Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

Đánh giá post

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng được Dịch Vụ Viết Luận Văn cập nhập mới nhất, liên tục cập nhập những đề tài mới lạ, hấp dẫn đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp. Đến với Dịch Vụ Viết Luận Văn bạn không còn phải lo lắng vì không biết chọn đề tài nào, mà bạn phải suy nghĩ nên chọn lựa đề tài nào cho phù hợp với bản thân. Để không phụ lòng các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng, Dịch Vụ Viết Luận Văn đã tổng được được rất nhiều đề tài hay, nhằm giúp đỡ cho các bạn sinh viên có thêm những lựa chọn về đề tài của mình.

Ngoài ra, bạn nào còn chưa ưng những Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng dưới dây thì có thể nhắn tin trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn miễn phí, và được hỗ trợ làm đề cương, và làm bài khóa luận tốt nghiệp nhé.

Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Xây Dựng

 1. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng
 2. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Tại Ban Quản Lý Dự Án Thành Phố Cao Lãnh
 3. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Lựa Chọn Thầu Xây Lắp Thực Hiện Các Dự Án Nâng Cấp Đô Thị Tại Thành Phố Bến Tre
 4. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp
 5. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Công Trình Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
 6. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Công Trình Sửa Chữa Mạng Lưới Cấp Nước
 7. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Giám Sát Thi Công Hồ Chứa Nước Ea Hleo 1 Tỉnh Đắk Lắk
 8. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 9. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Lập Tổng Mức Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 10. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chi Phí Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án
 11. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Tổ Chức Thi Công Đảm Bảo Tiến Độ Xây Dựng Công Trình Bê Tông Thuộc Dự Án Thủy Điện
 12. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thanh Tra Dự Án, Công Trình Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng
 13. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
 14. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Giám Sát Xây Dựng Các Công Trình Thủy Lợi Do Công Ty Thủy Lợi Bắc Sông Mã
 15. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Xây Dựng Tiêu Chí Trong Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Tại Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Nông Nghiệp
 16. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Khối Xây Gạch Không Nung Tại Tỉnh Bình Thuận
 17. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Công Trình
 18. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chất Lượng Công Trình Giai Đoạn Thi Công Dự Án
 19. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Trường Đại Học Thủy Lợi
 20. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Các Công Trình Thủy Lợi Tại Công Ty Thủy Lợi Sông Nhuệ
 21. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 22. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
 23. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Công Trình
 24. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Trên Địa Bàn Thị Xã Tân Uyên Tỉnh Bình Dương
 25. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 26. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Nhằm Đảm Bảo Chất Lượng
 27. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Lập Quy Hoạch Và Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng Đô Thị
 28. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lập Và Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng
 29. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Tại Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nam
 30. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Tư Vấn Thiết Kế
 31. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Nâng Cao Năng Lực Tư Vấn Của Công Ty Tnhh Xây Dựng Cộng Hòa
 32. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Đập Đạ Lây Tỉnh Lâm Đồng
 33. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Dự Án Của Ban Quản Lý Dự Án
 34. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Lý Thuyết Rủ Ro Trong Việc Xác Định Tổng Mức Đầu Tư Xây Dựng
 35. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thí Nghiệm – Kiểm Định
 36. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Tư Vấn Thiết Kế Tại Phân Viện Miền Nam Viện Thiết Kế – Bộ Quốc Phòng
 37. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Quản Lý Chất Lượng Công Trình Các Dự Án Nhà Ở Xã Hội Của Công Ty Địa Ốc Hoàng Quân
 38. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Nông Nghiệp
 39. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Phân Tích Đánh Giá Lợi Ích Kinh Tế – Xã Hội Sau 3 Năm Khai Thác Dự Án Đường Cao Tốc Tp.Hcm
 40. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Bồi Thường, Hỗ Trợ Và Tái Định Cư Tại Ban Bồi Thường
 41. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Sông Hồng
 42. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Trên Địa Bàn Quận Bình Tân
 43. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Các Dự Án Xây Dựng Thủy Lợi
 44. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thi Công Các Công Trình Xây Dựng Do Ban Qlda Cạnh Tranh
 45. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 46. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Dự Án Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Phát Triển
 47. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 48. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu, Đánh Giá Các Yếu Tố Làm Chậm Tiến Độ Và Vượt Dự Toán Tại Các Dự Án Do Sở Xây Dựng
 49. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Tác Quản Lý Khai Thác Và Bảo Trì Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn
 50. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Công Trình Tại Công Ty Xây Dựng Viễn Đạt
 51. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Quản Lý Quy Trình Lập Chương Trình Phát Triển Đô Thị Của Tỉnh Bến Tre
 52. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Thiết Kế Cho Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng
 53. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tiến Độ Thi Công Đến Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Dự Án Nâng Cấp Kênh Trạm Bơm
 54. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Tại Dự Án Trường Quốc Tế Nhật Bản
 55. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Bảo Trì Công Trình Thủy Điện Lai Châu
 56. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 57. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giái Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Công Trình Trụ Sở Xí Nghiệp Thủy Nông Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
