Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Đánh giá post

Để có thể giúp đỡ các bạn học viên không phải gặp khó khăn trong việc lựa chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng, thì Dịch Vụ Viết Luận Văn đã chia sẻ đến các bạn học viên một trong những danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng hay nhất hiện nay, các bạn cùng tham khảo những đề tài Triết Học sau đây nhé.

Danh Sách 65 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Danh Sách 65 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học
Danh Sách 65 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Ứng xử của người Cơ Lao với tài nguyên thiên nhiên, 9đ
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Chữ Hiếu trong đạo Phật và ý nghĩa hiện thời của nó, 9đ
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy của giảng viên
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Phát triển ý thức chính trị của sinh viên Học viện Công nghệ, HAY
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương, HOT
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong giảng dạy
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam từ năm 2000, 9đ
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang, HAY
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng, HAY, 9đ
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Triết lý nhân sinh trong “Ngư Tiều y thuật vấn đáp” của Nguyễn Đình Chiểu
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, HAY
 15. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Phát triển ý thức chính trị của sinh viên Học viện Viễn thông
 16. Tư Tưởng Triết Học Của Nguyễn Trãi Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Vấn Đề Xây Dựng Con Người Việt Nam
 17.  Thế Giới Quan Và Nhân Sinh Quan Của Người Mường Ở Huyện Tân Lạc – Tỉnh Hòa Bình Hiện Nay
 18. Giáo Dục Chủ Nghĩa Yêu Nước Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội Hiện Nay
 19. Phát Triển Lực Lượng Sản Xuất Ở Tỉnh Ninh Bình Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Hiện Nay
 20. Phép Biện Chứng Của G.V.Ph.Heeghen Trong Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học I-Khoa Học Lôgíc
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Vấn Đề Phương Pháp Trong Hiện Tượng Học Của Edmund Husserl
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam Hiện Nay
 23. Vấn Đề Nhà Nước Trong Tác Phẩm Nhà Nước Và Cách Mạng Của V.I.Lênin Và Sự Vận Dụng Vào Xây Dựng
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Vấn Đề Con Người Trong Triết Học Thời Kỳ Phục Hưng
 25. Triết Lý Nhân Sinh Trong Tác Phẩm Đạo Đức Kinh Của Lão Tử Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Xây Dựng Đạo Đức
 26. Vai Trò Của Gia Đình Đối Với Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Thế Hệ Trẻ Ở Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay
 27. Sự Biến Đổi Của Quan Hệ Sản Xuất Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay
 28. Triết Học Phật Giáo Việt Nam – Cơ Sở Hình Thành, Đặc Điểm Và Xu Hướng Biến Đổi
 29. Nâng Cao Năng Lực Tư Duy Lý Luận Cho Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở, Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa
 30. Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa Ở Nam Định Hiện Nay

THAM KHẢO THÊM VỀ DỊCH VỤ:

