Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán – Kế Toán

Đánh giá post

Lựa chọn một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán – Kế Toán không phải là quá khó, tuy nhiên để có thể chọn được một đề tài hay và dễ làm thì lại hoàn toàn rất khó. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Kiểm Toán – Kế Toán hiểu được điều đó, và các bạn học viên cũng hiểu được điều đó. Cho nên dịch vụ viết thuê luận văn đã liệt kê ra danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Kiểm Toán – Kế Toán hay và dễ làm, và được giáo viên đánh giá cao về những đề tài này. Các bạn học viên cùng tham khảo bài viết sau đây của Dịch Vụ Viết Luận Văn nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài khác nữa mà dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ chưa liệt kê ra hết được, học viên có nhu cầu tham khảo hoặc muốn được tư vấn đề tài, thì luận hệ trực tiếp với Dịch Vụ Viết Luận Văn để được hỗ trợ nhé.

Danh Sách Chọn Lọc Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán – Kế Toán

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Vũ Quang
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hóa Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bạch Đằng
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vấn Đề Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Sử Dụng Các Công Cụ Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế Vào Việc Nghiên Cứu Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Xây Dựng Nội Dung Và Tổ Chức Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Các Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Để Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Việc Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Các Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Nhà Nước
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Quốc Tế Về Kế Toán Để Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Vấn Đề Hoàn Thiện Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính Hiện Nay Ở Việt Nam
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Kế Toán Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Và Hoàn Thiện Bộ Phận Kế Toán Quản Trị Tại Cty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phù Hợp Cho Việc Thiết Kế Phần Mềm Kế Toán Theo Hệ Thống Kế Toán Việt Nam
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Tài Chính Với Việc Xác Định Các Căn Cứ Tính Thuế Của Doanh Nghiệp
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Cơ Sở Đào Tạo Việt Nam
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Liên Doanh Ở Khu Công Nghiệp Biên Hòa
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm Của Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam Nhằm Mục Đích Tin Học Hóa Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Dương
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hoa Mai
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Phong
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hùng Vương
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Tam Cường
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hóa Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Tâm
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hưng Phát
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Lợi
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH Nông Sản Việt Phát
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua Người Bán Tại Công Ty TNHH NESOL
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Nguyễn Đức Phát
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Tuấn
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH Quảng Thành
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Huyền Đức
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty TNHH Đồ Chơi Khang Văn
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Sáp Nhập Và Giải Thể Doanh Nghiệp – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tại Công Ty Điện Lực TPHCM
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty Điện Tử Samsung Vina
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xác Lập Nội Dung Và Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Đa Ngành Ở Việt Nam
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Doanh Nghiệp Ngành Mực In Tái Chế Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Các Công Cụ Đánh Giá Trách Nhiệm Quản Lý Của Kế Toán Quản Trị Vào Các Doanh Nghiệp Nhà Nước
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ứng Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Việc Quản Lý Chi Phí Và Các Khoản Phải Thu Của Công Ty TNHH Âu Cơ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

