Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học

Đánh giá post

Cập Nhập Danh Sách Đề Tài Luận Văn Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ. Để có thể hỗ trợ các bạn học viên đang chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ, hay còn có tên gọi khác đó là Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ. Dịch Vụ Viết Luận Văn chia sẻ đến các bạn học viên danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ đã được khóa trước được giáo giáo hướng dẫn ký cho bảo vệ thành công trước hội đồng, và đạt điểm số cao.

Đối với Luận văn thạc sĩ Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ, thì có rất nhiều đề tài mới lạ, tuy nhiên những đề tài đó các bạn học viên lựa chọn làm bài thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất đó là không có tài liệu tham khảo, thứ hai các bạn học viên không biết phải bắt đầu làm bài như nào, thứ ba có lẽ các bạn hoàn toàn bó tay trước khi làm đề cương chi tiết, vì không có một bài làm nào để có thể tham khảo. Tuy nhiên, vì là đề tài mới nên sẽ được giáo viên đánh giá cao hơn với những đề tài cũ, nhưng không phải vì thế mà bạn sẽ được điểm cao, còn những bạn học viên lựa chọn những đề tài cũ, đề tài phổ biến mà hoàn thành bài xuất sắc thì lại đạt được điểm cao, đó là vì bài có nhiều tài liệu tham khảo, vì hướng viết của bài làm được xác định từ lúc làm đề cương, cho nên bài làm tốt sẽ có điểm cao hơn những bạn học viên lựa chọn những đề tài khó.

Và hiểu được các bạn học viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài, và có được nhiều đề tài hay, cũng như có thêm những đề tài tham khảo thì các bạn học viên có thể lựa chọn những đề tài dưới đây nhé.

Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Các Vườn Ươm Doanh Nghiệp Tại Các Trường Đại Học Của Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tiếp Cận Văn Hóa Trong Quản Lý Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Của Doanh Nghiệp
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Nhận Diện Những Rào Cản Trong Hội Nhập Quốc Tế Về Khoa Học Và Công Nghệ Của Lực Lượng CAND
 4. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Chính Sách Tài Chính Cho Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Để Thích Ứng Với Cách Mạng 4.0
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Nhận Diện Rào Cản Trong Việc Hình Thành Doanh Nghiệp Spin-Off Trong Các Cơ Sở Nghiên Cứu Và Đào Tạo
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Vai Trò Của Vốn Xã Hội Trong Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ – Trường Hợp Các Nhóm Nghiên Cứu Mạnh
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thị Trường Kéo Thúc Đẩy Thương Mại Hóa Kết Quả Nghiên Cứu Và Triển Khai
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Công Nghệ Trong Doanh Nghiệp
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Chức Năng Nghiên Cứu Khoa Học Của Các Trường Đại Học Quân Đội
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Trong Lĩnh Vực Hàng Hải Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Cơ Chế Hậu Kiểm Đối Với Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Ngoài Công Lập
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Tăng Cường Thu Hút Sử Dụng Vốn ODA Để Đầu Tư Cho Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Nhóm Nghiên Cứu Mạnh Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Chính Sách Công Nghệ Thống Nhất Trong Hệ Thống Truyền Máu Ở Việt Nam
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Áp Dụng Tiếp Cận Đổi Mới Trong Hoạt Động Thiết Kế Đồ Họa Nhằm Đẩy Nhanh Kết Quả Vào Thực Tế
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Trung Tâm Kết Nối Doanh Nghiệp Nhằm Xúc Tiến Thương Mại Hóa Kết Quả Nghiên Cứu
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Vận Dụng Lý Thuyết Di Động Xã Hội Để Xây Dựng Chính Sách Thu Hút Nhân Lực R&D Tại Viện Hàn Lâm Kh&Cn
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Luận Điểm Về Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Đổi Mới Của Doanh Nghiệp Việt Nam
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ:  Khắc Phục Những Rào Cản Đối Với Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Thực Hành Chính Sách Công Nghệ Thống Nhất Tương Thích Trong Hệ Phần Mềm Xử Lý Dữ Liệu Địa Chính
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Và Công Nghệ Công An N
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Mô Hình Liên Kết Giữa Trường Đại Học – Viện Nghiên Cứu
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hiện Thực Hóa Thiết Chế Tự Chủ Trong Hệ Thống Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tính Tất Yếu Về Đa Dạng Hóa Chức Năng Và Cơ Cấu Tổ Chức Nghiên Cứu Và Triển Khai
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ:  Tác Động Của Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ Đến Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ:  Xây Dựng Mối Liên Kết Giữa Nghiên Cứu Khoa Học Với Đào Tạo Và Sản Xuất Theo Hướng Tự Chủ, Tự Chịu
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Mô Hình Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Tỉnh Theo Hướng Mở Rộng Tham Gia Của Cộng Đồng
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Lộ Trình Áp Dụng Chỉ Số Đổi Mới SII Vào Đánh Giá Hoạt Động Đổi Mới Ở Việt Nam Trong Xu Thế Hội Nhập
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thúc Đẩy Phát Triển Năng Lực Công Nghệ Trong Công Nghiệp Ở Việt Nam
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Doanh Nghiệp Spin-Off Để Thương Mại Hóa Kết Quả Nghiên Cứu Tại Viện Nghiên Cứu Da-Giầy
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Công Nghệ Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Liên Kết Giữa Nghiên Cứu Khoa Học – Đào Tạo
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Quỹ Dự Phòng Nhằm Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Cấp Phát Kinh Phí Thực Hiện Đề Tài
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Sàn Giao Dịch Công Nghệ Ảo Để Thúc Đẩy Thương Mại Hóa Kết Quả Nghiên Cứu Ứng Dụng
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ:  Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Khuôn Khổ Chính Sách Công Nghệ Thống Nhất
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Chính Sách Nhân Lực Kh&Cn Trong Trường Đại Học Nhằm Hình Thành Đại Học Định Hướng
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tái Cấu Trúc Các Viện Chuyên Ngành Nhằm Hoàn Thiện Chức Năng Đào Tạo Của Viện Hàn Lâm Khoa Học
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xác Lập Mối Liên Hệ Giữa Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Tại Bệnh Viện Công Lập
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tái Cơ Cấu Viện Cơ Học Nhằm Gắn Kết Nghiên Cứu Với Đào Tạo Và Sản Xuất
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Mô Hình Liên Kết Giữa Bệnh Viện Và Doanh Nghiệp Nhằm Tăng Cường Hiệu Quả Sử Dụng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học

