Tổng hợp 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

Đánh giá post

Tổng hợp 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn muốn giới thiệu cho các bạn học viên làm Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai. Hy vọng với những đề tài dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn học viên làm luận văn thạc sĩ phần nào đó đang tìm hiểu về đề tài này.

Ngoài ra còn rất nhiều đề tài hay khác nếu như các bạn học viên muốn tìm hiểu, có thể liên hệ đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ để được tư vấn, cũng như hỗ trợ các bạn sinh viên làm đề cương, và hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ cho mình

Tổng hợp 30 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai

 1. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đ, tỉnh ABC.
 2. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ABC.
 3. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Đ, tỉnh ABC.
 4. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện H, thành phố ABC.
 5. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã B, huyện C, tỉnh ABC.
 6. Luận Văn Thạc Sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Q, tỉnh ABC đến năm 2020.
 7. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã Trung Hội, huyện Đ, tỉnh ABC.
 8. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện B, tỉnh ABC.
 9. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện C, tỉnh ABC.
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện B, tỉnh ABC.
 11. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu, đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị trấn S.
 12. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất nhu cầu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện H, tỉnh ABC.
 13. Luận Văn Thạc Sĩ: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 14. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất tại xã đại thành huyện B thành phố ABC.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp xã xuân quang huyện chiêm hóa tỉnh ABC.
 16. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai tại UBND huyện B, TP ABC.
 17. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện L, Tỉnh ABC.
 18. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn quận A, thành phố ABC.
 19. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện L, tỉnh B giai đoạn 2020- 2022
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã B, huyện C, tỉnh ABC.
 21. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quả quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được giao, cho thuê đất trên địa bàn huyện huyện B, tỉnh ABC.
 22. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện B, tỉnh ABC giai đoạn 2020- 2022.
 23. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất các dự án thủy điện tại huyện văn quan tỉnh ABC.
 24. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2019 đến năm 2020 và định hướng sử dụng đất năm 2021, 2022 của thành phố N, tỉnh ABC.
 25. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện T, Thành phố ABC.
 26. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện T, thành phố ABC.
 27. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã M, huyện Q, tỉnh ABC theo hướng bền vững.
 28. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với khu tái định cư trên địa bàn quận ABC. Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai
 29. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực các giao dịch về đất đai trên địa bàn quận Đ, thành phố ABC.
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai: Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2019– 2022 trên địa bàn tỉnh ABC.
 31. Luận Văn Thạc Sĩ: Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới phục vụ quản lý đất đai huyện Đ, tỉnh ABC.
 32. Luận Văn Thạc Sĩ: Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới phục vụ quản lý đất đai huyện Đ, tỉnh ABC.
 33. Luận Văn Thạc Sĩ: Ứng dụng mô hình tích hợp Markov – CA và GIS để dự báo biến động sử dụng đất tại tỉnh ABC.
 34. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận N, thành phố ABC.
 35. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã P, thành phố T, tỉnh ABC.
 36. Luận Văn Thạc Sĩ: Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai.
 37. Luận Văn Thạc Sĩ: Đánh giá thực trạng hồ sơ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại văn phòng đăng ký đất đai một cấp quận N, thành phố ABC.
 38. Luận Văn Thạc Sĩ: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận K, thành phố ABC.
 39. Luận Văn Thạc Sĩ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại một số khu đô thị mới trên địa bàn thành phố ABC.
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Q, tỉnh ABC.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

HƯỚNG DẪN CHUNG

Luận văn thạc sĩ là một nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề và/hay trả lời câu hỏi nghiên cứu mà học viên quan tâm dựa trên nền tảng kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo tương ứng. Đề cương nghiên cứu là một bản mô tả chi tiết về những gì học viên muốn lý giải hoặc đề xuất; tính hợp lý và tính khả thi của dự án nghiên cứu, của nội dung và phương pháp nghiên cứu mà học viên muốn triển khai; cách thức học viên sử dụng để giải thích và vận dụng các kết quả nghiên cứu và kế hoạch tiến độ thực hiện nghiên cứu.

Đề tài luận văn thạc sĩ được xác định riêng cho từng học viên không được trùng lắp. Đề tài luận văn phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo và phải được Hội đồng chuyên môn của Trường Đại học chấp nhận.

Trước khi thực hiện đề tài luận văn, học viên phải viết đề cương nghiên cứu theo hướng dẫn về hình thức và nội dung sau đây.

