Chia sẻ 90 Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn học viên chuyên ngành Quản Lý Môi Trường một danh sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn để làm bài nhé, nếu như những đề tài dưới đây chưa phù hợp với các bạn học viên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn cụ thể nhất về đề tài nhé.

Chia sẻ 90 Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường

 1. Nghiên Cứu Quá Trình Khử Mặn Bằng Công Nghệ Thẩm Thấu Ngược Ro Phục Vụ Cấp Nước Vùng Duyên Hải
 2. Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Khu Công Nghiệp Thông Qua Áp Dụng Các Nguyên Lý Sinh Thái
 3. Nghiên Cứu Đặc Trưng Chất Lượng Môi Trường Nước Các Vùng Nuôi Thủy Sản Tập Trung Và Đề Xuất
 4. Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001 Và Nghiên Cứu
 5. Nghiên Cứu Phân Vùng Chất Lượng Nước Các Sông, Hồ Trên Địa Bàn TP. Hà Nội Theo Mô Hình Chỉ Số Chất
 6. Nghiên Cứu Khả Năng Xử Lý Paraquat Và DDT Trong Môi Trường Nước Bằng Vật Liệu Nano TiO2 Pha Tạp Fe
 7. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Nghiên Cứu Xác Định Đặc Trưng Phát Thải Của Xe Buýt Tại Hà Nội
 8. Nghiên Cứu Làm Sạch CO2 Từ Khí Thải Đốt Than Bằng Kĩ Thuật Xúc Tác – Hấp Phụ Đề Làm Nguồn Cac Bon
 9. Nghiên Cứu Đánh Giá Sức Tải Một Số Yếu Tố Môi Trường (C, N, P) Khu Vực Đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai
 10. Nghiên Cứu Diễn Biến Chất Lượng Nước Các Sông Chính Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
 11. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Của Quá Trình Nấu Rửa Bột Giấy Theo Phương Pháp KRAFT
 12. Đánh Giá Phát Thải Khí Nhà Kính Của Việt Nam Sử Dụng Bảng Cân Đối Liên Ngành (Bảng I-O)
 13. Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Và Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp
 14. Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Thẩm Thấu Ngược Ro Trong Khử Mặn Và Phục Vụ Cấp Nước Cho Các Vùng
 15. Nghiên Cứu, Đề Xuất Tiêu Chí Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Chất Thải, Áp Dụng Thử Nghiệm Đánh Giá
 16. Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Số Phát Thải Do Xe Buýt (Trường Hợp Tuyến Xe Buýt Số 26)
 17. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Sản Xuất Phân Compost Từ Chất Thải Hữa Cơ Trong Chất Thải Sinh Hoạt
 18. Thiện Công Xây Dựng Chương Trình Truyền Thông Môi Trường Nhầm Cải Tác Quản Lý Chất Thải Rắn
 19. Nghiên Cứu Nước Thải Sản Xuất Bún Bằng Phương Pháp Lọc Kị Khí Kết Hợp Với Đĩa Quay Sinh Học
 20. Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Tách Rắn – Lỏng Trong Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn
 21. Nghiên Cứu Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Nhiễm Một Số Hợp Chất Dễ Nổ Họ Nitramin
 22. Nghiên Cứu Khả Năng Diệt Vi Khuẩn Trên Rau Ăn Sống Bằng Dung Dịch Siêu Oxy Hóa
 23. Nghiên Cứu Khả Năng Xử Lý Thuốc Nhuộm Bằng Biopolymer Tách Từ Bùn Thải Sinh Học
 24. Nghiên Cứu Đặc Điểm Ô Nhiễm Và Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Của Một Số Cơ Sở Sản Xuất Nước Mắm
 25. Đánh Giá Hiện Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Tại Làng Nghề Giấy Phong Khê Bắc Ninh
 26. Đánh Giá Hàm Lượng Và Nguy Cơ Rủi Ro Gây Ung Thư Của Nhóm Hợp Chất Hydrocacbon Thơm Đa Vòng (Pahs)
 27. Nghiên Cứu Xử Lý Phenol Trong Nước Thải Luyện Cốc Bằng Ozon Hóa Kết Hợp Với Xúc Tác Từ Đá Ong
 28. Nghiên Cứu Hiện Trạng Chất Lượng Nước, Trầm Tích Sông Trường Giang, Tỉnh Quảng Nam
 29. Nghiên Cứu Lựa Chọn Công Nghệ Phù Hợp Và Tính Toán Thiết Kế Công Nghệ Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Thị Xã
 30. Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Nước Sông Cầu Bằng Mô Hình Số, Trên Cơ Sở Đó Đề Xuất Các Giải Pháp
 31. Đánh Giá Tiếp Cận Thông Tin Môi Trường Về Giảm Thiểu, Tái Sử Dụng, Tái Chế Chất Thải Tại Hà Nội
 32. Đánh Giá Khả Năng Tích Tụ Thủy Ngân Và Kẽm Trong Nghêu Bến Tre (Meretrix Lyrata) Ở Khu Vực Cửa Sông
 33. Điều Tra, Khảo Sát Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Phúc Điền – Phân Tích, Lựa Chọn Phương Án
 34. Nghiên Cứu Sử Dụng Vật Liệu Lọc Nano, Thiết Kế Thiết Bị Lọc Nước Bị Nhiễm Asen Phục Vụ Chiến Lược
 35. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Đánh Giá Tiềm Năng Khai Thác Nguồn Năng Lượng Khí Sinh Học Tại Việt Nam
 36. Nghiên Cứu Áp Dụng Tiêu Chí Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Để Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
 37. Nghiên Cứu Thiết Lập Mạng Lưới Quan Trắc Môi Trường Nước Và Không Khí Cho Tỉnh Bình Phước
 38. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chế Biến Thủy Sản Có Độ Mặn Cao Bằng Mô Hình Swimbed
 39. Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Của Các Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai
 40. Phân Hủy Chất Màu Hữu Cơ Bằng Quá Trình Fenton Dị Thể Với Xúc Tác Chứa Sắt Tẩm
 41. Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Sử Dụng An Toàn Nước Mưa Cho Sinh Hoạt Tại Một Số Huyện Ngoại Thành
 42. Nghiên Cứu Thử Nghiệm Sản Xuất Gạch Không Nung Từ Nguồn Phế Liệu Của Nhà Máy Xi Măng Trung Sơn
 43. Nghiên Cứu Thiết Kế Thiết Bị Composter Xữ Lý Rác Hữu Cơ Thành Phân Compost Bằng Phương Pháp Hiếu Khí
 44. Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Ngập Lụt Đô Thị Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 45. Nghiên Cứu Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Bằng Vật Liệu Nanotitandioxit Pha Tạp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp

