõ ràng.

Văn phong trong sáng, không có câu tối nghĩa, số trang từ 40 đến 60 trang.

1
Phần lý thuyết: nêu được cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 2
Phần phân tích hiện trạng: giới thiệu khái quát về doanh nghiệp, phân tích sâu vào 1 lĩnh vực chuyên môn hẹp (như đề tài đồ án     đặt ra) 3
Phần giải pháp: nêu được các giải pháp phù hợp và có các đề xuất, kiến nghị phù hợp có liên quan với phần lý thuyết và phần thực trạng. 2
Mở đầu và kết luận: đáp ứng các yêu cầu về giới thiệu đồ án    , bao gồm giới thiệu mục đích, ý nghĩa (tính cấp thiết của việc nghiên cứu), phương pháp và phạm vi nghiên cứu, các đóng góp của đồ án     (nếu có thể). Kết luận về những gì đồ án     đã làm được, các hướng nghiên cứu xa hơn (nếu có thể) 1
Tổng điểm 10

Ghi chú: Điểm chuyên cần sẽ được chấm qua nhận xét của giảng viên hướng dẫn.

1.6. KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN: (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

Đối với đề tài có nội dung gắn liền với đơn vị thực tập, kết cấu của đồ án tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

 • * Trang bìa (theo mẫu)
 • * Trang phụ bìa (theo mẫu)
 • * Trang “Lời cam đoan”
 • * Trang “Lời cảm ơn”
 • * Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập” (có dấu tròn theo mẫu)
 • * Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • * Trang “Mục lục
 • * Trang “Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
 • * Trang “Danh sách các bảng sử dụng
 • * Trang “Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

* LỜI MỞ ĐẦU. Nội dung bao gồm:

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài)
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 4. Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp, cách thức thực hiện đề tài)
 5. Kết cấu của đề tài (lưu ý phần kết cấu đề tài có thể bao gồm từ 3-4 chương tuỳ theo nội dung của đề tài được chọn)

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CỦA CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Nội dung bao gồm: 

 1. Hệ thống hoá một cách súc tích các lý luận khoa học liên quan đến đề tài (các khái niệm chính liên quan trực tiếp đến đề tài, các lý thuyết đã học, các văn bản pháp quy, các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá, vv…)
 2. Lưu ý trong phần này không sao chép nguyên văn trong tài liệu mà phải đọc lấy ý rồi để viết theo văn của mình. Đồng thời phải tuân thủ các quy định về trích dẫn về tham chiếu và sử dụng tài liệu tham khảo

Tóm tắt chương 1 (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Nội dung bao gồm:

2.1.  Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập:

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3-5 năm

Phần này có độ dài không quá 5 -7 trang

2.2. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập

Phân tích đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị theo lý luận đã được nêu ra tại chương 1

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

Nội dung bao gồm:

3.1 Giải pháp:

 • + Cơ sở của giải pháp
 • + Điều kiện thực hiện giải pháp
 • + Kết quả đạt được từ giải pháp

3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

Tóm tắt kết quả của đề tài nghiên cứu. Phần này có độ dài không quá 2 trang.

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Độ dài của khoá luận tốt nghiệp:

Nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận » được giới hạn trong khoảng từ 40 đến 60 trang (không kể phần phụ lục) (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

1.7 QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG TRANG:

1.7.1. Định dạng

 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm
 • Font chữ: Vni-Times hoặc Time New Roman, cỡ chữ 13
 • Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5

Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

1.7.2.  Đánh số trang

 • Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)
 • Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

1.7.3. Đánh số các đề mục

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1……………

CHƯƠNG 2………..

 • Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Ví dụ: Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2) (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

1.7.4.  Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

1.7.4.1. Cách trình bày tài liệu tham khảo

 • Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Đức, Nhật, Nga, Pháp, Trung,…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài. Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 cho đến hết qua các khối ngôn ngữ.
 • Trong từng khối ngôn ngữ, tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:
 • Tác giả nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối tiếng Việt).
 • Tác giả Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả. Nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: ngang – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.
 • Tài liệu có nhiều tác giả thì xếp theo tên (trong khối tiếng Việt) hoặc họ (trong khối tiếng nước ngoài) của tác giả đầu tiên. Tên các tác giả được liệt kê cách nhau bằng dấu phẩy.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…
 • Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 tab (khoảng 1 cm) để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
 • Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự sau:

Tài liệu là sách: (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

 • Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.
 • Ví dụ: Boulding K.E. (1955). Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

Tài liệu là một chương trong sách:

 • Họ và tên tác giả chương đó (Năm xuất bản). Tên chương, Tên sách, Tên tác giả quyển sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Số trang tham khảo.
 • Ví dụ: Nguyễn Văn A (2010). Tài chính, Quản trị kinh doanh, Nguyễn Văn B, Trẻ, Tp.HCM, 25-30.

Tài liệu là bài báo trong tạp chí:

 • Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số quyển, (Số ấn bản), Số trang.
 • Ví dụ: Nguyễn Văn A (2001). Đối tượng của khoa học vũ trụ trong thế kỷ XXI, Tạp chí Thiên văn, 27 (3), 26-30.

Tài liệu là luận văn, luận án:

 • Họ và tên tác giả (Năm bảo vệ). Tên luận văn hay luận án, Loại luận văn hay luận án, Tên trường đại học, Tên thành phố.
 • Ví dụ: Ngô Quang Y (2000). Nghiên cứu hiện tượng di dân vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2000, Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội.

Tài liệu trích dẫn từ Internet: (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

 • Họ và tên tác giả. Tên bài, Cơ quan (nếu có), tháng năm tiếp cận, đường dẫn truy xuất.
 • Ví dụ: Nguyễn Văn A. Cơ sở dữ liệu Wipsglobal, 3/2010,
 • http://lib.hutech.edu.vn/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=4

1.7.3.2. Phụ lục

 • Phụ lục được đánh theo thứ tự A, B, C,…

1.8 Đánh giá kết quả đồ án tốt nghiệp

– Đồ án tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
 • Phương pháp, kỹ năng, tài liệu
 • Kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng
 • Bố cục và hình thức trình bày

1.9 Lưu ý khi viết đồ án tốt nghiệp: (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)

 • – SV trích dẫn tài liệu phải có ghi rõ nguồn trích.
 • – Nội dung được coi là sao chép từ tài liệu khác:
 • Đoạn văn có 300 từ sao chép trở lên là đoạn văn sao chép.
 • Sao chép trên 50% được coi là vi phạm quyền tác giả; KLTN sẽ bị hủy kết quả.
 • – Người được bảo vệ Đồ án tốt nghiệp là người được giảng viên hướng dẫn và người phản biện đồng ý cho bảo vệ.
 • – Số lượng Đồ án phải nộp: 03 cuốn + 01 đĩa CD (03 cuốn in 2 mặt gửi cho các thành viên hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp).
 • – Cách tính điểm Đồ án theo quy chế của nhà trường (số 34/QĐ-ĐKC) và theo Thông báo về việc đăng ký và đánh giá học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp của Khoa (TB số 09/TB-KT-BCTT,KLTN).

Đồ án tốt nghiệp không đạt khi:

 • * Cố tình sao chép đồ án tốt nghiệp của sinh viên khác.
 • * Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn. Sao chép nguyên văn của người khác mặc dầu có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.
 • * Sinh viên không thực tập tại cơ sở thực tế. (Hướng Dẫn Viết Đồ Án Tốt Nghiệp)
 • * Sinh viên không thực hiện đúng quy định của nhà trường và cơ sở thực tập trong thời gian thực tập.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537