===>>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Triết Học

Gợi Ý 30 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học MỚI NHẤT

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học
 1. Phát Huy Nguồn Nhân Lực Trẻ Của Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Lào Cai Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa
 2. Vấn Đề Giáo Dục Đạo Đức Cho Thanh Niên Ở Ninh Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 3. Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Tự Nhiên, Con Người Và Xã Hội Trong Quá Trình Bảo Vệ Môi Trường
 4. Vấn Đề Giáo Dục Ý Thức Chính Trị Cho Sinh Viên Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
 5. Vấn Đề Lý Luận Nhận Thức Trong Tác Phẩm Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Phê Phán
 6. Vấn Đề Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Học Sinh Hệ Đào Tạo Trung Cấp An Ninh Ở Việt Nam Hiện Nay
 7. Tìm Hiểu Những Tư Tưởng Triết Học Cơ Bản Về Lịch Sử Trong Một Số Tác Phẩm Chủ Yếu Của C.Mác
 8. Nâng Cao Trình Độ Lí Luận Chính Trị Cho Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lí Cấp Cơ Sở Ở Tỉnh Bắc Kạn
 9. Xây Dựng Quan Hệ Sản Xuất Và Thực Hiện Tiến Bộ Công Bằng Xã Hội Ở Việt Nam
 10. Tư Tưởng Lễ Trị Của Nho Giáo Sơ Kỳ Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Đường Lối Trị Nước Thời Lê Sơ
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Các Nguyên Lý Của Phép Biện Chứng Duy Vật Trong Sinh Học Hiện Đại
 12. Giáo Dục Ý Thức Môi Trường Cho Sinh Viên Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 13. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Mâu Thuẫn Xã Hội Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Đất Nước Ta Hiện Nay
 14. Ảnh Hưởng Của Cách Mạng Khoa Học – Công Nghệ Đến Các Lực Lượng Sản Xuất Ở Nước Ta Hiện Nay
 15. Nâng Cao Năng Lực Tư Duy Lý Luận Cho Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Chủ Chốt Cấp Quận Ở Quận Thanh Xuân
 16. Một Số Mâu Thuẫn Trong Quá Trình Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
 17. Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó
 18. Đề tài: Quan điểm Hồ CHí Minh về văn hóa đời sống, HAY
 19. Đề tài: Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo
 20. Đề tài: Sự vận dụng các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin để giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong những năm gần đây
 21. Luận văn: Hình tượng tác giả trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới của Nguyễn Khải
 22. Luận văn: Vấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nó
 23. Luận văn: Ý thức xã hội Việt Nam truyền thông – những mặt tích cực và hạn chế khi bước vào sự nghiệp đối mới đất nước
 24. Luận văn: Tư tưởng giáo dục của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở nước ta hiện nay
 25. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Quan điểm về con người trong Đạo gia và ý nghĩa hiện thời của nó
 26. Luận văn: Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay
 27. Luận văn: Nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong hoạt động của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
 28. Luận văn: Tư tưởng Chính trị – xã hội của Lão tử qua sách “đạo đức kinh”
 29. Luận văn: Thế giới quan phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần con người Việt Nam hiện nay
 30. Vai trò của nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu – nghèo ở Việt Nam hiên nay
 31. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chương chất khí vật lí 10 cho học sinh trung học phổ thông miền núi
 32. Hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng?
 33. Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng ?
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học: Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!

THAM KHẢO THÊM VỀ BÀI MẪU VÀ ĐỀ TÀI TẠI ĐÂY:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Triết Học

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC KHOA HỌC CỦA THOMAS SAMUEL KUHN TRONG TÁC PHẨM “CẤU TRÚC CÁC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC”

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Triết học phương Tây từ những thập niên 50 của thế kỷ thứ XX đến nay, được thúc đẩy bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đã tăng cường mạnh mẽ việc nghiên cứu các quy luật phát triển của khoa học và phương pháp luận khoa học, những thay đổi này được phản ánh trong những trào lưu triết học, nhất là triết học khoa học. Triết học khoa học là một trường phái, tuy không nằm trong chủ nghĩa thực chứng, nhưng có điểm chung với chủ nghĩa thực chứng là duy khoa học, tuyệt đối hóa vai trò của khoa học kinh nghiệm, phủ nhận vai trò thế giới quan của triết học với các đại biểu của triết học khoa học như K. Popper (Karl Popper, 1902-1994), T. Kuhn (Thomas Samuel Kuhn, 1922-1996), I. Lakatos (Imre Lakatos 1922-1974),…

Triết học khoa học giai đoạn này quan tâm ngày càng nhiều hơn đến việc nghiên cứu đến các vấn đề lịch sử xã hội. Phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa lịch sử xuất hiện vào thập niên 60 với Thomas Kuhn làm đại biểu, đã phát triển thêm một bước khuynh hướng này. T.Kuhn nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu thông qua lịch sử khoa học để luận chứng khoa học, đồng thời cố tìm trong quá trình phát triển khoa học các mẫu hình nghiên cứu khoa học. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Samuel Kuhn nhìn chung được mọi người nhất trí đánh giá như một bước ngoặt lớn và ông được coi như người sáng lập đích thực của cách tiếp cận mới. Kuhn cho rằng về cơ bản khoa học không phát triển liên tục thông qua tích lũy mà nó mang tính đứt đoạn. Những điểm đứt đoạn này được gọi là “các cuộc cách mạng khoa học” mà theo Kuhn chúng giống như sự đảo lộn cách nhìn của các nhà khoa học (cái mà các nhà tâm lý học tự giác gọi là sự chuyển đổi hình trạng (gestal switch). Vào một thời điểm tương ứng với những tín niệm xã hội nào đó được lấy làm chỗ dựa cho một thế giới quan, nhà khoa học có một cảm quan lý thuyết đặc biệt, một cách nhìn thế giới riêng. Cái đó thay đổi một khi thế giới quan thay đổi.