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG: Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Về hình thức

Như các yêu cầu trong “Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ” của Trường Đại học. Số trang cho đề cương luận văn thạc sĩ là 15-20 trang, dãn dòng 1.5, cỡ chữ 13.

Về nội dung

Tùy theo từng đề tài mà các nội dung và khối lượng từng nội dung của đề cương nghiên cứu có khác nhau. Tuy nhiên, một đề cương phải có các nội dung cơ bản với khối lượng cụ thể như sau:

Mục lục của đề cương nghiên cứu: Mục lục phải chi tiết và có đánh số trang chính xác.

Mở đầu

+ Tính cấp thiết của đề tài: Mô tả vắn tắt bối cảnh nghiên cứu, giải thích rõ tầm quan trọng, sự cần thiết và tính cấp bách của đề tài nghiên cứu. Chẳng hạn, có thể đặt vấn đề bằng cách tuần tự thực hiện ba bước sau. Đầu tiên giới thiệu khái quát lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm. Tiếp đến xác định vấn đề nghiên cứu cụ thể bằng một trong các cách như chỉ ra vấn đề mà nghiên cứu trước đây chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa trọn vẹn; tiếp tục phát triển một vấn đề đã nghiên cứu trước đây; hay phản bác lại một vấn đề đã được nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu cũng có thể được gợi ra xuất phát từ nhu cầu thông tin cần thiết để ra quyết định trong quản lý. Cuối cùng, đề xuất giải pháp bằng một trong các cách như nêu mục đích nghiên cứu; tuyên bố về những vấn đề sẽ được giải quyết trong nghiên cứu; hay chỉ ra cấu trúc trình tự của vấn đề sẽ nghiên cứu giải quyết.

+ Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, phần này nêu các mục tiêu mà đề tài mong muốn đạt được. Mục tiêu nghiên cứu thường là điều gì đó hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch nghiên cứu đã đề ra. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được và là cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu được đưa ra. Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

+ Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu: Nêu những nội dung công việc cần phải được thực hiện, những câu hỏi cần được trả lời, những giả thuyết cần được kiểm chứng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

+ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Mô tả cụ thể đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu (gồm phạm vi của đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu xét ở các khía cạnh nội dung, không gian và thời gian).

+ Phương pháp nghiên cứu: Mô tả chung cách thức tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cụ thể để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra.

+ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Nêu những đóng góp về mặt lý thuyết và/hoặc thực tiễn mà đề tài hướng đến.

Cơ sở lý thuyết (Tổng quan tài liệu) Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Phần cơ sở lý thuyết của đề tài nêu các nền tảng lý luận trực tiếp cho các nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần này phải đảm bảo nêu được cơ sở khoa học của nội dung, của cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu được sử dụng để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nêu các kết quả nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài cùng với các phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu này. Phần này cụ thể hóa bối cảnh nghiên cứu hiện tại về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tránh việc chỉ nêu tên các công trình nghiên cứu có liên quan mà cần thiết phải diễn đạt một cách logic và hệ thống các kết quả quan trọng và phương pháp chính trong các nghiên cứu này. Đây là sự đánh giá có hệ thống các nghiên cứu đã công bố, chỉ ra mối liên quan giữa các nghiên cứu trước đây và mối quan hệ của chúng với vấn đề nghiên cứu đang được đề cập trong đề tài. Đối với các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phần tổng quan có thể rút gọn trong việc mô tả thực trạng tình hình ứng dụng.

Sau khi tổng lược các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu hoặc khung phân tích (nếu có) có thể được nêu ra tại phần này.

Thiết kế nghiên cứu

Trình bày trình tự các bước nghiên cứu từ bước đầu tiên (Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu) đến bước cuối cùng (Kết luận và kiến nghị).

Thiết kế nghiên cứu định tính (quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm…) hoặc/và định lượng (điều tra khảo sát, thực nghiệm…) cần được mô tả chi tiết bao gồm nội dung thông tin thứ cấp và sơ cấp cần thu thập, nguồn gốc thông tin, qui mô mẫu, phương pháp chọn mẫu, phương pháp tiếp xúc đáp viên, phương pháp xử lý dữ liệu, các phép kiểm định thống kê dự định sẽ sử dụng.