Chia Sẻ 45 Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường

 1. Nghiên Cứu Xử Lý Nước Rỉ Rác Theo Hướng Thu Hồi Nito Và Tiết Kiệm Năng Lượng
 2. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Giàu Cacbon Và Nitơ Bằng Công Nghệ MBBR
 3. Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Sông Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng Và Đề Xuất Các Biện Pháp
 4. Hiện Trạng Cụm Hồ Điều Hòa An Biên – Tiên Nga (Thành Phố Hải Phòng) Và Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện
 5. Đánh Giá Diễn Biến Chất Lượng Nước Hệ Thống Sông Thái Bình Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương Và Đề Xuất
 6. Nghiên Cứu Xác Định Phát Thải Một Số Chất Ô Nhiễm Không Khí Của Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng Văn Thụ
 7. Đánh Giá Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Do Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố
 8. Nghiên Cứu Khả Năng Sử Dụng Lá Cao Su Làm Vật Liệu Xử Lý Cu (II) Trong Nước
 9. Ước Tính Lượng Phát Thải Từ Các Làng Nghề Chế Biến Thực Phẩm Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An
 10. Nghiên Cứu, Ứng Dụng Xử Lý Amoni Trong Nước Ngầm Trên Hệ Thiết Bị Sử Dụng Vật Liệu Mang Vi Sinh
 11. Nghiên Cứu Chế Tạo Và Sử Dụng Vật Liệu Nano Bạc, Đồng, Sắt Để Xử Lý Vi Khuẩn Lam Độc Trong Thủy Vực
 12. Nghiên Cứu Khả Năng Loại Màu Thuốc Nhuộm Hoạt Tính Và Phân Hủy Chất Diệt Cỏ Dioxin Của Vi Sinh Vật
 13. Nghiên Cứu Cải Tiến Quy Trình Điều Chế Dung Dịch Siêu Oxy Hóa Và Ứng Dụng Trong Khử Trùng Nước Thải
 14. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Nghiên Cứu Ứng Dụng Thực Vật Thủy Sinh Trong Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn
 15. Đánh Giá Thực Trạng Công Nghệ Xử Lý Và Tiềm Năng Tái Sử Dụng Bùn Thải Đô Thị Tại Một Số Khu Vực
 16. Nghiên Cứu Khả Năng Thu Hồi Cát Từ Đá Mạt Trong Khai Thác Đá Bazan Tại Công Ty TNHH Quang Long
 17. Nghiên Cứu Thu Hồi Nhôm Và Sắt Từ Bùn Đỏ Của Quá Trình Sản Xuất Alumin Tây Nguyên
 18. Nghiên Cứu Hiện Trạng Quản Lý, Sử Dụng Và Hiệu Quả Cải Thiện Chất Lượng Nước Hồ Bằng Công Nghệ
 19. Đánh Giá Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Khử Mặn Nước Biển Của Hệ Thống Lọc Nước Sử Dụng
 20. Nghiên Cứu Chất Chống Dính Cho Quặng Dạng Viên Trong Công Nghệ Luyện Thép
 21. Nghiên Cứu Xử Lý Phenol Trong Nước Thải Quá Trình Luyện Cốc Bằng Phương Pháp Ozon Hóa Kết Hợp
 22. Ứng Dụng Phần Mềm Hyroad Đánh Giá Và Đề Xuất Các Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Do Hoạt Động
 23. Mô Hình Hoá Quá Trình Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Trên Thiết Bị Tổ Hợp Aeroten – Biofilter
 24. Nghiên Cứu Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Cho Công Ty Than Vàng Danh Tỉnh Quảng Ninh
 25. Đánh Giá Hiện Trạng, Xác Định Tải Lượng, Nồng Độ Phát Thải Một Số Chất Ô Nhiễm Môi Trường Khí
 26. Nghiên Cứu Áp Dụng Tiêu Chí Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Để Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
