Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn học viên chuyên Ngành Tiếng Anh Thương Mại một danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn để làm bài nhé, nếu như những đề tài dưới đây chưa phù hợp với các bạn học viên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn cụ thể nhất về đề tài nhé.

Chia Sẻ 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại NEW

 1. A study on using extensive reading to enhance English reading comprehension of the 11th grade students at a high school in Hanoi
 2. Non-Major English Students’Motivation in Leaning Speaking  Skills: A Study at the People’s Police Academy
 3. A study on common English written errors made by first/ second year students of English major at Hanoi Law University.
 4. (Nghiên cứu một số lỗi thường gặp trong văn viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành NNA, trường ĐHLHN)
 5. A study on some difficulties in essay writing encountered by English major students at Hanoi Law University.
 6. (Nghiên cứu các khó khăn khi viết luận của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)
 7. A study on vocabulary/ legal vocabulary learning strategies employed by English major students at Hanoi Law University.
 8. (Nghiên cứu chiến lược học từ vựng/ từ vựng pháp lý của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)
 9. Factors that motivate English major students in writing lessons.
 10. (Các yếu tố thúc đẩy sinh viên ngành NNA trong giờ học viết Tiếng Anh)
 11. A study on English major students’ attitudes towards peer feedback in writing lessons at Hanoi Law University.
 12. (Nghiên cứu về quan điểm của sinh viên ngành NNA đối với hoạt động chữa bài của bạn học trong giờ học viết)
 13. Common errors in English speaking lessons of first/second year English major students at Hanoi Law University.
 14. (Nghiên cứu về các lỗi thường gặp trong kỹ năng nói của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 15. Improving reading comprehension through extensive reading activity: An action research for first/ second year English majors at Hanoi Law University.
 16. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: (Nghiên cứu hành động nhằm Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua hoạt động đọc mở rộng)
 17. A study on the causes of difficulties in English reading skills experienced by first/ second year English majors at Hanoi Law University.
 18. (Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 19. An investigation into the causes of difficulties English listening skills encountered by first/ second year English majors at Hanoi Law University.
 20. (Nghiên cứu các nguyên dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 21. Difficulties in listening comprehension of first/ second year English majors at Hanoi Law University and strategies to cope with.
 22. (Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất các chiến lược khắc phục)
 23. Difficulties in English speaking skill- From the perspective of students at Hanoi Law University
 24. (Nghiên cứu các khó khăn của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong học kỹ năng nói nhìn từ góc độ người học)
 25. Demotivating factors in English speaking lessons of English major students at Hanoi Law University and possible solutions.
 26. (Các yếu tố gây mất hứng thú trong giờ học nói tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: Students’ attitudes towards doing English presentations at Hanoi Law University
 28. (Nghiên cứu về thái độ của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về vấn đề làm thuyết trình tiếng Anh)
 29. Factors affecting motivation in learning English speaking skill of English majors/ non-English majors at Hanoi Law University
 30. (Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ/ không chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 31. Students’ perceptions of teachers’ oral feedback in English speaking lessons
 32. (Nhận thức của người học về phản hồi bằng miệng của giảng viên trong giờ học nói tiếng Anh)
 33. Strategies for coping with face-to-face oral communication problems employed by English major students at Hanoi Law University.
 34. (Các chiến lược giải quyết các vấn đề trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 35. Motivation and attitudes of Hanoi Law University English major students towards learning English.
 36. (Động lực và thái độ của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội về việc học tiếng Anh)
 37. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: Difficulties in learning legal English of the English major students at Hanoi Law University and solutions.
 38. (Những khó khăn trong việc học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)
 39. Difficulties and strategies for improving English legal reading skill of English major students at Hanoi Law University
 40. (Những khó khăn và chiến lược nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội)
 41. Active Learning-The Impact Of Active Learning On Student Performance
 42. A Study On Common Grammatical Errors In Essays Written By Third Year English Major
 43. Vocabulary Learning Strategies Of First Year English Majors
 44. A Study On Studying Speaking Skill Online For The 2nd Year English Major Students
 45. A Study On Techniques To Learn And Improve Specialized English Vocabulary For The Third-Year
 46. Application Of Active Learning Strategies To English Classes In Primary School
 47. How To Appropriately Assign Reading Homework To Third Year English Major
 48. How To Deal With Difficulties In Listening Skills Faced By Students At High School In Hai Phong
 49. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: How To Improve Debating Skills For Third Year English Major
 50. How To Increase Students Participation In Communicative Activities In Large Classes

THAM KHẢO DỊCH VỤ TẠI ĐƯỜNG LINK NÀY:

===>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Danh Sách 50 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ  Anh Văn Quốc Tế

 1. Common Errors In English Speaking Lessons Of Second Year English Major
 2. A Study On Some Common Errors Made By The First Year English Majors
 3. A Study On The Effect Of Extra- Techniques On Enhancing The First Year English Majored
 4.  A Study On Difficulties And Solutions To Improve Reading Skill For First-Year English Majors Student
 5. A Research On How To Use English Effectively In Job Interviews
 6. Factors Affecting English Speaking Skill By First – Year English Majors
 7. Study On Integrating Listening-Speaking Skills To Enhance The Speaking Skills For Second Year
 8. How Can Extensive Reading Be Applied To Better 2nd Year English Major Reading Skills
 9. Common Speaking Errors Made By 1st Year English Majors At HPU
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: Techniques In Achieving High Scores In IELTS Reading Test
 11. A Study Of Techniques To Improve English Vocabulary For Adults Learners
 12. Tips To Improve Listen Skills For Final Year Student In Hai Phong University Of Management
 13. An Analysis On Cultural Elements In Translation Of English Slogans Into Vietnamese
 14.  How To Improve Reading Skill For The Final Year Of English Major Students At HPU
 15. A Study On The Extra- Activities On Improving The First Year English
 16. Effective Methods To Improve Speaking Skill For English Major Freshmen At Hai Phong Technology
 17. A Study On Common Grammatical And Lexical Errors In Writing Skill Made By The First Year
 18. A Study On Difficulties Of Bilingual Learning And Some Suggestions For English Major Student
 19. Difficulties Faced By The Second-Year English Non-Major Students In Doing Picture Description
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: Equivalence In The Vietnamese Translation Of Sherlock From Netflix
 21. Using Task-Based Approach To Improve The 9th Graders Speaking Skills At A Secondary School
 22. Difficulties Encountered By The Tenth Graders In Learning English Listening Skills At An Upper
 23. An Evaluation Of The Textbook Advanced Business Interpretation & Translation For The Fourth Year
 24. Using Debate Technique To Improve The Speaking Skill Of The 3rd Year Students Majoring In English
 25. Politeness Strategies In Giving And Responding To Compliments In The Voice Of Vietnam 2015
 26. Using Pair Work To Improve The First Year Non-English Major Students Speaking Skill
 27. A Study Of The Use Of Addressing Terms In English And Vietnamese Families
 28. Using Mind-Mapping Technique To Improve The 12th Graders English Vocabulary At My Hao High School
 29. Conceptual Metaphors Of Love In Lyrics By Ed Sheeran
 30. An Investigation Into Common Errors Related To Collocations With “Make” And “Do”
 31. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại: An Evaluation Of The Textbook Tiếng Anh 6 (10-Year Program)

Trên đây là Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Thương Mại mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên chuyên Ngành Tiếng Anh Thương Mại, nếu như những đề tài này chưa phù hợp với những bạn học viên khó tính nhất thì liên hệ với Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn về những đề tài hay hơn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537