Trình bày kế hoạch tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện các nội dung của đề tài trong khuôn khổ thời gian thực hiện đề tài cho phép. Kế hoạch tiến độ thực hiện phải nêu cụ thể cho từng nội dung/chương mục nghiên cứu. Có thể tham khảo mẫu sau: Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Kết cấu dự kiến của luận văn

Nêu cụ thể các nội dung từng phần chính của luận văn. Các chương mục của nội dung phải được cụ thể hóa đến 3 hoặc 4 cấp. Thông thường một luận văn thạc sĩ có từ 5 đến 6 chương.

Tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo đã dẫn trong đề cương nghiên cứu theo nội dung của Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của trường Đại học.

Học viên cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc Trích dẫn và ghi Tài liệu tham khảo.

Phụ lục

 Liệt kê các phụ lục, nếu có.

VII. Chữ ký xác nhận của người hướng dẫn khoa học đồng ý thông qua đề cương nghiên cứu

Ngoài ra, còn rất nhiều các bài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai đã bảo vệ thành công, được Luận văn Panda chia sẻ đến các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo, các bạn tham khảo tại đây nhé.

Quy định về trình bày luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Về hình thức:

 • Lời cam đoan
 • Lời cám ơn
 • Tóm tắt
 • Mục lục
 • Danh mục hình và đồ thị
 • Danh mục bảng
 • Danh mục từ viết tắt

Chương 1: GIỚI THIỆU

 • 1.1. Cơ sở hình thành luận văn
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 • 1.5. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6. Ý nghĩa nghiên cứu
 • 1.5. Kết cấu luận văn

Chương 2: CƠ SỞ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Chương 3:

Chương: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc tương đương, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Luận văn được in 2 mặt trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), độ dài của luận văn trong khoảng từ 60 trang đến 80 trang (tương đương 18.000 đến 25.000 từ) không kể tài liệu tham khảo và phụ lục.

Tiểu mục

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số dương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương, ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ tư trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài Chính, 2015”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu và hình vẽ ghi phía trên bảng và hình vẽ. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh họa ở Hình 4.1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng trang giấy. Cách làm này cũng để tránh bị đóng vào gáy của luận văn phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Trong mọi trường hợp, bốn bề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại khoản I mục 1 Hướng dẫn này.

Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ…) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong sau luận văn.

Trong luận văn, các hình vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đề, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ: “…được nêu trong bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết “…được nêu trong bản dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính thì phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên dưới lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề, không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh sách các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp được người đọc theo mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn, nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem chi tiết ở phần sau.

Việc trích dẫn là theo như sau: Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Ví dụ 1: Theo Sheppard (1993), doanh nghiệp có tỷ số giá trị thuần/tổng tài sản thấp sẽ có nhiều khả năng thất bại.

Ví dụ 2: Atlman và ctg (1977), Ohlson (1980), và Wilson và ctg (1999) phát hiện rằng quy mô tổng tài sản có tác động âm đến rủi ro phá sản doanh nghiệp.

Ví dụ 3: Kotler (2001) cho rằng sự thoả mãn của khách hàng là mức độ trạng thái cảm giác của khách hàng khi so sánh giá trị nhận được từ sản phẩm mà khách hàng cảm nhận được với kỳ vọng của họ về sản phẩm đó. Nói một cách khác, có thể hiểu sự thoả mãn của khách hàng là sự phản ứng của người tiêu dùng với việc được đáp ứng những mong muốn của họ (Oliver, 1997).

Ví dụ 4: Theo  lý  thuyết  năng  suất  theo qui mô (Pindyck và Rubinfeld,1999, trích bởi Nguyễn Thanh Quang, 2008), việc đo lường sản lượng gia tăng tương ứng với sự gia tăng của tất cả các yếu tố đầu vào là vấn đề cốt lõi để tìm ra bản chất của quá trình sản xuất trong dài hạn.

Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … Nếu  luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi này phải được đưa vào phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính luận văn.

Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo:

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung hay Nhật…( đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn thông lệ của từng nước:

Tác giả là người nước ngoài: Xếp theo thứ tự ABC theo họ.

Tác giả là người Việt Nam: Xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo xếp vần B…

 • Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầu đủ các thông tin sau:
 • Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách).
 • (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 • Tên sách, luận văn hay báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
 • Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản).
 • Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc là tài liệu tham khảo).
 • (xem ví dụ trong trang Tài liệu tham khảo ở phần sau).
 • Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách….ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách).
 • (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 • “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
 • Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng dấu phẩy cuối tên).
 • Tập (không có dấu ngăn cách).
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 • Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).
 • (xem ví dụ trang Tài liệu tham khảo ở phần sau).

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được ghi rõ ràng và dễ theo dõi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537