 58. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Vùng Ven Biển
 59. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bảo Trì Công Trình Đê Sông
 60. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đánh Giá Về Công Tác Chuẩn Bị Đầu Tư Xây Dựng Dự Án Cải Tạo, Sửa Chữa Hồ Chứa Nước Khe Chè
 61. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Năng Lực Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn
 62. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Năng Lực Công Tác Thẩm Định Dự Án Hạ Tầng Kĩ Thuật Tại Huyện Yên Dũng
 63. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cho Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp
 64. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Các Bài Học Kinh Nghiệm Trong Công Tác Quản Lý Tiến Độ Thi Công Phần Thô Công Trình Chung Cư D2
 65. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Nông Thôn Mới
 66. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Các Dự Án Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Thuộc Chương Trình Nước Sạch
 67. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thiết Kế Công Trình Xây Dựng Dân Dụng
 68. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình
 69. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thi Công Các Công Trình Đường Giao Thông
 70. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Công Tác Tư Vấn Đấu Thầu Của Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Tỉnh Long An
 71. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hồ Sơ Quy Hoạch Và Thiết Kế Xã Nông Thôn Mới
 72. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cho Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư
 73. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thi Công Công Trình Tràn Xả Lũ Hồ Chứa Nước Đạ Lây
 74. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 75. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đánh Giá Hiệu Quả Đầu Tư Dự Án Cấp Nước Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
 76. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chi Phí Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án Công Trình Nâng Cấp Cống Cầu Xe Tỉnh Hải
 77. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu, Xây Dựng Quy Trình Bảo Trì Hồ Chứa Nước Lanh Ra, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
 78. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Dự Án Đầu Tư Chợ Phan Thiết
 79. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý Dự Án Xây Dựng Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh
 80. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Khai Thác Các Công Trình Thủy Lợi
 81. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Đấu Thầu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng
 82. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thi Công Các Công Trình Xây Dựng Ngành Giáo Dục
 83. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc
 84. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Sử Dụng Đất Cấp Phối Làm Đường Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng
 85. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Rủi Ro Đến Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Điện
 86. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Quản Lý Rủi Ro Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Kỹ Thuật Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư (PPP)
 87. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng Sử Dụng Vốn
 88. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bảo Trì Các Công Trình Thủy Lợi
 89. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Dân Cư
 90. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lựa Chọn Nhà Thầu Và Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng
 91. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Xây Dựng Trên Địa Bàn Huyện Phú Xuyên
 92. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai
 93. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
 94. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Giám Sát Chất Lượng Thi Công Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 95. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Nâng Cao Năng Lực Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Của Trung Tâm Kiểm Định Xây Dựng Bình Thuận
 96. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Của Ban Quản Lý Dự Án
 97. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 98. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng
 99. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước Về Hợp Đồng Xây Dựng Sử Dụng Vốn Nhà Nước Ở Việt Nam
 100. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đến Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông
 101. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Quản Lý Nhà Nước Về Thu Từ Khai Thác Công Trình Đường Bộ Ở Việt Nam
 102. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Chiến Lược Tổ Chức Xây Dựng Hiệu Quả Kết Cấu Hạ Tầng Các Khu Đô Thị
 103. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quản Lý Hợp Đồng Bảo Trì Công Trình Đường Bộ Việt Nam
 104. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Quản Lý Khai Thác Công Trình Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 105. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Thành Phần Kiểm Soát Nội Bộ Đến Hiệu Lực Kiểm Soát Nội Bộ
 106. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quản Lý Vốn Và Tài Sản Tại Các Tổng Công Ty Thuộc Bộ Xây Dựng
 107. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Giai Đoạn Chuẩn Bị Dự Án Xây Dựng
 108. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Cho Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành Phố
 109. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Quản Lý Rủi Ro Trong Dự Án Đường Sắt Đô Thị (Metro) Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 110. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư
 111. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Xây Dựng Theo Quy Hoạch Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Lạt
 112. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Khu Kinh Tế
 113. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Thi Công Đảm Bảo Tiến Độ Xây Dựng Công Trình Bê Tông
 114. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp
 115. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giám Sát Thi Công Công Trình Thủy Điện Bản Mồng
 116. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Các Khu Dân Cư
 117. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hoàn Thiện Năng Lực Tư Vấn Thiết Kế Tại Công Ty Tư Vấn Thiết Kế 36.69
 118. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Chi Phí Xây Dựng Công Trình Đường Đh.1 Tại Trung Tâm Ql&Kt Ctcc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Thủy

