Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Kinh Doanh Quốc Tế một trong những Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế hay nhất được Dịch Vụ Viết Luận Văn tông hợp lại và chia sẻ đến các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo. Để làm được một bài khóa luận tốt nghiệp không phải là dễ dàng, và chọn được một đề tài hay cũng chưa chắc đã hoàn thiện được bài khóa luận tốt nghiệp. Nói thế để biết là, một bài khóa luận tốt nghiệp nó khó như thế nào, và để giúp đỡ các bạn sinh viên có thêm những lựa chọn về bài khóa luận thì Dịch Vụ Viết Luận Văn có hỗ trợ các bạn sinh viên những đề tài hay nhất, và dịch vụ đi kèm các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Về Kinh Tế Ngoại Thương

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 1. Phân tích thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng XK của doanh nghiệp
 2. Phân tích thực trạng NK của DN và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của DN
 3. Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Phân tích thực trạng khai thác nguồn hàng XK của DN và những giải pháp khai thác có hiệu quả nguồn hàng phục vụ cho XK
 4. Phân tích thực trạng dự trữ hàng hóa phục vụ cho kinh doanh thương mại của DN và những giải pháp tối ưu hóa lực lượng dự trữ phục vụ cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp.
 5. Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả
 7. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động – vốn cố định của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động – vốn cố định.
 8. Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của DN XNK và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp
 9. Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp XNK và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường XK của doanh nghiệp
 10. Phân tích lợi nhuận – doanh lợi của 1 công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đầu Tư Quốc Tế:

Dành cho sinh viên thực tập tại các cơ quan quản lý kinh tế của Nhà nước (Sở Kế hoạch đầu tư, Ban quản lý KCN và KCX, văn phòng 2 của Bộ Kế hoạch và đầu tư)

 • Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm…) và những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI
 • Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Thực trạng phát triển KCN trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng Sông Cửu long…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả của các KCN
 • Thực trạng phát triển KCX TP.HCM và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KCX trong tiến trình hội nhập.
 • Phân tích môi trường thu hút vốn đầu tư FDI của Thành phố (Tỉnh, khu vực…) và những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa phương.
 • Thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ở Việt nam, trên địa bàn Thành phố) và những giải pháp đẩy mạnh.

Dành cho sinh viên thực tập tại các công ty có vốn FDI

 • Thực trạng hoạt động kinh doanh ( hoạt động thương mại, hoạt động XK, hoạt động NK…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Thực trạng triển khai dự án FDI và những giải pháp.
 • Xây dựng dự án ( LCKTKT) đầu tư nước ngoài và những giải pháp triển khai dự án.

CÓ THỂ BẠN CẦN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Về Tổ Chức Kỹ Thuật Ngoại Thương + Quản Trị Rủi Ro – Khủng Hoảng + Quản Trị Cung Ứng

 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Phân tích các hợp đồng XNK và các giải pháp.
 • Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng XK (NK) và các giải pháp hoàn thiện
 • Các rủi ro trong hoạt động XK (NK- và các giải pháp phòng ngừa)
 • Các giải pháp đẩy mạnh XK (mặt hàng) tại công ty…
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng XK
 • Xây dựng chiến lược XK cho công ty.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại công ty
 • Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty – Ngân hàng và biện pháp phòng ngừa.
 • Tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại Cty, ngân hàng – thực trạng và giải pháp.
 • Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: Các giải pháp phát triển hoạt động Logistics.

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Marketing Quốc Tế

 • Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của 1 mặt hàng cụ thể.
 • Chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Cty X
 • Chiến lược thâm nhập thị trường Việt nam của công ty X
 • Nghiên cứu thị trường xuất khẩu của Cty X
 • Lập kế hoạch dự án kinh doanh của 1 sản phẩm
 • Chiến lược sản phẩm xuất khẩu của Cty X vào 1 thị trường cụ thể
 • Chiến lược phân phối xuất khẩu của Cty X
 • Marketing và các giải pháp phát triển
 • Lập kế hoạch Marketing xuất khẩu 1 sản phẩm

Các Vấn Đề Khác Có Liên Quan Đến Hoạt Động Kinh Doanh Quốc Tế

 • Tổ chức phát triển thị trường qua văn phòng đại diện công ty ở hải ngoại
 • Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc tế.
 • Giao dịch, thương mại quốc tế qua mạng
 • Sàn giao dịch hàng hóa
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận ngoại thương ( Forwader)
 • Logicstic trong kinh doanh ngoại thương
 • Đại lý vận tải quốc tế.