Những nhân tố ảnh hưởng tới cách nhìn sự việc của các nhà khoa học có thể được phân tích và mô hình hóa trên cơ sở tri thức luận: về căn bản, đó là những khủng hoảng xuất phát từ sự thất bại liên tục của họ trong việc cung cấp những công cụ lý thuyết và thực nghiệm cần thiết để giải các “bài toán đố” khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh thành công và những đóng góp có giá trị không thể chối bỏ, cũng là lẽ thường tình khi những phê phán nhằm vào Kuhn kể từ khi cuốn sách dưới đây ra đời đã luôn chỉ ra những thiên kiến và những sai lầm trong quan niệm của ông. Những phê phán đối với cuốn sách chủ yếu cho rằng dường như nó đã gán cho khoa học quá nhiều màu sắc chủ quan và phi duy lý, quan niệm về khoa học theo chiều hướng tương đối luận. Các nhà tư tưởng hậu hiện đại và hậu cấu trúc cho rằng Kuhn đã cố chứng minh cho sự phụ thuộc thái quá của tri thức khoa học vào văn hóa và hoàn cảnh lịch sử của cộng đồng khoa học, mà quên đi khía cạnh nhận thức và phương pháp. Theo cách nhìn ấy, Kuhn được coi là tiền thân của những tư tưởng độc đoán hơn của Paul Feyerabend. Công trình của Kuhn còn được coi như đã góp phần xóa nhòa đường phân ranh giữa khoa học và phi khoa học. Những người phê phán quan điểm này của Kuhn mạnh mẽ hơn cả là Karl Popper và Imre Lakatos. Trong khi các nhà hậu thực chứng logic phê bình Kuhn “nhân văn hóa” khoa học quá mức cần thiết thì các nhà tư tưởng hậu hiện đại trong đó có Feyerabend lại cho rằng Kuhn còn quá rụt rè trong việc “nhân văn hóa” này. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Hơn nữa, nhìn trong tương quan bối cảnh hội nhập kinh tế, văn hóa và khoa học quốc tế trên phạm vi toàn cầu, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ thì việc tìm hiểu có chọn lọc triết học phương Tây sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập văn hóa, khoa học giữa các quốc gia trong nền văn hóa chung, văn hóa chung nhân loại. Trong hoàn cảnh đó, một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với những người làm triết học ở Việt Nam là phải tìm hiểu, nghiên cứu, tổng kết và học tập những giá trị tích cực từ những thành tựu phát triển của triết học phương Tây hiện đại. Chính vì vậy, tác giả nhận thấy nhiệm vụ của mình cần phải tìm hiểu và lĩnh hội những tư tưởng tiến bộ của triết học phương Tây hiện đại góp phần luận giải một số nội dung liên quan đến triết học khoa học phương Tây hiện đại. Nghiên cứu những tư tưởng triết học khoa học trong các tác phẩm của Thomas Samuel Kuhn nhất là tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” là cần thiết, góp phần luận giải làm sáng tỏ, nhận diện một cách đầy đủ hơn những quan điểm triết học về khoa học qua đó nắm bắt được sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống khoa học hiện đại.