 1. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Ổn Định Của Đê Biển Khi Có Sóng Tràn Qua
 2. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Khả Năng Khí Thực Của Các Công Trình Tháo Nước Dưới Sâu Và Biện Pháp Phòng Ngừa
 3. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Rủi Ro Trong Quá Trình Đào Hầm Qua Vùng Đất Bị Vò Nát Và Các Biện Pháp Giảm Thiểu Sự Cố
 4. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Công Tác Ván Khuôn Và Công Nghệ Thi Công Tường Thượng -Hạ Lưu Đập Bê Tông Đầm Lăn Là Bê Tông
 5. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Thiết Kế Và Thi Công Đê Quai Trên Nền Đất Yếu
 6. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Và Phân Tích Ứng Suất Của Kết Cấu Đập Bê Tông Trọng Lực Trên Móng Cọc
 7. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Tải Nước Của Hệ Thống Đường Dẫn Trong Lưu Vực Tiêu Trạm Bơm Yên Sở
 8. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Quy Trình Tính Toán Kết Cấu Trụ Pin Đập Tràn Có Cửa Van Cung Áp Dụng Cho Thủy Điện Xêkama
 9. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Điều Kiện Biên Đến Ổn Định Mái Dốc Đất Vùng Duyên Hải Miền Trung
 10. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ổn Định Mái Bờ Kênh Văn Phong – Bình Định Ở Các Điều Kiện Địa Kỹ Thuật
 11. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Dòng Tia Vữa Xi Măng Cao Áp (Jet – Grouting) Để Sửa Chữa Nâng Cao
 12. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Áp Dụng Các Giải Pháp Chắn Giữ Hố Móng Sâu Bằng Cừ Khi Đào Đất Bằng Phương Pháp Lộ Thiên
 13. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Neo Giữ Tấm Lát Bảo Vệ Mái Đê Biển
 14. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tính Toán Và Tối Ưu Hóa Kết Cấu Đập Tràn Phím PIANO-Áp Dụng Cho Công Trình Thủy Điện Đăk MI2
 15. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Các Hình Thức Và Công Nghệ Thi Công Kết Cấu Phòng Thấm Đập Bê Tông Đầm Lăn
 16. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Xử Lý Nền Đất Yếu Sử Dụng Kết Hợp Cọc Tre Và Vải Địa Kỹ Thuật
 17. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Năng Lực Tháo Và Điều Tiết Lũ Qua Đập Tràn Zích Zắc
 18. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Xử Lý Và Tính Toán Kết Cấu Đập Tràn Trọng Lực Bê Tông Trên Nền Có Lớp Xen Kẹp
 19. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Cục Bộ Của Kết Cấu Bảo Vệ Chân Kè Biển Trong Điều Kiện Thiên Tai Bất Thường
 20. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Một Số Nguyên Nhân Và Biện Pháp Phòng Ngừa Về Nứt Của Bê Tông Đầm Lăn
 21. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Diễn Biến Lòng Dẫn Sông Hồng Và Đề Xuất Giải Pháp Công Trình Chỉnh Trị Ổn Định Khu Vực
 22. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Làm Việc Của Bấc Thấm Xử Lý Nền Đất Yếu
 23. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Về Chấn Động Khi Nổ Mìn Và Các Giải Pháp Ngăn Ngừa Các Ảnh Hưởng Bất Lợi
 24. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Mô Hình Liên Kết Neo Với Tấm Lát Mái Hai Chiều Để Đảm Bảo Ổn Định Đê Biển
 25. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hiện Tượng Khí Thực Tại Mố Tiêu Năng Sau Đập Tràn Cao, Áp Dụng Cho Đập Tràn Nước Trong
 26. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Giải Pháp Dẫn Dòng Thi Công Cho Công Trình Thủy Điện Sông Tranh 2
 27. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Nguyên Nhân Sự Cố Sạt Trượt Và Đề Xuất Giải Pháp Ổn Định Tràn Sự Cố Qua Đê
 28. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Kích Thước Chân Khay Hợp Lý Cho Hồ Chứa Nước Mỹ Lâm, Tỉnh Phú Yên
 29. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng Của Trạm Bơm Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Nguyên Nhân Gây Mất Ổn Định Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Đuống Tỉnh Bắc Ninh
 31. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xác Định Mặt Cắt Cơ Bản Của Đập Bê Tông Trọng Lực Theo Các Hệ Tiêu Chuẩn Khác Nhau
 32. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hệ Thống Gió Có Xét Đến Sự Cân Bằng Nhiệt Trong Quá Trình Đào Hầm Bằng Phương Pháp Nổ
 33. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hình Dạng Mặt Cắt Hợp Lý Của Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Bắc Hà-Lào Cai
 34. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Trạng Thái Ứng Suất Biến Dạng Khối Buồng Xoắn Nhà Máy Thủy Điện TURBIN Trục Đứng
 35. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Tạo Bãi Cho Tuyến Đê Biển Nam Định; Áp Dụng Tính Toán Cho Các Đoạn Đê Biển
 36. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Kết Cấu Và Phân Tích Ứng Suất Biến Dạng Đập Đá Đổ Bản Mặt Bê Tông Trên Nền Đất