 27. Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Xử Lí Amôni Trong Mô Phỏng Nước Thải Lò Mổ Ứng Dụng Quá Trình Anammox
 28. Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Rỉ Rác Cho Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
 29. Nghiên Cứu Và Đề Xuất Thiết Kế Cải Tạo Nhà Máy Nước Sạch Tiền Trung – Thành Phố Hải Dương
 30. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Khả Hấp Thu Thủy Ngân, Asen Của Một Số Loài Nhuyễn Thể
 31. Nghiên Cứu Biến Tính Vỏ Chuối Để Xử Lý Nước Thải Làng Nghề Đúc Đồng Đại Bái, Tỉnh Bắc Ninh
 32. Nghiên Cứu Ứng Dụng Tảo Spirulina Platensis Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Sau Khi Qua Bể Biogas
 33. Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Mưa Chảy Tràn Và Xử Lý Bụi Nhằm Cải Thiện Môi Trường Nước Và Không Khí
 34. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Xử Lý Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Miến Cự Đà Bằng Bãi Lọc Trồng Cây
 35. Nghiên Cứu Thiết Kế Công Trình Cấp Nước Sinh Hoạt Sử Dụng Nước Sông Đuống Cấp Cho Khu Dân Cư
 36. Nghiên Cứu Cải Tạo Nâng Cấp Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Thành Phố Phan Rang – Tháp Chàm
 37. Nghiên Cứu Áp Dụng Hệ Thống Thoát Nước Bền Vững Cho Khu Công Nghiệp Đồng Văn – Tỉnh Hà Nam
 38. Thiết Kế Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội (HABECO)
 39. Áp Dụng Phương Pháp Đánh Giá Rủi Ro Từ Hoạt Động Của Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại Cho Một Cơ Sở
 40. Đánh Giá Tích Lũy HG, AS Ở Một Số Loài Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ Khu Vực Đông Bắc Bộ Và Đề Xuất
 41. Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Nước Thải Tại Làng Nghề Thu Gom Phế Liệu Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý
 42. Nghiên Cứu Khả Năng Làm Sạch Nước Thải Bị Nhiễm Kim Loại Nặng Của Dây Chuyền Xử Lý Bề Mặt Vũ Khí
 43. Nghiên Cứu Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu Chất Thải Và An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp Tại Nhà Máy
 44. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường: Xử Lý Chất Thải Chăn Nuôi Quy Mô Hộ Gia Đình Bằng Công Nghệ Sinh Thái
 45. Nghiên Cứu, Khảo Sát, Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Chế Biến Tinh Bột Sắn Tại Công Ty Cổ Phần

THIỆN CÔNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG NHẰM CẢI TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

MỞ ĐẦU Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường

Năm 2001 được tổ chức Liên Hợp Quốc gọi là năm đầu của thiên niên kỷ môi trường. Loài người đã bước vào thiên niên kỷ mới với nhiều kỳ vọng và ước mơ một cuộc sống no đủ. Hòa bình và tự do trong một môi trường lành mạnh. Thế nhưng chính loài người đã để lại phía sau nhiều hậu quả và tồn tại cho môi trường mà chúng ta đang phải từng bước giải quyết và tháo gỡ các vấn đề.