Việc nghiên cứu các trào lưu tư tưởng triết học hiện đại, trong đó có triết học về khoa học trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận Mácxít là một nhiệm vụ quan trọng giúp nhận thấy sự giống nhau và khác biệt trong quan điểm về nhận thức và bản chất nhận thức khoa học, chân lý khoa học,… nhằm làm phong phú nội dung phép biện chứng duy vật trong tình hình mới. Hơn nữa, trong điều kện hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học, giáo dục toàn cầu, chắc chắn những triết lý về khoa học phương Tây hiện đại sẽ có ảnh hưởng và tác động ít nhiều đến đời sống khoa học Việt Nam, đặc biệt là với giới khoa học trẻ. Vì vậy, việc nghiên cứu này nhằm góp phần làm sáng tỏ những tư tưởng triết lý về khoa học của phương Tây hiện đại thông qua các tác phẩm của Thomas Samuel Kuhn là rất cần thiết trong việc nắm bắt, định hướng tư duy khoa học, quản lý và hội nhập khoa học. Từ những lý do trên, học viên chọn đề tài: “Tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn trong tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”” làm đề tài luận văn thạc sĩ để nghiên cứu.

2. Tình hình nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

2.1. Các công trình nghiên cứu tiếng Anh.

Steve William Fuller, với các công trình “Thomas Kuhn: a Philosophical History for Our Times”, nhà xuất bản đại học Chicago, năm 2000; “Kuhn vs Popper: the Struggle for the Soul of Sciene”, nhà xuất bản đại học Columbia, năm 2003;… Trong các công trình của mình Fuller, dành nhiều quan tâm cho triết học khoa học, trong đó đặc biệt là những nội dung trong “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Samuel Kuhn. Fuller, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về nhận thức luận mà T.Kuhn đã trình bày trong “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”, và xem sự ra đời của tác phẩm này như một cuộc cách mạng về tư tưởng và phương pháp trong nghiên cứu triết học cũng như trong khoa học xã hội. Fuller có những phân tích rất sâu và đánh giá xác đáng về những nội dung chủ yếu trong “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” cụ thể như: mẫu hình, vai trò của khoa học thông thường, vấn đề các thể cộng đồng khoa học, tương đối luận, vô ước,… từ đó đưa ra những nhận định tích cực về “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”, cũng như vị trí của triết học khoa học T. Kuhn trong nền triết học khoa học đương đại. Tuy nhiên hầu hết trong các công trình, Fuller bàn về thế giới quan của T.Kuhn là rất mờ nhạt. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Còn có thể kể đến các công trình của các tác giả: Gutting Gary, “Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn’s Philosophy of Science”, nhà xuất bản đại học Notre Dame, năm 1980; Cedarbaum D. G. “”Paradigms” Studies in the History and Philosophy of Science”, nhà xuất bản Pergamon, năm 1983. Nếu như Gutting Gary thể hiện sự thẩm định và ứng dụng các quan điểm của T.Kuhn như “mẫu hình”, “cách mạng khoa học” vào nghiên cứu khoa học thì Cedarbaum dành sự quan tâm đặc biệt cho học thuyết “mẫu hình” – như cái lõi, hạt nhân triết học Kuhn nhằm ứng dụng vào nghiên cứu lịch sử khoa học và triết học khoa học, nhấn mạnh tầm quan trọng không thể phủ nhận của “mẫu hình” trong nghiên cứu khoa học, triết học. Ngoài ra còn có thể liệt kê một số công trình quan trọng nghiên cứu tác phẩm cấu trúc một cách nghiêm túc như: Hoyningen-Huene Paul: “Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn’s Philosophy of Science”, nhà xuất bản đại học Chicago, năm 1993; James Conant và John Haugeland (tác phẩm viết chung): “The Road Since Structure”, nhà xuất bản đại học Chicago, năm 2000. Gattei Stefano: Thomas Kuhn’s ‘Linguistic Turn’ and the Legacy of Logical Empiricism, nhà xuất bản Routledge, năm 2008; Robert J. Richards và Lorraine Daston (tác phẩm viết chung): “Kuhn’s ‘Structure of Scientific Revolutions’ at Fifty: Reflections on a Science Classic”, nhà xuất bản đại học Chicago, năm 2016,… và nhiều công trình nghiên cứu khác về tác phẩm “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”.