 37. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Vấn Đề Thủy Lực Của Đập Tràn Trọng Lực Cao, Ứng Dụng Cho Thủy Điện Lai Châu
 38. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Suất Và Biến Dạng Của Nền Đê, Đập Gia Cố Bằng Cọc Xi Măng Đất
 39. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Nổ Mìn Cắt Các Khối Đá Lớn Trong Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi – Thủy Điện
 40. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xử Lý Các Sự Cố Nền Đất Trong Quá Trình Thi Công Hố Móng
 41. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Gia Cường Ổn Định Mái Dốc Bằng Cốt Địa Kỹ Thuật – Ứng Dụng Cho Đê Biển Kim Sơn
 42. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Suất Và Chọn Mặt Cắt Hợp Lý Đập Bê Tông Trọng Lực
 43. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Và Thiết Kế Giải Pháp Bảo Vệ Bãi Trước Hệ Thống Đê Biển, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
 44. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Xây Dựng Mối Quan Hệ Thực Nghiệm Giữa Các Chỉ Tiêu Cơ Lý Của Vật Liệu Xi Măng Đất Phục Vụ Tính Toán
 45. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phòng Chống Trượt Lở Đất Ứng Dụng Cho Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần
 46. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Biển Tỉnh Nghệ An
 47. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tính Toán Kết Cấu Đập Trọng Lực Bê Tông Dạng Tường Ô
 48. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sử Dụng Vật Liệu Địa Phương Và Hệ Thống Sản Xuất RCC Cho Đập Công Trình Thủy Điện
 49. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Động Lực Sóng, Dòng Chảy Phục Vụ Xây Dựng Nhà Máy Nhiệt Điện Quảng Trạch I
 50. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Kết Cấu Và Thi Công Công Trình Bảo Vệ Bờ Sông Trên Nền Đất Yếu
 51. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Trạng Thái Ứng Suất, Biến Dạng Của Hào Bentonite Chống Thấm Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu
 52. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Một Số Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Hạ Chìm Ống Xi Phông Kết Cấu Thép
 53. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Kết Cấu Ván Khuôn Trong Xây Dựng Công Trình Bê Tông Và Ván Khuôn Trượt Thi Công
 54. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiêm Cứu Sản Xuất Bê Tông Hạt Mịn Tự Lèn Chế Tạo Kết Cấu Vỏ Mỏng Cho Công Trình Thủy Lợi
 55. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tính Toán Cửa Nhận Nước Nhà Máy Thủy Điện Cùng Làm Việc Với Nền Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
 56. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Phương Pháp Tính Ổn Định Cho Đê Chắn Sóng Theo Các Dạng Mặt Cắt Khác Nhau
 57. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Bãi Đối Với Kết Cấu Thân Đê Biển Các Tỉnh Hải Phòng-Thái Bình-Nam Định
 58. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Chế Ăn Mòn Hóa Học Của Bê Tông Trong Môi Trường Biển
 59. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Loại Khối Phủ Phù Hợp Bảo Vệ Mái Đê Chắn Sóng Khu Neo Đậu Tàu Thuyền Trú Bão
 60. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Xuất, Biến Dạng Nền Cọc Xi Măng – Đất Công Trình Cống Hói Đại Tỉnh Quảng Bình
 61. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Mái Hạ Lưu Đê Biển Khi Có Sóng Và Triều Cường Tràn Qua Với Giải Pháp Khắc Phục
 62. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Cọc Ống Thép Để Xử Lý Nền Cho Móng Đập Trụ Đỡ Trong Trường Hợp Cột Nước Sâu
 63. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Vật Liệu Tổng Hợp Trong Sửa Chữa, Nâng Cấp Cống Dưới Đập Các Hồ Chứa
 64. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Ống Vải Địa Kỹ Thuật Vào Xây Dựng Công Trình Kè Ngầm Giảm Sóng Bảo Vệ
 65. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Diễn Biến Lòng Dẫn Và Đề Xuất Giải Pháp Công Trình Bảo Vệ Bờ Sông Tả Đuống Tỉnh Bắc Ninh
 66. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thấm Dị Hướng Trong Thân Đập Đất Đầm Nén
 67. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ổn Định Cửa Sông Và Bờ Biển Khu Vực Cửa Đà Rằng Thành Phố Tuy Hòa
 68. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Cừ Bản Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực Xây Dựng Công Trình Kè Bảo Vệ Bờ Kênh Ở ĐBSCL
 69. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chính Sách Giá Điện Đến Việc Xác Định Công Suất Lắp Máy
 70. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Phương Pháp Gia Cố Chống Sạt Lở Bờ Trong Sửa Chữa Nâng Cấp Đê Biển Tại Nam Định