Danh Sách 50 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

 1. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Ý Kiến Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Vấn Đề Cơ Bản Trong Công Tác Quản Trị Để Kiểm Soát Chi Phí
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Ý Kiến Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Ở Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tại Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Vấn Đề Hoàn Thiện Kế Toán Hoạt Động Đầu Tư Góp Vốn Liên Doanh Trong Các Doanh Nghiệp
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Gian Lận Trong Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Xây Dựng Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán VN
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Tổng Công Ty Mía Đường I – Công Ty Cổ Phần
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thạch Thất
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Vinatea Mộc Châu
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Hà Nội
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Minh Dũng
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Phân Tích Tài Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Trong Hoạt Động Cho Vay
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Công Trình Mai Linh
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần 199
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH In Hồ Gươm
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Tại Công Ty TNHH SH TECH VINA
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Học Viện An Ninh Nhân Dân
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Hưng Yên
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kiểm Toán Nội Bộ Tại Ngân Hàng TMCP Bảo Việt
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Tại Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Tân Hưng
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng BĐS
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần VINADELTA
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Trường Thịnh
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kiểm Soát Quản Lý Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Chi Cục Thuế Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Thủ Tục Phân Tích Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Chi Kinh Phí Thực Hiện Chính Sách Ưu Đãi Người Có Công
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty TNHH SXHTD Bình Tiên
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Việt Nam Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tại Công Ty May Việt Tiến Thực Trạng Và Giải Pháp Thực Hiện
 35. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Một Cách Hợp Lý Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hiện Hành Và Việc Hạch Toán
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thông Tin Trình Bày Trên Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Trung Tâm Giao Dịch
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thông Tin Tài Chính Và Công Bố Thông Tin Tài Chính Trong Mối Liên Hệ
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Kiểm Soát Chất Lượng Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập Việt Nam
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Công Cụ Tài Chính Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp – Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hoạt Động Kiểm Toán Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn TPHCM
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Hoạt Động Và Kiểm Soát Quản Lý Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Cơ Chế Cấp Phát Và Kiểm Soát Thanh Toán Ngân Sách Nhà Nước Theo Dự Toán Qua Kho Bạc
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Mô Hình Tích Hợp ABC-Và-EVA Trong Quản Lý Chi Phí Tại DUTCH LADY Việt Nam (DLV)
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Dự Phòng Trong Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam Theo Mô Hình Công Ty Mẹ
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kiểm Toán Báo Cáo Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Hoàn Thành

Chọn Lọc 50 Đề Tài Luận Văn Ngành Kiểm Toán – Kế Toán

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Tại Các Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Cho Hệ Thống Siêu Thị Medicare
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Việc Kiểm Soát Chất Lượng Toàn Diện Tại Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Giày
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Việc Kiểm Soát Chất Lượng Tại Công Ty TNHH Sáng Tạo
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Vào Các Trường Chuyên Nghiệp
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Công Ty Kinh Doanh Và Chiết Nạp Sản Phẩm Gas
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Ở Việt Nam
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thực Trạng Và Giải Pháp Để Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Hệ Thống Chỉ Tiêu Tài Chính Nhằm Đánh Giá Năng Lực Tài Chính Của Các Ngân Hàng Thương Mại
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Trách Nhiệm Của Kiểm Toán Viên Độc Lập
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Công Tác Kiểm Soát Chất Lượng Hoạt Động Kiểm Toán Độc Lập
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phát Triển Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trên Cơ Sở Quản Trị Rủi Ro
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phân Tích Khả Năng Sinh Lợi Theo Các Kênh Bán Hàng Tại Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Những Định Hướng Về Quản Trị Công Ty Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Báo Cáo Tài Chính
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Sai Sót Và Thay Đổi Ước Tính Kế Toán Tại Các Công Ty Xây Lắp Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nâng Cao Khả Năng Vận Dụng Tính Trọng Yếu Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Hoạt Động Kiểm Toán
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Chất Lượng Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết Lần Đầu Tiên Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Trường Đại Học Công Lập Thực Hiện Tự Chủ Tài Chính
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Dệt May
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Nội Dung, Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Kế Toán Quản Trị
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Công Ty Nuplex Resins Việt Nam
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty Vận Tải Quốc Tế I.T.I
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty Phân Bón Miền Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Kế Toán Tại Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Các Tỉnh Phía Nam
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Phân Bón Miền Nam
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Chuẩn Mực Hợp Nhất Kinh Doanh – Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Ứng Dụng Vào Kế Toán Ở Các Doanh Nghiệp VN
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Chuẩn Mực Hợp Nhất Kinh Doanh – Sự Hài Hòa Giữa Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Chuẩn Mực Kế Toán
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Kế Toán Quản Trị Tại Các Công Ty Thành Viên Bảo Việt Nhân Thọ
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Nhà Nước
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tác Động Của Đặc Điểm Hội Đồng Quản Trị Đến Hành Vi Quản Trị Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Mối Quan Hệ Giữa Niềm Tin Tổ Chức, Kế Toán Mở Và Quản Trị Chi Phí Liên Doanh Nghiệp
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nâng Cao Tính Hữu Hiệu Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Trung Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Sẵn Sàng Áp Dụng Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xác Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tồ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Tại Các Công Ty Sản Xuất
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Vừa Và Nhỏ
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Kiểm Toán Nội Bộ Tại Tập Đoàn Kim Tín
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Quản Trị Hiệu Quả Nợ Phải Thu Hướng Đến Tăng Khả Năng Sinh Lợi Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đỉnh Cao
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Tác Động Đến Chất Lượng Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty TNHH Một Thành Viên
 46. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Công Ty TNHH Keum Nong Construction
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sản Xuất Tại Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tp. Hồ Chí Minh
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Yếu Tố Tác Động Đến Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Trong Môi Trường Ứng Dụng Công Nghệ
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Báo Cáo Bộ Phận Để Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Của Các Bộ Phận Tại Viettel Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Hợp 60 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kế Toán

