Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn học viên chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục một danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn để làm bài nhé, nếu như những đề tài dưới đây chưa phù hợp với các bạn học viên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn cụ thể nhất về đề tài nhé.

Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

 1. Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Cơ Khí
 2. Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Đào Tạo Nhân Lực
 3. Quản Lý Phát Triển Các Trường Cao Đẳng Nghề Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Vùng Kinh Tế Trọng Điểm
 4. Những Tương Quan Trong Việc Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Kinh Tế
 5. Thực Trạng Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường Dạy Nghề Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: Kiến Tạo Môi Trường Dạy Học Toàn Diện Tại Đại Học Thái Nguyên
 7. Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm
 8. Đánh Giá Việc Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường Đại Học Trực Thuộc Bộ Công Thương
 9. Quản Lý Khoa Học Cấp Cơ Sở Tại Các Trường Đại Học Thuộc Đại Học Thái Nguyên-Thực Trạng Và Giải Pháp
 10.  Chiến Lược Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Thanh Tra Giáo Dục Tại Tỉnh Thanh Hóa
 11. Nghiên Cứu Thực Trạng Môi Trường Khuyến Tri Thức Tại Các Công Ty Tư Nhân Thuộc Lĩnh Vực Giáo Dục
 12. Quản Lý Quá Trình Dạy-Học Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Các Trường Cao Đẳng Trong Hiệp Hội Các Trường
 13. Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Các Môn Chuyên Ngành Trong Trường Dạy Nghề Thuộc Bộ Công Thương
 14. Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh
 15. Quản Lý Dạy Học Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Tại Trường Tiểu Học Tỉnh Vĩnh Long
 16. Quản Trị Nguồn Nhân Lực Các Trường Đại Học Địa Phương Thuộc Khu Vực Miền Trung Việt Nam
 17. Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy Trong Các Trường-Khoa Đại Học Sư Phạm
 18. Đánh Giá Chất Lượng Quản Lý Dạy – Học Của Người Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở
 19. Quản Lý Đào Tạo Theo Năng Lực Thực Hiện Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng Ở Các Trường Cao Đẳng Xây Dựng
 20. Cơ Sở Khoa Học Về Quản Lý Trường Đại Học Thuộc Bộ Công Thương Theo Hướng Tự Chủ Và Trách Nhiệm
 21. Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Đáp Ứng Nhu Cầu Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Vùng Đông Nam Bộ
 22. Quản Lí Đào Tạo Cán Bộ Chỉ Huy Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng
 23. Quản Lý Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 24. Quản Lí Thực Tập Sư Phạm Trong Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Chuẩn Nghề
 25. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo DụcSự Thích Hợp Giữa Năng Lực Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin
 26. Kết Nối Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học
 27. Đánh Giá Thực Trạng Chương Trình Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Của Trường Đại Học Nông Lâm
 28. Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Cho Các Nhà Quản Lý Giáo Dục Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 29. Những Yếu Tố Động Lực Dự Báo Hiệu Suất Thực Hiện Công Việc Của Giáo Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm
 30. Nghiên Cứu Và Dự Đoán Tiềm Năng Phát Triển Của Giảng Viên Dựa Trên Các Đặc Tính Nghiệp Vụ Và Hồ Sơ
 31. Nghiên Cứu Phong Cách Quản Lý Của Hiệu Trưởng Và Các Yếu Tố Cấu Thành
 32. Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Qua Chất Lượng Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Các Trường Thành Viên
 33. Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hải Phòng
 34. Biện Pháp Quản Lý Về Hợp Tác Đào Tạo Nghề Giữa Các Trường Cao Đẳng Và Doanh Nghiệp Ở Tỉnh Vĩnh Phúc
 35. Kỹ Năng Giám Sát, Kỹ Năng Giảng Dạy Và Năng Lực Chuyên Môn Của Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề
 36. Nâng Cao Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Hùng Vương
 37. Sự Hài Lòng Và Hiệu Suất Công Việc Của Cán Bộ Viên Chức Trường Đại Học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam
 38. Phong Cách Lãnh Đạo Của Nhà Quản Lý Các Trường Đại Học Hướng Tới Việc Thỏa Mãn Yêu Cầu Công Việc
 39. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: Những Tương Quan Đến Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên
 40. Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trong Các Trường Nghệ Thuật Ở Phía Bắc Việt Nam
 41. Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh Công Tác Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông
 42. Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Học Tập Các Môn Khoa Học Mác – Lênin, Tư Tưởng
 43. Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Kết Quả Tự Học Cho Sinh Viên Hệ Chính Qui Trường Đại Học
 44. Xây Dựng Trung Tâm Giáo Dục Cộng Đồng Một Biện Pháp Đẩy Mạnh Xã Hội Hóa Công Tác Giáo Dục
 45. Các Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Nhằm Nâng Cao Chất Lượng
 46. Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tỉnh Lạng Sơn
 47. Những Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Nước Ngoài Trong Tình Hình Hiện Nay
 48. Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Để Xây Dựng Mô Hình Đảm Bảo Chất Lượng Dùng Cho Các Trường Cao Đẳng
 49. Biện Pháp Quản Lý Năng Lực Sư Phạm Của Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Bắt Nạt Huyện Ba Vì
 50. Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam

Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
 1. Quản Lý Trường Tiểu Học Theo Tiếp Cận Quản Lý Dựa Vào Nhà Trường
 2. Quản Lý Đào Tạo Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng
 3. Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Ở Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Của Bộ Nội Vụ
 4. Cơ Sở Lí Luận Và Thực Tiễn Của Tự Đánh Giá Trong Quản Lý Chất Lượng Ở Trường Trung Học Phổ Thông
 5. Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Các Tỉnh Vùng Kinh Tế Trọng Điểm
 6. Quản Lý Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Việt Nam Trong Bối Cảnh Mới
 7. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: Pháp Luật Về Cán Bộ, Công Chức Chính Quyền Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay
 8. Phối Hợp Giữa Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Với Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Việc Tuyên Truyền
 9. Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Tiếng Dân Tộc Cho Cán Bộ, Công Chức Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên
 10. Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Đại Học Theo Tiếp Cận CDIO
 11. Quản Lý Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Bắc Ninh Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Đô Thị Hóa
 12. Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Xã Hội Hoá Ở Trường Trung Học Phổ Thông
 13. Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Của Học Viên Ở Các Trường Đại Học Quân Sự
 14. Phát Triển Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Trong Những Năm Đầu Xây Dựng Xã Hội
 15. Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Theo Chuẩn Nghề Nghiệp
 16. Quản Lý Tài Chính Của Các Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Khu Vực Tây Bắc Đối Với Trường Trung Học Phổ Thông
 17. Chính Sách Nhập Khẩu Dịch Vụ Giáo Dục Đại Học Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế Ở Việt Nam
 18. Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Trong Các Trường THPT Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 19. Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi
 20. Quản Lý Đào Tạo Của Các Trường Cao Đẳng Du Lịch Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp
 21. Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin Trong Các Trường Cao Đẳng
 22. Quản Lý Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Nghề Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng
 23.  Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Đại Học Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực
 24. Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Hiện Nay
 25. Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Cấp Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương
 26. Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Học Viên Trong Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Quản Lý Giáo Dục Theo Tiếp Cận Năng Lực
 28. Quản Lý Đào Tạo Dựa Trên Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ở Các Trường Đại Học Tư Thục Miền Trung
 29. Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Vùng Tây Bắc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới
 30. Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực
 31. Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Cơ Sở Dạy Nghề Với Doanh Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 32. Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Miền Đông Nam Bộ
 33. Quản Lý Hoạt Động Tham Gia Xã Hội Hoá Giáo Dục Của Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Đồng Bằng Sông
 34. Cơ Sở Khoa Học Của Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Trình Độ Cao Đẳng, Đại Học Ở Việt Nam
 35. Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Thành Phố Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Hiện Nay
 36. Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
 37. Quản Lí Phát Triển Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Theo Định Hướng Xã Hội Học Tập
 38. Quản Lý Tài Chính Trong Nhà Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Tăng Quyền Tự Chủ Và Tự Chịu
 39. Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học An Giang Theo Tiếp Cận Quản Lí Nhân Lực
 40. Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông
 41. Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Với Doanh Nghiệp Ở Tỉnh Vĩnh Phúc
 42. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: Quản Lý Nghiên Cứu Khoa Học Tại Các Cơ Sở Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục
 43. Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa
 44. Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Bắc Tây Nguyên Trong Bối Cảnh
 45. Quản Lý Đào Tạo Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Dân Tộc Thiểu Số Tại Học Viện Chính Trị
 46. Quản Lý Đào Tạo Của Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực
 47. Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Trong Giai Đoạn Đổi Mới Giáo Dục
 48. Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Các Trường Đại Học Tư Thục Khu Vực Miền Trung Việt Nam
 49. Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Trực Thuộc Bộ Công Thương Trong Bối Cảnh Hiện Nay
 50. Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Của Trường Trung Học Phổ Thông Theo Chuẩn Nghề

THAM KHẢO DỊCH VỤ TẠI ĐƯỜNG LINK NÀY:

===>  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Luận văn và tóm tắt luận văn của học viên khi nộp về Phòng Sau đại học để trình Viện trưởng Học viện xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức sau:

YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Số phần, số chương của luận văn tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương, cụ thể:

MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn)
 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

 1. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
 • – Mục đích: – Nhiệm vụ:
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 • – Đối tượng nghiên cứu: – Phạm vi nghiên cứu:
 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
 • – Phương pháp luận:
 • – Phương pháp nghiên cứu:
 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn (đóng góp mới)
 2. Kết cấu của luận văn

NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đây là phần trình bày, đánh giá bàn luận các kết quả: yêu cầu mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận, đánh giá phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo, được trình bày phù hợp theo yêu cầu về nội dung của từng chương. Chẳng hạn: một trong những cách thức trình bày tiêu đề các chương như sau: 

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN/KHOA HỌC…

Chương 2 THỰC TRẠNG…

Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP…

KẾT LUẬN

Trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn.