Chọn Lọc 50 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Mô Hình Đại Học Đổi Mới Nhằm Thích Ứng Với Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thu Hút Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Theo Định Hướng Mục Tiêu Phát Triển
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Tài Chính Điều Chỉnh Di Động Xã Hội Của Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Phát Triển Quan Hệ Liên Kết Nghiên Cứu Giữa Viện Nghiên Cứu Với Địa Phương Thông Qua Các Dự Án
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Thu Hút Nguồn Nhân Lực KH&CN Chất Lượng Cao Tại Các Trường Đại Học Ở Việt Nam
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Chính Sách Công Nghệ Trong Lĩnh Vực Tự Động Hóa Của Ngành Khai Thác Than Hầm Lò Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Các Tổ Chức Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp, Đổi Mới Sáng Tạo
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Ngành Năng Lượng Nguyên Tử Trong Bối Cảnh
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Hợp Tác Quốc Tế Nhằm Nâng Cao Vai Trò Của Bảo Tàng Khoa Học
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Chính Sách Thúc Đẩy Đầu Tư Mạo Hiểm Đối Với Hoạt Động Ươm Tạo Doanh Nghiệp Khoa Học
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Phát Triển Mạng Lưới Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Thành Phố Hải Phòng
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước Về An Toàn Bức Xạ Và Hạt Nhân Qua Trường Hợp
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Ứng Dụng Khoa Học Luận Của Thomas Samuel Kuhn Trong Khoa Học Về Chính Sách Khoa Học
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Của Viện Nghiên Cứu Khoa Học
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Các Tổ Chức Khoa Học Công Nghệ Trực Thuộc Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Đề Xuất Giải Pháp Áp Dụng Cơ Chế Đối Tác Công – Tư Trong Các Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Ninh Bình
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Tiêu Chí Lựa Chọn Đối Tác Chiến Lược Và Giải Pháp Thúc Đẩy Hợp Tác Quốc Tế
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tái Cấu Trúc Viện Khoa Học Và Kỹ Thuật Hạt Nhân Để Thực Hiện Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thúc Đẩy Ứng Dụng Công Nghệ 3D Trong Công Tác Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Mô Hình Quỹ Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Sáng Tạo Trong Các Trường Đại Học
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thúc Đẩy Sử Dụng Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp Ở Nước Cộng Hoà
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Đánh Giá Chiến Lược Nghiên Cứu Khoa Học Trong Lâm Nghiệp Việt Nam Đến Năm 2020
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thúc Đẩy Đổi Mới Công Nghệ Khai Thác, Bảo Quản Hải Sản Cho Ngư Dân Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Chí Xét Duyệt Các Nhiệm Vụ Hợp Tác Quốc Tế Về Khoa Học Và Công Nghệ Theo Nghị
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin Phục Vụ Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Bộ Nội Vụ
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Đào Tạo Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Trong Doanh Nghiệp Thông Qua Liên Kết Với Trường Đại Học
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Trong Xu Thế Hội Nhập Quốc Tế
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Chính Sách Ươm Tạo Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Mô Hình Truyền Thông Khoa Học Và Công Nghệ Cho Các Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Lựa Chọn Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Cho Thành Phố Hà Nội
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Thực Thi Chính Sách Công Nghệ Đa Mục Tiêu Để Tránh Lãnh Phí Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Vai Trò Của Các Spin-Off Trong Việc Thúc Đẩy Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học Vào Thực Tiễn
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Thúc Đẩy Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất Và Đời Sống
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Huyện Qua Thực Tế
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Phát Triển Hoạt Động Định Giá Công Nghệ Nhằm Thúc Đẩy Thương Mại Hóa Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Thúc Đẩy Phát Triển Các Tổ Chức Định Giá Công Nghệ Tại Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Thúc Đẩy Đổi Mới Công Nghệ Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Ngành Điện
 39. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Nghiên Cứu Giải Pháp Tăng Cường Số Lượng, Nâng Cao Chất Lượng Công Bố Quốc Tế Qua Thực Tế Của Quỹ
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Gắn Đào Tạo Với Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Của Tỉnh Ninh Bình