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Chuỗi Nhà Hàng Công Ty Cổ Phần Capella-D1
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Nhằm Chống Thất Thu Thuế Tại Chi Cục Thuế Quận Gò Vấp
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Lập Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Tại Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tổng Hợp Groupama Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Viện Y Tế Công Cộng Tp. Hồ Chí Minh
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Thông Tin Kế Toán Trên Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ứng Dụng Thẻ Điểm Cân Bằng Để Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Tại Công Ty TNHH Hansaeyes24 VINA
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Việc Ứng Dụng Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard)
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ảnh Hưởng Của Kiểm Soát Nội Bộ Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Nhỏ Và Vừa
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Quản Trị Lợi Nhuận – Nghiên Cứu Tại Các Công Ty Niêm Yết
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thông Tin Trên Báo Cáo Tài Chính Đến Giá Cổ Phiếu
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Chuyển Đổi Cơ Sở Kế Toán Dồn Tích Cho Các Đơn Vị Kế Toán
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Độc Lập Kiểm Toán Viên – Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Tp Hồ Chí Minh
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Lựa Chọn Chính Sách Kế Toán Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ảnh Hưởng Của Ý Kiến Kiểm Toán Không Phải Dạng Chấp Nhận Toàn Phần Đến Thị Giá Cổ Phiếu
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Đo Lường Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Thành Tố Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Khi Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Công Quốc Tế – Bất Động Sản, Nhà Xưởng
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Áp Lực Thời Gian Kiểm Toán Với Phản Ứng Của Kiểm Toán Viên
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ảnh Hưởng Của Minh Bạch Thông Tin Tài Chính Đến Hành Vi Ra Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Cá Nhân
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai Thành Công Phân Hệ Kế Toán Trong Hệ Thống ERP Tại Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Ảnh Hưởng Của Nhiệm Kỳ Kiểm Toán Đến Chất Lượng Kiểm Toán
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kiểm Định Mối Quan Hệ Giữa Ý Kiến Kiểm Toán Và Quản Trị Lợi Nhuận Trên Báo Cáo Tài Chính
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Khoảng Cách Kỳ Vọng Kiểm Toán Về Trách Nhiệm Của Kiểm Toán Viên Và Tính Hữu Ích Của Thông Tin
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Phí Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Đặc Điểm Của Hội Đồng Quản Trị Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Trên Báo Cáo Tài Chính
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Nhân Tố Quản Trị Công Ty Tác Động Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Tự Nguyện
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Điều Chỉnh Lợi Nhuận Kế Toán Đến Khả Năng Hoạt Động Liên Tục
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Lợi Ích Kế Toán Của ERP Và Sự Hài Lòng Của Người Sử Dụng Trong Môi Trường Kế Toán Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Theo Giá Trị Hợp Lý Ảnh Hưởng Đến Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Tại Các Công Ty Cổ Phần
 37. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Các Công Ty Cổ Phần Niêm Yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Thu, Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Việt Nam
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xác Định Và Kiểm Soát Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Chất Lượng Thông Tin Kế Toán
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Công Cụ Tài Chính Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhằm Phù Hợp Với Yêu Cầu Hội Nhập
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Lý Thuyết ABC Để Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Chi Phí Tại Công Ty Điện Tử Samsung Vina
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vấn Đề Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Tính Hiệu Quả Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Quản Trị Chi Phí Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Mở Rộng Phạm Vi Sử Dụng Phương Pháp Vốn Chủ Sở Hữu Nhằm Làm Tăng Tính Hữu Ích Của Thông Tin
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Giải Pháp Nâng Cao Tính Hữu Dụng Của Thông Tin Kế Toán Đối Với Quá Trình Ra Quyết Định
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Việc Trình Bày Và Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Niêm Yết