PHỤ LỤC (nếu có) Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1.2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

Luận văn phải được trình bày theo đúng quy cách; bảo đảm khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn phải có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình.

Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem phụ lục phần mẫu bìa và mẫu trang phụ bìa).

1.2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm và lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu hoặc cuối mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ cần trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), có khối lượng tối thiểu không dưới 80 trang, không kể tài liệu tham khảo và các phụ lục (nếu có). Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1.2.2. Tiểu mục

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 1.1.2.1. chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 1). Tại mỗi nhóm tiểu mục, phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1. mà không có tiểu mục 1.1.2. tiếp theo.

1.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ, Hình 2.5 có nghĩa là hình thứ 5 trong Chương 2. Mọi đồ thị, bảng biểu… lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Nguồn trích dẫn phải liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. Các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ phải ghi rõ đơn vị tính.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận văn phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng theo kích thước này. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học

Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn trình bày theo quy định tại Tiểu mục 1.2.1.

Đối với những trang giấy có chiều đứng cao hơn 297mm (bản đồ, hình vẽ…) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.

Trong luận văn, các hình vẽ phải sạch sẽ và bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải như cỡ chữ sử dụng trong chính văn luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu, hình vẽ và sơ đồ phải nêu rõ số của hình, bảng biểu và sơ đồ đó, ví dụ: “… được nêu trong Bảng 2.1” hoặc “(xem hình 2.3)” mà không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1.2.4. Viết tắt

Không lạm dụng viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì ngay sau lần viết lần thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

1.2.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì bị coi là thiếu trung thực trong khoa học, những luận văn như vậy sẽ không được Giám đốc Học viện duyệt để bảo vệ. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc luận văn.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Đối với các tài liệu dịch cũng được thực hiện tương tự.

Khi cần trích dẫn một đoạn ngắn (ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy) thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Trường hợp này, mở đầu và kết thúc đoạn trích dẫn không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Cách xếp danh mục Tài liệu tham khảo xem Mục II của Hướng dẫn này. Việc trích dẫn được thực hiện theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, cần có cả số trang, ví dụ: [16, tr.113-115]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [21], [23], [25]. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1.2.6. Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính văn của luận văn.

1.2.7. Mục lục của luận văn

Cần sắp xếp sao cho Mục lục của luận văn gọn trong một trang giấy, ví dụ về trang Mục lục của một luận văn:

1.2.8. Tóm tắt luận văn

Tóm tắt luận văn phải in chụp hoặc in typô với số lượng từ 15 đến 20 bản, kích thước 140 x 210 mm (khổ A4 gập đôi); được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa; số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận văn.

Tóm tắt luận văn được trình bày có khối lượng tối đa không quá 24 trang in trên 2 mặt giấy; cỡ chữ Times New Roman 11 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ; chế độ dãn dòng là Exactly 17 pt; lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm; các bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn; thể hiện đầy đủ toàn văn kết luận và đề xuất mới của luận văn. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

Cuối bản tóm tắt luận văn là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận văn với đầy đủ thông tin về tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí (nếu có). Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận văn.

Toàn văn tóm tắt luận văn phải được đăng tải công khai trên trang web của Phòng Sau đại học, Học viện Phật giáo trước ngày bảo vệ luận văn 3 ngày.

HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ (ví dụ, Nguyễn Văn A chứ không phải A (Nguyễn Văn).
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tác giả là: Bộ Nội vụ xếp theo vần B, Học viện Hành chính xếp theo vần H.

2.3. Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đủ các thông tin:

 • tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận văn, báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

(Xem ví dụ ở phần tài liệu tham khảo số 2, 3, 23, 30, 31, 32, 33)

Tài liệu tham khảo là báo cáo, tin trong tạp chí, bài trong một cuốn sách…

ghi đầy đủ các thông tin sau: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

 • tên tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

(Xem ví dụ ở phần tài liệu tham khảo số 1, 28, 29).

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dong thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là một số ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Bộ Nội vụ (2004), Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án điều tra thực trạng cán bộ chuyên trách cơ sở, Hà Nội.
 2. Bùi Xuân Đính (2003), “Việc tuyển chọn và sử dụng quan lại thời phong kiến Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật, số 7 (183), tr. 46-53. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
 3. Lê Thế Tiệm (1997), Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của lực lượng cảnh sát nhân dân ở nước ta hiện nay, Luận văn Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 4. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tiếng Anh

 1. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quaota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp.178-90.
 2. Bolding K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamiltion, London.
 3. Borakati R. P., Virmani S. S. (1997), Genetics of thermosensive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.
 4. Burton G. WW. (1998), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
 5. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.
 6. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome.
 7. Institute of Economics (1998), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537