Tổng Hợp Chi Tiết Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn sinh viên chuyên Khoa Tài chính ngân hàng Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng Mới nhất được Dịch Vụ Viết Luận Văn gợi ý đề tài khóa luận, chuyên đề dành cho sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng. Các bạn Sinh viên có thể trao đổi thêm với Dịch Vụ Viết Luận Văn về đề tài mình mong muốn và quan tâm để thống nhất lại đề tài khóa luận và chuyên đề để đăng ký với giáo viên nhé. Và dưới đây là Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng các bạn sinh viên cùng tham khảo nhé.

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: THUẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG

Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng
Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng
 • Nâng cao hiệu quả công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá X.
 • Thẩm định giá tài sản khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – thực trạng và giải pháp.
 • Định giá doanh nghiệp nhà nước và thực trạng áp dụng tại Việt Nam
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Nâng cao hiệu quả định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN “X” –
 • Hoàn thiện phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 • Nâng cao chất lượng định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 • Hoàn thiện tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 •  Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 •  Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 •  Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 •  Hoàn thiện phương pháp định giá (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 •  Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 • Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 • Hoàn thiện phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 • Nâng cao chất lượng định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 • Hoàn thiện các phương pháp thực hiện mua bán, sáp nhập ngân hàng tại NHTM A
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá BĐS trong hoạt động cho vay tại NHTM A
 • Nâng cao hiệu quả công tác định giá doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam hiện nay ( rất khó, nên tránh)
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng:  Nâng cao chất lượng định giá các khoản nợ trong quá trình cổ phần hóa DNNN.
 • Hoàn thiện phương pháp so sánh trong định giá Bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Hoàn thiện phương pháp chi phí trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Hoàn thiện phương pháp thu nhập trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Hoàn thiện phương pháp thặng dư trong định giá bất động sản tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 •  Nâng cao chất lượng định giá bất động sản tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Nâng cao chất lượng định giá máy móc thiết bị tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại các công ty định giá/chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.
 • Nâng cao hiệu quả việc định giá quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp/ văn phòng thương mại/ đất dự án của các công ty định giá/NHTM hiện nay.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị thương hiệu ở Việt Nam.
 • Nâng cao chất lượng tổ chức công tác định giá tài sản tại các công ty định giá/ngân hàng thương mại….ở Việt Nam hiện nay. thực trạng và giải pháp.
 •  Định giá bất động sản trong hoạt động phát mại, thanh lí tài sản tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay.
 • Nâng cao chất lượng định giá tài sản (BĐS, MM/TB) phục vụ công tác xét xử tòa án tại các công ty định giá ở Việt Nam.
 • Định giá doanh nghiệp trong hoạt động thoái vốn khỏi các DN Nhà nước
 • Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A ở Việt nam.
 • Định giá BĐS trong hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản ở Việt nam hiện nay

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: GỢI Ý ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hoạt động định giá tại công ty định giá A
 • Phát triển nghiệp vụ thẩm định giá tài sản vô hình tại Việt Nam
 • Hoàn thiện phương pháp định giá bất động sản/máy móc thiết bị/doanh nghiệp tại công ty CP/chứng khoán/thẩm định giá A.
 • Đánh giá hoạt động định giá bất động sản/máy móc thiết bị/doanh nghiệp tại công ty CP/chứng khoán/thẩm định giá A.
 • Đánh giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại công ty
 • Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 • Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 •  Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
 • Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 •  Hoàn thiện phương pháp định giá (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 •  Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 • Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
 • Hoàn thiện phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 •  Nâng cao chất lượng định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá hiệu quả hoạt động mua bán, sáp nhập tại NHTM A
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá BĐS trong hoạt động cho vay tại NHTM A
 • Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
 • Tác động của hoạt động mua bán, sáp nhập đến tình hình tài chính công ty A/ngân hàng A.