Gợi Ý 70 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán – Kiểm Toán

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Quy Trình Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư U & I
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Kế Toán Áp Dụng Cho Hợp Nhất Kinh Doanh
 3. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Nhằm Phục Vụ Cho Công Tác Quản Lý Thuế
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Các Công Ty Cao Su
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Các Thủ Tục Kiểm Toán Nhằm Phát Hiện Gian Lận Và Sai Sót Trong Kiểm Toán
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Các Quy Định Kế Toán Của Việt Nam Về Chuyển Đổi Đơn Vị Tiền Tệ Trên Báo Cáo Tài Chính
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Các Chuẩn Mực Kế Toán Liên Quan Đến Báo Cáo Tài Chính Của Các Ngân Hàng
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Lý Luận, Thực Trạng Và Phương Hướng Hoàn Thiện
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Giải Pháp Hoàn Thiện Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Các Công Ty Kiểm Toán VN
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Giải Pháp Hoàn Thiện Chương Trình Đào Tạo Bậc Trung Học Kế Toán Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Đổi Mới Và Xác Lập Nội Dung Các Môn Học Kế Toán Bậc Trung Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Dịch Vụ Kiểm Toán Tiền Hợp Nhất Tại Việt Nam
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Đánh Giá Sự Thỏa Mãn Của Nhà Đầu Tư Đối Với Dịch Vụ Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty TNHH
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Chuẩn Mực Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Khoảng Cách Giữa Lý Thuyết Và Thực Tế
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xây Dựng Phương Pháp Đánh Giá Thành Quả Balanced Scorecard Tại Công Ty B.S Việt Nam Footwear
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nâng Cao Tính Hữu Ích Của Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Xác Lập Mô Hình Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Công Ty Vinatrans
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Thước Đo Giá Trị Kinh Tế Tăng Thêm Để Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Tại Cty Dầu Thực Vật
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Phương Pháp ABC Để Thực Hiện Quản Lý Dựa Trên Hoạt Động (ABM) Tại Công Ty Điện Tử
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Hệ Thống Chi Phí Dựa Trên Mức Độ Hoạt Động (ABC) Tại Công Ty ADC
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Về Hợp Nhất Kinh Doanh Để Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Về Công Cụ Tài Chính Để Hoàn Thiện Chế Độ Kế Toán Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Để Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán VAS 11 Hợp Nhất Kinh Doanh
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Công Quốc Tế Để Hoàn Thiện Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chi Phí Mục Tiêu Để Quản Lý Chi Phí Trong Ngành Xây Dựng Ở Việt Nam
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Trong Điều Kiện Tin Học Hóa
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Và Thiết Lập Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Tại Cty TNHH N.G.V
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần Nam Việt
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Quá Trình Hòa Hợp – Hội Tụ Kế Toán Quốc Tế Và Phương Hướng, Giải Pháp Của Việt Nam
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Trách Nhiệm Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Thăng Long
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tại Đại Học Quốc Gia TPHCM
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Để Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam Hiện Nay
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Định Hướng Cho Kế Toán Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Tụ Kế Toán Quốc Tế
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Thủ Tục Kiểm Soát Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Hằm Phát Hiện Gian Lận