Hầu hết, các công trình trên khi nghiên cứu và đánh giá “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Samuel Kuhn trên lập trường phi Mác-xít. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

2.2. Tài liệu bằng tiếngViệt.

Đặng Mộng Lân, “Cách mạng khoa học – sự thay đổi khuôn mẫu (Paradigm)” đăng trên tạp chí khoa học và nhân văn, công trình này đã đưa ra một hình ảnh rõ ràng và đơn giản về sự phát triển của khoa học: Một mẫu hình (một cấu trúc cơ bản ổn định nảy sinh từ một số khám phá được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học) xuất hiện rồi bị thay thế bởi một mẫu hình mới; Đinh thế Phong, “Khoa học và mô thức luận của Thomas Kuhn” đăng trên tạp chí Tia Sáng trình bày lại và đánh giá những quan niệm của Thomas Kuhn về “Khoa học thông thường” (normal science), mẫu hình, khoa học mang tính đột biến (hay tính cách mạng-revolutionary science), chuyển đổi mẫu hình; Lưu Phóng Đồng, “giáo trình triết học hướng đến thế kỷ 21”. Giáo trình triết học này lấy thái độ thực sự cầu thị của chủ nghĩa Marx mà đánh giá lại toàn bộ triết học phương Tây hiện đại và mối quan hệ của nó với triết học Mácxít. Trong đó tác giả có trình bày và đánh giá lại những tư tưởng triết học khoa học của Thomas Kuhn trong tác phẩm “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” là chủ yếu; Ngoài ra còn có một số công trình tiếng Việt khác có đề cập và đánh giá quan điểm triết học của Thomas Kuhn như công trình của các tác giả Melvil J.K, “Các con đường của triết học Phương Tây hiện đại”, Đinh Ngọc Thạch và Phạm Đình Nghiệm biên dịch; Đỗ Minh Hợp, “Diện mạo triết học phương Tây hiện đại”; Hà Văn Tấn, “Tập bài giảng về Triết học phương Tây hiện đại”, thư viện trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Tp.Hồ Chí Minh; Trần Quang Thái, Luận án Tiến sĩ: “Nhận thức luận của chủ nghĩa hậu hiện đại”, thư viện trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Tp.Hồ Chí Minh;… Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của đề tài là thông qua viêc tìm hiểu tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Samuel Kuhn như sự thể hiện của tư tưởng triết học trong khoa học, để nhận thấy rõ bản chất tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn. Từ đó, chỉ ra những giá trị, hạn chế và ảnh hưởng của nó đối với đời sống khoa học hiện đại.

Để đạt được mục đích đó, đề tài thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: tìm hiểu các tiền đề ra đời tác phẩm và tiểu sử cuộc đời hoạt động khoa học của Thomas Samuel Kuhn, hoàn cảnh ra đời và cấu trúc tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”

Thứ hai: tìm hiểu nội dung cơ bản của tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn qua tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” Thứ ba: chỉ ra những giá trị và hạn chế trong tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn trong tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” và ảnh hưởng của nó đối với đời sống khoa học đương đại.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Đề tài nghiên cứu về tư tưởng triết học khoa học trong tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Samuel Kuhn. Tuy nhiên, để phân tích, làm rõ và đánh giá toàn diện triết lý khoa học của Thomas Samuel Kuhn, học viên còn xem xét một số quan điểm triết học khoa học của các triết gia và triết gia khoa học phương Tây khác.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp biện chứng duy vật: Tác giả đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để nghiên cứu.
 • Phương pháp lịch sử – logic: Tiếp cận cụ thể, chân xác các sự kiện lịch sử theo một hệ thống logic, đồng thời kết hợp trên cơ sở hệ thống sự kiện, khái quát hóa để đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan.
 • Phương pháp phân tích so sánh, phân tích tổng hợp,…

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học, cũng như lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.

7. Cơ cấu của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục thì đề tài được chia làm 2 chương.

Chương 1: Khái quát bức tranh xã hội, triết học khoa học và vài nét về tác giả, tác phẩm.

Chương 2: Nội dung cơ bản quan điểm triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn trong tác phẩm “cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”

Trên đây là Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên ngành Triết Học nhé. Ngoài ra, các bạn học viên có nhu cầu tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thì có thể liên hệ trực tiếp đến ZALO: 0972.114.537 để được giúp đỡ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537