 71. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Quản Lý Và Nâng Cao Chất Lượng Thi Công Công Trình Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép Trong Xây Dựng
 72. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Của Đập Bê Tông Trọng Lực Khi Bị Nước Tràn Qua Đỉnh
 73. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tình Hình Xây Dựng Đập Đất Ở Tỉnh Ninh Thuận Và Các Biện Pháp Nhằm Đảm Bảo An Toàn
 74. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phương Pháp Xác Định Chi Phí Máy Thi Công Đường Hầm Trên Cơ Sở Nguyên Giá Khấu
 75. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Lòng Dẫn Thượng Và Hạ Lưu Sông Vàm Nao Đến Tỷ Lệ Phân Lưu Qua Sông
 76. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Quá Trình Xói Mòn Hạ Lưu Đê Biển Khi Có Sóng Tràn Qua Và Biện Pháp Gia Cố Mái Đất
 77. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tính Ứng Suất Cục Bộ Của Đài Móng Cọc Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Có Sử Dụng Phần Tử Bậc Cao
 78. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Xử Lý Chống Thấm Nền Đập Tà Rục Tỉnh Khánh Hòa
 79. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Tính Toán Đập Bê Tông Làm Việc Đồng Thời Với Nền, Cọc
 80. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tốc Độ Nâng Cao Đập Bê Tông Đầm Lăn Với Xử Lý Bề Mặt Lớp Đầm
 81. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Nghệ Thi Công Hố Móng Sâu Bằng Phương Pháp Đào Lộ Thiên Có Sử Dụng Hệ Thống Kết Cấu
 82. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Hình Thành Bụi Trong Quá Trình Đào Hầm Bằng Phương Pháp Khoan – Nổ Mìn
 83. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Chọn Tuyến Và Mặt Cắt Đê Biển Hợp Lý Cho Vùng Biển Lùi Bình Minh, Huyện Kim Sơn
 84. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Lựa Chọn Giải Pháp Công Trình Đê Hữu Sông Đáy Thuộc Tỉnh Ninh Bình
 85. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Bố Trí Vật Liệu Hợp Lý Đập Bê Tông Trọng Lực Trên Nền Đá Phong Hóa
 86. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Vật Liệu Khắc Phục Ăn Mòn Bê Tông Cốt Thép Công Trình Thủy Lợi
 87. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Túi Vải Địa Kỹ Thuật Trong Xây Dựng Đê Quai Lấn Biển Tiên Lãng – Hải Phòng
 88. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hiện Tượng Thấm Và Các Giải Pháp Xử Lý Cho Nền Đê Sông Phía Hạ Lưu
 89. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Lựa Chọn Công Nghệ Xử Lý Nền Mềm Yếu Của Đập Phá Sóng-Áp Dụng Cho Đập Phá Sóng Dung Quất
 90. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Các Giải Pháp Chống Thấm Cho Nền Đập Đất
 91. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Và Ổn Định Bờ Biển Hiệp Thạnh – Trà Vinh
 92. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Xuất Hiện Xói Hạ Lưu Đập Dâng Tràn Tỉnh Sơn La Và Giải Pháp Khắc Phục
 93. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Màn Cừ Bê Tông Dự Ứng Lực Để Bảo Vệ Bờ Những Đoạn Sông Lớn Trong Các Khu Đô Thị
 94. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Về Đề Xuất Giải Pháp Công Nghệ Xử Lý Chống Thấm Nền Đập Đất Ven Biển Nam
 95. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Đảm Bảo Và Nâng Cao Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Qua Mô Hình Quản Lý Đầu Tư
 96. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thực Trạng Sạt Lở Đất Lưu Vực Sông Thạch Hãn Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phòng Tránh
 97. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Vải Địa Kỹ Thuật Làm Cốt Gia Cố Đê Bao Trên Nền Đất Yếu
 98. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Công Nghệ Thi Công Và Khống Chế Chất Lượng Trong Thi Công Bê Tông Đầm Lăn
 99. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Giải Pháp Chống Thấm Cho Nền Đập Hồ Chứa Khuôn Vố – Bắc Giang
 100. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Phân Tích Ứng Suất Biến Dạng Của Đập Bê Tông Trọng Lực Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
 101. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Trạng Thái Ứng Suất Trong Hệ Bản Cọc Làm Việc Đồng Thời
 102. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Giải Pháp Công Trình Bảo Vệ Bờ Sông Thủy Triều Vùng Bán Đảo Cà Mau
 103. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Các Thông Số Năng Lượng Của Trạm Thủy Điện Tích Năng Làm Việc
 104. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Bố Trí Hợp Lí Tràn Zíc Zắc Để Tăng Khả Năng Phòng Lũ Cho Hồ Chứa
 105. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Mái Dốc Được Gia Cố Bằng Hệ Thống Cọc
 106. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Lựa Chọn Phương Pháp Thi Công Tháp Điều Áp Phía Thượng Lưu Nhà Máy Thủy Điện Huội Quảng