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Lý Luận Kế Toán Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính Theo Hướng Tổng Thể Và Dài Hạn
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tỉnh Bình Dương
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Chi Phí Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nghĩa
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Của Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty CP Bánh Kẹo Phạm Nguyên
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Các Giải Pháp Hoàn Thiện Vấn Đề Công Bố Thông Tin Kế Toán Của Các Doanh Nghiệp Niêm Yết
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Ở Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Chu Trình Kế Toán Của Tập Đoàn A.P. Moller Maersk Mảng Hoạt Động Hậu Cần Và Vận Tải
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Công Ty TNHH MAERSK Việt Nam – Thực Trạng Và Giải Pháp
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Bài Học Và Giải Pháp Nâng Cao Vai Trò Thông Tin Kế Toán Từ Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế 2008
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Lập Kế Hoạch Kiểm Toán Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu Trong Lĩnh Vực Xây Dựng Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đầu Tư
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Enron – Arthur Andersen Và Bài Học Kinh Nghiệm Cho Kiểm Toán Việt Nam
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Định Hướng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Doanh Nghiệp Dịch Vụ Ở Việt Nam
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Xây Dựng Các Hoạt Động Kiểm Soát Trong Môi Trường Tin Học
 53. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Đề Xuất Chiến Lược Hội Nhập Kế Toán Quốc Tế Cho Việt Nam
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Khuôn Mẫu Lý Thuyết Kế Toán Để Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Theo Hướng Tinh Gọn Tại Công Ty TNHH QMI INDUSTRIAL Việt Nam
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Môi Trường Vào Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Việt Nam
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Hàn Quốc Để Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Và Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Vận Dụng Bảng Cân Bằng Điểm (Balanced Scorecard) Trong Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tại Tập Đoàn COTEC
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Tính Hữu Ích Của Thông Tin Kế Toán Cho Việc Ra Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Của Thông Tin Kế Toán Trên Thị Trường Chứng Khoán VN
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thiết Lập Hệ Thống Tài Khoản Và Báo Cáo Tài Chính Trong Điều Kiện Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Thiết Lập Các Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Trong Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Cho Các Công Ty Dệt May
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: So Sánh Đối Chiếu Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Và Việt Nam Trong Việc Lập
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Phương Hướng Và Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VINA
 67. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm Cty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Phục Vụ Cho Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Khả Năng Hội Nhập Của Kế Toán Việt Nam
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Một Số Giải Pháp Để Tăng Cường Khả Năng Kiểm Soát Chi Phí Sản Xuất Trong Hệ Thống Kế Toán Chi Phí
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Kiểm Toán Hải Quan (Kiểm Tra Sau Thông Quan) Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Và Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Và Vừa
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Một Số Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Sản Xuất, Chế Biến
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Kỹ Thuật Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Việt Đức
 77. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Công Ty Du Lịch – Thương Mại Kiên Giang