Mục Đích Yêu Cầu:

Khóa luận tốt nghiệp là một bài luận mà sinh viên cần hoàn tất sau thời gian đi thực tập. Mục đích viết khóa luận tốt nghiệp là để sinh viên nghiên cứu nhằm hướng đến giải quyết một vấn đề thực tiễn do sinh viên phát hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị

Tổ Chức Thực Hiện Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế:

2.1 Tổ chức thực hiện.

 • Khoa và Bộ môn phân công giáo viên hướng dẫn và phân công sinh viên theo từng nhóm.
 • Giáo viên hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành quy chế học tập của sinh viên, duyệt đề cương, duyệt khóa luận tốt nghiệp.
 • Giáo viên phải tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ lãnh đạo cơ quan nơi sinh viên-học sinh làm khóa luận để có kiến thức toàn diện.

2.2 Nhiệm vụ của sinh viên-học sinh.

Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc một cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại thương hoặc kinh doanh quốc tế nhằm tìm một số giải pháp hoàn thiện cho đơn vị.

 • Thực hiện một nghiên cứu khoa học giải quyết một vấn đề thực tiễn đề ra mang tính logic và khoa học.
 • Giữ bí mật mọi tài liệu do đơn vị cung cấp.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của đơn vị về giờ giấc làm việc, thực hiện mọi công việc thực tiễn do lãnh đạo của đơn vị phân công, trang phục chỉnh tề, giao tiếp đúng mực theo đúng tiêu chuẩn phẩm chất người làm trong ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 • Khóa luận tốt nghiệp, có bản nhận xét  của lãnh đạo đơn vị đến làm khóa luận.

Mục đích của khóa luận tốt nghiệp là gì?

Khóa luận tốt nghiệp là một bài luận mà sinh viên cần hoàn tất sau thời gian đi thực tập. Mục đích viết khóa luận tốt nghiệp là để sinh viên nghiên cứu nhằm hướng đến giải quyết một vấn đề thực tiễn do sinh viên phát hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị.  Cũng thông qua khóa luận tốt nghiệp, khoa đào tạo sẽ đánh giá kết quả hoạt động học tập trong thực tiễn của sinh viên dựa trên những tiêu chí như: (1) mức độ nắm bắt thực tế thông qua khả năng nhận dạng được vấn đề tại đơn vị thực tập; (2) mức độ vững chắc về lý thuyết; (3) khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế để phân tích và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; và (4) thái độ học tập và làm việc của sinh viên.

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp: vì khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề thực tiễn đề ra, cho nên chuyên đề phải có các cấu trúc về nội dung như sau:

Lời mở đầu: ( nêu ý nghĩa của đề tài nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp sử dụng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu)

Chương 1: Nghiên cứu lý luận, lý thuyết có liên quan trực tiếp đến đề tài của khóa luận.

Chương 2: Đánh giá thực trạng (thực tế) về nội dung đề tài lựa chọn

 • 2.1. Tổng quan về Cơ quan, công ty,..thực tập
 • 2.2 Thực trạng, (phân tích, đánh giá,…)

Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vần đề thực tiễn đặt ra: Phát huy điểm mạnh và các thành tựu, hạn chế khắc phục những điểm yếu tồn tại Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

 • 3.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm….
 • 3.2.1. Gói giải pháp 1
 • 3.2.2. Gói giải pháp 2
 • 3.3. Kiến nghị:
 • 3.3.1. Nhà nước, Tổ chức, Hiệp hội
 • 3.3.2. Công ty, cơ quan, ngành,..

  Kết luận       

 • Lựa chọn chuyên đề thực tập: việc sinh viên lựa chọn đề tài nào thì phải đáp ứng yêu cầu sau:
 • Xuất phát từ yêu cầu thực tế ( có thể do cơ quan thực tập gợi ý đặt hàng)
 • Xuất phát từ nguồn số liệu mà sinh viên thu thập được trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp.
 • Được giảng viên hướng dẫn chấp thuận hoặc gợi ý cho sinh viên thực hiện

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

Khóa luận tốt nghiệp là một bài luận mà sinh viên cần hoàn tất sau thời gian đi thực tập. Mục đích viết khóa luận tốt nghiệp là để sinh viên nghiên cứu nhằm hướng đến giải quyết một vấn đề thực tiễn do sinh viên phát hiện trong quá trình thực tập tại đơn vị.  Cũng thông qua khóa luận tốt nghiệp, khoa đào tạo sẽ đánh giá kết quả hoạt động học tập trong thực tiễn của sinh viên dựa trên những tiêu chí như: (1) mức độ nắm bắt thực tế thông qua khả năng nhận dạng được vấn đề tại đơn vị thực tập; (2) mức độ vững chắc về lý thuyết; (3) khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế để phân tích và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; và (4) thái độ học tập và làm việc của sinh viên.