Môi trường hiện nay đang chịu những thách thức rất lớn. Thứ nhất là bùng nổ dân số do tỉ lệ sinh cao và tỉ lệ tử vong giảm.Thứ hai là sự nghèo đói và thất học và thứ ba là sự tăng trưởng kinh tế không đi kèm một cách tương xứng với hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái. Việc khai thác, sử dụng không hợp lý tài nguyên cho tăng trưởng kinh tế ngày càng khó điều chỉnh do tác động tiêu cực của công nghệ hiện đại, gồm: Công nghệ sản xuất ra hàng hóa và siêu công nghệ quảng cáo nhằm khuyến khích tiêu thụ khối lượng hàng hóa khổng lồ do công nghệ thứ nhất tạo ra.

1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và sự cần thiết của đề tài

Tình hình trên thế giới: Trong những năm 70, vấn đề suy thoái môi trường đã được các quốc gia chú ý đến, nhưng chưa được coi là một thách thức đối với cả nhân loại vì trong thời gian đó, cộng đồng quốc tế chưa nhận thức được hậu quả của vấn đề suy thoái môi trường. Hiện nay, vấn đền suy thoái về môi trường đã thực sự là một đe dọa đối với sự sống không phải chỉ của con người mà cả sự sống của các sinh vật trên trái đất. Trong bối cảnh đó, Luật pháp, Công ước quốc tế về môi trường đã phát triển rất nhanh chóng. Hầu hết các quốc gia đều đã có các bộ Luật về bảo vệ môi trường riêng tùy thuộc theo điều kiện tự nhiên và đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội của mình, đặc biệt các quốc gia đều hết sức quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Tình hình nghiên cứu trong nước: Nước ta với tổng diện tích tự nhiên gần 33 triệu ha, thuộc loại nước trung bình trên thế giới, nhưng vì dân số đông, hơn 83 triệu người, bình quân diện tích đất trên đầu người vào loại thấp nhất. Tài nguyên nhiên nhiên đa dạng, phong phú về thể loại, nhưng lại ít về số lượng. Với đặc điểm ¾ diện tích là đất dốc, hơn 70% dân số sống ở nông thôn. Trong những năm gần đây, với chính sách đổi mới nền kinh tế nhiều thành phần làm tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn vào loại cao trong khu vực. Đây cũng chính là sức ép lên tài nguyên và môi trường. Ở khu vực nông thôn và miền núi, rừng vẫn bị tàn phá với tốc độ cao, trình độ dân trí và mức sống còn thấp, còn tồn tại nhiều hủ tục và vệ sinh môi trường không thân thiện với môi trường, tần số tai biến thiên nhiên và môi trường ngày càng tăng. Ở khu vực nông thôn cũng nảy sinh nhiều vấn đề về ô nhiếm đất, nước do sử dụng phân khoáng, hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh môi trường (VSMT). Đối với vùng ven biển, tình trạng thải chất ô nhiễm vào sông suối, sau đó theo dòng nước chảy ra biển đã ảnh hưởng mạnh tới các hệ sinh thái ven bờ, mặt khác việc sử dụng chất nổ, xung điện để đánh bắt hải sản đã hủy diệt hàng loạt động vật dưới nước. Với sự phát triển của đô thị, thị trấn, thị tứ và nhiều trung tâm công nghiệp cùng nảy sinh nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm đất, nước, không khí, tình hình xâm lấn đất nông nghiệp xảy ra ở quy mô rộng, dòng người đi tìm việc làm ở khu vực nông thôn vào thành thị ngày càng đông. Do đó, cũng nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường xã hội – nhân văn.