Ngoài những Đề tài luận văn thạc sĩ KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN trên đây, thì Dịch Vụ Viết Luận Văn có chia sẻ thêm nhiều bài mẫu KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN hay và đã bảo vệ thành công trước hội đồng, các bạn có thể tham khảo những bài luận văn thạc sĩ KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN tại đây:

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN

1. Những quy định chung

 • Qui định của Khoa KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN về viết luận văn Thạc sĩ tuân thủ theo các qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo, Qui định của Trường Đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội trong đào tạo Thạc sĩ
 • Qui định của Khoa KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN về viết luận văn thạc sĩ được sử dụng làm cơ sở để đánh giá chất lượng Luận văn trong buổi bảo vệ Luận văn
 • Học viên cao học phải tuân thủ các yêu cầu về nội dung và hình thức theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo, Qui định của trung tâm sau đại học – Trường đại học Công nghiệp Hà Nội và tuân thủ theo qui định của Khoa KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN
 • Quy định này áp dụng thực hiện đối với các Học viên từ cao học KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN khóa 5 (đợt 2).

2. Mục đích Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

 • Luận văn thạc sĩ nhằm đánh giá năng lực của học viên trong việc ứng dụng những kiến thức thuộc chuyên ngành KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN để giải quyết những vấn đề mang tính thực tiễn hoặc thực hiện một nghiên cứu mang tính học thuật;
 • Ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tổng hợp, phân tích, so sánh, nhằm đưa ra các quyết định quản lý trong thực tế công việc;
 • Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN;
 • Phát triển kỹ năng viết và trình bày báo cáo khoa học;
 • Được sử dụng làm cơ sở để đánh giá chất lượng Luận văn trong buổi bảo vệ Luận văn.

3. Yêu cầu

Luận văn tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học có đóng góp về mặt lý luận, thực tiễn; Luận văn là sản phẩm nghiên cứu có tính khái quát, quy luật hoặc tính ứng dụng; Kết quả nghiên cứu phải được dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá và khảo sát từ nhiều tổ chức/doanh nghiệp/mẫu nghiên cứu hoặc tại một đơn vị đáp ứng được yêu cầu quy định

 • Luận văn có khối lượng tối thiểu 60 trang (không kể danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục), kết quả nghiên cứu là kết quả lao động sáng tạo của tác giả, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào.

4. Trách nhiệm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

4.1. Trách nhiệm của người hướng dẫn

 • Định hướng đề tài Luận văn cho học viên, duyệt kế hoạch nghiên cứu của học viên;
 • Lập kế hoạch làm việc với học viên, tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc học viên thực hiện luận văn, hướng dẫn học viên viết và công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí, kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo,..;
 • Nhận xét về tình hình học tập, nghiên cứu, tiến độ của học viên;
 • Duyệt Luận văn của học viên, xác nhận các kết quả đạt được và đề nghị cho học viên bảo vệ (nếu Luận văn đáp ứng yêu cầu);
 • Các yêu cầu khác theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

4.2. Trách nhiệm của học viên

 • Học viên nghiên cứu, viết Luận văn dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học theo Quyết định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Học viên phải chủ động trong học tập, nghiên cứu, đảm bảo tính trung thực, chính xác, khoa học, theo các yêu cầu của Quy chế đào tạo thạc sĩ.

Ngoài ra, Dịch Vụ Viết Luận Văn còn hỗ trợ các bạn học viên về bài luận văn thạc sĩ ngành Kiểm Toán – Kế toán, nếu như các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc làm đề cương, và bài luận văn thạc sĩ Kiểm Toán – Kế toán của mình, thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình viết luận văn thạc sĩ tại đây nhé.

ĐỊNH HƯỚNG, HƯỚNG DẪN KẾT CẤU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN

1. Lựa chọn định hướng đề tài nghiên cứu

Học viên cao học có thể lựa chọn theo định hướng nghiên cứu sau:

Định hướng 1: Theo định hướng nghiên cứu lý thuyết – ứng dụng, nhằm xây dựng hoặc kiểm định lý thuyết, nghĩa là nghiên cứu tại nhiều đơn vị/đối tượng, trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu tìm ra tính quy luật, tính khái quát của vấn đề nghiên cứu.

Định hướng 2: Theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, nghĩa là nghiên cứu tại một đơn vị có quy mô vừa hoặc lớn, có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng cụ thể tại đơn vị đó.

Lưu ý: Học viên lựa chọn định hướng 2, đơn vị nơi học viên thực tập phải xác nhận đồng ý tạo điều kiện cho học viên trong việc thu thập dữ liệu và phải xác nhận sẽ triển khai ứng dụng một hoặc một vài hoặc tất cả các kiến nghị trong công tác KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN, quản lý của đơn vị.