DANH MỤC GỢI Ý KHÓA LUẬN, CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG CHUYÊN SÂU THUẾ

ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 • Hoàn thiện chính sách thuế A (chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…) ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập
 • Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tự nộp thuế tại Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế ở Việt Nam hiện nay
 • Tăng cường quản lý thuế A(chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…) ở Việt Nam
 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong tiến trình cải cách – hiện đại hoá quản lý thuế.
 • Cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế X
 • Hoàn thiện công tác kiểm tra tại địa bàn ở Chi cục thuế X
 • Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế X (hoặc cục thuế X)
 • Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn X
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Thực trạng phát triển các dịch vụ thuế ở Việt Nam

DANH MỤC GỢI Ý CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN …
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN …
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp …
 • Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN …
 • Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty …
 • Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn tại công ty …
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty …
 • Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty … – Thực trạng và giải pháp
 • Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
 • Quản trị tiền mặt tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty …
 • Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty …
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Hoàn thiện chính sách cổ tức tại công ty cổ phần X.
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại DN …
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X.  Thực trạng và giải pháp.
 • Cơ cấu vốn tại công ty A – Thực trạng và giải pháp
 • Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X.
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
 • Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính A.
 • Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
 • Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
 • Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
 • Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN – Thực trạng và giải pháp
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Giải pháp tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp ngành X
 • Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.
 • Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
 • Giải pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp X
 • Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp X

BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN …
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN …
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp …
 • Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN …
 • Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty …
 • Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn tại công ty …
 • Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty … – Thực trạng và giải pháp
 • Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Quản trị tiền mặt tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại công ty …
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty …
 • Hoàn thiện chính sách cổ tức tại công ty cổ phần X.
 • Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại DN …
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm ….tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
 • Cơ cấu vốn tại công ty A – Thực trạng và giải pháp
 • Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X.
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
 • Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính A.
 • Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
 • Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
 • Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
 • Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN – Thực trạng và giải pháp
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Giải pháp tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp ngành X
 • Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
 • Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
 • Giải pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp X
 • Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp X
 • Vận dụng các mô hình kinh tế lượng trong dự báo rủi ro tài chính của các ngành ….
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngành…..
 • Chính sách phân chia lợi tức của các doanh nghiệp ngành ….
 • Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành …
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau M&A
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa
 • Quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp X
 • Quản trị nguồn vốn tại Công ty X
 • Quản trị công nợ tại công ty X
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính tại công ty …

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 • Nâng cao hiệu quả và an toàn cho hoạt động tín dụng tại Công ty chứng khoán A, B, C..
 • Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Các nhân tố tác động đến hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Xây dựng hệ thống tiêu chí cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Giải pháp gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Xây dựng mạng lưới khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Lượng hoá những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Phát triển dịch vụ hỗ trợ vốn tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Đa dạng hoá sản phẩm tài chính tại Công ty chứng khoán A, B, C, … – Thực trạng và giải pháp
 • Quản trị danh mục đầu tư khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, … – Thực trạng và giải pháp
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty chứng khoán A, B, C, … trong điều kiện hội nhập quốc tế
 • Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Quản lý rủi ro thị trường trong hoạt động ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Nâng cao hiệu quả các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu đối với hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán A,B,C,…
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại công ty tài chính A, B, C…
 • Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và doanh thu từ hoạt động môi giới của công ty chứng khoán( SSI, VNdirect, FPT…)
 • Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và mức độ rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán(SSI, VnDirect,FPT….)
 • Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến hoạt động hỗ trợ vốn tại Công ty chứng khoán A, B, C…
 • Phát triển dịch vụ quản lý tài sản tại công ty chứng khoán A, B, C, …
 • Xác định những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán: Nghiên cứu định lượng đối với các Công ty cổ phần chứng khoán niêm yết tại Việt Nam
 • Thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính tại Công ty chứng khoán A, B, C…
 • Hoạt động đầu tư trái phiếu tại ngân hàng thương mại/ công ty chứng khoán ABC…
 • Huy động vốn qua phát hành trái phiếu của các công ty chứng khoán – thực trạng và giải pháp.
 • Vai trò của công ty chứng khoán đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam
 • Phát triển dịch vụ tài chính tại công ty chứng khoán dưới tác động của hội nhập tài chính
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trái phiếu tại Việt Nam
 • Ảnh hưởng của thay đổi chuẩn mực báo cáo tài chính của công ty chứng khoán lên hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán A, B, C…
 • Đánh giá việc sử dụng sản phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro tại công ty cổ phần chứng khoán A, B, C
 • Ảnh hưởng của nghiệp vụ tín dụng lên hiệu quả hoạt động/giá trị của các Công ty chứng khoán và ứng dụng cho Công ty chứng khoán A, B, C…
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá hiệu quả hoạt động của CTCK A, B, C… theo bộ tiêu chuẩn CAMEL.
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm tại Công ty chứng khoán….