Chọn Lọc Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Xây Dựng: Kỹ Thuật Xây Dựng

 1. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tính Công Tác Hỗn Hợp Bê Tông Và Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Bê Tông Tự Lèn Trong Điều Kiện
 2. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Phân Tích Hệ Kết Cấu Vách – Dầm Đỡ Vách Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép
 3. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Mối Tương Quan Thực Nghiệm Giữa Chu Kỳ Dao Động Riêng Và Số Tầng Của Nhà Cao Tầng
 4. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Ảnh Hưởng Của Tường Chèn Tới Phản Ứng Của Hệ Khung Bê Tông Cốt Thép Chịu Động Đất
 5. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Thiết Kế Tối Ưu Trọng Lượng Dầm Composite Có Xét Biến Thiết Kế Phần Trăm Thể Tích Vật Liệu Nền
 6. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Khả Năng Chống Chọc Thủng Của Sàn Phẳng Bê Tông Ứng Lực Trước
 7. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Dự Báo Biến Dạng Co Ngót Của Bê Tông Trong Điều Kiện Khí Hậu Thủ Đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào
 8. Luận Văn Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Biến Dạng Nút Khung Tới Phản Ứng Của Khung Bê Tông Cốt Thép Chịu Động Đất

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY Luận Văn Ngành Xây Dựng

1. BỐ CỤC Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

Bố cục được trình bày theo trình tự sau:

1.1Trang bìa 

 • Trang bìa (xem Mẫu 1);
 • Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung 

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 • Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

 • Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • Kiểu trích dẫn APA 6thEdition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Môi Trường

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng
 • Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn IEEE tại: http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6thEdition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của khóa luận

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng

 • Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự , sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2. Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537