Học viên có thể tham khảo định hướng các chủ đề Luận văn thạc sĩ tại: Phụ lục 1 (Định hướng các chủ đề làm Luận văn thạc sĩ chuyên ngành KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN)

2. Hướng dẫn về kết cấu/bố cục, nội dung của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

2.1. Kết cấu/bố cục, nội dung Luận văn thạc sĩ (Theo định hướng nghiên cứu lý thuyết ứng dụng)

Những nội dung cụ thể trong mỗi chương có thể khái quát như sau: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

Phần mở đầu

 1. Tính cấp thiết
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Câu hỏi nghiên cưu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Cấu trúc của luận văn

Chương 1: Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết

 • 1. Khái niệm
 • 2. Lý thuyết liên quan
 • 3. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan
 • 4. Khung phân tích nghiên cứu
 • 5. Các giả thuyết của nghiên cứu

Chương 2: Phương pháp/Thiết kế nghiên cứu

 • 1. Cách tiếp cận nghiên cứu
 • 2. Phương pháp chọn mẫu/quy mô mẫu
 • 3. Dữ liệu thu thập
 • 4. Công cụ phân tích dữ liệu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

 • 1 Tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập
 • 2. Kết quả phân tích
 • 3. Thảo luận Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán

Chương 4: Kết luận và khuyến nghị/gợi ý chính sách

 • 1. Kết luận
 • 2. Khuyến nghị/gợi ý chính sách

2.2. Kết cấu/bố cục, nội dung Luận văn thạc sĩ (Theo định hướng nghiên cứu ứng dụng)

Những nội dung cụ thể trong mỗi chương có thể khái quát như sau:

Phần mở đầu

 1. Tính cấp thiết
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Câu hỏi nghiên cưu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Cấu trúc của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan của đề tài nghiên cứu

Kết cấu cụ thể của chương 1 cần được xây dựng phù hợp với từng đề tài nghiên cứu.

Tuy nhiên tác giả cần trình bày các nội dung sau:

 • Thứ nhất, cơ sở lý thuyết của đề tài: Tác giả tổng hợp cô đọng các lý thuyết liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu làm cơ sở nền tảng giải quyết những vấn đề cần đặt ra trong đề tài nghiên cứu. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán
 • Thứ hai,tổng quan về công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu: Nêu và phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã thực hiện ở trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; Nêu rõ những vấn đề còn tồn tại; Chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn thạc sỹ cần tập trung, nghiên cứu, giải quyết.
 • Thứ ba, trên cơ sở tổng quan tài liệu, các lý thuyết và công trình nghiên cứu có liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu, tác giả cần chỉ ra những điểm tương đồng cũng như sự khác biệt, những thành công của công trình nghiên cứu trước đây để kế thừa cũng như hạn chế của các công trình nghiên cứu trước đây để khắc phục nghiên cứu của mình và đưa ra những quan điểm của tác giả để giải quyết vấn đề nghiên cứu của đề tài mà tác giả đã xác định

Chương 2: Phương pháp/ thiết kế nghiên cứu

 • Kết cấu cụ thể của chương 2 cần được thiết kế phù hợp với từng đề tài nghiên cứu.
 • Tuy nhiên tác giả cần phải trình bày các nội dung sau:
 • Thứ nhất,mô tả nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu, cách thức tiến hành thu thập tài liệu, dữ liệu cần đảm bảo tính khoa học, khả thi và đáng tin cậy
 • Thứ hai,tác giả làm rõ đối tượng phỏng vấn/khảo sát, cách thức tiến hành phỏng vấn/khảo sát, quy mô mẫu phỏng vấn/khảo sát.

Chương 3: Phân tích thực trạng của đề tài nghiên cứu

 • Thứ nhất,tác giả tóm tắt cô đọng thực trạng vấn đề nghiên cứu của đề tài
 • Thứ hai,tác giả phân tích, nhận định về thực trạng vấn đề nghiên cứu của đề tài

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất

 • Thảo luận kết quả nghiên cứu
 • Các giải pháp đề xuất Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Toán
 • Điều kiện thực hiện các kiến nghị/giải pháp (nhân lực, tổ chức bộ máy, tài chính,…)
 • Đóng góp của đề tài nghiên cứu (về mặt lý luận và thực tiễn)
 • Những hạn chế và một số gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537