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: NHÓM ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
 • Quỹ hưu trí – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
 • Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Hoàn thiện xây dựng chiến lược đầu tư tại quỹ đầu tư A, B, C…
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư A, B, C,…
 • Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư tại Việt Nam
 • Quỹ đầu tư trái phiếu tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

NHÓM ĐỀ TÀI VỀ UỶ BAN CHỨNG KHOÁN, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 • Đánh giá vai trò của ủy ban chứng khoán nhà nước trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Vai trò của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán VN.
 • Vai trò của trung tâm lưu ký thanh toán bù trừ đối với quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Vai trò Sở giao dịch chứng khoán đối với việc xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán VN.
 • Hiệu quả hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Tp HCM và vai trò đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Nâng cao vai trò quản lý phát hành của ủy ban chứng khoán nhà nước
 • Nâng cao vai trò thanh tra giám sát của ủy ban chứng khoán nhà nước
 • Phát triển các sản phẩm dịch vụ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Tp HCM
 • Xây dựng và phát triển Hợp đồng tương lai chỉ số trến giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Đánh giá quá trình tái cấu trúc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Tp HCM trong thời gian qua.
 • Hoàn thiện và phát triển hệ thống cảnh báo sớm giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/TpHCM
 • Vai trò của ủy ban chứng khoán nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển của các Quỹ hưu trí tư nhân tại Việt Nam

DANH SÁCH NHÓM ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 • Kiểm định mức độ hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở Lý thuyết thị trường hiệu quả.
 • Thực trạng giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Nghiên cứu tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Đánh giá các nhân tố tác động ảnh đến mức độ thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Phát triển hệ thống chỉ số chứng khoán cho các nhà đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Đánh giá các nhân tố tác động đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Huy động vốn của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế – Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng bộ chỉ số giá cổ phiếu theo ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Phát triển thị trường chứng quyền ở Việt Nam.
 • Niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài – Thực trạng và giải pháp.
 • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) – Kinh nghiệm thế giới và mô hình hoạt động cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Phát triển thị trường trái phiếu chuyển đổi ở Việt Nam.
 • Đánh giá mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Phát triển tổ chức định mức tín nhiệm trên thị trường tài chính Việt Nam.
 • Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tại VN – Thực trạng và giải pháp
 • Tự do hoá dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Giao dịch xuyên biên giới (Cross-border trading) và gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Đánh giá tác động của các nhân tố tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp sau niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Xây dựng và phát triển sàn giao dịch chứng khoán cho Start-up
 • Nghiên cứu hành vi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Đánh giá các nhân tố tác động tới hành vi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trái phiếu tại Việt Nam.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá hiệu quả các quy định pháp lý của ủy ban chứng khoán nhà nước lên biến động Thị trường chứng khoán Việt Nam và khuyến nghị chính sách
 • Ảnh hưởng của yếu tố tâm lý thị trường (investor sentiment) lên biến động tỷ suất sinh lời của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của việc thay đổi phương thức giao dịch chứng khoán lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của các yếu tố bất thường (thời tiết, nhiệt độ, dịch bệnh, thiên tai…) lên biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ảnh hưởng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp niêm yết đến giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
 • Chào bán cổ phần thông qua phương pháp ghi sổ (book building) – Kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam.
 • Giải pháp thúc đẩy hoạt động thoái vốn cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước đã niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Huy động vốn thông qua chào bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế – Thực trạng và giải pháp cho các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Huy động vốn thông qua chào bán chứng chỉ lưu ký (DRs) trên thị trường vốn quốc tế – Thực trạng và giải pháp cho các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khối lượng và giá trị giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.
 • Vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số trong phòng hộ rủi ro hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán.
 • Phân tích chiến lược đầu tư của các quỹ đầu tư theo chu kỳ kinh tế
 • Vai trò của việc sử dụng chứng khoán phái sinh trong hoạt động của quỹ đầu tư.
 • Thực trạng giao dịch trái phiếu chính phủ tại thị trường chứng khoán Việt Nam