Danh Sách 55 Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Thúc Đẩy Ứng Dụng Thành Tựu Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất Nông Nghiệp Tỉnh Ninh Bình
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Thúc Đẩy Hoạt Động Đổi Mới Công Nghệ Của Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Nghiên Cứu Thực Trạng Và Hiệu Quả Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trong Lĩnh Vực Y Tế
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Liên Kết Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Trong Việc Quản Lý Và Bảo Hộ Nhãn Hiệu Quốc Tế Vào Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Độc Lập Để Quản Lý Các Chỉ Dẫn Địa Lý Của Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Thống Nhất Hóa Biểu Mẫu Kế Hoạch Nghiên Cứu Khoa Học Của Tổng Cục Dân Số – Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hoàn Thiện Các Thiết Chế Nhằm Tăng Cường Hiệu Quả Hoạt Động Của Spin-Off Trong Các Trường Đại Học
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tận Dụng Tính Ưu Việt Của Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao Năng Lực Công Nghệ Dịch Vụ
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Tài Chính Thúc Đẩy Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Trong Xử Lý Nước Thải Gây Ô Nhiễm Môi Trường
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Chính Sách Tài Chính Hỗ Trợ Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Muối Đổi Mới Công Nghệ
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Công Tác Quản Lý Nhãn Hiệu Và Tên Thương Mại
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Cụm Sản Xuất Gắn Liền Với Công Nghệ Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Để Phát Triển Bền Vững
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Quản Lý Sản Phẩm Đầu Ra Nhằm Thúc Đổi Mới Công Nghệ Trong Các Doanh Nghiệp Công Ích
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Khắc Phục Rào Cản Trong Quá Trình Tự Chủ Của Các Tổ Chức Nghiên Cứu Và Triển Khai Công Lập
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Đổi Mới Công Nghệ Theo Hướng Tự Động Hóa Quy Trình Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Nhằm Huy Động Nguồn Vốn Ngoài Ngân Sách Đầu Tư Cho Khoa Học
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Trong Trường Đại Học
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Hình Thành Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Góp Phần Vào Hoạt Động Đổi Mới Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Gắn Kết Quả Nghiên Cứu Với Đào Tạo Nhằm Thúc Đẩy Việc Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Giải Pháp Tháo Gỡ Rào Cản Trong Trích Lập Và Sử Dụng Hiệu Quả Quỹ Phát Triển Khoa Học
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Áp Dụng Chính Sách Công Nghệ Để Giải Quyết Xung Đột Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Mỏ
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Phát Triển Thị Trường Công Nghệ Theo Định Hướng Nhu Cầu
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghệ Tới Định Hướng Cải Cách Chương Trình Giáo Dục Ở Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Nâng Cao Năng Lực Công Nghệ Hệ Thống Phát Thanh, Truyền Thanh
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Định Hướng Công Nghệ Thông Tin Vào Việc Tin Học Hóa Hệ Thống Bảo Hiểm Y Tế
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ:  Xây Dựng Chính Sách Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Bằng Lò Đốt Để Bảo Vệ Và Phát Triển
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Thúc Đẩy Hoạt Động Đổi Mới Trong Các Trường Đại Học Ở Việt Nam Theo Định Hướng Đại Học
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động R&D Ở Các Trường Đại Học Tại Việt Nam
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ: Chính Sách Công Nghệ Xử Lý Xung Đột Môi Trường Giữa Bệnh Viện Và Cộng Đồng Dân Cư Sống Xung Quanh