Trong thời gian gần đây, hệ thống chính sách, thể chế ở nước ta từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Cùng với sự ra đời của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Chính trị (Khóa VIII) cũng đã ban hành Nghị quyết số 41 NQ/TW, Chỉ thị số 36 CT/TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH), Nghị định số 59/2007/NĐ-CP vể quản lý chất thải rắn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có những văn bản, chỉ thị về bảo vệ môi trường, nhất là ở các đô thị, khu công nghiệp.Trong tất cả các văn bản nêu trên đều nêu giáo dục truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Do đó ở nhiều khu vực mà sự nghèo đói cũng như mặt bằng dân trí thấp còn phổ biến, thì việc áp dụng công cụ truyền thông môi trường để khơi dậy nguồn lực cộng đồng cho việc bảo vệ môi trường cần được ưu tiên chiến lược. Bảo vệ môi trường cũng là một sự nghiệp cách mạng. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường

Hải Phòng là thành phố loại I cấp quốc gia, là một thành phố cảng – Trung tâm công nghiệp, du lịch, dịch vụ của cả nước, là một cực trong tam giác phát triển trọng điểm phía Bắc của Việt Nam. Điều này cũng dự báo nguy cơ ô nhiễm môi trường của Hải Phòng sẽ tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của thành phố.

Môi trường Hải Phòng, đặc biệt là khu đô thị và khu công nghiệp đang bị ô nhiễm. Nhiều khu vực mức độ ô nhiễm đang ở mức báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đến phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trước hết ở chính con người thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thiếu kiến thức về môi trường, lại mong muốn cải thiện nhanh đồi sống của mình để thoát khỏi đói nghèo nên đã hành động vô ý thức hoặc cố ý làm suy giảm môi trường và cuối cùng trở thành nạn nhân của chính những hành động do mình gây ra sự ô nhiễm môi trường.Trong khu vực nội thành, cơ sở hạ tầng cộng đồng còn nhiều bất cập. Hệ thống thoát nước do thiếu kinh phí bảo dưỡng gây ứ đọng nước thải. Tại nhiều phường, kênh mương thoát nước hở lại phải tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở công nghiệp nhỏ và bệnh viện dẫn đến tình trạng mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Công tác thu gom rác tại các hộ gia đình nội thành đã được tiến hành nhưng vẫn còn tình trạng sử dụng kênh mương thoát nước, hồ chứa nước làm nơi đổ rác sinh hoạt. Công tác quản lý chất thải rắn, thoát nước và vệ sinh môi trường tại các khu đông dân cư của thành phố đang còn rất nhiều bất cập. Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường.

Hải Phòng coi việc tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về môi trường, công tác bảo vệ môi trường, luật pháp… là việc làm cần thiết và trước tiên để dần đưa Luật bảo vệ môi trường vào cuộc sống, nhằm đạt tới việc điều chỉnh toàn bộ hoạt động xã hội theo khuôn khổ pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại Hải Phòng, công tác này được triển khai từ năm 1992. Nhưng từ đó đến nay, hoạt động này còn thiếu định hướng, công tác truyền thông cộng đồng chưa mạnh mẽ…

Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan ở tất cả các khu vực nên những thông tin, kiến thức môi trường và đặc biệt là nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước chưa đến được với người dân. Các hoạt động cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nói chung và việc quản lý chất thải rắn nói riêng cho cộng đồng tuy được tiến hành với hình thức tuyên truyền thông qua nhiều kênh truyền thông, nhưng lại dàn trải ở nhiều cơ quan, thiếu trọng tâm và thiếu một khung kế hoạch hành động chung được đầu tư như một chương trình trọng điểm, ngang với tầm quan trọng của nó nên hiệu quả chưa cao. Các cơ quan quản lý môi trường và đội ngũ truyền thông viên còn nhiều hạn chế về số lượng, chất lượng, phương tiện và trình độ nghiệp vụ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng công tác giáo dục truyền thông cộng đồng của thành phố Hải Phòng trong những năm qua, hiệu quả và tồn tại.

Xây dựng chương trình truyền thông môi trường nhằm cải thiện công tác quản lý chất thải rắn cho thành phố Hải Phòng.

 • CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 • CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
 • CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Kết luận

Trên đây là Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Môi Trường mà Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên Ngành Quản Lý Môi Trường. Ngoài ra, hiện tại Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn sinh viên, học viên đang gặp khó khăn trong bài làm, và muốn viết thuê tiểu luận môn học, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, và luận văn thạc sĩ. Các bạn có nhu cầu làm bài thì liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537