NHÓM ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Đánh giá mức ngại rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
 • Nhận diện rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Lượng hoá rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
 • Sử dụng hệ số Beta trong xác định rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (hoặc rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản, thủy sản, dầu khí)
 • Sử dụng mô hình Z-score trong xác định rủi ro đối với các cổ phiếu niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu quyền lực đa dạng hóa (diversification power) trong đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
 • Rủi ro trong cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán của Việt Nam ( hoặc một công ty chứng khoán)
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt nam.
 • Phương pháp ước lượng giá trị rủi ro (VaR- Value at Risk) cho một cổ phiếu/danh mục đầu tư sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian tài chính.
 • Đo lường rủi ro tín dụng/rủi ro hoạt động bằng phương pháp giá trị rủi ro (Value at Risk).

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: NHÓM ĐỀ TÀI QUỸ ĐẦU TƯ

 • Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
 • Quỹ hưu trí – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
 • Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Đầu tư theo danh mục chỉ số – Lý thuyết và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Quỹ đầu tư vốn mạo hiểm (Venture Capital): Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
 • Phát triển dịch vụ Quản lý gia sản tại Việt Nam.
 • Sự phát triển của hệ thống quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ quản lý gia sản: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Các vấn đề về quỹ đầu tư mạo hiểm

NHÓM ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 • Quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp
 • Tác động của các hoạt động phụ trợ của công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư.
 • Xây dựng các chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam.
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam.
 • Quản lý mức vốn khả dụng tại các công ty chứng khoán Việt Nam
 • Hiệu quả hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty Chứng khoán
 • Ứng dụng công nghệ tài chính vào hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán.
 • Huy động vốn qua phát hành trái phiếu của các công ty chứng khoán – Thực trạng và giải pháp.
 • Đánh giá vai trò của Công ty chứng khoán đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam.
 • Phát triển dịch vụ tài chính tại Công ty chứng khoán dưới tác động của hội nhập tài chính.
 • Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng: Hiệu qủa hoạt động đầu tư trái phiếu tại Công ty chứng khoán.
 • Ảnh hưởng của nghiệp vụ tín dụng lên hiệu quả hoạt động/giá trị của Công ty chứng khoán
 • Ứng dụng CAMEL đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty chứng khoán
 • Ứng dụng phương pháp định giá quyền chọn định giá cổ phiếu của Công ty chứng khoán
 • Ảnh hưởng của ban quản trị đến hiệu qủa hoạt động của Công ty chứng khoán
 • Ảnh hưởng của đặc điểm/tính cách của giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động của Công ty chứng khoán
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm tại Công ty chứng khoán.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại công ty chứng khoán
 • Vai trò của hoạt động tự doanh công ty chứng khoán trong việc cải thiện tính thanh khoản của thị trường chứng khoán.
 • Hình thức tài trợ vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ tại công ty chứng khoán.

Trên đây là Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng nhé. Ngoài ra, các bạn học viên có nhu cầu tham khảo dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp đến ZALO: 0972.114.537 để được giúp đỡ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537