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ, ngoài ra tại Dịch Vụ Viết Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

CUỐN TOÀN VĂN

Cuốn toàn văn được trình bày từ 80 đến 100 trang, đối với lĩnh vực khoa học xã hội có thể nhiều hơn nhưng không quá 120 trang, gồm các phần chính sắp xếp theo trình tự sau: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có). Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa , in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Luận văn đóng bìa cứng, màu xanh đậm, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt, có trang phụ bìa đặt ngay sau trang bìa (xem các mẫu dưới đây):

1. Cấu trúc của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Cấu trúc của luận văn được thể hiện qua mẫu trang Mục lục dưới đây (các phần cấu thành nên cuốn toàn văn phải được sắp xếp theo đúng trình tự):

MỤC LỤC

 • Trang phụ bìa
 • Lời cam đoan
 • Mục lục
 • Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có)
 • Danh mục các bảng (nếu có)
 • Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có)
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1 TỔNG QUAN
 • Chương 2 NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
 • Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)
 • PHỤ LỤC
 • Lời cam đoan

Mẫu lời cam đoan có thể viết như sau

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận văn ký và ghi rõ họ tên

2. Các loại danh mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Dòng tên của mỗi danh mục (ví dụ “Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt”) được đặt ở đầu và giữa trang đầu tiên của danh mục. Cách trình bày các danh mục như sau:

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề. Không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức,… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viế t tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

Ví dụ về cách trình bày danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt:

CÁC KÝ  HIỆU:

 • Tần số của dòng điện và điện áp (Hz)
 • Mật độ điện tích khối (C/m3)

CÁC CHỮ VIẾT TẮT:

3. Cấu trúc của phần “Mở đầu”

Phần “Mở đầu” phải bao gồm các nội dung cơ bản sau (được thể hiện dưới dạng đề mục):

 • Lý do ch ọn đề tài (hay Tính cấp thiết của đề tài);
 • Mục đích nghiên cứu;
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
 • Phương pháp nghiên cứu;
 • Ý ngh ĩa khoa học và thực tiễn của đề tài;
 • Cấu trúc của luận văn (số chương, tên chương, tóm t ắt nội dung của từng chương).

4. Soạn thảo văn bản Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc. Đối với phần nội dung (văn bản), dùng cỡ 13 hoặc 14 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương. Cỡ chữ của tên chương và tên đề mục có thể chọn lớn hơn, cỡ chữ của tên chương phải lớn hơn cỡ chữ của tên đề mục. Từ “Mở đầu”, tên các chương, các cụm từ “Kết luận và kiến nghị” và “Danh mục tài liệu tham khảo” phải được đặt ở đầu trang, ngay giữa trang và có ki ểu chữ, cỡ chữ giống nhau. Kiểu trình bày (kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách thụt vào đầu dòng,…) đối với các đề mục cùng cấp (xem mục 5 ở ngay dưới) phải giống nhau trong to àn bộ luận văn. Quy định này cũng được áp dụng cho tên các hình vẽ hay tên các b ảng biểu.

 • Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.
 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines.
 • Quy định về bề rộng lề của trang soạn thảo: lề trên 3,5 cm; l ề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.
 • Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. Trang 1 là trang đầu tiên của phần “Mở đầu”.
 • Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là chiều từ gáy luận văn đọc ra.

5. Đề mục

Các đề mục trong luận văn được đánh số thứ tự thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số thứ tự của chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ đề mục 1 nhóm đề mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm đề mục phải có ít nhất hai đề mục, ví dụ không thể chỉ có đề mục 2.1.1 mà không có đề mục 2.1.2 tiếp theo.

Đề mục và nội dung của nó phải đi liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm cuối trang này nhưng nội dung ở đầu trang sau.

Có hai loại đề mục: các đề mục cùng cấp (là các đề mục có cùng số chữ số trong số thứ tự của chúng, ví dụ 1.1.2, 1.1.3 v à 2.1.3) và các các đề mục không cùng cấp (ví dụ 1.1 và 1.1.1). Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng c ấp phải khác nhau, ví dụ:

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • 1.1.1. Một số khái niệm
 • 1.1.1.1. Mạch điện hay
 • 1.1. Giới thiệu tổng quan
 • 1.1.1. Một số khái niệm
 • 1.1.1.1. Mạch điện

Và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ luận văn.

6) Bảng biểu, hình vẽ, công thức Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Hình vẽ ở đây bao gồm những hình vẽ thông thường, hình ảnh, đồ thị, biểu đồ và sơ đồ.

Việc đánh số thứ tự của bảng biểu, hình vẽ, công th ức phải gắn với số thứ tự của chương, ví dụ: Bảng 2.3 (bảng thứ 3 trong Chương 2), Hình 3.4, Công   thức (1.10).Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục

Tài liệu tham khảo.

Số thứ tự và tên của bảng biểu được ghi ngay phía trên bảng và ở giữa bảng. Số thứ tự và tên của hình vẽ được ghi ngay phía dưới hình và ở giữa hình. Số thứ tự của công thức được ghi ở bên phải của công thức và khoảng cách đến mép phải của trang văn bản phải như nhau trong toàn bộ luận văn. Cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong soạn thảo luận văn. Phải sử dụng cùng kiểu chữ và loại chữ cho số thứ tự và tên của tất cả các bảng biểu trong toàn bộ luận văn. Quy định này cũng được áp dụng cho hình vẽ và công thức. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng d ài có thể trình bày trên nhiều trang liên tiếp nhưng mỗi dòng trong bảng phải nằm gọn trong một trang, không thể nằm trên hai trang khác nhau. Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm (ví dụ trang giấy khổ A3, 297 x 420 mm). Chú ý gấp trang giấy này như minh họa ở hình vẽ bên sao cho số thứ tự và tên của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng cho phép tránh bị đóng vào gáy của luận án phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

Trong mọi trường hợp, bề rộng lề như đã quy định ở mục 4. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại. Khi đề cập đến các bảng biểu v à hình vẽ phải nêu rõ s ố thứ tự của hình và bảng biểu đó, ví dụ “… được nêu trong B ảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2)” mà không được viết “… được nêu trong b ảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

Cách chú dẫn tài liệu tham khảo

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi ng ười đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ :

8. Danh mục tài liệu tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác gi ả theo thông lệ của từng nước:

 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo, phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xu ất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách ,… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác gi ả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in ng hiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách) Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web , cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập.

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 • Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng,98(1), tr. 10-16.
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 -1996) phát triển lúa lai,Hà Nội.
 • Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến
 • Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ,Luận văn thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

Tiếng Anh Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ

 • Anderson, J. E. (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case ”,American Economic Review,751(1), pp. 178-90.
 • Boulding, K. E. (1995), Economics Analysis,Hamish Hamilton, London.
 • Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam,Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537