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Hình thức chuyên đề tốt nghiệp phải tuân thủ các quy định sau:
 • bìa của Khóa luận tốt nghiệp phải là bìa cứng, chữ mạ vàng.
 • cứng, chữ mạ vàng.
 • Khóa luận tốt nghiệp, có khối lượng khoảng 50 – 70 trang, không kể phần phụ lục
 • Font: Times New Roman, size: 13, paragraph – line spacing: 1.5 line, khổ giấy A 4, in 1 mặt.
 • Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii… Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 • Định lề trang giấy: Top: 5cm, Bottom: 3,5cm Left: 3.5cm, Right: 2cm

Thứ tự sắp xếp Khóa luận tốt nghiệp

 1. Trang bìa ngoài ( bìa cứng)
 2. Tờ lót ( giấy trắng )
 3. Trang bìa trong
 4. Lời cảm ơn
 5. Cam đoan
 6. Nhận xét của cơ quan thực tập
 7. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 8. Tóm tắt đề tài
 9. Mục lục
 10. Danh sách các bảng biểu
 11. Danh sách hình vẽ, đồ thị
 12. Nội dung của đề tài:
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Lý luận cơ bản về……
 • Chương 2: Tình hình thực tế về …
 • Chương 3: Chiến lược hoặc giải pháp
 • Kết luận

( Các chương và tên do GVHD xem xét và sửa chữa)

 • Phụ lục A
 • Phụ lục B
 • Tài liệu tham khảo
 • Tờ lót ( giấy trắng)
 • Trang bìa sau

Quy định của Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

 • Trang bìa ngoài: trình bày theo hình số 1
 • Tờ lót: giấy trắng
 • Trang bìa trong: nội dung gần như trang bìa ngoài
 • Nhận xét của cơ quan thực tập
 • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • Lời cảm ơn: Lời cảm ơn nên dành cho những người thực sự giúp đỡ vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình, do đó không nên dàn trải lời cám ơn đến quá nhiều người, làm mất tác dụng lời cám ơn. Lời cám ơn phải hết sức chân thành, không khuôn sáo.
 • Lưu ý: Lưu ý tránh cảm ơn sai người, sai họ tên, chức vụ người được cảm ơn
 • Mục lục, đánh số trang. Chuyên đề phải có mục lục tổng quát. Ngoài mục lục tổng quát có thể thêm mục lục riêng cho từng phần của chuyên đề. Nếu có nhiều phụ lục, cũng có mục lục cho phụ lục. Mục lục nên bao gồm cả các tiểu mục để dễ tra cứu. Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 • Lời mở đầu bao gồm:
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục đề tài

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải dùng chức năng Insert + Index and Tables + Tables of Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này. Dĩ nhiên muốn dùng chức năng này phải biết tạo style. Dùng chức năng này, báo cáo sẽ mang hình thức rất chuyên nghiệp, lại dễ cập nhật số trang khi phải thay đổi số trang

 • Đánh số chương: Ví dụ:
 • Cách trình bày bảng:
 1. Dùng Word để trình bày bảng.
 2. Các cột của bảng cần phải canh ngay hàng đúng chuẩn:
 3. Cột số thường ngay hàng phải
 4. Cột chữ thường ngay hàng trái
 5. Cột số thập phân (cột “số lẻ”) ngay hàng theo dấu phẩy thập phân

(Lưu ý: tránh dùng cột ngang hàng giữa)

 • Hàng cuối cùng của bảng thường cung cấp tổng số ( nghĩa là phải cộng lại các cột cần tổng số)
 • Mỗi bảng phải có 1 tiêu đề đặt ở trên bảng Đề Tài Khóa Luận Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 • Nếu có nhiều hơn 2 bảng trong khóa luận, mỗi bảng phải đánh số thứ tự. Sau đây là 1 bảng trình bày đúng quy cách.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537