Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

Đánh giá post

Tổng Hợp Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp cập nhập mới nhất hiện nay, để có thể giúp đỡ các bạn học viên có thêm nhiều đề tài luận văn ngành kinh tế nông nghiệp mới nhất hiện nay, Dịch Vụ Viết Luận Văn đã tổng hợp được danh sách đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp mới nhất, và hấp dẫn nhất nhằm hỗ trợ các bạn học viên có thêm nhiều lựa chọn hơn về đề tài, cũng như những đề tài dưới đây khi các bạn học viên lựa chọn đều có tài liệu tham khảo, giúp cho các bạn học viên được phần nào đó khi lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ tại Dịch Vụ Viết Luận Văn. Mặt khác nếu như các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa làm được đề cương chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Dịch Vụ Viết Luận Văn để được hỗ trợ tốt nhất về bài làm, cũng như biết được bảng giá dịch vụ và quy trình viết thuê luận văn thạc sĩ tại trung tâm của mình nhé.

Ngoài ra, để biết thêm thông tin cho tiết của Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp, thì các bạn học viên tham khảo bài viết, cũng như những đề tài luận văn sau đây nhé.

Danh Sách 100+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 1. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tác động của dự án duy trì và phát bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực Vĩnh Phúc
 2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
 3. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên
 4. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tác động của một số yếu tố chính đến thu nhập của hộ sản xuất hồ tiêu Việt Nam – Trường hợp điển hình vùng Đông Nam Bộ
 5. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 6. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp nâng cao số thu thuế từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Việt Nam
 7. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội hiện nay
 8. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 9. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai
 10. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
 11. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Tây – Thực trạng và giải pháp
 12. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 13. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tác động của kinh tế trang trại đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn tỉnh Bình Dương
 14. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh Bắc Ninh
 15. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
 16. Luận văn Kinh tế nông nghiệp nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 17. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 18. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Nguồn lực và vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
 19. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Bình
 20. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên
 21. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
 22. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 23. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
 24. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ
 25. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên
 26. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
 27. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
 28. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Điện Biên
 30. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên – thành phố Hà Nội
 31. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Quảng Bình
 32. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
 33. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 34. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
 35. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Vĩnh Phúc
 36. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Quan hệ hợp tác Việt Nam – CHDCND Lào trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp
 37. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 38. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Cao Bằng
 39. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Hải Dương
 40. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc
 41. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trong kinh tế thị trường
 42. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam
 43. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Lạng Sơn
 44. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa
 45. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong nông nghiệp ở tỉnh Ninh Bình
 46. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển làng nghề truyền thống ở Hà Tây trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
 47. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Giang theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 48. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên thực trạng và giải pháp
 49. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay
 50. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
 51. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bến Tre
 52. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá
 53. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đến 2025
 54. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2025
 55. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 2011-2020)
 56. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
 57. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
 58. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2025
 59. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi –TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2025
 60. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Tái cấu trúc hợp tác xã dịch vụ thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
 61. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Hỗ trợ nhà nước đối với hoạt động của DNNVV Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp
 62. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 63. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 64. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Phú Thọ
 65. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Hoạt động cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với nông hộ tỉnh Quảng Bình
 66. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình
 67. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình
 68. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 69. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Hải Phòng
 70. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Ninh
 71. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội
 72. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 73. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Huy động vốn cho phát triển nông nghiệp Từ Liêm – Hà Nội
 74. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng, vấn đề và giải pháp
 75. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 76. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam
 77. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Phú Thọ
 78. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An
 79. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Nội
 80. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 81. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng
 82. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam
 83. Luận văn Kinh tế nông nghiệp nông nghiệp: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 84. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp xã Đông Thành, huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
 85. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá tác động của chính sách khuyến công đến việc đổi mới công nghệ của các cơ sở công nghiệp nông thôn – Trường hợp tỉnh Đồng Tháp
 86. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá tác động của chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo (thuộc Đề án tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp) đến thu nhập của nông hộ – Trường hợp huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
 87. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 88. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 89. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam
 90. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chính sách Hộp xanh lá cây để hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam phát triển giai đoạn 2007-2010
 91. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
 92. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
 93. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phân tích tình hình nuôi tôm sú công nghiệp quy mô nông hộ của tỉnh Bến Tre
 94. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của nông dân tỉnh An Giang
 95. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp TP.HCM theo hướng bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới
 96. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phân tích tác động của qui trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên cây rau đến hiệu quả sản xuất của nông dân xã Nhuận Đức huyện Củ Chi – TP.HCM
 97. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển bền vững nông nghiệp trong thời kỳ đầu hội nhập kinh tế quốc tế ở TP.Hải Phòng
 98. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Ứng dụng mô hình Harry T. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
 99. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp tỉnh Bến Tre
 100. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang theo hướng CNH – HDH (giai đoạn 2001 – 2004 )
 101. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía Nam
 102. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015
 103. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam theo hướng bền vững
 104. Luận văn Kinh tế nông nghiệp nông nghiệp: Liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
 105. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
 106. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 107. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Quản lý Nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
 108. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Quảng Bình
 109. Luận văn Kinh tế nông nghiệp nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
 110. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Nam Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm 2000 đến năm 2015
 111. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp: Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 112. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
 113. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp: Quản lý Nhà nước về đất nông nghiệp tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 114. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 115. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp: Quản lý Nhà nước về nông nghiệp tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
 116. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp: Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 117. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
 118. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp: Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp tại địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 119. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 120. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa thành phố Quảng Ngãi
 121. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
 122. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 123. Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm đề tài luận văn du lịch, ngoài ra tại Dịch Vụ Viết Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

Bố cục luận văn thạc sĩ được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa luận văn

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

 • Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”
 • Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:
 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung luận văn:

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 • Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

Ngoài ra, còn rất nhiều bài mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp đạt điểm cao, những khái niệm đặc điểm vai trò và rất nhiều các bài đã được bảo vệ thành công. Nếu như các bạn muốn tham khảo thì có thể truy cập vào đường link.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn IEEE tại: http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537